Contractmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een contractmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van heldere en juiste contracten tussen leveranciers, aannemers en andere soorten bedrijven waarmee een organisatie te maken heeft. In het kort kunnen we dan ook stellen dat een contractmanager verantwoordelijk is voor het opstellen van goede en juridisch duidelijke contracten, waarbinnen alle verwachtingen en verplichtingen van de contractanten zijn opgenomen. De werkzaamheden van een contractmanager gaan verder dan alleen het vastleggen van de prijsovereenkomst. Binnen complexe inkoopprocessen zijn veel meer zaken belangrijk, zoals productgarantie, leveringsvoorwaarden, kwaliteitsgaranties en afspraken over mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot producten of diensten. Daarnaast kan er sprake zijn van bepaalde wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Het is dus de verantwoordelijkheid van de contractmanager om alles duidelijk vast te leggen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan tijdens en na de levering. Een contractmanager is doorgaans ook de aangewezen persoon als er toch bepaalde onduidelijkheden ontstaan tussen verschillende partijen. Een contractmanager zal over het algemeen een juridische achtergrond hebben en samenwerken met diverse andere specialisten. Welke werkzaamheden een contractmanager precies uitvoert, is afhankelijk van waar de contractmanager precies werkzaam is. Een contractmanager heeft over het algemeen veel te maken met inkoopmanagers en productmanagers, die te maken hebben met inkoopprocessen of verkoopprocessen. Als een inkoopmanager producten wil inkopen zal hij of zij in veel gevallen met de contractmanager overleggen over de voorwaarden. Het is de contractmanager, die de contracten zal opstellen voordat de inkoopmanager het contract zal sluiten. Als contractmanager heb je dan ook een verantwoordelijke baan, waarbinnen je verantwoordelijk bent voor de belangen van de organisatie.

Een van de belangrijkste werkzaamheden van een contractmanager is het juridisch kloppend maken van contracten. Omdat bedrijven vaak internationaal werken zal een contractmanager ook met complexe contracten te maken kunnen krijgen, die internationaal gezien ook bindend moeten zijn. Een contractmanager is niet alleen met financiën bezig, omdat juist alle zaken belangrijk zijn, zoals de wederzijdse verwachtingen, de wederzijdse verplichtingen, de wederzijdse dienstverlening en het inschatten van mogelijke risico's, die betrekking hebben op het contract. Zoals eerder omschreven zul je als contractmanager regelmatig samenwerken met interne collega's, zoals inkoopmanagers en de productmanagers. Ook het begeleiden van uitbestedingstrajecten behoort over het algemeen tot de werkzaamheden van de contractmanager. Als het complexe werkzaamheden en dus contracten betreft kan de contractmanager aangemerkt worden als onderhandelaar. In dat geval zal de contractmanager actief mee onderhandelen om de beste resultaten te kunnen behalen.

Waar werken contractmanagers

Een contractmanager is meestal te vinden bij de grotere bedrijven die doorgaans grote complexe opdrachten uitbesteden aan onderaannemers. Denk hierbij aan complexe bouwopdrachten zoals spoorlijnen, snelwegen, waterwegen en bijvoorbeeld aan grote nieuwbouwopdrachten. Maar ook woningstichtingen hebben doorgaans contractmanagers in dienst omdat deze ook veel afspraken maken met aannemers over nieuwbouw of mogelijke renovatieprojecten. Voor dit soort bedrijven is het zeer belangrijk om bepalingen op een goede manier vast te leggen, zodat er achteraf geen problemen kunnen ontstaan door onduidelijkheden of het afschuiven van verantwoordelijkheden.

Het beroep contractmanager komt tegenwoordig binnen steeds meer organisaties voor, omdat contracten nu eenmaal belangrijk zijn voor organisaties. Ook fabrikanten die leveren aan de detailhandel kunnen dus gebruikmaken van contractmanagers. Afhankelijk van de soort organisatie kan een contractmanager ook te maken hebben met projectadministrateurs en met mogelijke auditors. Dit is het geval, omdat een contractmanager inhoudelijk precies weet hoe bepaalde zaken er administratief voorstaan. Zonder goede administratie kan de contractmanager niet bepalen hoe de operationele en financiële stand van zaken zijn. In dat opzicht kan de contractmanager ook aangemerkt worden als beheerder.

