Verslaggever

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep verslaggever
Werken als verslaggever in verschillende vormen
Landelijke en regionale verslaggevers
Wat doet een verslaggever?
Taken als verslaggever zijn:
Beroepsfilm verslaggever:
Opleiding tot verslaggever
Bedrijven waar een verslaggever werkzaam kan zijn
Competenties verslaggever
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verslaggever
Arbeidsvoorwaarden en salaris verslaggever
Eigen bedrijf starten als Verslaggever
Boekhoudprogramma vergelijken Verslaggever

Beroep verslaggever

Een verslaggever is een journalist die voor nieuwszenders op locatie nieuws zal vergaren. In veel gevallen werkt een verslaggever samen met diverse collega's, zoals een cameraman en een geluidsman. Ondanks dat een verslaggever meestal onderweg is werkt een verslaggever ook vanuit de studio om nieuwsberichten voor te bereiden. Maar dit kan per verslaggever verschillen, omdat snelheid met betrekking tot nieuws meestal een grote rol zal spelen. Een verslaggever kan voor een televisieomroep of radio-omroep werkzaam zijn. Daarnaast zijn er vandaag de dag ook voldoende websites te vinden die gebruikmaken van verslaggevers, omdat ze bijvoorbeeld nieuwsfilmpjes maken. De werkzaamheden van een verslaggever komen in het kort neer op het ter plaatse verslaan van nieuws, waarbij ook andere personen geïnterviewd kunnen worden als dit relevant is voor het betreffende nieuwsbericht. Het beroep verslaggever is aan te merken als een veelzijdig beroep waarbij je eigenlijk nooit precies zal weten waar je terecht zal komen, omdat actueel nieuws overal kan plaatsvinden. Het beroep verslaggever moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een verslaggever ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan een politieke verslaggever die alleen politiek nieuws zal verslaan. Daarnaast kan een verslaggever bijvoorbeeld ook weer gespecialiseerd zijn in financieel nieuws. Als een verslaggever in het buitenland werkzaam is, kan ook de benaming correspondent van toepassing zijn. Een verslaggever kan niet aangemerkt worden als reporter, omdat dit een ander beroep betreft. Een reporter moet aangemerkt worden als onderzoeksjournalist. Als verslaggever ben je over het algemeen iedere dag op verschillende locaties actief om het actuele nieuws te verslaan dat interessant is voor de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan het verslaan van rechtszaken, sportevenementen en algemene nieuwsonderwerpen.

Werken als verslaggever in verschillende vormen

De meeste mensen kennen de verslaggevers van de televisie die dagelijks te zien zijn en hun nieuws brengen op locatie. Het is voor nieuwszenders zeer belangrijk dat ze actueel nieuws op locatie kunnen tonen aan hun kijkers, met het liefst goede beelden en interviews. Snelheid is als verslaggever zeer belangrijk wanneer het om nieuws gaat, zodat ze als eerste hun berichtgeving uit kunnen zenden met het liefst getuigen die geïnterviewd kunnen worden. Maar als verslaggever zul je ook regelmatig op locatie werken voor onderwerpen die niet spontaan ontstaan, maar zorgvuldig voorbereid zijn door de redactie en verslaggever. Een verslaggever heeft doorgaans dezelfde opleiding genoten als een journalist die voor een krant werkzaam is. Het grote verschil zit hem natuurlijk in het feit dat een verslaggever regelmatig op televisie te zien zal zijn en een journalist voor een krant niet. Omdat een verslaggever soms spontaan en snel voor de camera moet verschijnen is het zeer belangrijk dat een verslaggever snel kan schakelen en ook nog de juiste vragen of opmerkingen weet te stellen.

