Parkmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep parkmanager
Werken als parkmanager
Parkmanager recreatieparken
Diverse werkzaamheden van een parkmanager:
Wat doet een parkmanager:
Vakantieparken zonder toekomst:
Opleidingen tot parkmanager
Bedrijven waar een parkmanager werkzaam kan zijn
Competenties parkmanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parkmanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris parkmanager
Eigen bedrijf starten als Parkmanager
Boekhoudprogramma vergelijken Parkmanager

Beroep parkmanager

Een parkmanager is verantwoordelijk voor parkmanagement, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten parken, zoals een recreatiepark of een bedrijventerrein. De werkzaamheden van een parkmanager kunnen inhoudelijk dan ook verschillen van elkaar, omdat niet alle parken zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Parkmanagement met betrekking tot een recreatiepark betreft andere werkzaamheden dan parkmanagement van een bedrijventerrein. In alle gevallen kan parkmanagement in het kort het beste omschreven worden als het beheren en onderhouden van parken, wat betrekking kan hebben op openbare en gesloten parken. Het beheren van parken kan inhoudelijk betrekking hebben op bewegwijzering, collectieve veiligheid, onderhoudswerkzaamheden, afvalinzameling en het houden van vergaderingen met belanghebbenden. Binnen parkmanagement draait alles om het in stand houden en/of verbeteren van de kwaliteit van het betreffende park. Ook de kwaliteit van het vastgoed speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast kan je als parkmanager verantwoordelijk zijn voor het aansturen van verschillende medewerkers, die actief zijn binnen het park. Denk bijvoorbeeld aan een parkmanager, die verantwoordelijk is voor parkmanagement van een vakantiepark. In dat geval zal je als parkmanager veel te maken hebben met verschillende hoveniers, tuinmannen, facilitair medewerkers en onderhoudsspecialisten. Parkmanagement is een vorm van management dat niet onderschat moet worden, omdat parkmanagers over het algemeen op een brede manier verantwoordelijk zijn voor het managen van parken. Parkmanagement heeft dan ook betrekking op veiligheid, ontvangst, recreatie, groenvoorziening, horeca en technische werkzaamheden. Dit is vooral het geval als we spreken van commerciële exploitatie van parken.

Werken als parkmanager

Een parkmanager kan dus gezien worden als een bijzondere beheerder die specifiek verantwoordelijk is voor het beheren van parken. Het beheren van parken zoals bedrijventerreinen kan inhoudelijk zeer complex zijn, omdat een parkmanager in dat geval met veel ondernemers en wethouders van de gemeente te maken zal krijgen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een parkmanager ook weer met andere specialisten te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de collectieve veiligheid, aan rioolbeheerders als er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden of aan beleidsadviseurs die toezien op de werkzaamheden. In veel gevallen zal een parkmanager ook vergaderingen houden met alle betrokken ondernemers om alle wensen en mogelijke problemen te bespreken. Parkmanagement is erg belangrijk om de kwaliteit van parken te kunnen waarborgen. Er zijn veel bedrijfsterreinen in Nederland die alleen aantrekkelijk blijven voor bedrijven en bezoekers als ze op een goede manier beheerd worden. Vooral verloedering is met betrekking tot bedrijfsterreinen een groot gevaar, omdat zonder goed beheer of management niemand zich verantwoordelijk zal voelen voor de kwaliteit van bedrijfsterreinen. In veel gevallen is het de gemeente die een speciale parkbeheerder zal aanstellen om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Parkmanager recreatieparken

De werkzaamheden van een parkmanager die werkzaam is voor een recreatiepark verschillen inhoudelijk van de werkzaamheden van een algemene parkmanager van bedrijventerreinen, omdat een parkmanager van een recreatiepark over het algemeen niet te maken heeft met verschillende eigenaren. Een uitzondering hierop kan zijn als het betreffende recreatiepark de vakantiehuizen verkocht heeft aan investeerders zoals bedrijven en particulieren. Inhoudelijk hebben de werkzaamheden wel veel raakvlakken met elkaar, omdat binnen recreatieparken ook de kwaliteit erg belangrijk is. Het aansturen van bungalowparken vraagt wel weer om specifieke managers die ook over kennis beschikken met betrekking tot de verhuur van vastgoed. Een parkmanager die de beheerder is van een vakantiepark noemt men ook wel eens een burgemeester van zijn eigen dorp.

