Slager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep slager
Werken als ambachtelijk slager
Slachterijen
Slager worden
Wat doet een slager:
Beroepsfilm slager:
Opleidingen tot slager
Bedrijven waar een slager werkzaam kan zijn
Competenties slager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als slager
Arbeidsvoorwaarden en salaris slager
Eigen bedrijf starten als Slager
Boekhoudprogramma vergelijken Slager

Beroep slager

Een slager is een ambachtsman die beroepshalve vlees verwerkt, met de bedoeling het vlees te verkopen aan consumenten. In het verleden was het zo dat slagers hun eigen slachtwerk deden, maar dit komt steeds minder voor. Tegenwoordig worden slachtwerkzaamheden hoofdzakelijk in slachterijen uitgevoerd. Het zijn de slachterijen die de groothandel voorzien van karkasdelen, die vervolgens verkocht worden aan de slager. Het beroep slager kan betrekking hebben op een zelfstandig werkende slager, of heeft betrekking op een slager die onderdeel uitmaakt van een supermarkt. De werkzaamheden van een supermarkt slager kunnen niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een traditionele slager. Een traditionele slager zal in de meeste gevallen zelfstandig producten uitsnijden, die vervolgens verkocht worden aan consumenten. Een slagerij met een eigen slachterij noemt men ook wel zelfslachtende slagerij. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een slager het beste omschrijven als het beroepsmatig vlees snijden, inclusief het voorbereiden van vlees met als doel het vlees te verkopen. Afhankelijk van de slager kan een slager ook gespecialiseerd zijn in bepaalde vleessoorten, zoals in runderen, paarden of gevogelte. Een moderne slager verkoopt meestal niet alleen vlees, maar ook andere producten, zoals kant-en-klaar producten. Vaak is het aanbieden van alleen vlees niet genoeg meer om te kunnen overleven als zelfstandig slager. Voor veel mensen is een goed stuk vlees belangrijk. Het echt goede vlees wordt bij de slager gekocht en niet in een supermarkt. Een slager werkt bijvoorbeeld niet met mechanisch bewerkt vlees, zoals dit wel het geval is binnen supermarkten. Tegenwoordig komt het ook steeds vaker voor dat slagers werkzaam zijn als cateraars. In dat geval zal de catering vooral bestaan uit verschillende vleessoorten. Een andere benaming voor slager kan ook zijn beenhouwer. Zelfstandig werkende slagers komen tegenwoordig steeds minder vaak voor door de concurrentie van supermarkten.

Werken als ambachtelijk slager

Het beroep slager heeft dus betrekking op een zelfstandig werkende ambachtelijke slager of heeft betrekking op een supermarktmedewerker. Zoals eerder omschreven kunnen de werkzaamheden van een supermarkt slager niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een traditionele slager. Als een slager zich richt op de verkoop van gevogelte noemt men een slager een poelier. Een poelier verkoopt het vlees van kalkoenen, kippen en wild, zoals eenden, hazen en herten. Daarnaast kennen we nog de slager die zich gespecialiseerd heeft in paardenvlees. In dat geval spreken we van een paardenslager. De paardenslager komt tegenwoordig bijna niet meer voor. Paardenslagers waren in het verleden populair, omdat paardenvlees goedkoper was dan andere soorten vlees. De meeste traditionele slagers kunnen tegenwoordig ook aangemerkt worden als traiteur. Een traiteur is gespecialiseerd in het bereiden en verkopen van luxe dagverse maaltijden en hapjes. In alle gevallen vormt het zelfstandig uitbenen en fileren van vlees een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Tegenwoordig kopen veel mensen het vlees in de supermarkt en steeds minder bij de slager. Toch blijven de slagers bestaan, omdat mensen voor een goed stuk vlees of het juiste advies beter bij de slager terechtkunnen dan in een supermarkt.

