Dagloner

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep dagloner
Arbeiders waren dagloners
Dagloon en Stukloon
Seizoensarbeider
Het leven van een dagloner:
Dagloners in India:
Opleidingen tot dagloner
Bedrijven waar een dagloner werkzaam kan zijn
Competenties dagloner
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dagloner
Arbeidsvoorwaarden en salaris dagloner
Eigen bedrijf starten als Dagloner
Boekhoudprogramma vergelijken Dagloner

Beroep dagloner

Dagloner is een ouderwetse benaming voor vaklieden die per gewerkte dag een bepaalde vergoeding ontvingen. Een dagloner is dus een arbeider die per dag betaald krijgt door de opdrachtgever. Tegenwoordig komt de benaming dagloner bijna niet meer voor, omdat de meeste werkgevers geen gebruik meer maken van dagloners. Dagloon is de vergoeding die een arbeider ontvangt voor een gewerkte dag. In het verleden kwam het beroep dagloner redelijk veel voor in verschillende branches omdat opdrachtgevers, bijvoorbeeld boeren, tijdelijk extra personeel nodig hadden om landbouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Omdat deze opdrachtgevers geen of niet voldoende personeel in dienst hadden maakten ze gebruik van dagloners. Vandaag de dag komt de term dagloner bijna niet meer voor en worden meer modernere termen gebruikt zoals uitzendkracht, flexwerker, freelancer of zzp-er (zelfstandige zonder personeel). Ondanks dat de term dagloner bijna niet meer voorkomt zijn er vandaag de dag nog veel werklieden die aangemerkt kunnen worden als dagloner, zoals uitzendkrachten. Het grote verschil tussen ouderwetse dagloners en moderne uitzendkrachten is dat uitzendkrachten wel werkzaam zijn met een arbeidsovereenkomst. De ouderwetse dagloners werkten in veel gevallen zonder arbeidsovereenkomst en hadden verder ook geen rechten. Het beroep dagloner moet verder heel algemeen gezien worden, omdat de meeste dagloners op verschillende manieren werkzaam konden zijn. Daarnaast konden dagloners werkzaam zijn binnen verschillende branches. Een dagloner was over het algemeen overal werkzaam zolang er maar werk was. In de meeste gevallen betrof dit wel ongeschoolde arbeid.

Arbeiders waren dagloners

Het beroep dagloner kent verder geen duidelijke functieomschrijving, omdat een dagloner in principe iedere dag voor verschillende soorten opdrachtgevers werkzaam kon zijn. In de meeste gevallen betrof het zware arbeid, zoals akkerbouwwerkzaamheden, landbouwwerkzaamheden of het laden en lossen van zeeschepen in een haven. Als dagloner was het in veel gevallen iedere dag zoeken naar werk. Op vaste plekken kwamen iedere dag diverse dagloners samen in de hoop dat er opdrachtgevers langskwamen die de dagloners nodig hadden. In ontwikkelingslanden komt het beroep dagloner nog redelijk veel voor. In de meeste moderne landen niet meer. Dat het beroep dagloner niet meer voorkomt, is omdat het meestal geen dienstverband betrof en dagloners dan ook geen zekerheden hadden. Dagloners komen niet meer voor in de huidige vorm omdat het in veel gevallen zwart werk betrof zonder sociale voorzieningen. Ondanks dat dagloners niet meer voorkomen is er nog steeds behoefte aan personeel. Moderne boeren schakelen bijvoorbeeld nog steeds hulplieden in als ze daar behoefte aan hebben, echter zijn dit geen dagloners meer maar loonwerkers. Loonwerkers zijn arbeiders die werken voor een loonwerkersbedrijf dat de boer kan inschakelen als deze behoefte heeft aan extra personeel. Een ander voorbeeld van dagloners waren in het verleden bouwvakkers die werkten voor een koppelbaas.

