Uitbener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep uitbener
Werken in een slachterij als uitbener
Slachthuizen
Werken als uitsnijder uitbener
Film: Het boeiende aan het beroep slager:
Opleidingen tot uitbener
Bedrijven waar een uitbener werkzaam kan zijn
Competenties uitbener
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitbener
Arbeidsvoorwaarden en salaris uitbener
Eigen bedrijf starten als Uitbener
Boekhoudprogramma vergelijken Uitbener

Beroep uitbener

Een uitbener is werkzaam in een slachterij, waar varkens en/of runderen of gevogelte geslacht en verwerkt worden afhankelijk van de soort slachterij, zoals koeien, schapen, varkens, kalkoenen of kippen. Een uitbener noemt ment ook wel een uitsnijder, omdat deze ook vlees zal versnijden en niet alleen zal uitbenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van vet, vliezen en zwoerd. Een uitsnijder uitbener verwerkt dus vers vlees of karkassen, met het doel verkoopbare eenheden te verkrijgen, die uiteindelijk aan supermarkten of slagers verkocht worden. Een uitsnijder uitbener werkt hoofdzakelijk met messen, tangen en zagen. De werkzaamheden van een uitbener kunnen in het kort het beste omschreven worden als het opdelen van karkassen, waarbij het vlees gescheiden wordt van afvalproducten. Als uitbener kan je werkzaam zijn met witvlees (kippen, kalkoenen) en roodvlees (varkens, runderen, schapen). Het beroep uitbener heeft dus betrekking op werkzaamheden die uitgevoerd worden door een slachterij. Daarnaast kan een uitbener een slager zijn, die zelfstandig slacht binnen een slagerswinkel. De werkzaamheden van een uitbener moeten gezien worden als specialistische werkzaamheden, omdat ervaring en kennis belangrijk zijn als uitbener. Allround uitbeners moeten dan ook over de nodige mes-vaardigheden beschikken, wat alleen aangeleerd kan worden door het opdoen van veel praktijkervaring. In de meeste gevallen zal een uitbener te maken hebben met varkens en/of runderen. Het beroep uitbener is aan te merken als een risicovol beroep, omdat je als uitbener gebruikmaakt van zeer scherpe messen. Als uitbener is het dan ook verplicht dat je speciale metalen veiligheidshandschoenen draagt om verwondingen te voorkomen. Daarnaast draagt een uitbener werkschoenen en een speciaal steek-schort. Veiligheid speelt een belangrijke rol bij het beroep uitbener.

Werken in een slachterij als uitbener

Een uitbener is over het algemeen werkzaam voor een gespecialiseerde slachterij, die het vee krijgt aangeleverd van verschillende veehouders. Binnen slachterijen zal het vee geslacht worden, waarna de karkassen verwerkt worden tot bruikbare eenheden, die vervolgens verkocht worden aan supermarkten of slagerijen. Zoals eerder omschreven kan in sommige gevallen ook een slager aangemerkt worden als uitbener. In de meeste gevallen hebben we het dan over het uitbenen van losse onderdelen, omdat een slager geen vee zal slachten. Het kunnen uitbenen van vlees van karkassen is niet heel makkelijk en moet op de juist manier uitgevoerd worden. Een goede uitbener weet dan ook hoe dieren zijn opgebouwd en heeft kennis van de anatomie van dieren. In de meeste gevallen zijn de verschillende productiemedewerkers verantwoordelijk voor het sorteren en verwerken van al het vlees, zodat het vlees uiteindelijk verkocht kan worden aan de verschillende afnemers.

Slachthuizen

Tegenwoordig bestaan er alleen nog centrale slachthuizen, die streng gecontroleerd worden op hygiëne, kwaliteit en wet- en regelgeving. In vroegere dagen was het heel normaal dat een boer op de boerderij zelf het vee slachtte. In moderne slachthuizen spreekt met vaak van een vuile en schone ruimte of slachtgedeelte. In de vuile ruimte komen de dieren binnen, waarna ze daadwerkelijk geslacht worden en ontdaan worden van overbodige delen. Daarnaast kan het nodig zijn om de dieren eerst te wassen voordat ze naar de schone ruimte gebracht worden. Het daadwerkelijk open zagen of snijden van het karkas wordt in de schone ruimte gedaan, waarna eerst de organen verwijderd worden. Na het keuren en administreren van het vlees zal het karkas naar de koeltunnel gebracht worden, voordat het karkas verder verwerkt zal worden. Het verder verwerken van het karkas doen de uitsnijders uitbeners op de zogenaamde slachtlijn, waarbij de verschillende uitsnijders uitbeners in verschillende stappen het karkas verwerken tot het uiteindelijke product. Het verwerken van grote karkassen zoals koeien is voornamelijk handwerk, dat door verschillende vakspecialisten uitgevoerd wordt.

