Parkeerregelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep parkeerregelaar
Wat doet een parkeerregelaar
Werken als parkeerregelaar
Diverse werkzaamheden parkeerregelaar:
Film: Parkeerbeheer:
Opleidingen tot parkeerregelaar
Bedrijven waar een parkeerregelaar werkzaam kan zijn
Competenties parkeerregelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parkeerregelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris parkeerregelaar
Eigen bedrijf starten als Parkeerregelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Parkeerregelaar

Beroep parkeerregelaar

Een parkeerregelaar is verantwoordelijk voor het geven van parkeerinstructies en het houden van toezicht. Een parkeerregelaar is meestal werkzaam tijdens grote evenementen waar veel bezoekers op af komen. Denk bijvoorbeeld aan festiviteiten, congressen en aan voetbalwedstrijden. Zonder de aanwezigheid van parkeerregelaars kan het voorkomen dat automobilisten volledig vast komen te staan. Het zijn de parkeerregelaars die bezoekers verwijzen naar de juiste parkeerplekken, zodat er geen problemen ontstaan. Ook als bezoekers vertrekken kan dit problemen veroorzaken door de massale uitstroom van bezoekers. Als parkeerregelaar ben je dan ook verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van verkeersstromen. Tegenwoordig is het in veel gevallen verplicht vanuit de gemeente om parkeerregelaars in te zetten als het om evenementen gaat. Het is denkbaar dat parkeerregelaars ook ingezet worden om een oogje in het zeil te houden, zodat vandalen of dieven geen kans maken. Het beroep parkeerregelaar is meestal geen fulltime functie en het kan zelfs vrijwilligerswerk betreffen. De belangrijkste taak van een parkeerregelaar is het ordelijk laten verlopen van verkeersbewegingen op een parkeerterrein, zodat mensen niet onnodig vast komen te staan. Ook kan het voorkomen dat automobilisten voor een evenement in een weiland moeten parkeren, omdat er anders niet voldoende parkeerplekken zijn. In sommige gevallen kan er sprake zijn van aanvullende eisen vanuit de gemeente. Denk hierbij aan het plaatsen van rubberen matten onder de motorruimte, om eventuele olielekkage van auto's op te vangen. Het is niet zo dat een parkeerregelaar automatisch aangemerkt kan worden als verkeersregelaar. Een verkeersregelaar heeft te maken met verplichte opleidingen. Een parkeerregelaar zal in de meeste gevallen niks te maken hebben met opleidingen. Vanzelfsprekend kan een parkeerregelaar ook verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden.

Wat doet een parkeerregelaar

Een parkeerregelaar is dus hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het geven van aanwijzingen en het houden van toezicht. Een parkeerregelaar zal in de meeste gevallen niet over de bevoegdheid beschikken om automobilisten instructies te mogen geven. In dat geval hebben we het over een verkeersregelaar. Automobilisten zijn verplicht om de aanwijzingen van een verkeersregelaar op te volgen. Een parkeerregelaar is in de meeste gevallen alleen verantwoordelijk voor het helpen van automobilisten bij het vinden van een geschikte parkeerplek. Een parkeerregelaar kan ook niet aangemerkt worden als parkeercontroleur. Een parkeercontroleur is een handhaver, die over de bevoegdheid beschikt om automobilisten te mogen bekeuren. Een parkeerregelaar ziet er alleen op toe dat automobilisten op de juiste manier parkeren, zodat er geen problemen ontstaan. De werkzaamheden van een parkeerregelaar kunnen wel gecombineerd worden met het houden van toezicht op het parkeerterrein, zodat bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken om hun auto.

Werken als parkeerregelaar

Parkeerregelaars worden vooral ingezet als het om evenementen gaat waar veel bezoekers op af komen. Denk bijvoorbeeld aan concerten, festivals, jaarmarkten, voetbalwedstrijden of aan paardenevenementen. Dit zijn allemaal voorbeeld waarbij het inzetten van parkeerregelaars verplicht is vanuit de gemeente. In de praktijk is het zo dat verschillende mensen werkzaam kunnen zijn als parkeerregelaar. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die werkzaam zijn voor een dierentuin of pretpark, of aan beveiligers die ingehuurd worden. Beveiligers zijn meestal ook verantwoordelijk voor het bewaken van voertuigen. Het is niet zo dat alle parkeerregelaars over speciale bevoegdheden beschikken. In dat geval hebben we het meestal over een verkeersregelaar.

Diverse werkzaamheden parkeerregelaar:

  • Het aanwijzen van lege parkeervakken.
  • Het eventueel controleren van parkeerkaartjes.
  • Het eventueel plaatsen van rubberen matten (weilanden).
  • Het geven van informatie aan bezoekers.
  • Het houden van toezicht op het parkeerterrein.
  • Het voorkomen van verkeersophopingen.

Film: Parkeerbeheer:

Opleidingen tot parkeerregelaar

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden tot parkeerregelaar. De meeste parkeerregelaars leren van collega's hoe ze te werk moeten gaan. Als parkeerregelaar is het verder niet nodig dat je beschikt over een opleiding. Wel kan het zijn dat een gemeente verwacht dat er verkeersregelaars ingezet worden. In dat geval is er wel sprake van een verplichte opleiding en bevoegdheid. Het alleen geven van parkeeraanwijzingen kan en mag door iedereen uitgevoerd worden. In sommige gevallen kan er wel sprake zijn van een korte opleiding. Denk bijvoorbeeld aan voetbal stewards, die ook werkzaam zijn als parkeerregelaar. Wanneer je gaat werken als zzp'er, dan is het ook nodig om de boekhouding te organiseren. Er zijn voldoende boekhoudpakketten beschikbaar voor kleine ondernemers.

Bedrijven waar een parkeerregelaar werkzaam kan zijn

Een parkeerregelaar kan voor verschillende organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsbedrijven, clubeigenaren, evenementenbureaus en aan parkeigenaren. Daarnaast kan het gaan om jongeren, die werkzaam zijn voor een pretpark of dierentuin. Het is ook denkbaar dat een parkeerregelaar actief is als vrijwilliger. Als een parkeerregelaar werkzaam is voor een parkeergarage spreken we van een parkeerwachter.

Competenties parkeerregelaar

De belangrijkste competentie van een parkeerregelaar is het op een duidelijke manier geven van aanwijzingen. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Dit heeft vooral betrekking op het communiceren met verschillende automobilisten. Ook het houden van toezicht en het signaleren van onraad kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, overleggen, motivatie, controleren, conflictbeheersing, duidelijkheid, energie, waakzaamheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parkeerregelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een parkeerregelaar is redelijk te noemen. In de meeste gevallen zal de functie parkeerregelaar gezien moeten worden als aanvulling op andere werkzaamheden. Daarnaast is het denkbaar dat het een vrijwilligersfunctie betreft. Er zijn als parkeerregelaar verder geen doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris parkeerregelaar

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een parkeerregelaar werkzaam is voor verschillende organisaties. Daarnaast kan een parkeerregelaar actief zijn als vrijwilliger. Het is niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. In de meeste gevallen zal het werken als parkeerregelaar een aanvulling zijn op de andere werkzaamheden. Daarnaast kan een parkeerregelaar enkele keren per jaar actief zijn. In dat geval hebben we het eerder over een dagvergoeding.

Eigen bedrijf starten als Parkeerregelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Parkeerregelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Parkeerregelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Parkeerregelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Parkeerregelaar.

Mijnzzp.nl