Seizoenarbeider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep seizoenarbeider
Werken als seizoenarbeider verschillende sectors
Werkzaamheden seizoensarbeider
Werkzaamheden seizoenarbeider kunnen zijn:
Film: Baan als seizoenarbeider:
Opleidingen tot seizoenarbeider
Bedrijven waar een seizoenarbeider werkzaam kan zijn
Competenties seizoenarbeider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als seizoenarbeider
Arbeidsvoorwaarden en salaris seizoenarbeider
Eigen bedrijf starten als Seizoenarbeider
Boekhoudprogramma vergelijken Seizoenarbeider

Beroep seizoenarbeider

Een seizoenarbeider is een tijdelijke werknemer die gedurende een bepaalde periode werkzaam is. Het beroep seizoenarbeider is zeer breed te noemen en kan in verschillende sectoren voorkomen. In de meeste gevallen gaat het om arbeiders die voor een bepaalde, drukke periode ingehuurd worden. Vaak betreft het specifieke werkzaamheden binnen de landbouw, tuinbouw, fruitteelt of bijvoorbeeld voor postmaatschappijen. Seizoensarbeid kan verschillend zijn van tijdsduur, variërend van enkele dagen tot enkele weken of een langere periode, afhankelijk van de soort werkzaamheden. De werkzaamheden die een seizoenarbeider uitvoert behoeven in de meeste gevallen geen opleiding, omdat het in veel gevallen zal gaan om ongeschoolde arbeid. Daarnaast betreft seizoenarbeid meestal routinematige arbeid, zoals het plukken van fruit of het steken van asperges op aspergevelden. Als seizoenarbeider kan je dus werkzaam zijn binnen verschillende sectoren op verschillende manieren. In alle gevallen zal het beroep seizoenarbeider betrekking hebben op vaklieden die tijdelijk werkzaam zijn voor een bedrijf of organisatie, gedurende een bepaalde periode. Het beroep seizoenarbeider komt eigenlijk voor in alle sectoren op verschillende manieren. De inhoudelijke werkzaamheden van een seizoenarbeider zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit per sector kan verschillen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden van een seizoenarbeider kan het beroep seizoenarbeider ook onder andere benamingen voorkomen. Zoals eerder omschreven komen seizoenarbeiders binnen verschillende branches voor en niet alleen binnen de landbouw en tuinbouw. Er zijn veel akkerbouwers, landbouwers en tuinbouwers die sterk afhankelijk zijn van seizoenarbeiders.

Werken als seizoenarbeider verschillende sectors

Een seizoenarbeider is dus een tijdelijke arbeider die verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden. Het is niet zo dat seizoenarbeiders alleen werkzaam zijn binnen de tuinbouw en landbouwsector, omdat ook binnen andere sectoren regelmatig gebruikgemaakt wordt van seizoenarbeiders, zoals door de groothandelssector en de detailhandelssector. In veel gevallen maken dit soort bedrijven gedurende een bepaalde drukke periode gebruik van seizoenarbeiders, zoals tijdens de feestdagen. Ook slachthuizen en de horecasector maken tijdens de feestdagen meestal gebruik van seizoenarbeiders. Het gebruikmaken van seizoenarbeiders door bedrijven is populair, omdat seizoenarbeiders meestal heel flexibel zijn qua inzetbaarheid. Daarnaast betreft het in de meeste gevallen simpele werkzaamheden, waarvoor geen specifieke kennis nodig is. In de meeste gevallen leren de verschillende seizoenarbeiders elkaar de werkzaamheden.

Werkzaamheden seizoensarbeider

Zoals eerder omschreven kunnen seizoenarbeiders op verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan seizoenarbeiders die werkzaam zijn als plukker, oproepkracht of als orderpicker. Dit zijn allemaal voorbeelden van beroepen die prima kunnen passen als seizoenarbeider. Daarnaast kan een seizoenarbeider in veel gevallen ingezet worden voor magazijnwerkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens de feestdagen als de groothandel en detailhandel het druk hebben. Een ander voorbeeld is het ondersteunen van plantenteelt medewerkers binnen een teeltbedrijf. In de meeste gevallen zal een seizoenarbeider te maken hebben met relatief simpele werkzaamheden. Als dit niet het geval is zal een seizoenarbeider in veel gevallen werkzaam zijn onder begeleiding van een ervaren vakman of vakvrouw. In sommige gevallen kan een seizoensarbeider aangemerkt worden als dagloner.

