Facilitair manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep facilitair manager
Werken als facilitair manager
Wat doet een facilitair manager
Wat is facility management?
Taken van een facilitair manager zijn:
Beroepsfilm facilitair manager:
Opleidingen tot facilitair manager
Bedrijven waar een facilitair manager werkzaam kan zijn
Competenties facilitair manager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als facilitair manager
Arbeidsvoorwaarden en salaris facilitair manager
Eigen bedrijf starten als Facilitair manager
Boekhoudprogramma vergelijken Facilitair manager

Beroep facilitair manager

Een facilitair manager is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met het huishouden van bedrijven. Het beroep facilitair manager is ruim en kan betrekking hebben op verschillende werkzaamheden, zoals het regelen van de beveiliging, het regelen van catering, het verzorgen van kantoorbenodigdheden en het verzorgen van de schoonmaak. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een facilitair manager het beste omschrijven als het regelen dat alle personeelsleden en diensten binnen de organisatie beschikken over de juiste werkmaterialen. Een facilitair manager zal ook verschillende facilitair medewerkers aansturen, wat betrekking kan hebben op verschillende medewerkers, zoals schoonmakers, beheerders, onderhoudsmonteurs of baliemedewerkers. Een facilitair manager is dan ook verantwoordelijk voor het begeleiden en aansturen van interne facilitaire processen. Het beroep facilitair manager komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties, wat betrekking kan hebben op bedrijven en overheden. Organisatiekunde speelt een belangrijke rol als facilitair manager, omdat je met verschillende interne medewerkers en externe bedrijven te maken krijgt. Als facilitair manager ben je een belangrijke ondersteuning van alle werknemers, omdat ze meestal de facilitair manager benaderen als ze met vragen zitten die de organisatie aangaan. De belangrijkste taak van een facilitair manager is het aansturen van alle facilitair medewerkers, zodat andere werknemers binnen de organisatie hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het verzorgen van alle werkmaterialen, het creëren van een gezonde werkomgeving en aan het creëren van een veilige werklocatie. Als facilitair manager zal je over een flexibele instelling moeten beschikken, omdat je ingezet kan worden voor verschillende werkzaamheden. Een facilitair manager kan verschillende afdelingen aansturen. Denk bijvoorbeeld aan de inkoopafdeling, de postkamer en aan de technische dienst.

Werken als facilitair manager

Als facilitair manager geef je dus leiding aan verschillende afdelingen binnen de organisatie. Denk hierbij aan de medewerkers van de postkamer, de technische dienst, baliemedewerkers en aan cateringmedewerkers die binnen de organisatie werkzaam zijn. Het is dus niet zo dat een facilitair manager alleen verantwoordelijk is voor het regelen van de schoonmaak of het regelen van kantoorartikelen. Eigenlijk is een facilitair manager verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die te maken hebben met service- en dienstverlening binnen de organisatie, die belangrijk zijn om een organisatie op een goede manier te kunnen laten draaien. Andere werkzaamheden waarvoor een facilitair manager verantwoordelijk is, zijn het opzetten en regelen van de bedrijfshulpverlening. Het takenpakket van een facilitair manager is niet zomaar aan te geven, omdat je als facilitair manager verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden, die per werkgever kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken met externe bedrijven zoals schoonmaakbedrijven, of aan het bijhouden van het wagenpark. Maar ook het opvragen van offertes kan tot het takenpakket van een facilitair manager behoren. Dit kan inhouden het opvragen van offertes met betrekking tot nieuwe bureaustoelen, of het verzorgen van de juiste planten op kantoor, zodat er een beter werkklimaat ontstaat. Daarnaast is de facilitair manager meestal verantwoordelijk voor de keuring of het onderhoud van technische installaties, zoals de liften, roltrappen, de airco en de verwarming.

