Radiopresentator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep radiopresentator
Werken als radiopresentator
Wat doet een radiopresentator?
Radioprogramma presenteren als radiopresentator
Diverse werkzaamheden radiopresentator:
Beroepsfilm radiopresentator:
Zelf radionieuws presenteren:
Opleidingen tot radiopresentator
Bedrijven waar een radiopresentator werkzaam kan zijn
Competenties radiopresentator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als radiopresentator
Arbeidsvoorwaarden en salaris radiopresentator
Eigen bedrijf starten als Radiopresentator
Boekhoudprogramma vergelijken Radiopresentator

Beroep radiopresentator

Een radiopresentator is een presentator die verantwoordelijk is voor het presenteren van één of meerdere radioprogramma's. Het beroep radiopresentator moet vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten radiopresentators zijn, waardoor de werkzaamheden inhoudelijk kunnen verschillen per radiopresentator en radiozender. Een radiopresentator kan bijvoorbeeld een radio deejay zijn, maar niet iedere presentator kan aangemerkt worden als radio deejay. Een radiopresentator kan juist ook verantwoordelijk zijn voor het presenteren van gewone radioprogramma's, waarbinnen inhoudelijke thema's besproken worden met gasten en radioluisteraars. Een radiopresentator kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, omdat er ook verschillende soorten radioprogramma's zijn. Omdat er verschillende radioprogramma's zijn kunnen er ook andere benamingen van toepassing zijn op een radiopresentator, zoals nieuwslezer, verslaggever, commentator of radio deejay, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden van de radiopresentator. Daarnaast is het denkbaar dat een radiopresentator andere werkzaamheden uitvoert dan alleen het presenteren van radioprogramma's. Inhoudelijk verschillen de werkzaamheden van een radiopresentator niet echt met de werkzaamheden van een presentator die werkzaam is voor de televisie. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat een radiopresentator moet beschikken over een prettige stem en dat een radiopresentator op een duidelijke manier moet kunnen communiceren. Daarnaast kan het als radiopresentator belangrijk zijn om bepaalde punten duidelijk te omschrijven, zodat de luisteraars begrijpen waarover de radiopresentator het precies heeft. Als radiopresentator kan je werkzaam zijn voor lokale omroepen of werkzaam zijn voor de landelijke omroepen.

Werken als radiopresentator

Een radiopresentator is dus een presentator die verantwoordelijk is voor het presenteren van verschillende radioprogramma's, die ook om verschillende kennis kan vragen. Het presenteren van een radioprogramma waarbinnen ingegaan wordt op maatschappelijke onderwerpen vraagt bijvoorbeeld om een andere radiopresentator dan een radio deejay. Een radiopresentator kan in veel gevallen eerder gezien worden als journalist dan als radio deejay. Omdat een radiopresentator in veel gevallen gasten interviewt, is het belangrijk dat een radiopresentator zelf ook over de nodige kennis van de diverse onderwerpen die besproken worden beschikt. Als radiopresentator moet je in veel gevallen beschikken over specifieke kennis van bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan radioprogramma's, waarbinnen veel politieke onderwerpen besproken worden. In dat geval is het belangrijk dat de radiopresentator beschikt over de nodige kennis van de politiek. Het is niet zo dat een radiopresentator alles hoeft te weten. Wel is het belangrijk om je te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Het is niet zo dat een radiopresentator aangemerkt kan worden als stemacteur, omdat dit een ander beroep betreft. Wel is het belangrijk dat een radiopresentator over een prettige radiostem beschikt.

Wat doet een radiopresentator?

De meeste radiopresentators zijn werkzaam vanuit een studio, waarbinnen de radiopresentator verantwoordelijk is voor het presenteren van het radioprogramma. Over het algemeen heeft een radiopresentator een heel team van redactieleden tot zijn beschikking, die samen met de radiopresentator verantwoordelijk zijn voor het maken van het radioprogramma. Daarnaast kan er sprake zijn van verslaggevers die op locatie werken. Deze verslaggevers op locatie werken dan weer samen met de radiopresentator om bepaalde onderwerpen te kunnen bespreken tijdens de uitzending. Als radiopresentator heb je over het algemeen ook te maken met andere vaklieden, die ook te horen zijn op de radio. Denk bijvoorbeeld radiopresentators die verantwoordelijk zijn voor het presenteren van het weer en aan de file-informatie. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een radiopresentator kunnen variëren, afhankelijk van het type programma en het radiostation, maar hier zijn enkele algemene taken die ze kunnen uitvoeren:

