Jager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep jager
Strikte regels voor het mogen jagen
Wat doet een jager allemaal
Film over wat een jager doet:
Film: Jagers zijn natuurbeheerders:
Opleidingen tot jager
Bedrijven waar een jager werkzaam kan zijn
Competenties jager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jager
Arbeidsvoorwaarden en salaris jager
Eigen bedrijf starten als Jager
Boekhoudprogramma vergelijken Jager

Beroep jager

Een jager is iemand die jaagt op dieren in een bepaald gebied om de geschoten dieren te kunnen benutten of om ze te bestrijden. Binnen Nederland worden dieren in de meeste gevallen geschoten om schade aan de natuur te voorkomen, of om overlast te beperken. Ook kan een jager uit veiligheid dieren afschieten, zoals bij een vliegveld of bij drukke wegen. Er zijn jagers die jagen uit sport en jagers die aan professionele natuurbeheersing doen. Jagers worden ook ingezet om overpopulatie te voorkomen of om veiligheidsredenen. Er bestaan dus verschillende redenen om te jagen als jager. Een jager kan bijvoorbeeld ook jagen op dieren om gewassen te beschermen of om bepaalde natuurgebieden te beschermen. Als professioneel jager zul je wel aan strenge voorwaarden moeten voldoen om te mogen jagen. Als jager is het niet toegestaan om overal zomaar te jagen en kan het zo zijn dat het jagen alleen toegestaan is tijdens bepaalde periodes van het jaar. Jagers die zich niet houden aan de regels kunnen hun vergunning kwijtraken of zelfs vervolgd worden door de overheid. Jagers jagen over het algemeen op wildsoorten, zoals fazanten, wilde eenden, houtduiven, konijnen en hazen. Jagers die aan wildbeheer doen jagen ook op grote hoefdieren, zoals edelherten, reeën, wilde zwijnen en op damherten. In Nederland maken we als het om de jacht gaat dus onderscheid tussen jacht, beheer en schadebestrijding. Het jagen zelf kan door een jager op verschillende manieren gedaan worden, afhankelijk van het doel van de jager. De jacht per voet wordt vaak samen gedaan met een hond door het lopen in een veld. Als er grote dieren geschoten moeten worden, zoals wilde zwijnen, spreekt men vaak over een zichtjacht, omdat de jager voor een langere periode stil moet blijven zitten om zwijnen in het vizier te kunnen krijgen. Bij een sluipjacht besluipt de jager het wild om het te kunnen schieten. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde drukjacht en lokjacht.

Strikte regels voor het mogen jagen

Om te kunnen jagen in Nederland moet een jager zich aan strenge regels houden. Deze regels gaan niet alleen over de wapenvergunning, maar ook over de regels die gelden met betrekking tot de flora- en faunawet. Een jager heeft te maken met veel spelregels waaraan de jager zich moet houden om zijn vergunning niet kwijt te raken. Als jager ben je vooral actief in het veld, zoals binnen een bosgebied. In het verleden waren jagers vooral actief om aan voedsel te kunnen komen. Ook het beschermen van gewassen was een belangrijke reden om te jagen. Tegenwoordig jagen jagers in de meeste gevallen als sport. Dit betekent niet dat jagers zomaar op alle dieren mogen jagen. In de meeste gevallen zal de overheid jagers inschakelen als er sprake is van overlast, schade of hinder van dieren. Vooral overpopulatie kan een belangrijke reden zijn om te jagen op diersoorten. Het verkrijgen van een jachtakte als jager is tegenwoordig gebonden aan strenge regels. Mensen die ooit bepaalde misdrijven gepleegd hebben krijgen geen goedkeuring van de politie. Het is de politie die alle aanvragen zal beoordelen om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een jachtakte. Het is niet zo dat iedereen zomaar een aanvraag kan doen voor een jachtakte. Iemand moet bijvoorbeeld ook over het jachtdiploma beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor een jachtakte. Het jachtdiploma bestaat uit een theoretisch en een praktisch jachtexamen.

