Quizmaster

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep quizmaster
Wat doet een quizmaster
Regels televisiequiz
Hoe kan je quizmaster worden
Belangrijke taken als quizmaster zijn:
Film: Fred Oster
Opleidingen tot quizmaster
Bedrijven waar een quizmaster werkzaam kan zijn
Competenties quizmaster
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als quizmaster
Arbeidsvoorwaarden en salaris quizmaster
Eigen bedrijf starten als Quizmaster
Boekhoudprogramma vergelijken Quizmaster

Beroep quizmaster

Een quizmaster is de presentator of presentatrice van een spelprogramma, zoals van een televisiequiz of radioquiz. De belangrijkste taak van een quizmaster is het begeleiden van quizdeelnemers en het toezien op de regels met betrekking tot de quiz. Daarnaast heeft de quizmaster meestal de belangrijke taak om te entertainen, zodat de quiz een brede doelgroep van kijkers en luisteraars trekt. In veel gevallen zal een quizmaster een bekende presentator betreffen, die ook werkzaam is als quizmaster. Spelshows op televisie en de radio staan meestal garant voor veel kijkers en luisteraars, omdat spelletjes nu eenmaal een grote aantrekkingskracht hebben op mensen. Redelijk veel omroepen maken gebruik van spelshows waarbij ook een quizmaster aanwezig is. Over het algemeen is het wel zo dat er op televisie eerder sprake is van de term quizmaster dan bij de radio. Een quizmaster moet dus gezien worden als bijzondere presentator of presentatrice, die als belangrijkste taak heeft het begeleiden van spelshows. Naast het begeleiden van spelshows kan de quizmaster verantwoordelijk zijn voor gewone presentatiewerkzaamheden, afhankelijk van het soort programma. Het naleven van de quiz regels van de betreffende quizshow behoort tot de belangrijkste werkzaamheden van de quizmaster, omdat de quiz wel op een eerlijke manier moet verlopen. Als het een belangrijke quiz betreft, is het denkbaar dat de quizmaster ook extra ondersteuning krijgt van een notaris op de achtergrond, die ook toeziet op het verloop van quizshow. Als er bepaalde onduidelijkheden ontstaan tijdens een spelshow kan de quizmaster de hulp inroepen van de aanwezige notaris om duidelijkheid te geven. Het kunnen entertainen als quizmaster is meestal ook belangrijk, omdat het voor omroepen belangrijk is dat er voldoende kijkers zijn, die dagelijks of wekelijks afstemmen op de televisiequiz.

Wat doet een quizmaster

Een quizmaster is dus een presentator die verantwoordelijk is voor het aansturen van spelprogramma's. Ondanks dat de term quizmaster meestal betrekking heeft op presentators van televisieprogramma's hoeft dit niet altijd het geval het zijn, omdat er ook wel quizmasters bestaan die niet voor televisieomroepen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan quizmasters, die op lokaal niveau (niet voor televisie of radio) spelshows begeleiden en presenteren. Dit soort quizmasters wordt meestal ingeschakeld tijdens grote bedrijfsfeesten of andere soorten evenementen en feesten. Dit soort quizmaster kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als gastspreker. Zoals eerder omschreven moeten quizmaster over het algemeen ook aangemerkt kunnen worden als entertainer. Zonder de juiste entertainmentwaarde haken de meeste kijken of luisteraars in veel gevallen snel af. Als spelshows niet voldoende kijkers en/of luisteraars trekken worden spelshows in de meeste gevallen door omroepen gestopt. Het is daarom zo belangrijke dat de juiste personen aangesteld worden als quizmaster. Spelshows, die aangemerkt kunnen worden als echt kijkcijferkanon, blijven meestal wel jaren bestaan.

