Facilitair medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep facilitair medewerker
Werken als facilitair medewerker
De interne rol als facilitair medewerker
Wat doet een facilitair medewerker?
Facilitair medewerker betekenis
Werkzaamheden facilitair medewerker:
Beroepsfilm facilitaire dienstverlening:
Opleidingen tot facilitair medewerker
Bedrijven waar een facilitair medewerker werkzaam kan zijn
Competenties facilitair medewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als facilitair medewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris facilitair medewerker
Eigen bedrijf starten als Facilitair medewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Facilitair medewerker

Beroep facilitair medewerker

Een facilitair medewerker is iemand die binnen een bedrijf of organisatie verantwoordelijk is voor huishoudelijke werkzaamheden. Als facilitair medewerker kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, die in alle gevallen wel te maken hebben met bedrijfsmatige huishoudelijke diensten en dienstverlening. Denk hierbij aan schoonmaakwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, administratieve werkzaamheden, cateringwerkzaamheden of aan het ontvangen van bezoekers. In het kort kunnen we stellen dat een facilitair medewerker verantwoordelijk is voor alles wat met bedrijfsgebouwen te maken heeft, zodat de gebruikers en de bezoekers van deze gebouwen optimaal kunnen werken of juist bediend worden als het om gasten gaat. Als facilitair medewerker kunnen de werkzaamheden per werkgever verschillen, omdat niet alle bedrijven dezelfde diensten aanbieden. Binnen Nederland maken bijna alle grote bedrijven gebruik van facilitair medewerkers, omdat zij een belangrijke schakel zijn voor bedrijven als het aankomt op het dagelijks functioneren van de bedrijven. De inhoudelijke werkzaamheden van een facilitair medewerker zijn niet zomaar te omschrijven, omdat facilitair medewerker betrekking kan hebben op verschillende beroepen. Een facilitair medewerker kan bijvoorbeeld een postkamer medewerker zijn of een technische medewerker die verantwoordelijk is voor het onderhouden van gebouwen. Afhankelijk van de werkgever zal een facilitair medewerker in de meeste gevallen werkzaam zijn onder de facilitair manager, die alle facilitair medewerkers aanstuurt. Als facilitair medewerker kan je werkzaam zijn binnen verschillende afdelingen. In de meeste gevallen zal een facilitair medewerker aangemerkt moeten worden als allround medewerker, die verantwoordelijk is voor alle voorkomende werkzaamheden. Een facilitair medewerker kan ook werkzaam zijn voor bedrijven die facilitaire diensten aanbieden.

Werken als facilitair medewerker

De taken en verantwoordelijkheden van een facilitair medewerker zijn uitgebreid te noemen en beslaan eigenlijk meerdere beroepen. Het is dus niet zo dat een facilitair medewerker alleen maar verantwoordelijk is voor schoonmaakwerkzaamheden. Het takenpakket van een facilitair medewerker moet veel breder gezien worden. Daarnaast speelt organisatiekunde een belangrijke rol binnen het beroep, omdat je als facilitair medewerker meestal met diverse andere interne medewerkers en externe bedrijven te maken krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het klaarmaken van een vergaderzaal voor medewerkers van het bedrijf of aan externe schoonmakers of glazenwassers die ingehuurd moeten worden. Daarnaast is het meestal ook de verantwoordelijkheid van een facilitair medewerker om ervoor te zorgen dat de diverse installaties in het gebouw jaarlijks gekeurd en onderhouden worden. Als facilitair medewerker ben je dus ook organisatorisch werkzaam, zodat andere mensen precies weten wat er uitgevoerd moet worden. Het is denkbaar dat een facilitair medewerker aangemerkt kan worden als onderhoudsman of als magazijnmedewerker. In de meeste gevallen zal een facilitair medewerker inzetbaar zijn voor verschillende werkzaamheden.

De interne rol als facilitair medewerker

Ook speelt de facilitair medewerker intern een belangrijke rol op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het rondbrengen van post naar de juiste afdelingen of aan het helpen in de bedrijfskantine. Het is ook mogelijk dat je als facilitair medewerker te maken krijgt met wasserette werkzaamheden, als het bedrijf permanente of tijdelijke bewoners heeft zoals een verzorgingshuis of hotel. Een ander onderdeel van de werkzaamheden kan weer zijn het bijhouden van de voorraden, zodat medewerkers gegarandeerd zijn van de juiste werkmaterialen. Zoals eerder aangegeven kunnen de werkzaamheden per soort bedrijf verschillen. Als facilitair medewerker ben je meestal een allround vakman of vakvrouw die breed inzetbaar is voor bedrijven. Binnen grote bedrijven is het denkbaar dat er meerde facilitair medewerkers werkzaam zijn, die allemaal onder de verantwoordelijkheid vallen van de facilitair manager. Het is denkbaar dat een facilitair medewerker ook actief is als repro medewerker.

Wat doet een facilitair medewerker?