Als parkmanager binnen commerciële vakantieparken krijg je te maken met verschillende interne en externe parkmedewerkers. Denk bijvoorbeeld aan hoveniers, tuinmannen, facilitair medewerkers, onderhoudsmonteurs en aan baliemedewerkers. Al deze verschillende vaklieden worden aangestuurd door de parkmanager. Zoals eerder omschreven is een parkmanager binnen vakantieparken op een brede manier werkzaam, omdat vakantieparken over het algemeen grote parken zijn. Het is ook denkbaar dat de parkmanager verantwoordelijk is voor het aansturen van verschillende administratief medewerkers, die op kantoor werkzaam zijn. Daarnaast kan je als parkmanager samenwerken met verschillende managers. Denk bijvoorbeeld aan de restaurant manager en aan de facilitair manager.

Diverse werkzaamheden van een parkmanager:

  • Het houden van vergaderingen.
  • Het informeren van ondernemers en andere partijen.
  • Het integraal aanpakken van problemen.
  • Het uitvoeren van onderzoeken.
  • Het opvragen van offertes.
  • Het overleggen met belanghebbenden (gemeente, eigenaren).
  • Het waken over de kwaliteit.

Wat doet een parkmanager:

Vakantieparken zonder toekomst:

Opleidingen tot parkmanager

Er bestaan geen specifieke erkende opleidingsmogelijkheden tot parkmanager. Een parkmanager kan over verschillende Hbo-opleidingen beschikken, zoals de hbo-opleiding Bedrijfseconomie of de hbo-opleiding Financial Services Management. Een andere hbo-opleiding of universitaire studie is ook prima denkbaar. Als het een parkmanager betreft van recreatieparken kan een passende horecaopleiding ook tot de mogelijkheden behoren. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding Vrijetijdsmanagement. Zoals eerder omschreven kunnen parkmanagers op verschillende manieren werkzaam zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten, dan is het ook nodig om de eigen boekhouding bij te houden. Hiervoor is verschillende goede bedrijfssoftware voor beschikbaar.

Bedrijven waar een parkmanager werkzaam kan zijn

Een parkmanager is over het algemeen werkzaam voor gespecialiseerde adviesbureaus die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn, zoals gemeentes en provincies. Daarnaast kan een parkbeheerder werkzaam zijn voor recreatieondernemers of bijvoorbeeld werkzaam zijn voor natuurmonumenten. Het beroep parkmanager komt dan ook op verschillende manieren voor in de praktijk. Als een parkmanager werkzaam is binnen de gastvrijheidssector kan ook de benaming hospitality manager van toepassing zijn.

Competenties parkmanager

De competenties van een parkmanager kunnen inhoudelijk verschillen per specifiek beroep, maar van een parkmanager mag altijd verwacht worden dat hij of zij een allround manager is. Ook communicatie is aan te merken als een belangrijke competentie, omdat een parkmanager in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse partijen. Daarnaast moet een parkmanager aangemerkt kunnen worden als toezichthouder. Ook organisatietalent en plannen zijn twee belangrijke woorden voor een parkmanager. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, innovatie, kennis, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, sturing, overzicht, controleren en motiveren. Als je als parkmanager werkzaam bent binnen de gastvrijheidssector moet je ook aangemerkt kunnen worden als gastheer of gastvrouw.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parkmanager

Het arbeidsmarktperspectief als parkmanager is niet zomaar aan te geven, omdat er verschillende soorten parkmanagers zijn. Over het algemeen is het zo dat niet iedereen zomaar parkmanager kan worden, omdat het meestal een beroep betreft met veel verantwoordelijkheden. De doorgroeimogelijkheden als parkmanager zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat deze afhankelijk zijn van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties. Het is wel denkbaar dat een parkmanager binnen de gastvrijheidssector uiteindelijk kan doorgroeien tot bedrijfsleider of directeur. Dit is wel afhankelijk vanwaar je precies werkzaam is. Zoals eerder omschreven kunnen parkmanagers in de praktijk op verschillende manieren werkzaam zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris parkmanager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als parkmanager, omdat je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een parkmanager die beschikt over een hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Parkmanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Parkmanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Parkmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Parkmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Parkmanager.

Mijnzzp.nl