Conciërge (onderwijs)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een conciërge is een facilitair medewerker die belast is met diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. In het kort komen de werkzaamheden van een conciërge neer op het houden van toezicht en het beheren van gebouwen, inclusief het beheren van de directe schoolomgeving. Daarnaast is een conciërge verantwoordelijk voor andere werkzaamheden, zoals het klaar zetten van schoolspullen, schoonmaakwerkzaamheden en het uitvoeren van eventuele kleine reparaties. Het beroep conciërge moet gezien worden als een breed beroep, omdat je als conciërge meestal een allround medewerker bent, die eigenlijk overal voor ingezet kan worden. Helaas is het tegenwoordig niet meer voor alle scholen mogelijk om een conciërge aan te stellen. Dit komt vooral doordat scholen met bezuinigingen te maken krijgen, waardoor het aanstellen van een conciërge soms niet meer mogelijk is. Het beroep conciërge is overigens wel een gewaardeerd beroep binnen het onderwijs, ook omdat conciërges ook toezien op de algemene veiligheid van de school en de leerlingen. Een conciërge binnen het onderwijs kan werkzaam zijn voor verschillende scholen, zoals een basisschool of het middelbaar beroepsonderwijs. Het beroep conciërge is aan te merken als een mooi beroep, echter moet het beroep conciërge wel bij je passen, omdat de omgang met kinderen soms moeilijk en/of lastig kan zijn. Het hebben van overwicht speelt dan ook een belangrijke rol binnen de werkzaamheden. Binnen het onderwijs heb je als conciërge veel te maken met verschillende leerlingen, ouders en leerkrachten. Het beroep conciërge komt niet alleen voor binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld ook aan hotels en aan andere soorten grote openbare gebouwen waar veel verschillende mensen komen. De meeste conciërges binnen het onderwijs zijn op een brede manier verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. Het is dus niet zo dat conciërges alleen verantwoordelijk zijn voor schoonmaakwerkzaamheden of het klaarzetten van schoolspullen.

Een conciërge is dus een facilitair medewerker, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden die een conciërge precies uitvoert kunnen verschillen per soort school, omdat de werkzaamheden binnen een kleine school anders zijn dan de werkzaamheden binnen een grote scholengemeenschap. Binnen kleinere scholen is de conciërge meestal verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden. Binnen de grotere scholengemeenschappen is de conciërge juist meer verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het aanwezig zijn op de buitenplaats als de leerlingen aankomen op school, of juist als ze vertrekken van school. Het toezien op de buitenruimte heeft ook betrekking op het op de juiste manier wegzetten van de fietsen in het fietsenhok en de algemene veiligheid. Vooral binnen de grotere scholen is dit meestal een belangrijke taak van de conciërge, omdat sommige scholen tegenwoordig veel leerlingen huisvesten. Een conciërge is geen politieagent, maar kan wel gezien worden als een toezichthouder. Ook het overleggen met de schoolleiding komt als conciërge regelmatig voor. Vanzelfsprekend zijn de meeste conciërges ook verantwoordelijk voor algemene schoonmaakwerkzaamheden en eventueel verantwoordelijk voor het afwassen van vaat.

Waar werkt een conciërge

Conciërges komen niet alleen binnen het onderwijs voor. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende huismeesters die min of meer dezelfde werkzaamheden uitvoeren, maar dan als gebouwbeheerder. Dit betreft meestal grote gebouwen, zoals flats van een woningstichting of gebouwen waar ouderen mensen wonen. Daarnaast kan een conciërge werkzaam zijn binnen de hotelbranche. De meeste conciërge kunnen aangemerkt worden als beheerder. De inhoudelijke werkzaamheden van een beheerder kunnen wel verschillen per specifiek functie.

Werkzaamheden conciërge

De conciërge helpt dus met allerlei zaken waar bijvoorbeeld de leerkrachten zelf niet aan toekomen. Wat dit precies is kan van dag tot dag verschillen. Zo kan het nodig zijn om tafels klaar te zetten voor een vergadering tot het helpen organiseren van een speurtocht. De conciërge is dan ook vaak de hele dag druk in de weer omdat iedereen wel iets geregeld moet hebben en dus de hulp van de conciërge inroept. Een belangrijke eigenschap om conciërge te zijn is dat de persoon flexibel en handig is. Er is geen specifieke opleiding om conciërge te worden, maar handig moet deze zeker zijn. Ook het stressbestendig zijn en goed kunnen omgaan met kinderen is natuurlijk een must.

Wat doet een conciërge onderwijs?