 • Voorbereiding van het programma: Een radiopresentator bereidt zich voor op het programma door onderzoek te doen naar de onderwerpen die ze zullen bespreken, gasten die ze kunnen interviewen, muziek die ze zullen afspelen en eventuele andere segmenten of functies van het programma. Ze creëren een draaiboek of een programmaoverzicht om hen te begeleiden tijdens de uitzending.
 • Presenteren van het programma: Tijdens de uitzending zijn radiopresentatoren verantwoordelijk voor het leiden en presenteren van het programma. Ze introduceren de onderwerpen, geven achtergrondinformatie, voeren interviews, presenteren muzieknummers, lezen nieuws- of weerberichten voor, en betrekken het publiek door middel van telefoongesprekken, berichten of sociale media-interactie.
 • Vloeiende overgangen en timing: Radiopresentatoren zorgen voor vloeiende overgangen tussen verschillende onderdelen van het programma, zoals muziek, reclameblokken en gesprekken. Ze beheren de timing om ervoor te zorgen dat het programma volgens schema verloopt en dat er een goede balans is tussen verschillende elementen.
 • Interviewen van gasten: Radiopresentatoren kunnen gasten uitnodigen om geïnterviewd te worden in hun programma. Ze stellen vragen, luisteren actief en faciliteren een boeiend en informatief gesprek. Ze kunnen ook publieksvragen of opmerkingen aan de gasten voorleggen en ervoor zorgen dat het interview interessant is voor de luisteraars.
 • Publieksinteractie: Radiopresentatoren stimuleren publieksinteractie door telefoontjes, sms-berichten, sociale media-interactie of e-mailreacties te ontvangen en te behandelen. Ze kunnen luisteraars vragen stellen, meningen peilen of prijzen weggeven om de betrokkenheid en de band met het publiek te vergroten.
 • Technische bediening en apparatuurbeheer: Hoewel er vaak technici zijn die verantwoordelijk zijn voor het technische aspect van de uitzending, hebben radiopresentatoren vaak basiskennis van de apparatuur en bedieningselementen die ze gebruiken. Ze werken samen met technici om ervoor te zorgen dat de microfoons, afspeelapparatuur en andere uitzendapparatuur correct werken.

Radioprogramma presenteren als radiopresentator

Een radiopresentator is dus verantwoordelijk voor het hosten en leiden van een radioprogramma. Ze bereiden zich voor, presenteren het programma, interviewen gasten, beheren timing en overgangen, stimuleren publieksinteractie en werken samen met technici om een boeiende en succesvolle uitzending te creëren.

Diverse werkzaamheden radiopresentator:

 • Het aansturen (monitoren) van gesprekken.
 • Het deelnemen aan redactievergaderingen.
 • Het eventueel uitzoeken van muziek.
 • Het interviewen van studiogasten.
 • Het presenteren van radioprogramma's.
 • Het uitwerken van teksten.
 • Het vooraf verdiepen in onderwerpen.

Beroepsfilm radiopresentator:

Zelf radionieuws presenteren:

Opleidingen tot radiopresentator

Er bestaan geen specifieke erkende opleidingsmogelijkheden tot radiopresentator anders dan bijvoorbeeld de hbo-opleiding Journalistiek. Het worden van een radiopresentator is over het algemeen niet alleen afhankelijk van de genoten opleidingen, omdat een radiopresentator ook moeten beschikken over andere competenties zoals een prettige stem, inhoudelijke kennis en presentatievaardigheden. In alle gevallen is een media- of journalistieke opleiding wel aan te raden voor een radiopresentator. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je als zelfstandig ondernemer wilt beginnen, is het ook van belang de boekhouding bij te houden. De meeste startende zzp'ers maken gebruik van een speciaal boekhoudprogramma zzp. Hiermee kun je zelf de complete boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een radiopresentator werkzaam kan zijn

Een radiopresentator is werkzaam voor een radio-omroep, wat betrekking kan hebben op landelijke en/of regionale radiozenders. Daarnaast kan een radiopresentator andere werkzaamheden uitvoeren, omdat niet alle radiopresentators fulltime werkzaam hoeven te zijn als radiopresentator.

Competenties radiopresentator

De competenties waarover een radiopresentator moet beschikken kunnen verschillen per soort radiopresentator, omdat de werkzaamheden inhoudelijk kunnen verschillen per radiopresentator. Zo kan het belangrijk zijn dat een radiopresentator ook een goede moderator is, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Ook de inhoudelijke kennis van onderwerpen kan erg belangrijk zijn als radiopresentator. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een radiopresentator in alle gevallen aangemerkt moet kunnen worden als een goede communicatieadviseur. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, plannen, onafhankelijkheid, presenteren, inspiratie, kritisch en professionaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als radiopresentator

Het arbeidsmarktperspectief als radiopresentator is niet zomaar aan te geven, omdat dit over het algemeen geheel afhankelijk zal zijn van je eigen competenties en specifieke kennis. Daarnaast kunnen er andere zaken een belangrijke rol spelen, zoals het hebben van een prettige radiostem. De doorgroeimogelijkheden als radiopresentator kunnen gezien worden in het mogen presenteren van belangrijke radioprogramma's zoals voor de landelijke omroepzenders. Daarnaast kan een radiopresentator ook een eigen podcast beginnen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris radiopresentator

Er zijn geen specifiek voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als radiopresentator, omdat een radiopresentator werkzaam kan zijn voor verschillende omroepen die verschillende cao's kunnen hanteren. Een mogelijke cao als radiopresentator kan zijn de cao omroep. Een radiopresentator zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 4000 en 5500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Een veelvoud van dit salaris is als radiopresentator denkbaar als het een bekende radiopresentator betreft.

Eigen bedrijf starten als Radiopresentator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Radiopresentator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Radiopresentator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Radiopresentator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Radiopresentator.

Mijnzzp.nl