Arbeider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep arbeider
Arbeiders zijn in alle sectoren werkzaam
Wie zijn arbeiders?
Wat is loonarbeid?
Belang van een collectieve arbeidsovereenkomst
Wat is de arbeidersklasse
De Sociale Kwestie:
Verschil arbeiders en bedienden (België):
Opleidingen tot arbeider
Bedrijven waar een arbeider werkzaam kan zijn
Competenties arbeider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeider
Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeider
Eigen bedrijf starten als Arbeider
Boekhoudprogramma vergelijken Arbeider

Beroep arbeider

Een arbeider of arbeidster is een werknemer in loondienst die arbeid verricht voor zijn of haar werkgever voor een beloning, namelijk het salaris. Over het algemeen is het zo dat de term arbeider alleen betrekking heeft op beroepen waarbinnen de arbeider met zijn handen werkt. De term arbeider bestaat vandaag de dag nog steeds echter worden de meeste arbeiders geen arbeider genoemd, maar werknemer. Het verschil tussen een arbeider en een werknemer moet voornamelijk gezien worden in de relatie tot de werkgever. In vroegere dagen hadden lang niet alle arbeiders een vast contract met de werkgever en werden daarom ook wel simpelweg arbeider genoemd. Andere benamingen voor een arbeider waren ook wel handarbeider, handwerker of hoofdarbeider als het een leidinggevende arbeider betrof. Met de opkomst van arbeiderspartijen die opkwamen voor de rechten van arbeiders is ook de moderne arbeidsovereenkomst ontstaan zoals de meeste deze wel kennen. De term arbeider moet wel heel algemeen gezien worden, omdat veel vaklieden aangemerkt kunnen worden als arbeider. Het beroep arbeider komt binnen de meeste branches wel voor op verschillende manieren, omdat vaklieden die met hun handen werken zeer belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. Zonder goede arbeiders is het niet mogelijk om de meest voorkomende producten, gebouwen en infrastructuur te maken en te onderhouden. Het is niet zo dat een arbeider gezien moet worden als ongeschoolde arbeider, omdat arbeiders afhankelijk van de soort arbeid ook aan te merken zijn als vaklieden die over diploma's moeten beschikken. Over het algemeen betreft dit beroepen op Mbo-niveau, echter kan een arbeider ook over hogere opleidingen beschikken afhankelijk van de werkzaamheden.

Arbeiders zijn in alle sectoren werkzaam

Een arbeider is dus een werknemer die vooral met de handen bepaalde arbeid verricht. Het is niet zo dat arbeiders automatisch aangemerkt kunnen worden als ongeschoolde werknemers. Denk bijvoorbeeld aan de bekende ambachtslieden die wel degelijk over een praktijkgerichte opleiding moeten beschikken. Na het invoeren van de arbeidsovereenkomst, dat afgedwongen is door arbeiderspartijen, spreekt men niet langer van een arbeider, maar van een werknemer. Door de komst van de arbeidsovereenkomst zijn de rechten van arbeiders aanzienlijk verbeterd, omdat werkgevers nu een contract hebben met de werknemers. Arbeiders hadden voor deze periode in veel gevallen geen vaste baan en wisten vaak niet of ze volgende week nog werk hadden. Arbeiders werden daarom ook wel dagloners of weekloners genoemd, omdat ze op ieder moment zonder werk konden raken. Dit was ook één van de oorzaken dat arbeiders geen maandloon kregen zoals dit binnen andere beroepen meestal wel het geval was. Met de opkomst van het arbeidscontract hebben arbeiders dus meer rechten gekregen en spreekt men niet langer van een arbeider, maar van werknemer.

Wie zijn arbeiders?

Arbeiders zijn mensen die werken met hun handen en daarvoor loon ontvangen. Denk hierbij aan beroepen zoals het beroep bouwvakker, aan het beroep automonteur en aan het beroep landbouwer. Dit zijn allemaal voorbeelden van arbeiders die met hun handen werken voor loon. Er bestaan veel verschillende vormen van arbeiders, echter hebben arbeiders allemaal gemeen dat ze met hun handen werken voor loon. Arbeiders hebben vaak gemeen dat ze allemaal beschikken over een beroepsopleiding op Mbo-niveau. Daarnaast kunnen arbeiders in sommige gevallen aangemerkt worden als ongeschoolde arbeiders. Ongeschoolde arbeiders zijn bijvoorbeeld straatvegers, plantsoenmedewerkers en bouwopruimers. Dat arbeiders in sommige gevallen niet beschikken over een erkende beroepsopleiding maakt de werkzaamheden niet minder belangrijk. Daarnaast kunnen ongeschoolde arbeiders wel beschikken over andere aanvullende opleidingen en/of cursussen, die binnen hun beroep belangrijk zijn. In dat geval worden er meestal interne opleidingen aangeboden door de werkgever. In het verleden werden ook putjesscheppers en turfstekers aangemerkt als arbeiders. Vanzelfsprekend kan het beroep arbeider betrekking hebben op verschillende beroepen. In vroeger tijden was de term arbeider een veelgebruikte term. Mensen met bepaalde beroepen worden ook vandaag de dag nog aangemerkt als arbeider. In de meeste gevallen is een arbeider werkzaam in loondienst.

Wat is loonarbeid?

