Radio deejay

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep radio deejay
Wat doet een radio deejay
Werken als radio deejay
Diverse werkzaamheden van een radio deejay:
Film: bekend worden als radio-dj
Film: wat moet je allemaal kunnen
Opleidingen tot radio deejay
Bedrijven waar een radio deejay werkzaam kan zijn
Competenties radio deejay
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als radio deejay
Arbeidsvoorwaarden en salaris radio deejay
Eigen bedrijf starten als Radio deejay
Boekhoudprogramma vergelijken Radio deejay

Beroep radio deejay

Een radio deejay is een presentator of presentatrice die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, zoals het maken van radiopraatjes met gasten en het aan elkaar koppelen van muziek. Hoe een radio deejay precies werkt kan per radio-omroep verschillen, omdat er verschillende soorten muziekzenders zijn. Een radio deejay is over het algemeen niet alleen verantwoordelijk voor het draaien van muziek, omdat een radio deejay ook gezien moet worden als een bijzondere presentator, die een radioprogramma een specifiek karakter geeft dat past bij de doelgroep. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een radio deejay het beste omschrijven als het uitzoeken van muziek, het draaien van muziek, het vertellen van achtergrondinformatie met betrekking tot de muziek en het interviewen van gasten en/of luisteraars. Daarnaast kan een radio deejay in sommige gevallen aangemerkt worden als een quizmaster als er spelletjes gehouden worden tijdens de uitzending. Een andere benaming voor radio deejay kan ook zijn diskjockey, echter hoeft een diskjockey niet werkzaam te zijn voor de radio. Een diskjockey kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn binnen een discotheek of op een andere locatie optredens geven. Het beroep radio deejay is aan te merken als bijzonder beroep, omdat radio deejays niet alleen aangemerkt kunnen worden als presentator. Radio deejays moeten juist ook aangemerkt kunnen worden als entertainer, omdat de entertrainers waarde als radio deejay belangrijk is. Zonder de juiste entertrainers waarde is het over het algemeen niet mogelijk om als radio deejay werkzaam te zijn. Het worden van professioneel radio deejay is dan ook niet makkelijk. Dit is het geval omdat radio deejays verantwoordelijk zijn voor het geven van het juiste karakter aan radioprogramma's. Als radio deejay kan je voor regionale en landelijke radio-omroepen werkzaam zijn.

Wat doet een radio deejay

Als radio deejay ben je dus een presentator, een interviewer en in sommige gevallen ook een quizmaster. De werkzaamheden van een radio deejay kunnen niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een gewone deejay, omdat deejays niet aangemerkt kunnen worden als presentator. Daarnaast zijn deejays ook niet werkzaam voor radiostations. Als radio deejay ben je een muziekkenner, echter zal een radio deejay over het algemeen niet zelf zijn eigen muziek mixen zoals een deejay dit wel doet. Een radio deejay moet juist veel meer gezien worden als een entertainer die in staat is om luisteraars te trekken. Ook het interviewen van artiesten en andere gasten op een boeiende manier is erg belangrijk als radio deejay. Over het algemeen hebben radio deejays veel te maken met een producer. Een producer is iemand, die op de achtergrond werkzaam is voor radio-omroepen. Als producer ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en aansturen van het creatieve gedeelte van het radioprogramma. Het is dus niet zo dat radio deejays alle vrijheden hebben om te doen wat ze willen. Radioprogramma's worden zorgvuldig voorbereid door verschillende redactieleden en de producer. Als radio deejays gebruikmaken van een assistent radio deejay noemt men de betreffende radio deejay ook wel een sidekick (co-presentator).

Werken als radio deejay

Het beroep radio deejay is vandaag de dag niet zomaar meer te vergelijken met vroeger, omdat in veel gevallen een radio deejay niet verantwoordelijk zal zijn voor het uitzoeken van muziek. In veel gevallen zijn het de redactieleden die de playlist zullen samenstellen. Een radio deejay zal in de meeste gevallen wel betrokken zijn bij het samenstellen van de playlist, omdat hij of zij wellicht ook passende achtergrondinformatie zal moeten verzamelen. Wie precies verantwoordelijk is voor het opstellen van de playlists kan per radio deejay en radiostation verschillen, omdat hierover in de meeste gevallen afspraken gemaakt zullen worden. Zoals eerder omschreven is het beroep radio deejay een bijzonder beroep, omdat een radio deejay over bijzondere competenties moet beschikken. Daarnaast is het beroep radio deejay aan te merken als een beroep waarbinnen prestaties tellen. Als het een radio deejay niet lukt om de luisteraars te blijven boeien zullen de luisteraars afhaken. Dit houdt meestal in dat de betreffende radio-omroep op zoek gaat naar een andere radio deejay. Goede radio deejays zijn dan ook belangrijke voor radio-omroepen.