Wat doet een facilitair manager

Een facilitair manager is verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle afdelingen binnen de organisatie. Het belangrijkste doel hierbij is het ondersteunen van de werknemers, zodat de organisatie zo efficiënt mogelijk kan functioneren. Met andere woorden mag het niet voorkomen dat een directiesecretaresse zelfstandig een onderhoudsbedrijf moet inschakelen, omdat de printer stuk is gegaan. Daarnaast is een facilitair manager verantwoordelijk voor andere huishoudelijke taken. Denk hierbij aan het overleggen met bedrijfsmakelaars, het aansturen van de tuinmannen en aan het regelen van de beveiliging. In de meeste gevallen heeft een facilitair manager veel te maken met verschillende managers en leidinggevenden. Denk bijvoorbeeld aan operationeel managers, unitmanagers, office managers en aan de financieel manager. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een facilitair manager:

 • Facility managementplanning: Facilitair managers ontwikkelen en implementeren strategische plannen en beleid met betrekking tot facility management. Ze stellen doelen vast, bepalen prioriteiten en zorgen voor een passende organisatiestructuur om de facilitaire diensten te beheren.
 • Budgettering en kostenbeheersing: Facilitair managers zijn verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van het budget voor facilitaire diensten. Ze zorgen voor een effectieve kostenbeheersing door het monitoren van uitgaven, het identificeren van mogelijkheden voor kostenbesparing en het onderhandelen over contracten met leveranciers.
 • Facility operaties: Facilitair managers zorgen voor het operationele beheer van de faciliteiten, zoals gebouwen, kantoren, terreinen en uitrusting. Ze coördineren en superviseren de dagelijkse facilitaire activiteiten, zoals schoonmaak, onderhoud, beveiliging, catering en postdiensten.
 • Leveranciersbeheer: Facilitair managers onderhouden relaties met externe leveranciers en dienstverleners die facilitaire diensten leveren. Ze selecteren en evalueren leveranciers, onderhandelen over contracten, beheren de prestaties van leveranciers en zorgen ervoor dat de diensten voldoen aan de verwachtingen en vereisten van de organisatie.
 • Veiligheid en beveiliging: Facilitair managers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van de faciliteiten en medewerkers. Ze implementeren en handhaven veiligheids- en beveiligingsprocedures, zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, coördineren evacuatieplannen en werken samen met relevante instanties bij noodgevallen.
 • Ruimtebeheer: Facilitair managers beheren de ruimte binnen de organisatie en optimaliseren het gebruik ervan. Ze plannen en coördineren kantoorindelingen, zorgen voor een efficiënte toewijzing van ruimtes aan verschillende afdelingen, beheren verhuizingen en wijzigingen in de indeling, en zorgen voor een comfortabele en functionele werkomgeving.
 • Milieubeheer: Facilitair managers dragen zorg voor het milieubeheer binnen de organisatie. Ze implementeren duurzame praktijken, bevorderen energie-efficiëntie, recyclageprogramma's en afvalbeheer, en zorgen ervoor dat de faciliteiten voldoen aan milieunormen en voorschriften.
 • Klantenservice en communicatie: Facilitair managers bieden ondersteuning en dienstverlening aan interne klanten, zoals medewerkers en management. Ze reageren op verzoeken, klachten en suggesties, communiceren faciliteits informatie en richtlijnen, en streven naar een hoog niveau van klanttevredenheid.

Het werk van een facilitair manager kan variëren, afhankelijk van de grootte en aard van de organisatie. Ze werken vaak samen met verschillende belanghebbenden, zoals HR, IT en financiële afdelingen, om ervoor te zorgen dat de facilitaire diensten naadloos aansluiten bij de behoeften van de organisatie.

Wat is facility management?

Facility management verwijst naar het beheer en de coördinatie van de fysieke infrastructuur, diensten en activiteiten binnen een organisatie om een veilige, efficiënte en productieve werkomgeving te creëren. Het omvat een breed scala aan disciplines en verantwoordelijkheden die gericht zijn op het ondersteunen van de kernactiviteiten van een organisatie. Als facility manager ben je dus op een brede manier verantwoordelijk voor het facilitair beheren van de organisatie.