Een facilitair medewerker is verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en ondersteunen van facilitaire diensten binnen een organisatie. De exacte taken en verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en grootte van de organisatie, maar over het algemeen omvatten de taken van een facilitair medewerker het volgende:

 • Gebouw- en faciliteitenbeheer: Een facilitair medewerker zorgt voor het beheer en onderhoud van de fysieke werkplek, inclusief de gebouwen, kantoren, vergaderruimtes en andere faciliteiten. Ze coördineren en regelen onderhoudswerkzaamheden, reparaties, schoonmaakdiensten en zorgen ervoor dat alles goed functioneert.
 • Voorraadbeheer: Het is de verantwoordelijkheid van een facilitair medewerker om de voorraad van kantoorbenodigdheden, schoonmaakmaterialen, cateringartikelen en andere benodigdheden op peil te houden. Ze bestellen nieuwe voorraden, houden de inventaris bij en zorgen ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de medewerkers.
 • Coördinatie van dienstverleners: Facilitair medewerkers werken vaak samen met externe dienstverleners, zoals schoonmaakbedrijven, beveiligingsdiensten, cateringbedrijven en onderhoudsbedrijven. Ze zorgen voor de coördinatie en communicatie met deze dienstverleners, stellen contracten op, bewaken de kwaliteit van de geleverde diensten en lossen eventuele problemen op.
 • Evenementenorganisatie: Een facilitair medewerker kan betrokken zijn bij het plannen en organiseren van interne evenementen, zoals vergaderingen, trainingen, conferenties of feesten. Ze zorgen voor de benodigde faciliteiten, zoals de juiste ruimtes, audiovisuele apparatuur, catering en andere logistieke aspecten.
 • Veiligheid en beveiliging: Facilitair medewerkers dragen bij aan de veiligheid en beveiliging van de werkomgeving. Ze zorgen ervoor dat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals brandpreventie, EHBO-voorzieningen en evacuatieplannen. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van toegangscontrolesystemen en de coördinatie van beveiligingsdiensten.
 • Klantenservice en ondersteuning: Facilitair medewerkers fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers en bieden ondersteuning bij facilitaire vragen, verzoeken of problemen. Ze handelen klantgericht, lossen problemen op en zorgen ervoor dat de werkomgeving optimaal functioneert voor alle medewerkers.

Facilitair medewerker betekenis

Over het algemeen is een facilitair medewerker verantwoordelijk voor het creëren van een comfortabele, veilige en goed georganiseerde werkomgeving waarin medewerkers efficiënt kunnen werken. Facilitair medewerkers spelen een essentiële rol bij het ondersteunen van de dagelijkse operationele behoeften van een organisatie.

Werkzaamheden facilitair medewerker:

 • Het inkopen van goederen.
 • Het ontvangen van bezoekers.
 • Het rondbrengen van post.
 • Het uitvoeren van onderhoudsklussen.
 • Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden.
 • Het verzorgen van de catering.
 • Het verzorgen van verhuizingen.

Beroepsfilm facilitaire dienstverlening:

Opleidingen tot facilitair medewerker

Voor het beroep facilitair medewerker bestaan er uiteenlopende opleidingsmogelijkheden, zoals de Mbo-opleiding facilitair medewerker op niveau twee of drie en de Mbo-opleiding facilitair leidinggevende op niveau vier. Na het afronden van de Mbo-opleiding facilitair leidinggevende op niveau vier is het mogelijk om de hbo-opleiding Facility Management te volgen. Over het algemeen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn om te kunnen werken als facilitair medewerker. Dit kan wel verschillen per specifiek beroep, omdat er veel verschillende beroepen denkbaar zijn als facilitair medewerker. Het doorleren door het volgen van een passende hbo-opleiding is raadzaam te noemen, omdat er dan echt verbreding zal ontstaan als facilitair medewerker. De Mbo-opleiding facilitair medewerker moet over het algemeen gezien worden als praktijkopleiding, waarbinnen je vier dagen in de week zal werken onder begeleiding van een leermeester. De vijfde dag zal je over het algemeen op school theorieles volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een facilitair medewerker werkzaam kan zijn

Een facilitair medewerker kan voor uiteenlopende soort bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fabrieken, scholen, hotels, restaurants, verzorgingshuizen, banken, ziekenhuizen en aan recreatieparken. Als facilitair medewerker kan je ook als ambtenaar werkzaam zijn als het de overheid betreft. Eigenlijk kan je als facilitair medewerker overal wel werkzaam zijn als het grotere bedrijven betreft. Een facilitair medewerker kan in de praktijk ook andere benamingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de benaming servicemedewerker gebouwen of aan de benaming baliemedewerker, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden als facilitair medewerker.

Competenties facilitair medewerker

De belangrijkste competentie als facilitair medewerker is het kunnen plannen en organiseren, omdat dit erg belangrijk is binnen het beroep. Daarnaast moet je over een dienstbare instelling beschikken. Ook communicatie speelt binnen dit beroep een grote rol, omdat je als facilitaire medewerker meestal met diverse soorten mensen en bedrijven samen zal werken. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, passie en creativiteit. Creativiteit heeft vooral betrekking op het snel kunnen bedenken van oplossingen bij problemen. Verdere specifieke competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat facilitair medewerker betrekking kan hebben op veel verschillende beroepen. In het algemeen is het wel handig als een facilitair medewerker aangemerkt kan worden als monteur of als technicus, omdat dit wel belangrijk is als facilitair medewerker.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als facilitair medewerker

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide facilitair medewerker is over het algemeen zeer goed te noemen. Als facilitair medewerker kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn, waardoor het vinden van werk meestal geen enkel probleem is. De doorgroeimogelijkheden als facilitaire medewerker zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je competenties. Een functie als facilitair leidinggevende, zoals de functie facilitair manager, is over het algemeen alleen toegankelijk als je beschikt over een hbo-opleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris facilitair medewerker

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als facilitair medewerker voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Het salaris als facilitair medewerker zal doorgaans ergens tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand uitkomen, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Facilitair medewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Facilitair medewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Facilitair medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Facilitair medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Facilitair medewerker.

Mijnzzp.nl