Operationeel manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een operationeel manager is de leidinggevende van een bepaalde afdeling binnen een bedrijf of organisatie. De term operationeel manager geeft aan dat de manager zelf ook werkzaam is op de afdeling en dus een extra functie heeft. Hoe de functie operationeel manager precies ingevuld wordt kan per organisatie verschillen, omdat een operationeel manager ook maar voor twee dagen per week werkzaam kan zijn als operationeel manager. Daarnaast kan er sprake zijn van meerdere operationeel managers binnen een afdeling. Een operationeel manager heeft dan ook een dubbele functie binnen het bedrijf of organisatie. Over het algemeen behoort de functie operationeel manager tot de laagste niveau wat betreft management, maar dit betekent niet dat het een makkelijke functie betreft, omdat dat ook weer geheel afhankelijk is van het soort bedrijf of organisatie. De functie operationeel manager is dan ook niet eenduidig te omschrijven omdat deze binnen de praktijk op uiteenlopende manieren kan voorkomen. Daarnaast kan de zwaarte van de functie behoorlijk verschillen per bedrijf of organisatie. In alle gevallen beschikt een operationeel manager wel over een aanvullende leidinggevende functie als manager. In de meeste gevallen zal een operationeel manager verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het operationeel beleid dat bedacht is door de directie van de betreffende organisatie. Het is niet zo dat alle operationeel managers fulltime werkzaam hoeven te zijn als operationeel manager, omdat dit kan verschillen per operationeel manager.

Als operationeel manager ben je dus een belangrijke schakel tussen medewerkers van een bepaalde afdeling en het middenmanagement van een bedrijf of organisatie. De taken die een operationeel manager heeft kunnen verschillen maar hebben in veel gevallen te maken met personeelsbeleid, planning, organisatie, aansturing, budgetbeheer en het waken over de voortgang. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een operationeel manager omschrijven als het waken over de operationele resultaten en alles wat daarbij komt kijken.

De functie operationeel manager komt binnen bedrijven en organisaties voor, zodat men er zeker van is dat alles binnen de afdeling verloopt zoals dit de bedoeling is. Het is dan ook de operationeel manager die direct toezicht houdt op de afdeling inclusief de werknemers van de afdeling. Of een operationeel manager zelf ook werkzaam is op de afdeling kan per bedrijf verschillen en is meestal afhankelijk van de zwaarte van de functie en de grootte van de afdeling.

Diverse taken van een operationeel manager:

  • Het aansturen van medewerkers c.q. de afdeling
  • Het maken van planningen
  • Het opstellen van concrete doelstellingen
  • Het opstellen van rapporten
  • Het overleggen met andere managers inclusief de directie
  • Het stimuleren en motiveren van werknemers
  • Het toezien op wet- en regelgeving
  • Het voeren van personeelsgesprekken
  • Het waken over de voortgang en kwaliteit

Operationeel Manager op Schiphol:

Opleidingen tot operationeel manager

Er bestaan geen algemene opleidingen voor het beroep operationeel manager. De functie operationeel manager is over het algemeen alleen toegankelijk voor personen die beschikken over een passende Hbo-opleiding of een universitaire studie. Welke opleiding of studie dit precies is kan per bedrijf of organisatie verschillen. Een geschikte opleiding kan bijvoorbeeld zijn de Hbo-opleiding Business Management.

Bedrijven waar een operationeel manager werkzaam kan zijn

Het beroep operationeel manager komt voor bij verschillende soorten bedrijven in verschillende branches van kleine tot grote bedrijven. Het is verder niet mogelijk om een specifiek bedrijf te benoemen.

Competenties operationeel manager

Als operationeel manager zal je over verschillende competenties moeten beschikken zoals het kunnen geven van leiding, het kunnen netwerken, het kunnen plannen en organiseren, het kunnen motiveren van medewerkers en zal je communicatief sterk onderlegd moeten zijn. Ook het omgevingsbewustzijn is een belangrijke competentie als operationeel manager.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operationeel manager

Het arbeidsmarktperspectief als operationeel manager is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste competenties en opleidingen. Er zijn veel bedrijven die gebruik maken van operationeel managers. De zwaarte van deze functie kan inhouden dat het werken als operationeel manager niet voor iedereen geschikt zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als operationeel manager moeten gezien worden in het bereiken van een hogere managementfunctie binnen het bedrijf of organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris operationeel manager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als operationeel manager in uiteenlopende soorten branches werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een operationeel manager zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als je als operationeel manager grote verantwoordelijkheden draagt is een hoger salaris zeker niet ondenkbaar.

Mijnzzp.nl