Dagloon en Stukloon

In de meeste gevallen zal een dagloner per gewerkte dag een vaste vergoeding ontvangen. Maar er kan ook sprake zijn van stukloon. Stukloon is een vaste vergoeding per vastgestelde handeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ieder bakje aardbeien dat een dagloner vult, waarvoor deze een vastgestelde vergoeding ontvangt. Stukloon kon een extra vergoeding zijn bovenop de vaste vergoeding of er was helemaal geen sprake van een vaste dagloon vergoeding. In dit laatste geval kan je een dagloner niet aanmerken als een dagloner omdat er geen sprake is van dagloon. Het alleen vergoeden van personeel door middel van stukloon is tegenwoordig niet meer toegestaan omdat dit oneerlijk is. Vandaag de dag spreekt men dan ook van uurloon. Bekende problemen met stukloon zijn dat werknemers te lange dagen maken, onder het minimumloon verdienen en dat de kwaliteit van de werkzaamheden er onder kan lijden. Daarnaast kan niet iedereen even hard werken waardoor er grote loonverschillen kunnen ontstaan, ondanks dat iedereen dezelfde werkzaamheden uitvoert.

Seizoensarbeider

Een meer moderne benaming voor tijdelijke hulp zoals een dagloner is ook wel seizoensarbeider. Seizoensarbeiders zijn over het algemeen werkzaam binnen de tuinbouw of landbouw en werken in de meeste gevallen voor een uitzendbureau als uitzendkracht. Binnen het uitzendbureau zijn het de intercedenten die uitzendkrachten en opdrachtgevers koppelen. Het is ook het uitzendbureau dat verantwoordelijk is voor de betalingen en de sociale lasten. Seizoensarbeid kan dus ook aangemerkt worden als soort dag werkzaamheden, omdat seizoensarbeid meestal betrekking heeft op een kortere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan hulpkrachten die verantwoordelijk zijn voor het plukken van fruit, of aan hulpkrachten die verantwoordelijk zijn voor het uitsteken van asperges. Een belangrijke aanvulling hierop is dat seizoensarbeiders wel werken via een contract.

Het leven van een dagloner:

Dagloners in India:

Opleidingen tot dagloner

Er bestaan geen opleidingen tot dagloner omdat het beroep dagloner niet meer voorkomt en omdat het beroep dagloner te algemeen is. Een dagloner kon overal werkzaam zijn waar er behoefte was aan personeel. De meeste dagloners waren werkzaam in de tuinbouw, de landbouw, havens of bijvoorbeeld in de bouw. Het is verder niet mogelijk om geschikte voorbeelden te geven van passende opleidingen, omdat een dagloner werkzaam kon zijn binnen verschillende branches. Zoals eerder omschreven komt de term dagloner tegenwoordig niet meer voor. In de meeste gevallen leerden een dagloner alle kneepjes in de praktijk van ervaren collega's, die in dat geval aangemerkt konden worden als leermeester. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een dagloner werkzaam kan zijn

Een dagloner kon werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven in alle denkbare branches. Over het algemeen maakte het dagloners niet veel uit waar ze werkten als ze maar geld konden verdienen. Enkele populaire branches als dagloner waren de bouwsector, de scheepsvaartsector en de tuinbouwsector. Eigenlijk konden dagloners overal wel werkzaam zijn als het ongeschoolde arbeid betrof.

Competenties dagloner

De competenties van een dagloner zijn niet echt meer van toepassing, omdat het beroep niet meer voorkomt op de oorspronkelijke manier. In het algemeen was het zo dat dagloners aangemerkt moesten worden als echte arbeiders, die geen moeite hadden met lange werkdagen. Ook hadden dagloners over het algemeen veel te maken met onveilige arbeidsomstandigheden. Daarnaast waren de werkzaamheden in het algemeen aan te merken als zware werkzaamheden. Enkele belangrijke woorden waren motivatie, energie, flexibiliteit, aanpakken, doorzettingsvermogen, presteren, zelfstandigheid en samenwerken. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat dagloners binnen verschillende branches werkzaam konden zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dagloner

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden zijn niet van toepassing op een dagloner omdat het beroep niet voorkomt in de huidige vorm. Doorgroeimogelijkheden als dagloner waren er over het algemeen al helemaal niet omdat het in veel gevallen ongeschoolde arbeiders betrof.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dagloner

Arbeidsvoorwaarden waren niet van toepassing op een dagloner omdat het in de meeste gevallen grijs of zwart werk betrof. Grijs en zwart werk hebben betrekking op werkzaamheden waarover geen verplichte premies afgedragen worden. Wat een dagloner precies verdiende is niet zomaar aan te geven, echter zal dit niet veel geweest zijn.

Eigen bedrijf starten als Dagloner

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Dagloner, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Dagloner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dagloner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Dagloner.

Mijnzzp.nl