Operationeel manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep operationeel manager
Een verantwoordelijke functie als operationeel manager
Werken als operationeel manager
Wat is operations management?
Operationeel manager taken:
Wat doet een operationeel manager:
Operationeel Manager op Schiphol:
Opleidingen tot operationeel manager
Bedrijven waar een operationeel manager werkzaam kan zijn
Competenties operationeel manager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operationeel manager
Arbeidsvoorwaarden en salaris operationeel manager
Eigen bedrijf starten als Operationeel manager
Boekhoudprogramma vergelijken Operationeel manager

Beroep operationeel manager

Een operationeel manager is de leidinggevende van een bepaalde afdeling binnen een bedrijf of organisatie. De term operationeel manager geeft aan dat de manager zelf ook werkzaam is op de afdeling en dus een extra functie heeft. Hoe de functie operationeel manager precies ingevuld wordt kan per organisatie verschillen, omdat een operationeel manager ook maar voor twee dagen per week werkzaam kan zijn als operationeel manager. Daarnaast kan er sprake zijn van meerdere operationeel managers binnen een afdeling. Een operationeel manager heeft dan ook een dubbele functie binnen het bedrijf of organisatie. Over het algemeen behoort de functie operationeel manager tot het laagste managementniveau, maar dit betekent niet automatisch dat het een makkelijke functie betreft, omdat dat ook geheel afhankelijk kan zijn van het soort bedrijf of organisatie. De functie operationeel manager is dan ook niet eenduidig te omschrijven, omdat deze in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. Daarnaast kan de zwaarte van de functie behoorlijk verschillen per bedrijf of organisatie. In alle gevallen beschikt een operationeel manager wel over een aanvullende leidinggevende functie als manager. In de meeste gevallen zal een operationeel manager verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het operationeel beleid dat bedacht is door de directie van de betreffende organisatie. Het is niet zo dat alle operationeel managers fulltime werkzaam zijn als operationeel manager, omdat dit kan verschillen per operationeel manager. Operationeel managers zijn in het kort omschreven verantwoordelijk voor het soepel en efficiënt laten verlopen van operaties binnen de organisatie. Het zijn de operationeel managers die ervoor moeten zorgen dat de operaties binnen de organisatie verlopen zoals ze behoren te verlopen. Als operationeel manager ben je meestal ook verantwoordelijk voor het verdelen van de taakverdeling op de werkvloer.

Een verantwoordelijke functie als operationeel manager

Als operationeel manager ben je dus een belangrijke schakel tussen medewerkers van een bepaalde afdeling en het middenmanagement van een bedrijf of organisatie. De taken die een operationeel manager heeft kunnen verschillen, maar hebben in veel gevallen te maken met personeelsbeleid, planning, organisatie, aansturing, budgetbeheer en het waken over de voortgang. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een operationeel manager omschrijven als het waken over de operationele resultaten en alles wat daarbij komt kijken. De functie operationeel manager komt binnen bedrijven en organisaties voor, zodat men er van is dat alles binnen de afdeling verloopt, zoals dit de bedoeling is. Het is dan ook de operationeel manager, die direct toezicht houdt op de afdeling inclusief de werknemers van de afdeling. Of een operationeel manager zelf ook werkzaam is op de afdeling kan per bedrijf verschillen en is meestal afhankelijk van de zwaarte van de functie en de grootte van de afdeling. Als operationeel manager ben je dus verantwoordelijk voor verschillende medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan productiemedewerkers, machineoperators of aan logistiek medewerkers. Het is ook denkbaar dat de operationeel manager aangemerkt kan worden als voorraadbeheerder.

Werken als operationeel manager

De functie operationeel manager kan onderscheiden worden binnen praktische werkzaamheden en leidinggevende werkzaamheden. Het is niet zo dat alle operationeel managers over leidinggevende capaciteiten hoeven te beschikken. Dit is het geval, omdat het aansturen van processen verder niks te maken hoeft te hebben met management. In dat geval kan de operationeel manager ook aangemerkt worden als toezichthouder. Het is de operationeel manager die er voor zal zorgen dat alle processen verlopen, zoals ze behoren te verlopen. Het alleen houden van toezicht heeft verder niet veel met management te maken.