Een conciërge in het onderwijs heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de dagelijkse gang van zaken op een school. Hoewel specifieke taken kunnen variëren afhankelijk van de school en de behoeften, zijn hier enkele van de taken en verantwoordelijkheden van een conciërge in het onderwijs:

  • Veiligheid en beveiliging: Een conciërge draagt bij aan een veilige omgeving voor studenten, personeel en bezoekers. Ze houden toezicht op de ingangen en uitgangen, controleren de toegang tot het gebouw en zorgen ervoor dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van veiligheidsprocedures, zoals het evacueren van het gebouw bij noodgevallen.
  • Onderhoud en schoonmaak: Het is de taak van de conciërge om het schoolgebouw en de terreinen schoon en goed onderhouden te houden. Ze voeren dagelijkse schoonmaaktaken uit, zoals vegen, dweilen, stofzuigen en het schoonmaken van sanitair. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van kleine reparaties of het coördineren van onderhoudswerkzaamheden door externe dienstverleners.
  • Logistieke ondersteuning: Conciërges kunnen helpen bij het opzetten van klaslokalen, auditoria en andere ruimtes voor evenementen of bijeenkomsten. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het verplaatsen van meubilair, het opzetten van audiovisuele apparatuur en het zorgen voor de benodigde materialen en benodigdheden.
  • Administratieve taken: Conciërges kunnen ook betrokken zijn bij enkele administratieve taken, zoals het ontvangen en doorsturen van binnenkomende telefoongesprekken, het beheren van de post, het bijhouden van voorraadlijsten en het plaatsen van bestellingen voor kantoorbenodigdheden of schoonmaakmaterialen.
  • Toezicht en begeleiding: In sommige gevallen kan een conciërge ook toezicht houden op de leerlingen tijdens pauzes of buiten de reguliere lestijden. Ze kunnen helpen bij het handhaven van discipline, het begeleiden van leerlingen naar de juiste locaties en het bieden van ondersteuning bij noodgevallen.
  • Aanspreekpunt: Conciërges fungeren vaak als een aanspreekpunt voor ouders, studenten en personeel. Ze kunnen vragen beantwoorden, informatie verstrekken en helpen bij het oplossen van problemen of het doorverwijzen naar de juiste persoon of afdeling.

Over het algemeen is de rol van een conciërge in het onderwijs gericht op het creëren van een veilige en goed onderhouden omgeving waarin leerlingen en personeel kunnen leren en werken. Ze spelen een waardevolle rol in het ondersteunen van de algehele schoolgemeenschap.

Conciërge basisschool:

Opleidingen tot conciërge

Er zijn geen echte opleidingen tot het beroep conciërge school, maar wel cursussen die gevolgd kunnen worden. Omdat de functie binnen meer branches voorkomt, is de cursus niet geheel gericht op de werkzaamheden binnen een school maar breder, zoals ook de conciërge in een hotel. Als conciërge is het dienstbaar zijn een belangrijk onderdeel van je werk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten als zzp conciërge, dan is het ook nodig om na te denken over de boekhouding. Met een goed online boekhoudprogramma kun je zelfstandig de complete financiële administratie bijhouden.

Bedrijven waar een conciërge werkzaam kan zijn

Een conciërge binnen het onderwijs is over het algemeen werkzaam voor basisscholen of is werkzaam voor grotere schoolgemeenschappen. Het beroep conciërge komt tegenwoordig niet automatisch meer voor binnen alle basisscholen en schoolgemeenschappen. Daarnaast is het denkbaar dat een conciërge niet fulltime werkzaam is. Als conciërge hoef je niet binnen het onderwijs werkzaam te zijn, omdat het beroep conciërge ook voorkomt binnen de luxere hotels.

Competenties conciërge

Als conciërge is het in de eerste plaats erg belangrijk dat je over een dienstbare instelling beschikt, omdat de werkzaamheden van een conciërge eigenlijk alles te maken hebben met dienstverlening. Ook het hebben van technisch inzicht is belangrijk als conciërge, omdat van een goede conciërge verwacht mag worden dat kleine simpele klusjes snel opgelost worden. Naast het oplossen van technische problemen ben je meestal ook beschikbaar voor andere werkzaamheden zoals schoonmaakwerkzaamheden, post rondbrengen, boodschappen doen en het adviseren van ouders en andere bezoekers. Naast al deze werkzaamheden let de conciërge ook op de algemene veiligheid binnen en buiten de school, zoals op brandgevaar, rotzooi en de algemene hygiëne in de school. Algemeen belangrijke woorden zijn conflictbeheersing, waakzaamheid, communicatie, controleren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, motiveren, inspireren, professionaliteit en plannen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conciërge

Het arbeidsmarktperspectief van een conciërge is over het algemeen redelijk te noemen. Er is grote vraag naar gemotiveerde conciërges, echter beschikken lang niet alle scholen over de financiële mogelijkheid om een conciërge aan te stellen. Daarnaast is het zo dat redelijk veel conciërges werkzaam zijn als parttime medewerker. Dit laat niet weg dat er soms wel een vacature conciërge onderwijs beschikbaar komt. Er zijn als conciërge binnen het onderwijs geen echte doorgroeimogelijkheden. Een conciërge die wil doorgroeien zal over het algemeen aanvullende opleidingen moeten volgen. Denk bijvoorbeeld aan de functie hoofd technische dienst of aan de functie facilitair manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris conciërge

Er zijn geen voorbeelden te geven van de specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat een conciërge binnen verschillende scholen werkzaam kan zijn. Daarnaast zijn lang niet alle conciërges fulltime werkzaam. Ook kunnen conciërges onder verschillende cao's vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Als conciërge verdien je afhankelijk van je leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden een salaris tussen de 2000 en 2500 euro bruto per maand.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Conciërge (onderwijs)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Conciërge (onderwijs) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl