Hondengeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep hondengeleider
Samenwerken met een diensthond als hondengeleider
Wat doet een hondengeleider?
Werken met politiehonden
Verschillende soorten speurhonden:
Informatiefilm over een hondengeleider:
Opleidingen tot hondengeleider
Bedrijven waar een hondengeleider werkzaam kan zijn
Competenties hondengeleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hondengeleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris hondengeleider
Eigen bedrijf starten als Hondengeleider
Boekhoudprogramma vergelijken Hondengeleider

Beroep hondengeleider

Een hondengeleider is een persoon die zijn werkzaamheden uitvoert door middel van een goed getrainde hond. Een diensthond kan door verschillende bedrijven en instanties gebruikt worden, zoals door beveiligingsbedrijven, de politie, de douane, het leger en andere hulpverleners. De honden krijgen al vroeg een speciale opleiding om een specifieke taak te kunnen uitvoeren. Een hond kan niet zomaar voor iedere taak ingezet worden na de opleiding. Als hondengeleider voer je bepaalde werkzaamheden uit samen met de hond. Wat deze werkzaamheden precies inhouden is geheel afhankelijk van de genoten opleiding als hondengeleider, omdat er verschillende soorten hondengeleiders bestaan. De belangrijkste eigenschap van een hondengeleider is dat hij of zij een goed team vormt met de diensthond. Veel mensen denken dat politiehonden agressief zijn en daarom geschikt zijn om hun werk te doen. Dit is een groot misverstand, omdat aanstaande diensthonden juist zorgvuldig geselecteerd worden op hun rustige gedrag. Een goed opgeleide hond wordt alleen agressief als de baas een commando geeft aan de hond. Honden kunnen prima ingezet worden om bijvoorbeeld de orde te handhaven op straat. De honden geven in zo'n geval een prima afschrikwekkend resultaat. In Nederland maakt de politie over het algemeen gebruik van de Duitse herder, Hollandse herder en de Mechelse herder. In de beveiligingsbranche maakt men gebruik van meer hondenrassen. Het werken met een hond kan niet door iedereen gedaan worden. Iemand die als hondengeleider wil gaan werken moet daar geschikt voor zijn. Honden doen niet altijd wat mensen willen, en daarom moet een hondengeleider stevig in de schoenen staan om met een diensthond te kunnen werken. De hondenbegeleider en hond moeten samen een sterk team vormen willen ze hun taak op een goede manier kunnen uitvoeren. Als de hondengeleider alleen maar bezig is met het corrigeren van het gedrag van de hond werkt het niet en vormen ze samen geen team.

Samenwerken met een diensthond als hondengeleider

Een hondengeleider is dus iemand die gebruikt maakt van een diensthond om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan bewakers die gebruikmaken van bewakingshonden, en aan overheidsinstanties die gebruikmaken van speurhonden en aanhoudingshonden. Daarnaast maken reddingswerkers gebruik van speciaal getrainde speurhonden om mensen te kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan speurhonden die mensen moet vinden na een natuurramp, of aan bergbeklimmers die vermist worden. Het is vooral de overheid die veel gebruikmaakt van diensthonden. Denk bijvoorbeeld aan de speurhonden die ingezet worden op luchthavens. Deze speurhonden zijn speciaal getraind in het vinden van mogelijke drugs of explosieven. De hondengeleider loopt in dat geval rustig langs mensen terwijl de diensthond alle mensen en de bagage besnuffelt. Als de hond iets ruikt, zal deze gaan zitten en weet de hondengeleider dat er nader onderzoek nodig is. Op deze manier kan de hondengeleider heel gericht te werk gaan. Ook als vliegtuigen landen is er vaak een hondenbegeleider aanwezig zijn om alle passagiers te besnuffelen op drugs en andere illegale zaken. Deze diensthonden zijn zo goed opgeleid dat ze alleen reageren als dit moet. In sommige gevallen kan een hondengeleider ook aangemerkt worden als reddingswerker.

