Postkamer medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep postkamer medewerker
Postkamer medewerker in verschillende functies
Wat doet een postkamer medewerker?
Werkzaamheden postkamer medewerker
Taken als postkamer medewerker zijn:
Postkamer:
Opleidingen tot postkamer medewerker
Bedrijven waar een postkamer medewerker werkzaam kan zijn
Competenties postkamer medewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als postkamer medewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris postkamer medewerker
Eigen bedrijf starten als Postkamer medewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Postkamer medewerker

Beroep postkamer medewerker

Een postkamer medewerker werkt op de postkamer van een bedrijf of overheidsorganisatie en is verantwoordelijk voor de afhandeling van binnenkomende, interne en uitgaande post. Een postkamer medewerker is doorgaans alleen te vinden bij de grotere bedrijven of overheidsorganisaties, die te maken hebben met veel poststukken. Welke werkzaamheden een postkamer medewerker precies allemaal uitvoert kan verschillen per organisatie, maar denk bijvoorbeeld aan het maken van kopieën, het archiveren van poststukken, het verdelen van de poststukken en het beantwoorden van e-mails. Ook klein onderhoud kan tot de functie behoren, zoals het verhelpen van storingen aan kopieermachines of het inrichten van vergaderzalen. Andere werkzaamheden kunnen weer zijn het ophalen of bezorgen van poststukken bij medewerkers, echter kan dit verschillen per organisatie. Zoals eerder omschreven zijn het over het algemeen alleen de grote bedrijven, instellingen en overheden die gebruikmaken van een interne postkamer, omdat er daar sprake is van veel post. Het is denkbaar dat een postkamer medewerker ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden, zoals het bijvullen van printers of kopieermachines. Het beroep postkamer medewerker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat de inhoudelijke werkzaamheden van een postkamer medewerker per werkgever kunnen verschillen. Zoals eerder aangeven betreft de functie postkamer medewerker een bijzondere functie, die alleen voorkomt binnen de grotere organisaties die te maken hebben met veel post. Voor dit soort bedrijven is het op de juiste manier afhandelen van poststukken belangrijk. Dit heeft ook betrekking op het archiveren en registeren van poststukken.

Postkamer medewerker in verschillende functies

Afhankelijk van de organisatie kan een postkamer medewerker ook aangemerkt worden als facilitair medewerker. In dat geval ben je bijvoorbeeld werkzaam onder de facilitair manager van de organisatie. Als postkamer medewerker heb je een verantwoordelijke baan, omdat poststukken snel op de juiste plek afgeleverd moeten worden. Dit is meestal belangrijk, omdat de verzenders of ontvangers van de poststukken te maken hebben met termijnen waarbinnen ze antwoord verwachten. Iedere vertraging van de poststukken kan dan ook problemen opleveren voor de verzender of ontvanger. Tegenwoordig heeft een postkamer medewerker ook de functie om binnenkomende poststukken te screenen op mogelijk gevaarlijke goederen of stoffen die verstopt zitten in de poststukken. Het screenen van poststukken is tegenwoordig belangrijk te noemen om mogelijke problemen te voorkomen. Afhankelijk van de soort organisatie is het denkbaar dat een postkamer medewerker ook aangemerkt kan worden als baliemedewerker. In dat geval is een postkamer medewerker ook verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoekers. Dit is wel afhankelijk van de locatie van de postkamer.

Wat doet een postkamer medewerker?

Een postkamer medewerker, ook wel bekend als een postbeheerder, is verantwoordelijk voor het beheren en verwerken van inkomende en uitgaande post binnen een organisatie. De taken en verantwoordelijkheden van een postkamer medewerker kunnen omvatten:

 • Inkomende post verwerken: De postkamer medewerker sorteert en verdeelt de inkomende post naar de juiste afdelingen of medewerkers binnen de organisatie. Ze openen en registreren de post, sorteren deze op basis van urgentie of prioriteit en zorgen ervoor dat deze tijdig op de juiste bestemming komt.
 • Uitgaande post verwerken: De postkamer medewerker zorgt voor het verzendklaar maken van uitgaande poststukken. Ze frankeren, verpakken en labelen de post volgens de vereiste specificaties. Dit kan onder meer het voorbereiden van brieven, pakketten, aangetekende post en koerierszendingen omvatten.
 • Interne postdistributie: Naast externe postverwerking is de postkamer medewerker verantwoordelijk voor de interne postdistributie binnen de organisatie. Ze zorgen ervoor dat interne documenten, correspondentie en berichten tijdig en nauwkeurig worden bezorgd bij de juiste personen of afdelingen.
 • Postregistratie en archivering: Een postkamer medewerker houdt een register bij van inkomende en uitgaande post. Ze registreren belangrijke details, zoals de afzender, ontvanger, datum en tijd van ontvangst of verzending. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het archiveren en bijhouden van postgegevens voor toekomstige referentie.
 • Pakketbeheer: Naast brieven en documenten kan een postkamer medewerker ook verantwoordelijk zijn voor het beheren van pakketten en koerierszendingen. Ze ontvangen en controleren de pakketten, informeren de ontvangers en zorgen voor een juiste afhandeling en distributie.
 • Postapparatuur en materialen onderhouden: De postkamer medewerker is verantwoordelijk voor het onderhoud en de werking van postapparatuur, zoals frankeringsmachines, weegschalen, sorteermachines en andere benodigde hulpmiddelen. Ze bestellen en beheren ook postgerelateerde benodigdheden, zoals enveloppen, labels, verpakkingsmaterialen en frankeermaterialen.
 • Klantenservice en communicatie: Een postkamer medewerker fungeert vaak als het aanspreekpunt voor interne medewerkers en externe contacten met betrekking tot postzaken. Ze bieden klantenservice, beantwoorden vragen, geven informatie en zorgen voor een vriendelijke en professionele communicatie.