Wat doet een jager allemaal

In de kern is een jager verantwoordelijk voor het jagen op dieren om overlast of schade te beperken. Waarop een jager precies zal jagen kan per jachtseizoen verschillen. Daarnaast kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan vogels die een gevaar vormen rondom luchthavens. In dat geval kan een jager opdracht krijgen van de provincie en/of de verkeersleiding om vogels te verjagen. Het verjagen van vogels wil niet inhouden dat vogels automatisch afgeschoten worden om overlast te voorkomen. Een ander voorbeeld is het afschieten van wilde zwijnen in een natuurgebied om overpopulatie te voorkomen. Wilde zwijnen kunnen in aantal zeer snel groeien, wat een groot probleem is binnen een natuurgebied. In redelijk veel gevallen zal een jager ook gebruikmaken van een jachthond. Een jachthond is uitermate geschikt om wild op te sporen binnen een natuurgebied.

Film over wat een jager doet:

Film: Jagers zijn natuurbeheerders:

Opleidingen tot jager

Wie als jager wil gaan werken zal een opleiding/cursus moeten volgen bij de stichting jachtopleidingen Nederland. Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden die je bij de stichting kan volgen, zoals de basisopleiding jacht en faunabeheer, de meer gespecialiseerde opleidingen wildhygiëne en de opleiding kennis en beheer van reeën. Om te mogen jagen is het verplicht om een jachtakte te bezitten die je bij de politie kunt aanvragen en alleen krijgt wanneer je aan alle voorwaarden voldoet. De voorwaarden voor de aanvraag van een jachtakte zijn dat je minimaal achttien moet zijn, geen strafblad hebt, verzekerd bent tijdens de jacht, het diploma bezit voor de jacht en dat je kan aantonen dat je in de gelegenheid bent tot de jacht in Nederland. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een jager werkzaam kan zijn

Een jager is in de meeste gevallen niet beroepsmatig werkzaam. Jager zijn vaak boeren, veehouders of bijvoorbeeld advocaten, die de jacht beoefenen. Dit neemt niet weg dat ook boswachters, die wel beroepsmatig werkzaam zijn, aangemerkt kunnen worden als jager. In veruit de meeste gevallen zijn jagers niet beroepsmatig werkzaam. Jager worden redelijk vaak ingeschakeld door de overheid om op bepaalde diersoorten te jagen om overlast te verminderen.

Competenties jager

De belangrijkste competentie van een jager is verantwoordelijkheidsgevoel, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren en de jacht verloopt zoals de overheid dit voor ogen heeft. Daarnaast moet een jager beschikken over de juiste kennis van alle regelgeving die komt kijken bij de jacht. Omdat een jager vaak te maken heeft met andere jagers en toezichthouders kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, zelfstandigheid, inzicht, samenwerken, overleggen, anticiperen, flexibiliteit, stressbestendigheid, plannen en nauwkeurigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jager

Als jager heb je verder niks met de arbeidsmarkt te maken en is de mogelijkheid tot jagen sterk afhankelijk van je netwerk en lidmaatschap van jagersverenigingen. De meeste startende jagers beschikken over een netwerk van andere jagers. De meeste jagers zijn boeren of advocaten en andere notabele mensen, die verkeren in een bepaald netwerk van jagers. Doorgroeien als jager is niet mogelijk op het gebied van de jacht. Wel kan een jager zich meer specialiseren op wildbeheer of faunabeheer door het volgen van opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris jager

Als jager werk je niet voor een bedrijf en zijn er dus geen arbeidsvoorwaarden of salaris van toepassing. Wel zijn er banen die met jagen te maken hebben, zoals ongediertebestrijder, maar voor het specifieke beroep jager zijn er niet echt banen beschikbaar. Wel kan een jager een andere baan hebben met raakvlakken in de natuur, zoals boswachter of bosbouwer. De jacht zal in alle gevallen ondergeschikt zijn aan de andere baan.

Eigen bedrijf starten als Jager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Jager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Jager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Jager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Jager.

Mijnzzp.nl