Wat doet een hondengeleider?

Een hondengeleider is een persoon die getraind is om een hond te begeleiden en te trainen voor specifieke doeleinden. Meestal wordt de term "hondengeleider" gebruikt in de context van wetshandhaving, beveiliging en defensie. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een hondengeleider:

  • Gehoorzaamheidstraining: Een hondengeleider is verantwoordelijk voor het trainen van de hond in gehoorzaamheid. Dit omvat het aanleren van commando's zoals zitten, liggen, staan, komen en blijven. De hond moet leren om op commando te reageren en zich te gedragen volgens de instructies van de geleider.
  • Specifieke vaardigheden aanleren: Afhankelijk van het werkveld kunnen hondengeleiders hun honden trainen in specifieke vaardigheden die relevant zijn voor hun taken. Bijvoorbeeld, een hondengeleider in de wetshandhaving kan de hond trainen in het opsporen van drugs, explosieven of het volgen van geursporen. Een geleider in de beveiliging kan de hond trainen in het bewaken van een terrein, het aanpakken van indringers of het reageren op bedreigingen.
  • Gehoorzaamheid in diverse omgevingen: Een hondengeleider traint de hond om gehoorzaam te zijn in verschillende omgevingen en situaties. Dit kan onder andere drukke openbare ruimtes, lawaaiige omgevingen of stressvolle situaties omvatten. De hond moet in staat zijn om te gehoorzamen en effectief te functioneren, ongeacht de omstandigheden.
  • Patrouilleren en bewaken: Hondengeleiders kunnen verantwoordelijk zijn voor het patrouilleren en bewaken van gebieden, zoals luchthavens, grenzen, evenementen of andere locaties waar veiligheid een rol speelt. Ze werken samen met hun honden om potentiële bedreigingen te detecteren, verdachte activiteiten op te sporen en in te grijpen indien nodig.
  • Zorg en welzijn van de hond: Naast de training en begeleiding zijn hondengeleiders verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van hun honden. Dit omvat het verstrekken van voeding, verzorging, veterinaire zorg en het creëren van een veilige en gezonde omgeving voor de hond.

Het werk van een hondengeleider vereist een combinatie van vaardigheden in hondentraining, kennis van specifieke taken en een goede samenwerking tussen de geleider en de hond. Honden spelen een waardevolle rol in verschillende sectoren en kunnen worden ingezet voor beveiliging, wetshandhaving, reddingsoperaties, detectie van drugs of explosieven, en andere gespecialiseerde taken waar hun unieke vaardigheden en zintuigen van pas komen.

Werken met politiehonden

Over het algemeen worden bijna alle diensthonden aangemerkt als politiehond. Dit houdt in dat ook particuliere beveiligingsbedrijven gebruik kunnen maken van politiehonden. Een havenbeveiliger die werkzaam is als hondengeleider maakt dus ook gebruik van een speciaal getrainde politiehond. Deze diensthonden moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de gewone diensthonden die voor de politie werkzaam zijn. Daarom kunnen in veel gevallen alle diensthonden aangemerkt worden als politiehond. Inhoudelijk gezien beschikt een hondengeleider die werkzaam is als beveiliger niet over dezelfde bevoegdheden als de politie. Ook defensie maakt gebruik van diensthonden, die verantwoordelijk zijn voor bewakingswerkzaamheden. Een ander voorbeeld zijn objectbeveiligers, die gebruik kunnen maken van bewakingshonden en/of speurhonden. Hondengeleider kunnen om veel verschillende redenen ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan een hondengeleider die werkzaam is tijdens grote evenementen. In dat geval zijn hondengeleider meestal verantwoordelijk voor preventieve werkzaamheden om onrust of andere problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan hondengeleiders, die voetbalstewards extra ondersteunen tijdens risicowedstrijden.