Werkzaamheden seizoenarbeider kunnen zijn:

  • Het helpen in de bediening (horeca).
  • Het ondersteunen van het vaste personeel.
  • Het ondersteunen van professionele keukens.
  • Het oogsten van planten, bloemen en fruit.
  • Het uitvoeren van algemene landbouwwerkzaamheden.
  • Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden.
  • Het verzamelen en verwerken van bestellingen.

Film: Baan als seizoenarbeider:

Opleidingen tot seizoenarbeider

Er bestaan geen echte opleidingsmogelijkheden voor het beroep seizoenarbeider. De meeste werkzaamheden die een seizoenarbeider uit zal voeren zijn simpel en routinematig van aard en behoeven doorgaans geen opleiding. Wel is het denkbaar dat een seizoenarbeider een interne opleiding zal moeten volgen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het zo dat andere seizoenarbeiders in sommige gevallen aangemerkt kunnen worden als leermeester. Zoals eerder omschreven betreft het meestal simpele werkzaamheden waarvoor verder geen echte opleiding nodig is. Zie voor meer informatie ook het beroep productiemedewerker. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een seizoenarbeider werkzaam kan zijn

Een seizoenarbeider kan zoals eerder omschreven voor diverse soorten bedrijven werkzaam zijn in verschillende sectoren. De meeste seizoenarbeiders worden via een uitzendbureau ingehuurd of werken wellicht als zelfstandig ondernemer. In veel gevallen zullen seizoenarbeiders werkzaam zijn voor akkerbouwers, bloementelers, fruittelers, groentetelers, slachthuizen, wijnbouwers of voor aspergekwekerijen. Eigenlijk komt het beroep seizoenarbeider in alle branches voor als er sprake is van piekmomenten. Dit kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op de horeca of de detailhandel.

Competenties seizoenarbeider

De belangrijkste competentie als seizoenarbeider is de motivatie. De werkzaamheden zijn over het algemeen niet al te moeilijk, routinematig van aard en leveren vaak een behoorlijke werkdruk op. Als seizoenarbeider maak je doorgaans lange werkdagen die meestal zeer vroeg beginnen. In dat opzicht kan het dus wel belangrijk zijn dat je als seizoenarbeider stressbestendig bent. Een andere belangrijke competentie kan communicatie zijn, omdat je als seizoenarbeider in de meeste gevallen te maken hebt met diverse collega's en leidinggevenden. Algemeen belangrijke woorden zijn veiligheid, presteren, energie, zelfstandigheid, samenwerken en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als seizoenarbeider

Het arbeidsmarktperspectief van een seizoenarbeider is over het algemeen goed te noemen, omdat het meestal arbeidsintensieve werkzaamheden betreft. Met andere woorden zal er tijdens het juiste seizoen veel vraag zijn naar seizoenarbeiders. Wel is het zo dat de werkzaamheden van een seizoenarbeider in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ongeschoolde werkzaamheden. Met andere woorden kan er sprake zijn van veel concurrentie. Als seizoenarbeider zijn er over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden, omdat het tijdelijke arbeid betreft. Wel is het denkbaar dat een ervaren seizoenarbeider uiteindelijk aangemerkt kan worden als ploegbaas. Als ploegbaas ben je verantwoordelijk voor het aansturen van enkele seizoenarbeiders.

Arbeidsvoorwaarden en salaris seizoenarbeider

De arbeidsvoorwaarden als seizoenarbeider zullen over het algemeen geregeld worden via het uitzendbureau dat soms ook voor de huisvesting zal zorgen. Een seizoenarbeider verdient doorgaans het minimumloon, maar kan soms extra verdienen als het bedrijf vaste vergoedingen geeft voor behaalde doelstellingen.

Eigen bedrijf starten als Seizoenarbeider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Seizoenarbeider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Seizoenarbeider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Seizoenarbeider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Seizoenarbeider.

Mijnzzp.nl