Springmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep springmeester
Wat doet een springmeester
Slopen van gebouwen met explosieve
Explosieven mijnbouw
Film: informatie springmeester:
Film: oude Philipsfabriek neergehaald:
Opleidingen tot springmeester
Bedrijven waar een springmeester werkzaam kan zijn
Competenties springmeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als springmeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris springmeester
Eigen bedrijf starten als Springmeester
Boekhoudprogramma vergelijken Springmeester

Beroep springmeester

Een springmeester is een explosievendeskundige die verantwoordelijk is voor het plaatsen en laten ontploffen van explosieven. Explosieven kunnen om verschillende redenen gebruikt worden zoals voor het slopen van constructies, het slopen van gebouwen en kunnen gebruikt worden om bepaalde grondstoffen los te maken in de aarde. Een springmeester kan dus werkzaam zijn in de mijnbouw of is betrokken bij sloopwerkzaamheden. Het beroep springmeester komt binnen Nederland niet veel voor, omdat Nederland geen echte mijnbouw meer kent en omdat er niet veel sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden door middel van explosieven. Een springmeester is een explosievendeskundige die explosieven op een veilige en gecontroleerde manier zal laten ontploffen. In het verleden kwam het beroep springmeester veel meer voor dan dit nu het geval is, omdat er tegenwoordig betere en duurzamere manieren zijn om gebouwen en constructies te slopen. Ondanks dat het beroep springmeester niet veel meer voorkomt, is het beroep nog niet uitgestorven. Andere benamingen voor springmeester kunnen ook zijn springstof-expert, springmeester gebouwen of de benaming schietmeester. Vanzelfsprekend is het beroep springmeester aan te merken als bijzonder beroep. Daarnaast moet een springmeester over een groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, omdat het werken met explosieven potentieel gevaarlijk is. Springstoffen kunnen alleen veilig gebruikt worden door de juiste vaklieden, zoals een springmeester. Zoals eerder omschreven komt het beroep springmeester binnen Nederland bijna niet meer voor. In de meeste gevallen worden er geen springstoffen meer gebruikt in Nederland. Het leren werken met explosieven was in de meeste gevallen alleen mogelijk door het opdoen van praktijkervaring.

Wat doet een springmeester

Een springmeester was dus meestal een gespecialiseerde sloper die gebruikmaakte van explosieven. Vooral grote complexen zoals industriële gebouwen werden in het verleden regelmatig gesloopt door middel van explosieven, omdat dit in veel gevallen de makkelijkste en ook de goedkoopste manier van slopen was. Ook de relatief geringe overlast van explosieven was een belangrijke reden om te slopen door middel van explosieven. Het slopen van een gebouw door middel van explosieven geeft maar één keer een knal, waardoor het niet nodig is dat er weken of wellicht maanden sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden. Omdat het slopen van gebouwen door middel van explosieven tegenwoordig heel bijzonder en zeldzaam is geworden, is er over het algemeen veel media-aandacht als een gebouw gesloopt wordt door middel van explosieven. In veel gevallen zal er dan ook sprake zijn van toeschouwers zoals burgers en de burgemeester die allemaal de werkzaamheden komen bekijken.

Slopen van gebouwen met explosieve

Het slopen van gebouwen door middel van explosieven wordt gedaan door middel van het ondermijnen (wegblazen) van dragende constructies, waardoor een gebouw of ander voorwerp zal instorten. Het slopen van gebouwen door middel van explosieven zal gedaan worden door het plaatsen van de juiste hoeveelheid springstof op de juiste plek. Een springmeester zal dan ook eerst berekenen hoeveel springstof er precies nodig is en waar deze het beste geplaatst kan worden. Omdat veiligheid een belangrijke rol speelt kan het ook nodig zijn dat een springmeester de kolommen afdekt met speciale doeken om het wegspringen van materialen te voorkomen. Het plaatsen van springstof moet heel zorgvuldig gedaan worden, omdat gebouwen op de juiste manier gesloopt moeten worden. In veel gevallen is het de bedoeling dat er een soort van implosie ontstaat, zodat een gebouw als een kaartenhuis zal instorten. Tegenwoordig komt het slopen met explosieven bijna niet meer voor, omdat duurzaamheid een belangrijke rol speelt bij het slopen van gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van alle bouwmaterialen en aan waardevolle grondstoffen.

Explosieven mijnbouw

Het beroep springmeester komt ook voor in de mijnbouw. Binnen de mijnbouw is de springmeester verantwoordelijk voor het losmaken van grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan een grondstof zoals kolen, natuursteen of aan grondstof zoals goud. Het zijn de mijnwerkers die algemene werkzaamheden uitvoeren in de mijn en het is de springmeester die de springstoffen zal aanbrengen en laten ontploffen. Ondanks dat er binnen Nederland geen actieve mijnen meer zijn is dit in andere landen wel het geval.

Film: informatie springmeester:

Film: oude Philipsfabriek neergehaald:

Opleidingen tot springmeester

Het worden van een springmeester is alleen mogelijk door het volgen van een specifieke opleiding of cursus Veilig Werken met Springstoffen, die aangeboden wordt door enkele opleiders. Deze zeer specifieke opleiding is niet alleen toegankelijk voor aanstaande springmeesters, maar ook voor andere explosievendeskundige zoals het leger, de politie en de arbeidsinspectie. In het verleden deden de meeste springmeester ervaring op door middel van praktijkervaring, echter moeten springmeesters tegenwoordig een opleiding volgen. Een springmeester moet voldoen aan de Wet explosieven voor civiel gebruik om met explosieven te mogen werken. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging van Springmeesters. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een springmeester werkzaam kan zijn

Een springmeester is werkzaam voor gespecialiseerde sloopbedrijven, mijnbouwbedrijven of is bijvoorbeeld op andere manieren werkzaam zoals voor de politie, het leger of de arbeidsinspectie. Als een springmeester verantwoordelijk is voor het slopen van gebouwen kan een springmeester ook aangemerkt worden als een civiel ingenieur. Het is denkbaar dat een springmeester werkzaam is als ondernemer. Het beroep springmeester betreft een zeer specifiek beroep dat niet veel voorkomt.

Competenties springmeester

De belangrijkste competenties van een springmeester zijn het vakkundig en veilig kunnen werken op een professionele manier. Kennis en vaardigheden zijn dan aan te merken als belangrijke woorden voor een springmeester. Daarnaast moet een springmeester beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, inzicht, waakzaamheid, controleren en certificering. Een springmeester moet beschikken over de juiste certificering om te mogen werken als springmeester.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als springmeester

Het arbeidsmarktperspectief als springmeester is zeer gering te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Het beroep springmeester komt bijna niet meer voor. De doorgroeimogelijkheden als springmeester zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Daarnaast hoeft een springmeester niet in alle gevallen werkzaam te zijn als springmeester. Een springmeester kan ook een persoon zijn die beroepsmatig met explosieven te maken heeft zonder dat hij of zij zelf werkzaam is als springmeester. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan een springmeester die werkzaam is binnen de televisie- en/of filmwereld. In dat geval kan een springmeester verantwoordelijk zijn voor het maken van special effects, waarbij ook stuntmannen betrokken kunnen zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris springmeester

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als springmeester, omdat een springmeester op verschillende manieren werkzaam kan zijn binnen verschillende bedrijven en branches. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat het een zeer specifiek beroep betreft.

Eigen bedrijf starten als Springmeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Springmeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Springmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Springmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Springmeester.

Mijnzzp.nl