Een arbeider verricht werkzaamheden met zijn handen voor loon. Een andere benaming hiervoor is ook wel loonarbeid. Loonarbeid wordt verricht na het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met de werkgever waarbinnen alle wederzijde afspraken zijn vastgelegd. Door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst ontstaat er een gezagsverhouding tussen de werknemer en werkgever. Deze gezagsverhouding is een begrip binnen het Nederlandse arbeidsrecht en omvat alle criteria met betrekking tot de wederzijde verplichtingen, inclusief alle fiscale verplichtingen.

Belang van een collectieve arbeidsovereenkomst

Naast de arbeidsovereenkomst bestaan er ook nog collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten door vakbonden en werkgeversorganisaties. Vakbonden proberen collectieve afspraken te maken met werkgeversorganisaties om de belangen van arbeiders te behartigen. Wanneer vakbonden en werkgeversorganisaties er samen niet uitkomen kan een vakbond oproepen tot een staking binnen de doelgroep zodat de werkgeversorganisatie wel zal moeten onderhandelen met de vakbond. Tegenwoordig beschikken grote organisaties in de meeste gevallen ook over een ondernemingsraad, waarbinnen verschillende bestuurders werkzaam, zoals een ambtelijk secretaris. Deze bestuurders vertegenwoordigen de belangen van alle werknemers binnen de organisatie.

Wat is de arbeidersklasse

Arbeiders maken onderdeel uit van de arbeidersklasse. De arbeidersklasse bestaat uit arbeiders die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van arbeid binnen de arbeidsmarkt. De arbeidersklasse is een sociale klasse dat in dit geval betrekking heeft op de onderklasse. Arbeiders worden dan ook toegerekend tot de onderklasse van de arbeidsmarkt (niet terecht natuurlijk). De middenklasse van arbeidsmarkt heeft weer betrekking op mensen die niet met hun handen hoeven te werken en de bovenklasse heeft weer betrekking op mensen die aanzien hebben zoals welgestelde mensen die niet hoeven te werken, omdat ze al beschikken over vermogen.

De Sociale Kwestie:

Verschil arbeiders en bedienden (België):

Opleidingen tot arbeider

Er bestaan geen opleidingen tot arbeider, omdat het geen specifiek beroep betreft. Over het algemeen zal een arbeider minimaal over een passende Mbo-opleiding moeten beschikken binnen zijn vakgebied. Welke opleiding dit precies is, is niet zomaar aan te geven, omdat er veel verschillende soorten Mbo-opleidingen bestaan. In het algemeen is het zo dat arbeiders in veel gevallen praktijkgericht beroepsonderwijs volgen waarbij ervaren arbeiders in veel gevallen aangemerkt kunnen worden als leermeester. Het zijn de leermeesters die proberen om alle vaardigheden over te brengen. In sommige gevallen kunnen leerling-arbeiders ook aangemerkt worden als gezel. De term gezel geeft aan dat het een leerling betreft. Een gezel kan niet gezien worden als stagiair, omdat stagiairs over het algemeen een oriënterende stageperiode doorlopen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten als zzp'er, dan is het nodig om de zzp administratie op de juiste manier bij te houden. Dit kun je eenvoudig doen door het gebruiken van een boekhoudpakket.

Bedrijven waar een arbeider werkzaam kan zijn

Een arbeider kan in alle denkbare branches werkzaam zijn en voor uiteenlopende soorten bedrijven. Binnen alle branches zijn er arbeiders werkzaam die met hun handen werken. Denk bijvoorbeeld aan loonwerkers, productiemedewerkers, fabrieksarbeiders, tuinmannen en aan metselaars. Er zijn veel verschillende vaklieden die aangemerkt kunnen worden als arbeider. Arbeiders hebben over het algemeen allemaal gemeen dat ze beschikken over een Mbo-opleiding.

Competenties arbeider

De competenties als arbeider zijn niet eenduidig aan te geven, omdat deze per beroep enorm kunnen verschillen. Daarnaast bestaan er met betrekking tot het beroep arbeider ook enorme opleidingsverschillen, omdat het ongeschoolde arbeid kan betreffen, maar ook zeker volwaardige beroepsopleidingen. In het algemeen is het belangrijk dat een arbeider beschikt over goede communicatieve vaardigheden, omdat hij of zij in veel gevallen zal samenwerken met verschillende collega's. Ook motivatie en stressbestendigheid zijn over het algemeen twee belangrijke woorden voor een arbeider. Algemeen belangrijke woorden zijn leergierigheid, veiligheid, passie, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en vakmanschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeider

Het arbeidsmarktperspectief als arbeider is over het algemeen sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en werkervaring. Als je beschikt over een Mbo-beroepsopleiding zal het in de meeste gevallen niet moeilijk zijn om werk te verkrijgen. Als een arbeider niet beschikt over een beroepsopleiding kan het lastig zijn om werk te vinden, omdat de meeste werkgevers op zoek zijn naar geschoolde arbeiders. De doorgroeimogelijkheden als arbeider zijn verder niet aan te geven, omdat ze per beroep kunnen verschillen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als arbeider, omdat een arbeider voor veel verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Over het algemeen zal een arbeider een salaris verdienen tussen de 1700 en 2700 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Arbeider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Arbeider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Arbeider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Arbeider.

Mijnzzp.nl