Werken als uitsnijder uitbener

Het werken als uitsnijder uitbener zal zeker niet voor iedereen geschikt zijn, omdat het werken in een slachterij lichamelijk zwaar te noemen is. Als uitsnijder uitbener zul je de hele dag kracht moeten zetten met je armen, polsen en handen, wat fysiek zwaar te noemen is. Daarnaast werk je de hele dag in een gekoelde ruimte en is het werktempo in een slachterij hoog.

Film: Het boeiende aan het beroep slager:

Opleidingen tot uitbener

Er bestaan binnen Nederland geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep uitbener. Natuurlijk bestaan er wel andere opleidingsmogelijkheden, die grote raakvlakken hebben met het beroep, zoals de Mbo-opleiding slager-traiteur. Over het algemeen worden nieuwe uitbeners ingewerkt of opgeleid door ervaren werknemers. Daarnaast is een extra cursus gericht op arbeidsomstandigheden en hygiëneregels binnen deze branche zeker aan te raden. Een uitbener zal ook over kennis van de HACCP regels moeten beschikken. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en heeft betrekking op een speciaal voedselveiligheidssysteem. Binnen Europa zijn alle voedselverwerkers verplicht om een HACCP-plan op te stellen. Zoals eerder omschreven kunnen we de werkzaamheden van een uitbener over het algemeen alleen aangeleerd worden door het opdoen van veel praktijkervaring. De meeste nieuwe uitbeners leren het uitbenen aan van ervaren collega's, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie als zzp uitbener.

Bedrijven waar een uitbener werkzaam kan zijn

Als uitbener werk je doorgaans voor een slachterij, waar je werkzaam kan zijn in loondienst of ingehuurd wordt via een uitzendbureau. Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat medewerkers van slachterijen werkzaam zijn via een uitzendorganisatie. Dit neemt niet weg dat goede uitbeners ook direct voor een slachterij werkzaam kunnen zijn. Dit is meestal afhankelijk van de werkervaring en soort werkzaamheden. Binnen slachterijen werken over het algemeen veel meer verschillende vleesverwerkende medewerkers.

Competenties uitbener

Als uitbener is een goede fysieke gezondheid onmisbaar, omdat het werken als uitbener zwaar te noemen is. Daarnaast is het werktempo als uitbener hoog. Ook stressbestendigheid kan daarom aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook heb je als uitbener met diverse verplichtingen te maken qua voedselveiligheid en hygiëne, die strikt nagekomen moeten worden. Een juiste werkinstelling is voor dit beroep dan ook onmisbaar. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, samenwerken, waakzaamheid, veiligheid en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitbener

Het arbeidsmarktperspectief van een uitbener is redelijk te noemen. Over het algemeen zijn er voldoende bedrijven op zoek naar goed gemotiveerde uitbeners. Wel is het zo dat het werken als uitbener gezien moet worden als ongeschoolde arbeid, waar over het algemeen voldoende mensen voor te vinden zijn. De concurrentie binnen dit beroep kan dan ook groot zijn. Er zijn als uitbener geen echte doorgroeimogelijkheden. Wie wel wil doorgroeien binnen de vleesverwerkende industrie zal minimaal een gerichte opleiding genoten moeten hebben. In dat geval is het denkbaar dat een uitbener uiteindelijk kan doorgroeien tot shiftleader. Dit is over het algemeen wel sterk afhankelijk van de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris uitbener

De meeste uitbeners zijn werkzaam via uitzendbureaus en niet in loondienst van een slachterij. Een uitbener zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 2600 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Als uitbener werk je meestal in ploegendiensten en kan het ook voorkomen dat je in de avonden of weekenden zal moeten werken.

Eigen bedrijf starten als Uitbener

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Uitbener, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Uitbener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Uitbener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Uitbener.

Mijnzzp.nl