Facilitair manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een facilitair manager is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, die te maken hebben met het huishouden van bedrijven. Het beroep facilitair manager is erg ruim en kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten werkzaamheden, zoals het regelen van de beveiliging, het regelen van de catering en het verzorgen van de schoonmaak. Als facilitair manager zal je over een flexibele instelling moeten beschikken, omdat je ingezet kan worden voor uiteenlopende werkzaamheden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een facilitair manager het beste omschrijven als het regelen dat alle personeelsleden en diensten binnen de organisatie beschikken over de juiste werkmaterialen. Een facilitair manager is dus een manager, die beschikt over een leidinggevende functie. Een facilitair manager zal over het algemeen ook andere facilitair medewerkers aansturen, wat betrekking kan hebben op verschillende beroepen, zoals schoonmakers of beheerders. Een facilitair manager is dan ook verantwoordelijk voor het begeleiden van interne facilitaire processen. Het beroep facilitair manager komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties, wat betrekking kan hebben op bedrijven en overheden. Organisatiekunde speelt over het algemeen een belangrijke rol als facilitair manager, omdat je met verschillende interne medewerkers en externe bedrijven te maken krijgt. Als facilitair manager ben je een belangrijke ondersteuning van alle werknemers, omdat ze over het algemeen de facilitair manager benaderen als ze met vragen zitten, die de organisatie aangaan. Als facilitair manager kan het voorkomen dat je diverse andere facilitair medewerkers aanstuurt. Dit is meestal het geval als je voor de grotere organisaties werkzaam bent.

Het takenpakket als facilitair manager is niet zomaar aan te geven, omdat je als facilitair manager verantwoordelijk kan zijn voor uiteenlopende soorten taken en werkzaamheden, die ook per werkgever kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken met externe bedrijven zoals schoonmaakbedrijven of aan het bijhouden van het wagenpark. Maar ook het opvragen van offertes kan tot het takenpakket van een facilitair manager behoren. In het kort kunnen we stellen dat het takenpakket van een facilitair manager alles te maken heeft met tevreden werknemers. Dit kan inhouden het opvragen van offertes met betrekking tot nieuwe bureaustoelen tot het verzorgen van de juiste planten op het kantoor van werknemers, zodat er een beter werkklimaat ontstaat. Daarnaast is de facilitair manager meestal verantwoordelijk voor de keuring of het onderhoud van technische installaties zoals de liften, roltrappen, de airco en de verwarming.

Als facilitair manager zal je over het algemeen leiding geven aan verschillende afdelingen binnen de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle medewerkers van de postkamer, aan alle medewerkers van de technische dienst, aan baliemedewerkers en aan de verschillende cateringmedewerkers, die binnen de organisatie werkzaam kunnen zijn. Het is dus niet zo dat een facilitair manager alleen verantwoordelijk is voor het begeleiden van schoonmaakwerkzaamheden en het regelen van kantoorartikelen, omdat de werkzaamheden van een facilitair manager veel breder gezien moeten worden. Eigenlijk is een facilitair manager verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die te maken hebben met service en dienstverlening binnen de organisatie, die belangrijk zijn om een organisatie op een goede manier te kunnen laten werken. Andere belangrijke werkzaamheden waarvoor een facilitair manager verantwoordelijk is zijn het opzetten en regelen van de bedrijfshulpverlening.

Diverse taken van een facilitair manager zijn:

  • Het aansturen van facilitair medewerkers
  • Het begeleiden en doorvoeren van veranderingen
  • Het begeleiden van beleidskwesties
  • Het begeleiden van facilitaire processen
  • Het bewaken van de financiën
  • Het informeren van de directie
  • Het onderhouden van contacten met externe partijen
  • Het opvragen van offertes

Informatie over een facilitair manager:

Opleidingen tot facilitair manager

Om als facilitair manager te kunnen werken kan het beste de Mbo-opleiding facilitair leidinggevende gevolgd worden. De volledige opleiding duurt ongeveer vier jaar. De opleiding is ook sneller te doen, maar dan moet er wel voldoende ervaring opgedaan zijn met de benodigde vooropleidingen, zodat bepaalde vakken achterwege gelaten kunnen worden. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, inkoop, organisatie, communicatie, aansturing van medewerkers en het strategisch denken. In de praktijk is het over het algemeen wel zo dat de meeste organisaties minimaal een Hbo-opleiding verwachten, zoals de Hbo-opleiding Facility Management, omdat de functie facilitair manager aangemerkt kan worden als verantwoordelijke functie op hoger managementniveau. Dit is vooral het geval binnen de grotere organisaties, waarbinnen een facilitair manager diverse afdelingen zal aansturen met veel verschillende medewerkers. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een facilitair manager werkzaam kan zijn

Een facilitair manager is over het algemeen voor de grotere bedrijven, instellingen en overheden werkzaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaakbedrijven, hotels, recreatieparken, banken, ziekenhuizen en aan kantoren. Ook binnen fabrieken kan de functie facilitair manager voorkomen. Eigenlijk kan het beroep facilitair manager binnen alle bedrijven voorkomen, die met een organisatiestructuur te maken hebben. Ook binnen kleinere organisatie kan er sprake zijn van een facilitair manager, die in dat geval wellicht ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden.

Competenties facilitair manager

De belangrijkste competentie van een facilitair manager is dat de facilitair manager beschikt over leidinggevende capaciteiten, omdat je als facilitair manager over het algemeen meerdere facilitair medewerkers zal aansturen. Daarnaast moet een facilitair manager over organisatietalent beschikken, omdat een facilitair manager met uiteenlopende werkzaamheden te maken krijgt. Plannen en organiseren zijn dan ook twee belangrijke woorden als facilitair manager. Daarnaast is het belangrijk dat een facilitair manager beschikt over commercieel inzicht, omdat een facilitair manager verantwoordelijk is voor het onderhandelen met betrekking tot opgevraagde offertes. In dat opzicht kan het ook belangrijk zijn dat een facilitair manager aangemerkt kan worden als contractmanager. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een facilitair manager met veel verschillende werknemers en externe bedrijven te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden als facilitair manager zijn dienstbaarheid, veranderprocessen, motivatie, overleggen, samenwerken, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, monitoren en creativiteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als facilitair manager

Het arbeidsmarktperspectief als facilitair manager is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Zoals eerder omschreven verwachten de meeste bedrijven wel minimaal een passende Hbo-opleiding om in aanmerking te kunnen komen voor de functie facilitair manager. Ook op Mbo-niveau kan je werkzaam zijn als facilitair manager, echter zal je in dat geval meestal over minder verantwoordelijkheden beschikken. De doorgroeimogelijkheden als facilitair manager zijn niet zomaar aan te geven, omdat de doorgroeimogelijkheden sterk afhankelijk zullen zijn van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties. Over het algemeen zal je als facilitair manager al over een hogere managementfunctie beschikken, waardoor er geen sprake meer hoeft te zijn van doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris facilitair manager

Als facilitair manager kan het salaris sterk verschillen door de ervaring, leeftijd of precieze verantwoordelijkheden. Het salaris als facilitair manager ligt meestal tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand. Zoals eerder aangegeven is het salaris wel sterk afhankelijk van de verantwoordelijkheden en soort werkgever.

Mijnzzp.nl