Regels televisiequiz

Het hanteren en toepassen van de juiste regels als quizmaster is de belangrijkste taak, die wel per quiz kan verschillen, omdat niet alle spelshows even belangrijk zijn qua uitkomst. Vooral voor spelshows, die geen prijzenpot of andere beloning kennen, is meestal de entertainmentfactor belangrijker dan de quiz zelf. Quizshows, die wel geldprijzen of andere soorten prijzen uitreiken, hanteren strikte regels, zodat het spel eerlijk verloopt. Als het om grote prijzen gaat kan het ook zo zijn dat er op de achtergrond van het televisieprogramma een notaris aanwezig is, die toeziet op het spelverloop. Dit soort spelshows heeft te maken met strenge regels en staat meestal onder toezicht van verschillende toezichthouders.

Hoe kan je quizmaster worden

Over het algemeen is het zo dat alleen bekende mensen in aanmerking komen voor de functie quizmaster. Dit waren in het verleden meestal presentators die al landelijk bekend waren. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat ook bekende artiesten gevraagd worden om te werken als quizmaster. Dit zijn dan meestal artiesten, zoals zangers of acteurs, die over de juiste entertainmentwaarde beschikken. Het is dus niet zo dat iedereen zomaar quizmaster kan worden. Als onbekende personen werkzaam zijn als quizmaster betreft dit in veel gevallen de relatief gezien onbelangrijke quizshows. Denk bijvoorbeeld aan de televisiequiz shows die tijdens de nachtelijke uurtjes uitgezonden worden. Dit zijn meestal semibekende quizmasters. Het mogen aansturen van belangrijke quizshows is over het algemeen alleen voorbehouden aan bekende Nederlanders.

Belangrijke taken als quizmaster zijn:

  • Energiek zijn.
  • Enthousiast zijn.
  • Improviseren.
  • Motiveren.
  • Ondersteunen van deelnemers.
  • Presenteren.
  • Regels hanteren.
  • Spontaan zijn.
  • Sturing geven aan de quiz.

Film: Fred Oster

Opleidingen tot quizmaster

Er bestaan geen echte opleidingsmogelijkheden voor het beroep quizmaster. De meeste quizmasters zijn bekende presentators die over een grote entertainmentfactor beschikken, of die beschikken over specifieke kennis van bepaalde onderwerpen. Een opleiding binnen de mediabranche is dan ook zeker denkbaar als quizmaster. Quizmaster worden zal niet voor iedere presentator weggelegd zijn, omdat entertainment een belangrijke rol speelt als quizmaster. Het worden van quizmaster is niet alleen afhankelijk van het opleidingsniveau. De meeste quizmasters zijn al ervaren mediamedewerkers, die zich al bewezen hebben. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een quizmaster werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een quizmaster aangemerkt moeten worden als medewerker van een productiemaatschappij. Dit kan betrekking hebben op de televisieproducenten en op radioproducenten. Daarnaast kan een quizmaster in sommige gevallen aangemerkt worden als ondernemer. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we spreken van artiesten, die ook een quizshow presteren. In dat geval zijn artiesten meestal verbonden aan een spelshow door middel van een contract.

Competenties quizmaster

Als quizmaster is het in de eerste plaats belangrijk dat je over voldoende energie beschikt en mensen weet te motiveren op een leuke en spontane manier. Daarnaast is het kunnen improviseren een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, omdat niet alle kandidaten hetzelfde zijn. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie kan inspiratie zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn entertainen, scherpheid, analytisch, samenwerken, zelfstandigheid, plezier, presteren, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, controleren, monitoren en gastheerschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als quizmaster

Er is geen echt arbeidsmarktperspectief voor het beroep quizmaster. De meeste quizmasters zijn bekende presentators of artiesten die over unieke talenten beschikken. Het zijn over het algemeen alleen bekende mensen die gevraagd worden voor een quizprogramma. Als quizmaster zijn er over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden meer. Wel is het denkbaar dat een quizmaster gevraagd zal worden voor grotere en belangrijkere quizshows wanneer deze zeer goed is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris quizmaster

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat je voor verschillende omroepen werkzaam kan zijn. Bovendien zit er een groot verschil tussen landelijke en regionale omroepen. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het salaris over het algemeen sterk afhankelijk zal zijn van je eigen populariteit als presentator of quizmaster.

Eigen bedrijf starten als Quizmaster

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Quizmaster, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Quizmaster

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Quizmaster bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Quizmaster.

Mijnzzp.nl