Verschillende soorten speurhonden:

  • Speurhonden menselijke geur worden vooral ingezet bij het oplossen van misdrijven.
  • Speurhonden drugs zoeken naar drugs op bijvoorbeeld vliegvelden.
  • Speurhonden explosieven zoeken naar explosieven of stoffen daarvan.
  • Speurhonden brandversnellers zoeken na een brand naar mogelijke veroorzakers van de brand.

Informatiefilm over een hondengeleider:

Opleidingen tot hondengeleider

Wie als hondengeleider wil gaan werken kan bij verschillende bedrijven of instellingen terechtkomen. De opleidingseisen zullen per branche sterk verschillen en zijn niet simpelweg eenduidig aan te geven qua opleiding. Een gewone beveiliger die met honden werkt, heeft doorgaans genoeg aan het beveiligingsdiploma en een afgeronde cursus van de Nederlandse Bond voor de Diensthond, terwijl voor een hondengeleider bij de politie of het leger weer hele andere normen kunnen gelden. Ook zijn er diverse specialisaties mogelijk als het gaat om het werken met een hond, zoals speurhonden menselijke geuren, speurhonden explosieven, surveillancehond en bewakingsdiensten. Zie voor meer informatie ook de bond van de diensthond. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een hondengeleider werkzaam kan zijn

Een hondengeleider kan voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan het leger, de politie, de douane, hulpverleningsorganisaties en aan bewakers, die werkzaam zijn voor beveiligingsbedrijven. Daarnaast kan een hondengeleider werkzaam zijn voor onderzoeksinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan diensthonden, die gebruik worden om brandsporen te onderzoeken. In veel gevallen kan een hondengeleider ook aangemerkt worden als ambtenaar. Ook jagers en boswachters kunnen gebruikmaken van diensthonden.

Competenties hondengeleider

De belangrijkste competentie van een hondengeleider is dat je een grote affiniteit hebt met dieren en speciaal met honden. Daarnaast kan het trainen en verzorgen van honden aangemerkt worden als belangrijke competenties. Bij het werken met een diensthond is het belangrijk dat je een team vormt. Naast je gebruikelijke werkzaamheden zul je veel moeten trainen met je diensthond. Als hondengeleider ben je niet bang aangelegd en kan het voorkomen dat de hond eens de verkeerde grijpt. Ondanks dat de diensthond je partner of maatje is, ben je er uiteraard van bewust dat het een soort van zakelijke relatie is en de diensthond geen privégezelschapsdier is. In het algemeen kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, energie, conflictbeheersing, passie, stressbestendigheid, samenwerken, waakzaamheid en dienstbaarheid. Een hondengeleider kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties, die kunnen verschillen per hondengeleider.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hondengeleider

Het arbeidsmarktperspectief is lastig aan te geven voor een hondengeleider omdat meestal niet zo is dat doordat je met een hond werkt je automatische meer of beter kans op werk maakt. In de meeste gevallen heb je zelf als een vakopleiding gevolgd en is het werken met een diensthond eerder een aanvulling op je beroep. Wel is het zo dat er tegenwoordig veel bedrijven of instellingen gebruikmaken van bewakingshonden. In dat opzicht is er zeker voldoende kans op werk. Het doorgroeien als hondengeleider is niet mogelijk, omdat daar het werk te specifiek voor is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hondengeleider

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een hondengeleider omdat het werken met een diensthond een aanvulling is op je bestaande beroep. Over het algemeen zijn de arbeidsvoorwaarden natuurlijk prima geregeld. Het salaris van een hondengeleider in loondienst kan nogal verschillen per bedrijf of organisatie waar je werkzaam bent. Maar over het algemeen zal het salaris tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Bij de overheid werkt men doorgaans met vaste salarisschalen.

Eigen bedrijf starten als Hondengeleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Hondengeleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Hondengeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hondengeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Hondengeleider.

Mijnzzp.nl