Arbeider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een arbeider of arbeidster is een werknemer in loondienst die arbeid verricht voor zijn of haar werkgever voor een beloning, namelijk het salaris. Over het algemeen is het zo dat de term arbeider alleen betrekking heeft op beroepen waarbinnen de arbeider met zijn handen werkt. De term arbeider bestaat vandaag de dag nog steeds echter worden de meeste arbeiders geen arbeider genoemd maar werknemer. Het verschil tussen een arbeider en een werknemer moet voornamelijk gezien worden in de relatie tot de werkgever. In vroegere dagen hadden lang niet alle arbeiders een vast contract met de werkgever en werden daarom ook wel simpelweg arbeiders genoemd. Andere benamingen voor een arbeider waren ook wel handarbeider, handwerker of hoofdarbeider als het een leidinggevende arbeider betrof. Met de opkomst van arbeiderspartijen die opkwamen voor de rechten van arbeiders is ook de moderne arbeidsovereenkomst ontstaan zoals de meeste deze wel kennen. De term arbeider moet heel algemeen gezien worden, omdat veel vaklieden aangemerkt kunnen worden als arbeider. Het beroep arbeider komt binnen de meeste branches wel voor op verschillende manieren, omdat vaklieden die met hun handen werken zeer belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. Zonder goede arbeiders is het niet mogelijk om de meest voorkomende producten, gebouwen en infrastructuur te maken en te onderhouden. Het is niet zo dat een arbeider gezien moet worden als ongeschoolde arbeider, omdat arbeiders afhankelijk van de soort arbeid ook aan te merken zijn als vaklieden die over diploma's moeten beschikken. Over het algemeen betreft dit beroepen op Mbo-niveau, echter kan een arbeider ook over hogere opleidingen beschikken afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Na het invoeren van de arbeidsovereenkomst, dat afgedwongen is door arbeiderspartijen, spreekt men niet langer van een arbeider maar van een werknemer. Door de komst van de arbeidsovereenkomst zijn de rechten van arbeiders aanzienlijk verbeterd, omdat werkgevers nu een contract hebben met de werknemers. Arbeiders hadden voor deze periode in veel gevallen geen vaste baan en wisten vaak niet of ze volgende week nog werk hadden. Arbeiders werden daarom ook wel dagloners of weekloners genoemd, omdat ze op ieder moment zonder werk konden geraken. Dit was ook één van de oorzaken dat arbeiders geen maandloon kregen zoals dit binnen andere beroepen meestal wel het geval was. Met de opkomst van het arbeidscontract hebben arbeiders dus meer rechten gekregen en spreekt men niet langer van een arbeider maar van een werknemer.

Wie zijn arbeiders

Arbeiders zijn mensen die werken met hun handen en daarvoor loon ontvangen. Denk hierbij aan beroepen zoals het beroep bouwvakker, aan het beroep automonteur en aan het beroep landbouwer. Dit zijn allemaal voorbeelden van arbeiders die met hun handen werken voor loon. Er bestaan veel verschillende vormen van arbeiders echter hebben arbeiders allemaal gemeen dat ze met hun handen werken voor loon.

Loonarbeid

Een arbeider verricht werkzaamheden met zijn handen voor loon. Een andere benaming hiervoor is ook wel loonarbeid. Loonarbeid wordt verricht na het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met de werkgever waarbinnen alle wederzijde afspraken zijn vastgelegd. Door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst ontstaat er een gezagsverhouding tussen de werknemer en werkgever. Deze gezagsverhouding is een begrip binnen het Nederlandse arbeidsrecht en omvat alle criteria met betrekking tot de wederzijde verplichtingen, inclusief alle fiscale verplichtingen.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Naast de arbeidsovereenkomst bestaan er ook nog collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten door vakbonden en werkgeversorganisaties. Vakbonden proberen collectieve afspraken te maken met werkgeversorganisaties om de belangen van arbeiders te behartigen. Wanneer vakbonden en werkgeversorganisaties er samen niet uitkomen kan een vakbond oproepen tot een staking binnen de doelgroep zodat de betreffende werkgeversorganisatie wel zal moeten onderhandelen met de vakbond.

Arbeidersklasse

Arbeiders maken onderdeel uit van de arbeidersklasse. De arbeidersklasse bestaat uit arbeiders die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van arbeid binnen de arbeidsmarkt. De arbeidersklasse is een sociale klasse dat in dit geval betrekking heeft op de onderklasse. Arbeiders worden dan ook toegerekend tot de onderklasse van de arbeidsmarkt (niet terecht natuurlijk). De middenklasse van arbeidsmarkt heeft weer betrekking op mensen die niet met hun handen hoeven te werken en de bovenklasse heeft weer betrekking op mensen die aanzien hebben zoals welgestelde mensen die niet hoeven te werken omdat ze al beschikken over vermogen.

De Sociale Kwestie, Stemrecht, en de Schoolstrijd:

Verschil arbeiders en bedienden (België):

Opleidingen tot arbeider

Er bestaan geen opleidingen tot arbeider omdat het geen specifiek beroep betreft. Over het algemeen zal een arbeider minimaal over een passende Mbo-opleiding beschikken binnen zijn vakgebied. Welk opleiding dit precies zal zijn is niet zomaar aan te geven omdat er veel verschillende soorten Mbo-opleidingen bestaan. Zie voor meer informatie de specifieke beroepen.

Bedrijven waar een arbeider werkzaam kan zijn

Een arbeider kan in alle denkbare branches werkzaam zijn en voor uiteenlopende soorten bedrijven. Binnen alle branches zijn er arbeiders werkzaam die met hun handen werken.

Competenties arbeider

De competenties als arbeider zijn niet eenduidig aan te geven omdat deze per beroep enorm kunnen verschillen. Daarnaast bestaan er met betrekking tot het beroep arbeider ook enorme opleidingsverschillen, omdat het ongeschoolde arbeid kan betreffen maar ook zeker volwaardige beroepsopleidingen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeider

Het arbeidsmarktperspectief als arbeider is over het algemeen sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en werkervaring. Als je beschikt over een Mbo-beroepsopleiding zal het in de meeste gevallen niet moeilijk zijn om werk te verkrijgen. Als een arbeider niet beschikt over een beroepsopleiding kan het lastig zijn om werk te vinden, omdat de meeste werkgevers op zoek zijn naar geschoolde arbeiders. De doorgroeimogelijkheden als arbeider zijn verder niet aan te geven omdat ze per beroep kunnen verschillen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als arbeider, omdat een arbeider voor veel verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Over het algemeen zal een arbeider een salaris verdienen tussen de 1400 en 2700 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

 

Mijnzzp.nl