Conciërge (onderwijs)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een conciërge binnen het onderwijs kan werkzaam zijn op verschillende soorten scholen, zoals op een basisschool of binnen het middelbaar beroepsonderwijs. In het kort komen de werkzaamheden van een conciërge neer op het houden van toezicht en het beheer van gebouwen, inclusief het beheer van de directe omgeving. Daarnaast zal een conciërge over het algemeen voor meer taken verantwoordelijk zijn, zoals het klaar zetten van spullen, schoonmaakwerkzaamheden en eventuele kleine reparaties. Het beroep conciërge moet gezien worden als een breed beroep, omdat je als conciërge meestal een allround medewerker bent die eigenlijk overal wel voor ingezet kan worden. Helaas is het tegenwoordig niet meer voor alle scholen mogelijk om een conciërge aan te stellen. Dit komt vooral omdat scholen met bezuinigingen te maken kunnen krijgen, waardoor het aanstellen van een conciërge soms niet meer mogelijk is. Het beroep conciërge is overigens wel een gewaardeerd beroep binnen het onderwijs, mede omdat conciërges ook toezien op de algemene veiligheid van de school.

De taken die een conciërge precies uitvoert kunnen verschillen per soort school, omdat de werkzaamheden binnen een kleine school anders zullen zijn dan de werkzaamheden binnen een grote scholengemeenschap. Binnen kleinere scholen is de conciërge meestal verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden. Binnen de grotere scholengemeenschappen is de conciërge juist meer verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanwezig zijn van de conciërge op de buitenplaats als de leerlingen aankomen op school, of juist als ze weer vertrekking van school. Het toezien op de buitenruimte heeft ook betrekking op het op de juiste manier wegzetten van de fietsen in het fietsenhok en de algemene veiligheid. Vooral binnen de grotere scholen is dit meestal een belangrijke taak van de conciërge, omdat sommige scholen tegenwoordig veel leerlingen huisvesten.

Waar werkt een conciërge

Conciërges komen niet alleen binnen het onderwijs voor. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende huismeesters die min of meer dezelfde werkzaamheden uitvoeren maar dan als gebouwenbeheerder. Dit betreft meestal grote gebouwen, zoals flats van een woningstichting of gebouwen waar ouderen mensen wonen. Daarnaast kan een conciërge werkzaam zijn binnen de hotelbranche.

Werkzaamheden conciërge

De conciërge helpt dus met allerlei zaken waar bijvoorbeeld de leerkrachten zelf niet aan toekomen. Wat dit precies is kan van dag tot dag verschillen. Zo kan het nodig zijn om tafels klaar te zetten voor een vergadering tot het helpen organiseren van een speurtocht. De conciërge is dan ook vaak de hele dag druk in de weer omdat iedereen wel iets geregeld moet hebben en dus de hulp van de conciërge inroept. Een belangrijke eigenschap om conciërge te zijn is dat de persoon flexibel en handig is. Er is geen specifieke opleiding om conciërge te worden, maar handig moet deze zeker zijn. Ook het stressbestendig zijn en goed kunnen omgaan met kinderen is natuurlijk een must.

Concierge basisschool:

Opleidingen tot conciërge

Er zijn geen echte opleidingen tot het beroep conciërge, maar wel cursussen die gevolgd kunnen worden. Omdat de functie binnen meer branches voorkomt is de cursus niet geheel gericht op de werkzaamheden binnen een school maar breder, zoals ook de conciërge in een hotel. Als conciërge is het dienstbaar zijn een belangrijk onderdeel van je werk.

Bedrijven waar een conciërge werkzaam kan zijn

Als conciërge kan je op meerdere plekken werkzaam zijn, die wel allemaal zo hun specifieke eisen kunnen hebben voor de functie. De conciërge kan voorkomen in de hotelbranche, scholen, bedrijven en bij de overheid.

Competenties conciërge

Als conciërge is het belangrijk dat je dienstbaar bent. Simpele kleine klusjes los je snel op en bij grotere klussen schakel je iemand in die het kan oplossen. Als conciërge wordt er meestal verlangd dat je handig bent en problemen niet uit de weg gaat. Naast het oplossen van technische problemen ben je meestal ook beschikbaar voor andere taken zoals schoonmaken, post rondbrengen, boodschappen doen en het adviseren van gasten. Naast al deze werkzaamheden let de conciërge ook op de algemene veiligheid binnen en buiten de school, zoals brandgevaar, rotzooi en de algemene hygiëne in de school. Als conciërge loop je meestal veel rond en zie je van alles. Mogelijke problemen pak je effectief aan voordat het echte problemen worden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conciërge

Als conciërge is er redelijk veel werk te vinden. Lang niet alle scholen hebben een vaste conciërge in dienst. De scholen die dit wel hebben zijn doorgaans de grotere scholen. Doorgroeimogelijkheden als conciërge zijn er niet echt. Wel kan het zijn dat de conciërge extra opleidingen volgt en zo kan doorgroeien binnen een organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris conciërge

Als conciërge kan je wisselende diensten hebben, wat over het algemeen sterk afhankelijk is van de school. Als conciërge verdien je afhankelijk van je leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden een salaris tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand.

Mijnzzp.nl