Projectadministrateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een projectadministrateur is verantwoordelijk voor de administratie met betrekking tot een bepaald project binnen in een organisatie. Hierbij kan men denken aan controle van de kosten en opbrengsten, de volledigheid van informatie, dossierbewaking en het opstellen van de eindrapportage. Ook het informeren van de voortgang of stagnatie van een project bij leidinggevende behoort tot de taken van projectadministrateur. Het beroep projectadministrateur betreft een specifieke functie binnen bepaalde organisaties die te maken hebben met verschillende projecten. Om de juiste kennis in te kunnen zetten als organisatie kan de organisatie specifieke projectadministrateurs inzetten, zodat de projectadministrateur precies weet wat er allemaal speelt binnen het project. Een projectadministrateur is dus een reguliere administrateur die beschikt over de juiste kennis tot een of meerdere projecten. Het beroep projectadministrateur kan wel weer betrekking hebben op uiteenlopende soorten beroepen.

Een projectadministrateur is over het algemeen een administratief medewerker die verantwoordelijk is voor de administratieve afhandeling van één of meerdere projecten. Een projectadministrateur zal dus de administratie verzorgen van bepaalde projecten, die meestal verschillende doorlooptijden kennen. Als projectadministrateur ben je de aangewezen persoon als het aankomt op vragen van andere medewerkers of externe bedrijven over een bepaald project, waar jij als projectadministrateur verantwoordelijk voor bent. Voor welke projecten je precies verantwoordelijk bent als projectadministrateur zal sterk afhankelijk zijn van het soort werkgever waar je werkt. Als projectadministrateur kan je bijvoorbeeld de administratieve leiding hebben over een nieuwe fabriek, een nieuwe winkel of bijvoorbeeld de administratie verzorgen van een nieuwe snelweg.

Wat doet een projectadministrateur allemaal

Een projectadministrateur doet meer dan alleen het inboeken van rekeningen of facturen betalen. De projectadministrateur heeft ook een sterk controlerende functie, zoals het controleren van de urenregistratie, en ondersteunt de projectmanagers wanneer dit nodig mocht zijn. Ook het controleren van gemaakte afspraken, zoals bepaalde kwaliteitsafspraken, zijn een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Daarnaast zal je als projectadministrateur veel overleggen met betrokken partijen en ook vergaderingen organiseren. Een projectadministrateur moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat je als projectadministrateur met veel verschillende mensen en bedrijven te maken zal krijgen.

Werkzaamheden projectadministrateur:

  • Administratie bijhouden
  • Afspraken controleren
  • Facturen controleren
  • Ondersteunen projectmanagers
  • Overleggen met betrokken partijen
  • Urenregistratie bijhouden
  • Vergaderingen organiseren
  • Waken over de geleverde kwaliteit
  • Waken over de voortgang van een project

Bedrijfsadministrateur:

Opleiding tot projectadministrateur

Een projectadministrateur is doorgaans een administratief medewerker, waar voldoende opleidingen voor te vinden zijn. Ook worden er voldoende cursussen aangeboden gericht op projectadministratie. Het beroep administratief medewerker of projectadministrateur is meestal een beroep op Mbo-niveau vier. De opleiding zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. De functie projectadministrateur komt binnen het bedrijfsleven ook voor op Hbo-niveau. Een projectadministrateur met een Hbo-opleiding is meestal verantwoordelijk voor grote complexe projecten, die in veel gevallen een lange doorlooptijd kennen. Tijdens de opleiding zal je regelmatig stage lopen bij verschillende bedrijven, onder toezicht van een leermeester en stagebegeleider.

Bedrijven waar een projectadministrateur werkzaam kan zijn

Een projectadministrateur kan eigenlijk overal werkzaam zijn. Het zijn doorgaans alleen de grote bedrijven die specifieke projectadministrateurs aanstellen, omdat deze meestal veel en ingewikkelde projecten uitvoeren. Binnen de kleinere bedrijven is een projectadministrateur doorgaans ook gewoon een administratief medewerker en is de functie dus gecombineerd.

Competenties projectadministrateur

Een projectadministrateur moet in de eerste plaats voldoende kennis hebben van administratie. De verdere competenties als projectadministrateur komen sterk overeen met die van een reguliere administratief medewerker, zoals het goed kunnen communiceren en het bezitten van financieel inzicht. Als projectadministrateur heb je doorgaans een grote verantwoordelijkheid en zal je communicatief sterk onderlegd moeten zijn, omdat je regelmatig met verschillende partijen moeten overleggen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden projectadministrateur

Als goed opgeleide administratief medewerker of projectadministrateur is het verkrijgen van werk doorgaans geen enkel probleem. De functie projectadministrateur komt tegenwoordig steeds meer voor binnen het bedrijfsleven. Over het algemeen zal je als specifiek projectadministrateur wel werkzaam zijn voor grotere bedrijven of overheden en minder snel werkzaam zijn voor kleinere bedrijven. Zoals eerder omschreven kan een projectadministrateur op Mbo-niveau of op Hbo-niveau werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden als projectadministrateur zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingen. Een projectadministrateur met een afgeronde Hbo-opleiding kan prima doorgroeien tot een managersfunctie, afhankelijk van de organisatie waar je werkzaam bent.

Arbeidsvoorwaarden en salaris projectadministrateur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep projectadministrateur, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn in verschillende sectoren. Een projectadministrateur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van je opleidingsniveau, leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Zoals eerder omschreven komt de functie projectadministrateur ook wel voor op Hbo-niveau. Een hoger salaris is dan ook zeker denkbaar.

Mijnzzp.nl