Contractmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een contractmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van heldere en juiste contracten tussen aannemers, leveranciers en andere bedrijven. In het kort kunnen we dan ook stellen dat een contractmanager verantwoordelijk is voor het opstellen van goede en duidelijke contracten waar alle verwachtingen en verplichtingen van de contractanten in opgenomen zijn. De werkzaamheden van een contractmanager gaan verder dan het alleen vastleggen van de prijsovereenkomst. Binnen complexe inkoopprocessen zijn veel meer zaken belangrijk, zoals productgarantie, leveringsvoorwaarden, kwaliteitsgaranties en afspraken over mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot producten en/of diensten. Daarnaast kan er sprake zijn van bepaalde wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Het is dus de verantwoordelijkheid van de contractmanager om alles duidelijk vast te leggen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan tijdens en na de levering. Een contractmanager is doorgaans ook de aangewezen persoon als er toch bepaalde onduidelijkheden ontstaan tussen verschillende partijen. Een contractmanager zal over het algemeen een juridische achtergrond hebben en samen werken met diverse andere specialisten.

Welke werkzaamheden een contractmanager precies uitvoert is afhankelijk van waar de contractmanager precies werkzaam is. Een contractmanager heeft over het algemeen veel te maken met inkoopmanagers en productmanagers die ook weer te maken hebben met inkoopprocessen en/of verkoopprocessen. Als een inkoopmanager producten wil inkopen zal hij of zij in veel gevallen met de contractmanager overleggen over de voorwaarden. Het is de contractmanager die de contracten zal opstellen voordat de inkoopmanager het contract zal sluiten.

Een van de belangrijkste werkzaamheden van een contractmanager is het juridisch kloppend maken van contracten. Omdat bedrijven vaak internationaal werken zal een contractmanager ook met complexe contracten te maken kunnen krijgen die internationaal gezien ook bindend moeten zijn. Een contractmanager is niet alleen met financiën bezig, omdat juist alle zaken belangrijk zijn zoals de wederzijdse verwachtingen, de wederzijdse verplichtingen, de wederzijdse dienstverlening en het inschatten van mogelijke risico's die betrekking hebben op het contract.

Een contractmanager is meestal te vinden bij de grotere bedrijven die doorgaans grote complexe opdrachten uitbesteden aan onderaannemers. Denk hierbij aan complexe bouwopdrachten zoals spoorlijnen, snelwegen, waterwegen en bijvoorbeeld aan grote nieuwbouwopdrachten. Maar ook woningstichtingen hebben doorgaans contractmanagers in dienst omdat deze ook veel afspraken maken met aannemers over nieuwbouw of mogelijke renovatieprojecten. Voor dit soort bedrijven is het zeer belangrijk om bepalingen op een goede manier vast te leggen zodat er achteraf geen problemen kunnen ontstaan door onduidelijkheden of het afschuiven van verantwoordelijkheden.

Taken van een contractmanager:

  • Het informeren van alle betrokken partijen
  • Het inschatten en afdekken van risico's
  • Het juridische waterdicht maken van contracten
  • Het onderhouden van contacten
  • Het vastleggen van garanties
  • Het vastleggen van kwaliteitseisen
  • Het voeren van overleg met alle betrokken partijen
  • Het waken over de voortgang
  • Het waken over het budget

Wat is contract management:

Opleidingen tot contractmanager

Een contractmanager zal doorgaans minimaal een afgeronde Hbo-opleiding bezitten zoals de Hbo-opleiding Business Management de Hbo-opleiding Commerciële Economie of de Hbo-opleiding Bedrijfskunde. Daarnaast zijn er ook zeker voldoende cursussen te vinden die opleiden tot contractmanager voor de meer ervaren managers. Ook met een andere Hbo-opleiding is het mogelijk om als contractmanager te kunnen werken, maar in de praktijk zal de voorkeur over het algemeen uitgaan naar iemand met een juridische opleiding.

Bedrijven waar een contractmanager werkzaam kan zijn

Een contractmanager kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden omdat deze allemaal met contracten te maken hebben. Zoals eerder aangegeven zijn het doorgaans wel de grotere bedrijven die ingewikkelde aanbestedingen hebben waar de contractmanager te vinden zal zijn. De kleinere bedrijven hebben meestal geen specifieke contractmanager aangesteld.

Competenties contractmanager

De belangrijkste competentie voor een contractmanager is toch wel de algemene juridische kennis. Daarnaast moet je natuurlijk over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken alsmede commercieel zijn. Maar ook de juiste kennis van wet- en regelgeving die van toepassing is binnen de branche is natuurlijk erg belangrijk om problemen te voorkomen. Ook overwicht hebben is van groot belang en zal van pas komen als bepaalde zaken mis dreigen te gaan.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als contractmanager

Het arbeidsmarktperspectief voor een contractmanager met een afgeronde Hbo-opleiding is zeker goed te noemen. Bedrijven en overheden besteden tegenwoordig steeds meer aandacht aan het opstellen van waterdichte contracten om zoveel mogelijk risico uit te sluiten en daarom is de vraag naar contractmanagers tegenwoordig dan ook groot te noemen. Als contractmanager zijn er zeker voldoende doorgroeimogelijkheden die wel afhankelijk zullen zijn van je eigen competenties en doorzettingsvermogen. Bij bewezen diensten is het natuurlijk prima mogelijk om een leidinggevende functie te verkrijgen met grote verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris contractmanager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep contractmanager omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn in verschillende branches maar deze zullen over het algemeen prima geregeld zijn. Een contractmanager in loondienst met een afgerond Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris als contractmanager zeker denkbaar wanneer het om grote verantwoordelijkheden zal gaan.

Mijnzzp.nl