Taken van een facilitair manager zijn:

 • Het aansturen van facilitair medewerkers.
 • Het begeleiden en doorvoeren van veranderingen.
 • Het begeleiden van beleidskwesties.
 • Het begeleiden van facilitaire processen.
 • Het bewaken van de financiën.
 • Het informeren van de directie.
 • Het onderhouden van contacten met externe partijen.
 • Het opvragen van offertes.

Beroepsfilm facilitair manager:

Opleidingen tot facilitair manager

Om als facilitair manager te kunnen werken kan het beste de Mbo-opleiding facilitair leidinggevende gevolgd worden. De volledige opleiding duurt ongeveer vier jaar. De opleiding is ook sneller te doen, maar dan moet er wel voldoende ervaring opgedaan zijn met de benodigde vooropleidingen, zodat bepaalde vakken achterwege gelaten kunnen worden. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, inkoop, organisatie, communicatie, aansturing van medewerkers en het strategisch denken. In de praktijk is het over het algemeen wel zo dat de meeste organisaties minimaal een hbo-opleiding verwachten, zoals de hbo-opleiding Facility Management, omdat de functie facilitair manager aangemerkt kan worden als verantwoordelijke functie op hoger managementniveau. Dit is vooral het geval binnen de grotere organisaties, waarbinnen een facilitair manager diverse afdelingen zal aansturen met veel verschillende medewerkers. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Een facilitair manager opleiding is dus op meerdere manieren te volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een facilitair manager werkzaam kan zijn

Een facilitair manager is over het algemeen voor de grotere bedrijven, instellingen en overheden werkzaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaakbedrijven, hotels, recreatieparken, banken, ziekenhuizen en aan kantoren. Ook binnen fabrieken kan de functie facilitair manager voorkomen. Eigenlijk kan het beroep facilitair manager binnen alle bedrijven voorkomen, die met een organisatiestructuur te maken hebben. Ook binnen kleinere organisatie kan er sprake zijn van een facilitair manager, die in dat geval wellicht ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden.

Competenties facilitair manager

De belangrijkste competentie van een facilitair manager is dat de facilitair manager beschikt over leidinggevende capaciteiten, omdat je als facilitair manager over het algemeen meerdere facilitair medewerkers zal aansturen. Daarnaast moet een facilitair manager over organisatietalent beschikken, omdat een facilitair manager met uiteenlopende werkzaamheden te maken krijgt. Plannen en organiseren zijn dan ook twee belangrijke woorden als facilitair manager. Daarnaast is het belangrijk dat een facilitair manager beschikt over commercieel inzicht, omdat een facilitair manager verantwoordelijk is voor het onderhandelen met betrekking tot opgevraagde offertes. In dat opzicht kan het ook belangrijk zijn dat een facilitair manager aangemerkt kan worden als contractmanager. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een facilitair manager met veel verschillende werknemers en externe bedrijven te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden als facilitair manager zijn dienstbaarheid, veranderprocessen, motivatie, overleggen, samenwerken, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, monitoren en creativiteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als facilitair manager

Het arbeidsmarktperspectief van een facilitair manager is goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Zoals eerder omschreven verwachten de meeste bedrijven wel minimaal een passende hbo-opleiding om in aanmerking te komen voor de functie facilitair manager. Ook op Mbo-niveau kan je werkzaam zijn als facilitair manager, echter zul je in dat geval meestal over minder verantwoordelijkheden beschikken. De doorgroeimogelijkheden als facilitair manager zijn niet zomaar aan te geven, omdat de doorgroeimogelijkheden sterk afhankelijk zullen zijn van de werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties. Over het algemeen zal je als facilitair manager al over een hogere managementfunctie beschikken, waardoor er geen sprake meer hoeft te zijn van doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris facilitair manager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een facilitair manager werkzaam kan zijn voor verschillende bedrijven. Een facilitair manager zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Facilitair manager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Facilitair manager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Facilitair manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Facilitair manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Facilitair manager.

Mijnzzp.nl