Slachterijen

Zoals eerder omschreven slachten de meeste slagers tegenwoordig niet hun eigen vlees meer. Het zijn vooral de slachterijen, die de groothandel en de slager voorzien van vlees. Dit heeft vooral te maken met de strenge hygiëne regels. Slachthuizen zijn gespecialiseerd in het slachten van varkens, runderen, kippen, kalveren, kalkoenen of schapen. In grote slachterijen worden runderen, geiten en schapen geslacht en vervolgens klaar gemaakt om verzonden te worden naar de groothandel of de slager. Slachterijen krijgen het vee aangeboden door verschillende veehouders. Slachterijen hebben te maken met toezichthouders, zoals de Keuringsdienst van Waren, die toezien op de werkzaamheden.

Slager worden

Het worden van slager is tegenwoordig niet makkelijk meer, omdat de meeste traditionele slagers veel concurrentie ondervinden van de supermarkten. Als slager is het dan ook belangrijk om je te onderscheiden door het aanbieden van extra service. Dit is ook meteen de belangrijkste reden dat traditionele slagers vaak werkzaam zijn als traiteur, cateraar en als thuiskok. Dit zijn allemaal verschillende werkzaamheden, die prima passen bij het beroep slager. De meeste traditionele slagers moeten tegenwoordig ook andere diensten aanbieden om te kunnen overleven als ondernemer.

Wat doet een slager:

Beroepsfilm slager:

Opleidingen tot slager

Wie slager wil worden moet voor zichzelf eerst bepalen voor welke taak hij of zij precies wil worden opgeleid, omdat er meerdere richtingen mogelijk zijn zoals winkelslager, slager traiteur, slager worstenmaker, verkoopmedewerker of productiemedewerker. Tijdens de beroepsopleiding tot slager worden de leerlingen bekend gemaakt met alle factoren die bij het slagersvak horen zoals plannen, organiseren, het vee of varken beoordelen, bereiden van het vlees en het klaarmaken van kookworsten en droge worst. Maar ook het leren uitbenen behoort natuurlijk tot de opleiding. De opleiding slager behoort tot het studiegebied voeding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een slager werkzaam kan zijn

Een traditionele slager is een middenstander, die beschikt over een eigen slagerij. Daarnaast kan een slager werkzaam zijn voor een supermarkt of voor een slachthuis. In dat geval is wel eerder de benaming uitbener van toepassing. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen de opleidingseisen behoorlijk uiteenlopen, omdat de werkzaamheden van een uitbener binnen een slachthuis niet zomaar vergeleken kunnen worden met de werkzaamheden van een zelfstandig werkende slager. Daarnaast kan een slager werkzaam zijn als marktkoopman.

Competenties slager

De belangrijkste competentie van een slager is de allround vakkennis. Van een zelfstandig werkende slager mag verwacht worden dat deze diverse vleessoorten kan verwerken tot een eindproduct. Als slager is het iedere dag een uitdaging om een mooi stukje vlees te kunnen aanbieden aan je klanten. Ook het adviseren over de bereiding van vlees behoort tot de werkzaamheden van een slager. Het beroep slager is ook een verantwoordelijke baan, omdat je met voedsel bezig bent en je dus met voedselveiligheid te maken hebt. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, presteren, presenteren, creativiteit, ondernemerschap, hygiëne, klantgerichtheid, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als slager

Het arbeidsmarktperspectief van een slager is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen een zelfstandig werkende slager en een uitbener, die werkzaam is voor een slachthuis. Over het algemeen zal de opleiding bepalen of je in aanmerking komt voor een baan als slager. De doorgroeimogelijkheden van een slager moeten gezien worden in het starten van een eigen slagerij. In de praktijk is dit niet heel makkelijk meer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris slager

Een slager zal over het algemeen onder de cao slagersbedrijf vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een zelfstandig werkende slager zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Een slager die werkzaam is in loondienst zal een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, ervaring en verdere verantwoordelijkheden. Over het algemeen kan een zelfstandig werkende slager meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Slager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Slager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Slager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Slager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Slager.

Mijnzzp.nl