Diverse werkzaamheden van een radio deejay:

  • Het bijwonen van redactievergaderingen.
  • Het draaien van muziek.
  • Het eventueel fungeren als quizmaster.
  • Het interviewen van artiesten, gastsprekers en luisteraars.
  • Het presenteren van het radioprogramma.
  • Het zoeken van achtergrondinformatie.

Film: bekend worden als radio-dj

Film: wat moet je allemaal kunnen

Opleidingen tot radio deejay

Er bestaan geen specifieke erkende opleidingsmogelijkheden tot radio deejay, anders dan bijvoorbeeld de hbo-opleiding Muziek. Er zijn wel diverse cursussen te vinden die aangeboden worden door de bekende radiostations. Deze cursus of opleiding is over het algemeen alleen toegankelijk voor unieke talenten. Tijdens deze opleiding is er onder andere aandacht voor mediatraining, vormgeving en radioproductie. Omdat een radio deejay ook aangemerkt kan worden als presentator kan ook de hbo-opleiding Journalistiek aangemerkt worden als een geschikte opleiding. Het worden van een goede radio deejay is niet alleen afhankelijk van de genoten opleiding, omdat een radio deejay ook over unieke vaardigheden moet beschikken die niet zomaar aangeleerd kunnen worden. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een radio deejay werkzaam kan zijn

Een radio deejay is over het algemeen in loondienst werkzaam voor een radio-omroepzender. De meeste radio-omroepzenders maken gebruik van vaste radio deejays die in veel gevallen dagelijks te horen zijn op de radio. Het beroep radio deejay betreft in de meeste gevallen de landelijke radio-omroepzenders. Niet iedere radiopresentator kan zomaar gezien worden als een radio deejay.

Competenties radio deejay

De competenties waarover een radio deejay precies moet beschikken kunnen per radiozender en doelgroep verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat van een radio deejay verwacht mag worden dat het een allround vakspecialist is die beschikt over unieke vaardigheden. Deze vaardigheden hebben bijvoorbeeld betrekking op interviewtechnieken, communicatie, scherpheid en het analytisch vermogen (niet afdwalen) als radio deejay. Daarnaast moet een radio deejay op een positieve manier mensen kunnen motiveren en inspireren. Ook het blijven volgens van het laatste bijzondere nieuws en mogelijke trends is belangrijk als radio deejay. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, kennis, entertainen, luisteren, professionaliteit en samenwerken. Daarnaast is het als radio deejay belangrijk dat je over een prettige stem beschikt. In de meeste gevallen zullen radio-omroepen alle competenties waarover een radio deejay moet beschikken opstellen. Denk bijvoorbeeld ook aan de competentie dat je moet passen binnen een bepaalde doelgroep.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als radio deejay

Het arbeidsmarktperspectief als radio deejay is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast zijn er relatief gezien niet heel veel radio-omroepen. De doorgroeimogelijkheden als radio deejay moeten gezien worden in het mogen werken voor de landelijk bekende radio-omroepen. In de praktijk zal het heel lastig worden om voor de bekende radio-omroepen te mogen werken. Dit is het geval omdat je over bijzondere vaardigheden en competenties moet beschikken. Daarnaast is de concurrentie meestal groot, omdat het een populair beroep betreft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris radio deejay

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als radio deejay, omdat je als radio deejay voor verschillende omroepen werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een radio deejay werkzaam voor de bekende landelijke omroepen zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 10.000 en 20.000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. In uitzonderlijke gevallen kan het salaris ook vele malen hoger uitvallen. Een radio deejay kan niet gezien worden als een radiopresentator. Het salaris als radiopresentator zal doorgaans veel lager uitvallen.

Eigen bedrijf starten als Radio deejay

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Radio deejay, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Radio deejay

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Radio deejay bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Radio deejay.

Mijnzzp.nl