Facilitair manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een facilitair manager is verantwoordelijk voor diverse taken en werkzaamheden die te maken hebben met het huishouden van bedrijven. Het zijn over het algemeen alleen de grotere bedrijven en overheden die gebruik maken van één of meerdere facilitair managers en facilitair medewerkers. Het beroep facilitair manager is erg ruim en kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten werkzaamheden, zoals het regelen van de beveiliging, het regelen van de catering en het verzorgen van de schoonmaak. Als facilitair manager zal je over een flexibele instelling moeten beschikken, omdat je ingezet kan worden voor uiteenlopende soorten werkzaamheden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een facilitair manager het beste omschrijven als het regelen dat alle personeelsleden en diensten beschikken over de juiste werkmaterialen. Een facilitair manager is een manager die beschikt over een leidinggevende functie. De facilitair manager zal dus andere facilitair medewerkers aansturen, wat ook weer betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten beroepen. Een facilitair manager is dan ook verantwoordelijk voor het begeleiden van interne facilitaire processen.

Organisatiekunde speelt binnen het beroep facilitair manager een belangrijke rol, omdat je met verschillende interne medewerkers en externe bedrijven te maken zal krijgen. Als facilitair manager ben je een belangrijke ondersteuning van alle werknemers, omdat ze over het algemeen de facilitair manager benaderen als deze met vragen zitten die de organisatie aangaan. Als facilitair manager kan het voorkomen dat je diverse andere facilitair medewerkers aanstuurt. Dit is meestal het geval als je voor de grotere organisaties werkzaam bent, die wellicht over meerdere filialen beschikt.

Takenpakket facilitair manager

Het takenpakket als facilitair manager is niet zomaar aan te geven, omdat je als facilitair manager verantwoordelijk kan zijn voor uiteenlopende soorten taken en werkzaamheden, die ook per werkgever kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken met externe bedrijven zoals schoonmaakbedrijven of aan het bijhouden van het wagenpark. Maar ook het opvragen van offertes kan tot het takenpakket van een facilitair manager behoren.

In het kort kunnen we stellen dat het takenpakket van een facilitair manager alles te maken heeft met tevreden werknemers. Dit kan inhouden het opvragen van offertes met betrekking tot nieuwe bureaustoelen tot het verzorgen van de juiste planten op het kantoor van werknemers, zodat er een beter werkklimaat ontstaat. Daarnaast is de facilitair manager meestal verantwoordelijk voor de keuring of het onderhoud van technische installaties zoals de liften, roltrappen, de airco en de verwarming.

Taken van een facilitair manager:

Werknemers ondersteunen

  • Wanneer een werknemer zich om een of andere reden niet prettig voelt tijdens zijn werkzaamheden kan de facilitair manager bespreken met de werknemer wat nu precies het probleem is. Dit kan variëren van een foute bureaustoel tot het niet kunnen parkeren van de auto op het werk. Als facilitair manager bekijk je de ernst van het probleem en handelt hiernaar. Het kan zo zijn dat als de klacht terecht is je het probleem bespreekt met de betreffende afdeling.

Strategisch denken

  • Het komt steeds meer voor dat de facilitair manager zijn input mag geven betreffende veranderingen in het bedrijf die volgens hem nodig zijn. De facilitair manager vangt veel vragen of klachten op binnen het bedrijf. Deze input kan hij dan weer bespreken met zijn leidinggevende in het bedrijf.

Leiding geven

  • Als facilitair manager verdeel je alle taken binnen de afdelingen en controleert dit. Wanneer het nodig is zal je de werknemers ook begeleiden in hun taak. Maar ook het voeren van functioneringsgesprekken behoort tot de taken van een facilitair manager.

Inrichten van het gebouw

  • Soms kan het nodig zijn om afdelingen te reorganiseren en moeten er plekken anders ingedeeld worden of er komt een verbouwing aan. De facilitair manager gaat dan actief op zoek naar oplossingen.

Contacten externe leveranciers

  • Als bedrijf is er veel contact met externe bedrijven. Het is onder meer de taak van de facilitair manager om deze contacten te leggen of te onderhouden wanneer dit nodig is. Ook het opvragen van offertes valt hieronder.

Eigenschappen facilitair manager:

  • Kunnen plannen en organiseren
  • Commercieel en financieel inzicht hebben
  • Discipline bezitten
  • Dienstbaar zijn
  • Inlevingsvermogen hebben

Informatiefilm over een facilitair manager:

Opleidingen tot facilitair manager

Om als facilitair manager te kunnen werken kan het beste de Mbo-opleiding facilitair leidinggevende gevolgd worden. De volledige opleiding duurt ongeveer vier jaar. De opleiding is ook sneller te doen, maar dan moet er wel voldoende ervaring opgedaan zijn met de benodigde vooropleidingen, zodat bepaalde vakken achterwege gelaten kunnen worden. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, inkoop, organisatie, communicatie, aansturing van medewerkers en het strategisch denken.

Bedrijven waar een facilitair manager werkzaam kan zijn

Als facilitair manager kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn, zoals schoonmaakbedrijven, hotels, recreatieparken, banken of ziekenhuizen. Waar je precies werkzaam bent als facilitair manager is meestal afhankelijk van het opleidingsniveau. Dit beroep komt op Mbo-niveau en op Hbo-niveau voor.

Competenties facilitair manager

De taken van een facilitair manager zijn zeer verschillend, zoals plannen, organiseren, logistiek, financiën, bedrijfscommunicatie en natuurlijk het aansturen van medewerkers.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als facilitair manager

Als goed opgeleid facilitair manager is het doorgaans geen enkel probleem om werk te vinden. Naast de horeca kun je met de opleiding tot facilitair manager bij veel meer bedrijven werkzaam zijn. Doorgroeien als facilitair manager is dan ook meestal geen probleem. Met de opleiding facilitair manager kan je bijvoorbeeld ook prima terecht in de zorg, financiële wereld of verzekeringswereld.

Arbeidsvoorwaarden en salaris facilitair manager

Als facilitair manager kan het salaris sterk verschillen door de ervaring, leeftijd of precieze verantwoordelijkheden. Het salaris als facilitair manager ligt meestal tussen de 1800 en 3200 euro bruto per maand. Zoals eerder aangegeven is het salaris wel sterk afhankelijk van de verantwoordelijkheden en soort werkgever.

Mijnzzp.nl