Wegmarkeerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep wegmarkeerder
Wat doet een wegmarkeerder
Waar worden markeringen toegepast
Waarom wegmarkeringen
Film: strepen zetten:
Opleidingen tot wegmarkeerder
Bedrijven waar een wegmarkeerder werkzaam kan zijn
Competenties wegmarkeerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wegmarkeerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris wegmarkeerder
Eigen bedrijf starten als Wegmarkeerder
Boekhoudprogramma vergelijken Wegmarkeerder

Beroep wegmarkeerder

Een wegmarkeerder is een civiele vakman die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van tijdelijke en permanente wegmarkeringen. Wegmarkeringen zijn te omschrijven als het geheel aan tekens dat op het wegdek te vinden is. Wegmarkeringen worden aangebracht om visueel inzichtelijk te maken waar mensen precies mogen rijden en in sommige gevallen om aan te geven op wat voor weg mensen rijden. Daarnaast kan het om bijzondere wegmarkeringen gaan, zoals stoptekens en voorrangsregels, die door middel van wegmarkeringen aangegeven worden. Er bestaan veel verschillende wegmarkeringen, die allemaal hun specifieke functie hebben, zoals doorgetrokken en onderbroken lijnen, pijlen, strepen, haaientanden en bijzondere tekens om invalide parkeervlakken aan te geven. Wegmarkeringen kunnen permanent zijn, maar kunnen ook tijdelijk zijn, afhankelijk van de functie. Wegmarkeringen kunnen met verschillende materialen aangebracht worden, zoals met verf en thermoplast (kunststof). Als wegmarkeerder ben je werkzaam binnen de civiele techniek en zal je over het algemeen werkzaam zijn binnen een team van verschillende markeerders. In tegenstelling tot gewone wegenbouwers is een wegmarkeerder niet verantwoordelijk voor het aanleggen en/of onderhouden van wegen. Een wegmarkeerder is over het algemeen alleen verantwoordelijk voor het afwerken van wegen door het aanbrengen van tijdelijke en permanente wegmarkeringen. Ook het vernieuwen van bestaande wegmarkeringen behoort tot de werkzaamheden van een wegmarkeerder. Het beroep wegmarkeerder moet gezien worden als een beroep op Mbo-niveau waarvoor verder geen echte beroepsopleidingen bestaan. Dit neemt niet weg dat een wegmarkeerder externe opleidingen moet volgen om te kunnen werken als wegmarkeerder. Ook veiligheid speelt binnen het beroep een belangrijke rol, omdat het beroep wegmarkeerder aangemerkt kan worden als potentieel gevaarlijk beroep. Het leren maken van wegmarkeringen betreft over het algemeen werkzaamheden die grotendeels in de praktijk aangeleerd worden.

Wat doet een wegmarkeerder

Als wegmarkeerder maak je dus verschillende soorten wegmarkeringen en ben je werkzaam binnen de infrastructuur. Een wegmarkeerder werkt niet willekeurig, maar volgens een technische tekening, waarop precies staat aangegeven welke wegmarkeringen waar aangebracht moeten worden. Als wegmarkeerder kan je werkzaam zijn op bestaande en nieuwe wegen die voorzien moeten worden van wegmarkeringen. Als wegwerkers zoals asfaltwerkers klaar zijn met hun werkzaamheden is het aan de wegmarkeerder de taak om de weg rijklaar te maken door het aanbrengen van wegmarkeringen. Omdat de werkzaamheden van een wegmarkeerder potentieel gevaarlijk kunnen zijn, maken wegmarkeerders in sommige gevallen ook gebruik van verkeersregelaars die toezien op veilige werkomstandigheden, afhankelijk van de werklocatie. Wegmarkeringen worden in veel gevallen aangebracht door middel van speciale wegmarkeringsmachines, maar ze kunnen ook aangebracht worden door middel van sjablonen of met handwerktuigen.

Waar worden markeringen toegepast

Wegmarkeringen worden niet alleen toegepast op wegen, maar ook in andere situaties om de regels duidelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur van luchthavens die niet kan functioneren zonder wegmarkeringen. De piloten van binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen hebben ook te maken met wegmarkeringen, net zo als verkeersdeelnemers. Andere voorbeelden waar markeringen worden toegepast zijn weer bedrijfshallen, sportvloeren, parkeergarages en schoolpleinen.

Waarom wegmarkeringen

Wegmarkeringen dragen in grote mate bij in de verkeersorde op wegen en andere terreinen. Net zoals verkeersborden zijn wegmarkeringen nodig om de wegen veilig te maken. Zonder wegmarkeringen zijn de verkeersregels niet duidelijk voor mensen en is het niet inzichtelijk voor mensen wat waar precies mag of juist niet mag. Ook het parkeren is over het algemeen niet duidelijk zonder wegmarkeringen. Wegmarkeringen zorgen er dan ook voor dat de verkeersregels gehandhaafd kunnen worden, omdat hierdoor de regels duidelijk zijn voor mensen.

Film: strepen zetten:

Opleidingen tot wegmarkeerder

Over het algemeen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn om te kunnen werken als wegmarkeerder. Er zal in de meeste gevallen wel een korte speciale opleiding gevolgd moeten worden tot wegmarkeerder, die men ook wel de opleiding wegmarkeerder I, II of III noemt Binnen deze verschillende opleidingen is er onder andere aandacht voor markertechnieken, meten & uitzetten, materialenkennis en algemene veiligheid. De meeste werkgevers verwachten ook het certificaat basisveiligheid VCA en het certificaat Verkeersregelaar. Zie voor meer informatie de Vakgroep Specialistische Wegenbouw waar meer informatie te vinden is. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een wegmarkeerder werkzaam kan zijn

Een wegmarkeerder is werkzaam binnen de infrastructuur, wat betrekking kan hebben op wegenbouwers of speciale wegmarkeringsbedrijven. Buiten dit soort bedrijven komt het beroep wegmarkeerder eigenlijk niet voor. Het is mogelijk dat een wegmarkeerder ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Dit kan wel per werkgever verschillen.

Competenties wegmarkeerder

De belangrijkste competentie van een wegmarkeerder is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat de werkzaamheden aan te merken zijn als risicovolle werkzaamheden met betrekking tot de algemene veiligheid. Daarnaast kan doorzettingsvermogen aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat het werktempo nogal eens hoog is. Ook de weersomstandigheden kunnen betrekking hebben op het doorzettingsvermogen. Omdat een wegmarkeerder in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inzicht, zelfstandigheid, samenwerken, kennis, inzicht en vakmanschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wegmarkeerder

Het arbeidsmarktperspectief als wegmarkeerder is redelijk te noemen. Ondanks dat bedrijven speciale wegmarkeerders in dienst kunnen hebben, komt het beroep wegmarkeerder niet voor bij alle bedrijven die werkzaam zijn binnen de infrastructuur, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. De doorgroeimogelijkheden als wegmarkeerder zijn afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Enkele passende doorgroeimogelijkheden kunnen zijn de functie ploegbaas of het beroep assistent-uitvoerder. Dit kan wel per werkgever en soort opdrachten verschillen, omdat niet iedereen zomaar assistent-uitvoerder kan worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wegmarkeerder

Een wegmarkeerder zal doorgaans onder de cao bouw & infra vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een wegmarkeerder zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Wegmarkeerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Wegmarkeerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Wegmarkeerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Wegmarkeerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Wegmarkeerder.

Mijnzzp.nl