Landelijke en regionale verslaggevers

Naast de bekende verslaggevers op de landelijke televisie zijn er veel verslaggevers actief voor regionale omroepen, die uitzendingen maken. Het komt dan ook regelmatig voor dat verslaggevers via lokale omroepen doorgroeien naar landelijke omroepen en zo hun carrière opbouwen. Ook worden verslaggevers steeds vaker ingezet voor websites, die zelfstandig filmpjes maken of bedrijfsvideo's maken. Het is dus niet zo dat verslaggevers alleen werkzaam zijn voor de landelijke televisie of radio. Er zijn tegenwoordig redelijk veel mensen die via het internet hun eigen internetprogramma maken. Deze internetondernemers kunnen in sommige gevallen ook aangemerkt worden als verslaggever. Zoals eerder omschreven kan een verslaggever niet aangemerkt worden als reporter. Een reporter is een onderzoeksjournalist, die mensen zal interviewen om een programma te kunnen maken. Dit betreft vaak langdurige producties met belangrijke maatschappelijke onthullingen.

Wat doet een verslaggever?

Een verslaggever is een journalist die verantwoordelijk is voor het verzamelen, onderzoeken en rapporteren van nieuwsverhalen. Ze werken voor verschillende mediakanalen, zoals kranten, televisie, radio, online nieuwsplatforms en tijdschriften. De taken van een verslaggever kunnen variëren, afhankelijk van het medium waarvoor ze werken, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Nieuwsverzameling: Verslaggevers verzamelen nieuws door het bijwonen van gebeurtenissen, persconferenties, interviews af te nemen, onderzoek te doen en informatie te verzamelen uit verschillende bronnen, zoals getuigen, experts, overheidsinstanties en persberichten. Ze houden zich bezig met het identificeren en selecteren van relevante nieuwsverhalen.
 • Onderzoek: Verslaggevers voeren uitgebreid onderzoek uit naar de onderwerpen waarover ze verslag doen. Ze controleren feiten, verifiëren informatie en proberen een volledig beeld van het verhaal te krijgen. Ze kunnen contact opnemen met bronnen, documenten raadplegen en verschillende perspectieven onderzoeken.
 • Interviewen: Verslaggevers voeren interviews met bronnen om meer informatie te verkrijgen en directe citaten te verkrijgen voor hun nieuwsverslagen. Ze moeten goede interviewvaardigheden hebben om relevante en betrouwbare informatie te verkrijgen.
 • Nieuwsrapportage: Verslaggevers schrijven nieuwsartikelen, maken radio- of televisie-uitzendingen of publiceren online-nieuwsberichten. Ze moeten in staat zijn om complexe informatie op een duidelijke en beknopte manier te presenteren, geschikt voor het gekozen medium. Ze moeten ook deadlines respecteren en zich aan journalistieke normen en ethiek houden.
 • Nieuwsanalyse: Verslaggevers kunnen ook betrokken zijn bij het analyseren van nieuwsgebeurtenissen en het bieden van context en diepgang aan de rapportage. Ze kunnen achtergrondartikelen schrijven, opiniebijdragen leveren of deelnemen aan discussiepanels om het nieuws verder te verklaren en te interpreteren.
 • Veldwerk: Verslaggevers kunnen op locatie werken om ter plaatse verslag te doen van nieuwsgebeurtenissen. Ze kunnen naar rampgebieden, politieke bijeenkomsten, sportevenementen of andere locaties gaan om ooggetuigenverslagen te maken en direct verslag uit te brengen.
 • Multimedia vaardigheden: In het moderne medialandschap moeten verslaggevers vaak multimediale vaardigheden beheersen. Ze kunnen worden gevraagd om foto's of video's te maken, sociale media te beheren, podcasts te produceren of interactieve grafieken en infographics te maken.

Het werk van een verslaggever vereist sterke communicatievaardigheden, onderzoeksvermogen, objectiviteit, nauwkeurigheid en een passie voor het brengen van nieuws aan het publiek. Ze spelen een essentiële rol bij het informeren van de samenleving. Dit is extra belangrijk wanneer we het hebben over een politieke verslaggever.

Taken als verslaggever zijn:

 • Overleg voeren met deskundigen over het onderwerp.
 • Het verzamelen van feiten en het beoordelen op volledigheid.
 • Informatie opvragen wanneer dit nodig mocht zijn.
 • Het maken van afspraken met betrokkenen.
 • De productie voorbereiden.
 • Overleg voeren met de redactie.
 • Het opstellen van vragen.
 • Het monteren van de beelden.