Taken van een contractmanager:

  • Het informeren van alle betrokken partijen.
  • Het inschatten en afdekken van risico's.
  • Het juridische waterdicht maken van contracten.
  • Het onderhouden van contacten.
  • Het vastleggen van garanties.
  • Het vastleggen van kwaliteitseisen.
  • Het voeren van overleg met alle betrokken partijen.
  • Het waken over de voortgang.
  • Het waken over het budget.

Wat is contractmanagement?

Contractmanagement verwijst naar het proces van beheren en onderhouden van contracten tussen twee of meer partijen gedurende de hele levenscyclus van het contract. Het omvat het opstellen, onderhandelen, implementeren, bewaken en evalueren van contracten om ervoor te zorgen dat alle partijen zich houden aan de afgesproken voorwaarden en dat de doelstellingen van het contract worden bereikt. Bij contractmanagement gaat het niet alleen om het opstellen en ondertekenen van contracten, maar ook om het actief beheren van de uitvoering ervan.

Het omvat het bewaken van contract deadlines, het oplossen van eventuele geschillen of problemen die zich kunnen voordoen, het bijhouden van contractwijzigingen en het zorgen voor naleving van de overeengekomen verplichtingen. Effectief contractmanagement is essentieel voor het waarborgen van de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen. Het kan helpen risico's te beperken, kosten te beheersen, contractuele verplichtingen na te komen en relaties met leveranciers of klanten te onderhouden.

Wat doet een contractmanager:

Wat is contractmanagement:

Opleidingen tot contractmanager

Een contractmanager zal doorgaans minimaal een afgeronde hbo-opleiding bezitten zoals de hbo-opleiding Business Management de hbo-opleiding Commerciële Economie of de hbo-opleiding Bedrijfskunde. Daarnaast zijn er ook zeker voldoende cursussen te vinden die opleiden tot contractmanager voor de meer ervaren managers. Ook met een andere hbo-opleiding is het mogelijk om als contractmanager te kunnen werken, maar in de praktijk zal de voorkeur over het algemeen uitgaan naar iemand met een juridische opleiding. Over welke opleidingen een contractmanager precies moet beschikken is verder niet zomaar aan te geven, omdat dit ook geheel afhankelijk is van de soort contracten waarmee een organisatie te maken heeft. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen onderneming gaat beginnen, dan is het verstandig om van online boekhouden gebruik te maken. Er zijn verschillende goede boekhoudprogramma's voor zzp'ers.

Bedrijven waar een contractmanager werkzaam kan zijn

Een contractmanager kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden omdat deze allemaal met contracten te maken hebben. Zoals eerder aangegeven zijn het doorgaans wel de grotere bedrijven die ingewikkelde aanbestedingen hebben waar de contractmanager te vinden zal zijn. De kleinere bedrijven hebben meestal geen specifieke contractmanager aangesteld. Denk bijvoorbeeld aan grote fabrikanten, middenstanders, projectontwikkelaars en aan miniseries. Het is denkbaar dat een contractmanager werkzaam is als interim-manager.

Competenties contractmanager

De belangrijkste competentie van een contractmanager is de algemene juridische kennis. Daarnaast moet je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken en commercieel zijn. Maar ook de juiste kennis van wet- en regelgeving is belangrijk als contractmanager. Daarnaast kan het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inlevingsvermogen, overtuigingskracht, presteren, analytisch, analyseren, samenwerken, overleggen, inzicht, controleren, waakzaamheid en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als contractmanager

Het arbeidsmarktperspectief van een contractmanager is over het algemeen goed te noemen. Bedrijven en overheden besteden tegenwoordig steeds meer aandacht aan het opstellen van waterdichte contracten om zoveel mogelijk risico uit te sluiten. Met andere woorden kan je als contractmanager voor veel verschillende organisaties werkzaam zijn. Een goede contractmanager zal dan ook niet snel zonder werk komen te zitten. De doorgroeimogelijkheden van een contractmanager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie afdelingsmanager. De doorgroeimogelijkheden kunnen ook afhankelijk zijn van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris contractmanager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep contractmanager omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn in verschillende branches maar deze zullen over het algemeen prima geregeld zijn. Een contractmanager in loondienst met een afgeronde hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris als contractmanager zeker denkbaar wanneer het om grote verantwoordelijkheden zal gaan.

Read this information on Contract manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Vertragsmanager auf Deutsch.

Lea esta información sobre Gerente de contratos en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Contractmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Contractmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl