Parkeerregelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een parkeerregelaar is verantwoordelijk voor het op de juiste manier laten parkeren van automobilisten tijdens evenementen of andere drukke bijeenkomsten. Een parkeerregelaar is dus meestal werkzaam tijdens grote evenementen waar veel bezoekers en dus ook veel verkeer verwacht wordt. Denk bijvoorbeeld aan festiviteiten, congressen en aan voetbalwedstrijden. Zonder de aanwezigheid van parkeerregelaars kan het maar zo voorkomen dat een parkeerterrein volledig vast komt te staan. Het zijn de parkeerregelaars die bezoekers verwijzen naar de juiste parkeerplekken zodat er geen problemen ontstaan tijdens het evenement. Ook als de bezoekers weer vertrekken kan dit problemen veroorzaken door de massale uitstroom van vertrekkende bezoekers. Als parkeerregelaar ben je dan ook verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van verkeersstromen. Tegenwoordig is het in veel gevallen verplicht vanuit de gemeente om parkeerregelaars in te zetten als het om evenementen gaat. Het is niet ondenkbaar dat de parkeerregelaars ook ingezet worden om een oogje in het zeil te houden, zodat vandalen of dieven geen kans maken. Het beroep parkeerregelaar is meestal geen fulltime functie en het kan zelfs vrijwilligerswerk betreffen. Het beroep parkeerregelaar moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een parkeerregelaar feitelijk ook een andere functie kan bekleden. In dat geval moet het werken als parkeerregelaar gezien worden als een aanvulling op een functie.

Het beroep parkeerregelaar kan niet gezien worden als het beroep parkeercontroleur, omdat een parkeercontroleur in de meeste gevallen een handhaver is die beschikt over speciale bevoegdheden. Een parkeerregelaar zal in de meeste gevallen verder niet over handhavingsbevoegdheden beschikken, omdat dit niet de kerntaak is van een parkeerregelaar. Een parkeerregelaar ziet er alleen op toe dat automobilisten op de juiste manier parkeren, zodat er geen problemen ontstaan. De werkzaamheden van een parkeerregelaar kunnen wel gecombineerd worden met het houden van toezicht op het parkeerterrein, zodat bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken om hun auto.

De belangrijkste taak van een parkeerregelaar is om de verkeersbewegingen op een parkeerterrein ordelijk te laten verlopen, zodat mensen niet onnodig vast komen te staan als iedereen op een bepaalde plek wenst te parkeren. Ook kan het voorkomen dat mensen voor een groot evenement in een weiland moeten parkeren, omdat er anders niet voldoende parkeerplekken zijn. Soms is er een speciale eis van de gemeente dat alle auto's een rubberen mat onder de motorruimte moeten krijgen, om eventuele olielekkage van de auto op te vangen zodat de grond niet kan vervuilen.

Diverse werkzaamheden parkeerregelaar:

  • Het aanwijzen van lege parkeervakken
  • Het eventueel controleren van parkeerkaartjes
  • Het eventueel plaatsen van rubberen matten (weilanden)
  • Het geven van informatie aan bezoekers
  • Het houden van toezicht op het parkeerterrein
  • Het voorkomen van verkeersophopingen

Parkeerbeheer:

Opleidingen tot parkeerregelaar

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep parkeerregelaar. De meeste parkeerregelaars leren van collega's hoe ze precies te werk moeten gaan. Wel kan het zijn dat de lokale gemeente eisen stelt aan het parkeren, die bij evenementen opgevolgd moeten worden. De precieze taken kunnen per bedrijf of organisatie nogal verschillen, en het werk kan soms meer inhouden dan alleen het regelen van het parkeren. Voor zover wij weten zijn er ook geen cursussen te vinden voor het werk als parkeerregelaar. Het vak parkeerregelaar kan ook voorkomen in parkeergarages. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een parkeerregelaar werkzaam kan zijn

Als parkeerregelaar kan je ingeschakeld worden bij evenementen of stadions, of werkzaam zijn in een parkeergarage. Als zelfstandig ondernemer komt het werk als parkeerregelaar niet voor zover wij weten. Een fulltime baan als parkeerregelaar komt eigenlijk alleen voor in parkeergarages en nergens anders. Zoals eerder omschreven kan een parkeerregelaar ook verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden dan alleen het houden van toezicht op het parkeren. In veel gevallen zal er bijvoorbeeld ook toezicht gehouden worden op de algemene veiligheid en de verkeersdoorstroming.

Competenties parkeerregelaar

Als parkeerregelaar zijn je belangrijkste competenties het duidelijk kunnen geven van aanwijzingen en rustig blijven als een automobilist boos wordt om wat voor reden dan ook. Verdere specifieke competenties kunnen zijn het houden van toezicht en bij onraad de politie inschakelen. Omdat een parkeerregelaar te maken krijgt met boze automobilisten kan conflictbeheersing aangemerkt worden als belangrijke competentie. In dat opzicht is het ook belangrijk dat een parkeerregelaar stressbestendig is. Ook communicatie in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn overwicht, duidelijkheid, energie, motivatie en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parkeerregelaar

Als parkeerregelaar is er niet heel veel werk te vinden. Vooral bij grote evenementen worden tegenwoordig parkeerregelaars ingezet om alle bezoekers snel te kunnen laten parkeren, zodat er geen opstoppingen ontstaan. Wel komt het beroep veel voor bij parkeergarages, waar doorgaans de hele dag iemand aanwezig is, met meestal meer taken dan alleen het toezicht houden op parkeren. Doorgroeimogelijkheden als parkeerregelaar zijn er niet.

Arbeidsvoorwaarden en salaris parkeerregelaar

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden bekend voor het beroep parkeerregelaar. Dit is mede omdat het beroep bijna niet voorkomt en de werkzaamheden meestal maar voor een bepaalde dag zijn en niet meer dan dat. Een fulltime baan als parkeerregelaar is er dan ook niet bij. Ook het geven van een salarisindicatie is daarom niet mogelijk voor dit beroep. Het werk wordt doorgaans veel door studenten of vrijwilligers gedaan.

Mijnzzp.nl