Beroepsfilm verslaggever:

Opleiding tot verslaggever

Er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden via gebruikelijke scholen voor het beroep verslaggever. De meeste mensen die verslaggever willen worden komen uit bij de hbo-opleiding communicatie of journalistiek, die doorgaans vier jaar in beslag neemt. Tijdens de opleiding tot journalist staan de verschillende aspecten van geschreven of audiovisuele journalistiek centraal, maar natuurlijk ook het vergaren van informatie en het uitwerken hiervan. Met de opleiding journalistiek raak je volledig bekend met de media en informatiemanagement. Om toegelaten te worden voor een hbo-opleiding zul je doorgaans minimaal over een Mbo-diploma niveau vier moeten beschikken. Afhankelijk van de gekozen opleiding kan het zijn dat je nog door een selectieprocedure heen moet. Ook kan het afhankelijk van je vooropleiding verplicht zijn om een toelatingstoets af te ronden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Er is overigens ook een Nederlandse vereniging van journalisten. Zie voor meer informatie ook het beroep mediatrainer. Wanneer je een eigen bedrijf gaat beginnen, is het ook belangrijk dat je de boekhouding goed bijhoudt. Dit kun je het beste doen met behulp van een boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een verslaggever werkzaam kan zijn

Als verslaggever werk je doorgaans voor lokale of landelijke televisie of radio-omroepen. Ook is het mogelijk dat je werkzaam bent voor een onlinebedrijf, zoals die tegenwoordig veel voorkomen. Daarnaast kan het zijn dat je voor een multimediabedrijf werkzaam bent, dat bijvoorbeeld bedrijfsfilms maakt. In dat geval kan ook de benaming filmproductie specialist van toepassing zijn. Als verslaggever kan het zijn dat je werkzaam bent als freelancer en dat je voor verschillende opdrachtgevers werkt. Als een verslaggever in het buitenland werkzaam is kan de benaming correspondent van toepassing zijn.

Competenties verslaggever

De belangrijkste competentie van een verslaggever is de algemene journalistieke kennis. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je veel te maken hebt met verschillende mensen. Ook technische kennis mag als verslaggever niet ontbreken, omdat een verslaggever ook verantwoordelijk kan zijn voor het editen van opnames. Ook plannen en organiseren is meestal belangrijk als verslaggever. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken met mensen, die voor de camera moeten verschijnen om een nieuwsuitzending mogelijk te maken. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, motivatie, inzicht, ambitie, inspiratie, luisteren, kritisch, presteren, flexibiliteit en stressbestendigheid. Stressbestendigheid is belangrijk, omdat het beroep verslaggever soms hectisch is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verslaggever

Het arbeidsmarktperspectief voor nieuwe verslaggevers is redelijk te noemen. De meeste nieuwe verslaggevers werken hun eerste jaren van hun carrière bij lokale omroepen of voor externe bedrijven om werkervaring op te doen. De meeste verslaggevers willen het liefst voor de grote omroepen werken, maar de kans hierop is meestal gering door de concurrentie. De doorgroeimogelijkheden als verslaggever moeten dan ook gezien worden in het bereiken van landelijke bekendheid door het werken voor de grote omroepen. Door de grote concurrentie onder verslaggevers kan het soms lastig zijn om door te breken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verslaggever

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep verslaggever, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Ook zijn er redelijk veel freelancers te vinden onder de verslaggevers, die uiteraard hun eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Het salaris als verslaggever is ook niet eenduidig aan te geven, omdat de grote omroepen meer zullen betalen dan lokale omroepen. Binnen dit beroep speelt ervaring een belangrijke rol als het om het salaris gaat. Daarnaast zal een verslaggever in oorlogsgebied meer verdienen dan een verslaggever die binnen Nederland werkzaam is. Maar over het algemeen zal een startende verslaggever een bruto salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Een ervaren bekende verslaggever zal doorgaans stukken meer kunnen verdienen.

Eigen bedrijf starten als Verslaggever

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Verslaggever, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Verslaggever

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verslaggever bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Verslaggever.

Mijnzzp.nl