Als een operationeel manager verantwoordelijk is voor leidinggevende werkzaamheden zal de operationeel manager bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het inrichten van werkprocessen. Het inrichten van werkprocessen betreft geheel andere werkzaamheden. In dat geval kan je als operationeel manager ook te maken hebben met verschillende collega's. Denk bijvoorbeeld aan change managers, office managers en aan de chief executive officer. Het beroep operationeel manager komt in de praktijk dan ook op verschillende manieren voor. Als operationeel manager kan je dan ook werkzaam op lager managementniveau en het midden managementniveau.

Wat is operations management?

Operations management verwijst naar het beheer van de processen, activiteiten en middelen die betrokken zijn bij de productie en levering van goederen en diensten in een organisatie. Het is een breed vakgebied dat zich bezighoudt met het plannen, organiseren, coördineren en controleren van de operationele aspecten van een bedrijf om efficiëntie, kwaliteit en klanttevredenheid te waarborgen.

Operationeel manager taken:

  • Het aansturen van medewerkers of een afdeling.
  • Het maken van planningen.
  • Het opstellen van concrete doelstellingen.
  • Het opstellen van rapporten.
  • Het overleggen met andere managers inclusief de directie.
  • Het stimuleren en motiveren van werknemers.
  • Het toezien op wet- en regelgeving.
  • Het voeren van personeelsgesprekken.
  • Het waken over de voortgang en kwaliteit.

Wat doet een operationeel manager:

Operationeel Manager op Schiphol:

Opleidingen tot operationeel manager

Er bestaan geen algemene opleidingen voor het beroep operationeel manager. De functie operationeel manager is over het algemeen alleen toegankelijk voor personen die beschikken over een passende hbo-opleiding of een universitaire studie. Welke opleiding of studie dit precies is kan per bedrijf of organisatie verschillen. Een geschikte opleiding kan bijvoorbeeld zijn de hbo-opleiding Business Management. Over welke opleiding een operationeel manager precies moet beschikken is afhankelijk van de organisatie en soort werkzaamheden. Het is prima denkbaar dat ervaren vaklieden ook kunnen doorgroeien tot de functie operationeel manager. Zoals eerder omschreven bestaan er wel een belangrijk verschil tussen praktische werkzaamheden en leidinggevende werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als startende ondernemer. Het is handig om een boekhoudprogramma te gebruiken voor de boekhouding van je bedrijf.

Bedrijven waar een operationeel manager werkzaam kan zijn

Als operationeel manager kan je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn op verschillende niveaus. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken, kantoren, de industrie, de luchtverkeersleiding en aan magazijnen. Eigenlijk komt het beroep operationeel manager op veel verschillende manieren voor. Het is niet zo dat alle operationeel managers op dezelfde manier werkzaam zijn. De verantwoordelijkheden van een operationeel manager kunnen dan ook wezenlijk verschillen per bedrijf of organisatie.

Competenties operationeel manager

De competenties van een operationeel manager kunnen verschillen per operationeel manager, omdat operationeel managers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Het alleen aansturen van arbeiders die bepaalde productieprocessen uitvoeren kan niet zomaar vergeleken worden met het organiseren van werkprocessen. In het algemeen is het wel zo dat je als operationeel manager moet beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken hebt met verschillende collega's. Daarnaast kan motiveren aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het kunnen plannen en organiseren zijn belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn procesbewaking, voelsprieten, verantwoordelijkheidsgevoel, effectiviteit, deadlines, flexibiliteit, grip, aansturen, begeleiden, stressbestendigheid en monitoren. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat operationeel managers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Een operationeel manager moet in het algemeen ook over leidinggevende capaciteiten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als operationeel manager

Het arbeidsmarktperspectief als operationeel manager is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste competenties en opleidingen. Er zijn veel bedrijven die gebruikmaken van operationeel managers. De zwaarte van deze functie kan inhouden dat het werken als operationeel manager niet voor iedereen geschikt zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als operationeel manager moeten gezien worden in het bereiken van een hogere managementfunctie binnen het bedrijf of organisatie. Welke managementfunctie dit precies is, is geheel afhankelijk van de soort werkgever en werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris operationeel manager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als operationeel manager in uiteenlopende soorten branches werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een operationeel manager zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als je als operationeel manager grote verantwoordelijkheden draagt, is een hoger salaris zeker denkbaar.

Eigen bedrijf starten als Operationeel manager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Operationeel manager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Operationeel manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Operationeel manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Operationeel manager.

Mijnzzp.nl