Conciërge (onderwijs)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een conciërge binnen het onderwijs is een facilitair medewerker die belast is met diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. In het kort komen de werkzaamheden van een conciërge neer op het houden van toezicht en het beheren van gebouwen, inclusief het beheren van de directe schoolomgeving. Daarnaast is een conciërge over het algemeen voor andere werkzaamheden verantwoordelijk, zoals het klaar zetten van spullen, schoonmaakwerkzaamheden en het uitvoeren van eventuele kleine reparaties. Het beroep conciërge moet gezien worden als een breed beroep, omdat je als conciërge meestal een allround medewerker bent die eigenlijk overal wel voor ingezet kan worden. Helaas is het tegenwoordig niet meer voor alle scholen mogelijk om een conciërge aan te stellen. Dit komt vooral omdat scholen met bezuinigingen te maken krijgen, waardoor het aanstellen van een conciërge soms niet meer mogelijk is. Het beroep conciërge is overigens wel een gewaardeerd beroep binnen het onderwijs, mede omdat conciërges ook toezien op de algemene veiligheid van de school. Een conciërge binnen het onderwijs kan werkzaam zijn voor verschillende soorten scholen, zoals een basisschool of binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Het beroep conciërge is aan te merken als een mooi beroep, echter moet het beroep conciërge wel bij je passen omdat de omgang met kinderen soms moeilijk en/of lastig kan zijn. Het hebben van natuurlijk overwicht als conciërge kan dan ook een belangrijke rol spelen binnen de werkzaamheden.

De werkzaamheden die een conciërge precies uitvoert kunnen verschillen per soort school, omdat de werkzaamheden binnen een kleine school anders zullen zijn dan de werkzaamheden binnen een grote scholengemeenschap. Binnen kleinere scholen is de conciërge meestal verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden. Binnen de grotere scholengemeenschappen is de conciërge juist meer verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanwezig zijn van de conciërge op de buitenplaats als de leerlingen aankomen op school, of juist als ze weer vertrekking van school. Het toezien op de buitenruimte heeft ook weer betrekking op het op de juiste manier wegzetten van de fietsen in het fietsenhok en de algemene veiligheid. Vooral binnen de grotere scholen is dit meestal een belangrijke taak van de conciërge, omdat sommige scholen tegenwoordig veel leerlingen huisvesten. Een conciërge is geen politieagent, maar kan wel gezien worden als een toezichthouder. Ook het overleggen met de schoolleiding komt als conciërge regelmatig voor.

Waar werkt een conciërge

Conciërges komen niet alleen binnen het onderwijs voor. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende huismeesters die min of meer dezelfde werkzaamheden uitvoeren maar dan als gebouwenbeheerder. Dit betreft meestal grote gebouwen, zoals flats van een woningstichting of gebouwen waar ouderen mensen wonen. Daarnaast kan een conciërge werkzaam zijn binnen de hotelbranche.

Werkzaamheden conciërge

De conciërge helpt dus met allerlei zaken waar bijvoorbeeld de leerkrachten zelf niet aan toekomen. Wat dit precies is kan van dag tot dag verschillen. Zo kan het nodig zijn om tafels klaar te zetten voor een vergadering tot het helpen organiseren van een speurtocht. De conciërge is dan ook vaak de hele dag druk in de weer omdat iedereen wel iets geregeld moet hebben en dus de hulp van de conciërge inroept. Een belangrijke eigenschap om conciërge te zijn is dat de persoon flexibel en handig is. Er is geen specifieke opleiding om conciërge te worden, maar handig moet deze zeker zijn. Ook het stressbestendig zijn en goed kunnen omgaan met kinderen is natuurlijk een must.

Concierge basisschool:

Opleidingen tot conciërge

Er zijn geen echte opleidingen tot het beroep conciërge, maar wel cursussen die gevolgd kunnen worden. Omdat de functie binnen meer branches voorkomt is de cursus niet geheel gericht op de werkzaamheden binnen een school maar breder, zoals ook de conciërge in een hotel. Als conciërge is het dienstbaar zijn een belangrijk onderdeel van je werk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een conciërge werkzaam kan zijn

Een conciërge binnen het onderwijs is over het algemeen werkzaam voor basisscholen of is werkzaam voor grotere schoolgemeenschappen. Het beroep conciërge komt tegenwoordig niet automatisch meer voor binnen alle basisscholen en schoolgemeenschappen. Daarnaast is het zeker niet ondenkbaar dat een conciërge niet fulltime werkzaam is. Als conciërge hoef je niet binnen  het onderwijs werkzaam te zijn, omdat het beroep conciërge ook voorkomt binnen de luxere hotels.

Competenties conciërge

Als conciërge is het in de eerste plaats erg belangrijk dat je over een dienstbare instelling beschikt, omdat de werkzaamheden van een conciërge eigenlijk alles te maken hebben met dienstverlening. Ook het hebben van technisch inzicht is belangrijk als conciërge, omdat van een goede conciërge verwacht mag worden dat kleine simpele klusjes snel opgelost worden. Naast het oplossen van technische problemen ben je meestal ook beschikbaar voor andere werkzaamheden zoals schoonmaakwerkzaamheden, post rondbrengen, boodschappen doen en het adviseren van ouders en andere bezoekers. Naast al deze werkzaamheden let de conciërge ook op de algemene veiligheid binnen en buiten de school, zoals op brandgevaar, rotzooi en de algemene hygiëne in de school. Algemeen belangrijke woorden zijn conflictbeheersing, waakzaamheid, controleren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, motiveren, inspireren en professionaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conciërge

Als conciërge is er redelijk veel werk te vinden. Lang niet alle scholen hebben een vaste conciërge in dienst. De scholen die dit wel hebben zijn doorgaans de grotere scholen. Doorgroeimogelijkheden als conciërge zijn er niet echt. Wel kan het zijn dat de conciërge extra opleidingen volgt en zo kan doorgroeien binnen een organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris conciërge

Als conciërge kan je wisselende diensten hebben, wat over het algemeen sterk afhankelijk is van de school. Als conciërge verdien je afhankelijk van je leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden een salaris tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand.

Mijnzzp.nl