Een postkamer medewerker is dus verantwoordelijk voor het efficiënt en nauwkeurig verwerken van inkomende en uitgaande post, het beheren van interne postdistributie en het bieden van ondersteuning op het gebied van postzaken binnen een organisatie.

Werkzaamheden postkamer medewerker

Ook het intern rondbrengen is doorgaans een taak van de postkamer medewerker. Poststukken moeten iedere dag rondgebracht worden naar de juiste afdelingen. Het rondbrengen van poststukken naar de juiste afdelingen is meestal veel werk, omdat het meestal om grote gebouwen gaat zoals bankgebouwen of ziekenhuizen. Een postkamer medewerker kan daarom ook aangemerkt worden als interne postbode. De taken die een postkamer medewerker heeft zijn divers en kunnen verschillen per organisatie. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een postkamer medewerker ook verantwoordelijk is voor het archiveren van belangrijke poststukken. In dat geval kan een postkamer medewerker ook aangemerkt worden als archivaris. Het is denkbaar dat een postkamer medewerker aangemerkt kan worden als repro medewerker. Als postkamer medewerker kun je te maken hebben met verschillende afdelingen en heb je ook te maken met uitgaande post.

Taken als postkamer medewerker zijn:

 • Kleine onderhoudswerkzaamheden.
 • Contact onderhouden met klanten.
 • Contact onderhouden met koeriersbedrijven.
 • Poststukken aannemen.
 • Poststukken frankeren.
 • Poststukken kopiëren.
 • Poststukken registeren.
 • Poststukken rondbrengen.
 • Poststukken screenen.
 • Poststukken sorteren.
 • Poststukken verzendklaar maken.

Postkamer:

Opleidingen tot postkamer medewerker

Voor de functie postkamer medewerker bestaan geen gerichte opleidingen. Een interne opleiding door een ervaren medewerker is meestal voldoende. Wel is een verklaring omtrent gedrag (VOG) als postkamer medewerker meestal verplicht, omdat het om vertrouwelijke poststukken gaat. Een mogelijke gerichte opleiding als postkamer medewerker is de Mbo-opleiding bedrijfsadministratief medewerker op niveau twee. Zoals eerder omschreven hoeft je als postkamer medewerker in lang niet alle gevallen te beschikken over een gerichte beroepsopleiding, omdat de werkzaamheden van een postkamer medewerker ook aangemerkt kunnen worden als ongeschoolde arbeid. In de meeste gevallen worden nieuwe postkamer medewerkers ingewerkt door ervaren collega's, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je als zzp'er gaat werken, dan is het verstandig om van een boekhoudprogramma zzp gebruik te maken.

Bedrijven waar een postkamer medewerker werkzaam kan zijn

Een postkamer medewerker werkt doorgaans voor grote bedrijven, instellingen of overheden. Denk hierbij aan ziekenhuizen, banken, verzekeringsmaatschappijen of aan ministeries. Daarnaast kan een postkamer medewerker werkzaam zijn voor het bedrijfsleven, zoals voor grote fabrikanten en detailhandelsbedrijven, die te maken hebben met veel post. Binnen kleinere organisaties komt het beroep postkamer medewerker over het algemeen niet voor. Er moet sprake zijn van veel post, omdat er anders geen sprake is van een speciale postkamer. Een postkamer medewerker kan ook aangemerkt worden als algemeen facilitair medewerker.

Competenties postkamer medewerker

De belangrijkste competentie als postkamer medewerker is het secuur kunnen werken. De poststukken moeten op tijd en adequaat behandeld worden, zodat ze zonder vertraging op hun eindbestemming komen. Daarnaast is communicatie erg belangrijk binnen dit beroep. Denk hierbij aan klantencontact en aan contact met externe bedrijven, zoals koeriersbedrijven. Algemeen belangrijke woorden motivatie, energie, samenwerken, zelfstandigheid, presteren, snelheid en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als postkamer medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een postkamer medewerker is over het algemeen matig te noemen. Daarnaast betreft het werkzaamheden waarvoor geen echte opleidingen nodig zijn. In dat opzicht kan er dus sprake zijn van veel concurrentie als er een mogelijke vacature vrijkomt. In het algemeen zijn postkamers veel minder belangrijk geworden dan vroeger, door vergaande automatisering. Een vacature medewerker postkamer is niet veel te vinden. Als postkamer medewerker zijn er geen echte doorgroeimogelijkheden anders dan het uitvoeren van andere werkzaamheden van een facilitaire medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een postkamer medewerker die ook aangemerkt kan worden als onderhoudsman. Binnen sommige organisaties behoort de functie DIV medewerker tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris postkamer medewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Wanneer je als postkamer medewerker een fulltime baan hebt, verdien je doorgaans een salaris tussen de 1700 en 2200 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd. De functie postkamer medewerker is in lang niet alle gevallen een fulltimefunctie.

Eigen bedrijf starten als Postkamer medewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Postkamer medewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Postkamer medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Postkamer medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Postkamer medewerker.

Mijnzzp.nl