Repro medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een repro medewerker is een persoon die binnen een organisatie de verantwoordelijkheid heeft over het kopieer- en printproces. Een van de belangrijkste taken van een repro medewerker is het afdrukken van documenten. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van onder meer kopieerapparaten, printers en afwerkapparatuur. Bij een functie als repro medewerker binnen een grote organisatie zijn er ook werkzaamheden als het binden van documenten die tot de taken behoren. Daarbij kan het van belang zijn om de documenten op tijd beschikbaar te stellen aan de opdrachtgever. Het komt voor dat dezelfde documenten in meervoud geprint of gekopieerd dienen te worden. Dat is onder meer het geval als een repro medewerker werkzaam is binnen een gerechtelijke organisatie, zoals een rechtbank. Een repro medewerker kan afhankelijk van de organisatie en invulling van de functie extra taken hebben. Bijvoorbeeld door voor de post verantwoordelijk te zijn. Daaronder valt onder meer het openen van poststukken, zoals brieven en de verwerking daarvan. Ook het scannen van brieven kan wat dat betreft tot de werkzaamheden behoren om deze vervolgens door te sturen. Daarnaast is het mogelijk dat een repro medewerker facturen binnenkrijgt per post en dan is het zaak om deze aan de administratie over te dragen. Zo zijn er mogelijk ook nog andere werkzaamheden waar een repro medewerker mee te maken kan krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gereedmaken van nieuwe werkplekken of door voor kleine klusjes ingezet te worden, zoals het vervangen van een beeldscherm. Doorgaans werkt een repro medewerker binnen een organisatie nauw samen met het secretariaat. In het geval een repro medewerker werkzaam is in een copyshop behoort het contact met klanten tot de werkzaamheden net als het afrekenen van het printwerk of kopieerwerk.

Een repro medewerker is dus aan te merken als een persoon die vaak werkzaam is in een grote organisatie waar veel print- en kopieerwerkzaamheden te verrichten zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een facturist of aan een polisbeheerder die voor een verzekeraar werkt. Het is bovendien mogelijk dat een repro medewerker in een copyshop werkt. Overigens komt het beroep repro medewerker wel minder vaak voor in vergelijking met vroeger. Dat heeft te maken met de toename van automatisering. Tegenwoordig gaat het dan ook vaak of om copyshops of om organisaties die echt een repro medewerker nodig hebben. Zo heeft een advocaat voor een rechtszitting bijvoorbeeld processtukken nodig. Dat mag uiteraard niet fout gaan. Een advocatenkantoor heeft dan ook een repro medewerker nodig. Of er dient in elk geval een medewerker te zijn die stukken kopieert. Daarom is het ook mogelijk dat een medewerker in een andere functie repro werkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld een secretaresse of een postkamer medewerker, maar ook een facilitair medewerker.

Een office manager kan wat dat betreft taken toebedelen of zelf de verantwoordelijkheid nemen voor print- en kopieerwerkzaamheden. Het is heel goed mogelijk dat werkzaamheden als het printen en kopiëren deel uitmaken van dergelijke functies. Dat kan eveneens van toepassing zijn op het inscannen van documenten en het archiveren van poststukken. Overigens is het wel zo dat er ook op het gebied van printen en kopiëren steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid. Een manager duurzaamheid kan bijvoorbeeld inzetten om de hoeveelheid papier binnen een organisatie te verminderen. Het is al zo dat overheden daarop inzetten door steeds minder te printen.

WAT DOET EEN REPRO MEDEWERKER:

Kopieermachines bedienen
Printers bedienen
Kopiëren, printen en scannen
Documenten binden
Post verwerken
Mail afhandelen
Post archiveren
Afwerking
Apparatuur bijvullen
Apparatuur schoonhouden
Kleine klusjes

Mbo-opleiding drukker:

Basismedewerker printmedia:

OPLEIDINGEN TOT REPRO MEDEWERKER

Er is geen specifieke opleiding voor de functie van repro medewerker beschikbaar. Het is wel een beroep op mbo-niveau, zodat doorgaans een mbo-opleiding een prima basis vormt om als repro medewerker te werken. Ook kan het zijn dat er binnen een organisatie of kopieer- en printwinkel sprake is van een interne opleiding. Het is dan voldoende om een ervaren collega als te merken als leermeester die de beginnend repro medewerker inwerkt en uitleg geeft over alle werkzaamheden en bediening van apparatuur. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

BEDRIJVEN WAAR EEN REPRO MEDEWERKER WERKZAAM KAN ZIJN

Een repro medewerker werkt doorgaans bij organisaties of bedrijven die veel te maken hebben met kopieer- en printwerkzaamheden. Denk daarbij onder meer aan rechtbanken en scholen net als aan gemeentehuizen. In het bedrijfsleven geldt dat verzekeraars net als advocatenkantoren veel met dit type werkzaamheden te maken krijgen. Dat geldt verder ook voor fabrikanten net als voor grote middenstanders. Verder zijn er uiteraard copyshops, waarin de functie van repro medewerker belangrijk is.

COMPETENTIES REPRO MEDEWERKER

Print- en kopieerwerkzaamheden zijn voor veel organisaties en bedrijven van groot belang. Daarom dient een repro medewerker over meerdere competenties te beschikken. Secuur zijn en nauwkeurig werken is daar één van. Denk alleen al maar aan het belang van een rechter die processtukken onder ogen krijgt. De processtukken dienen wel op volgorde en allemaal aanwezig te zijn. Bovendien is het van belang dat de stukken op tijd beschikbaar komen en daarom dient een repro medewerker goed te kunnen plannen en organiseren. Indien er sprake is van tijdsdruk om stukken te kopiëren of te printen, geldt dat een repro medewerker daar goed mee om dient te kunnen gaan. Stressbestendigheid is wat dat betreft een competentie die vereist is net als dat geldt voor zelfstandigheid. Zo zijn communicatieve vaardigheden eveneens van belang net als kunnen samenwerken, zoals met het secretariaat. In een copyshop is het verder van belang om over een klantvriendelijke instelling te beschikken. Het betreft zelfstandig uit te voeren werkzaamheden, zodat een repro medewerker zelfstandig moet kunnen werken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS REPRO MEDEWERKER

Het arbeidsmarktperspectief voor een repro medewerker is matig te noemen. Er is namelijk tegenwoordig steeds meer sprake van automatisering. Er is wat dat betreft in vergelijking met het verleden minder vraag naar repro medewerkers. Het is de verwachting dat de vraag in de toekomst na verdere digitalisering ook verder afneemt. Overigens kan het wel zo zijn dat repro werkzaamheden in dat opzicht vaker deel gaan uitmaken van andere functies en het minder als losstaand beroep is te zien. Er zijn verder mogelijkheden om door te groeien, zoals in de functie van facilitair manager. Dit betreft echter wel een functie op hbo-niveau en wat dat betreft zijn de doorgroeimogelijkheden voor een repro medewerker wel beperkt.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS REPRO MEDEWERKER

Het salaris van een repro medewerker ligt gemiddeld tussen 1.900 euro en 2.500 euro bruto. De werkervaring en de leeftijd kan daarbij een rol spelen. De arbeidsvoorwaarden liggen doorgaans vast in een cao en variëren wat dat betreft wel per bedrijf of organisatie. Dat geldt zowel voor het salaris als voor de overige arbeidsvoorwaarden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Repro medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Repro medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl