Gastspreker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gastspreker
Verschillende soorten gastsprekers
Wat doet een gastspreker?
Wie kan gastspreker worden?
Taken als gastspreker:
Werken als gastspreker:
Tsjakaa, start je eigen onderneming:
Opleidingen tot gastspreker
Bedrijven waar een gastspreker werkzaam kan zijn
Competenties gastspreker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gastspreker
Arbeidsvoorwaarden en salaris gastspreker
Eigen bedrijf starten als Gastspreker
Boekhoudprogramma vergelijken Gastspreker

Beroep gastspreker

Een gastspreker is een persoon die tijdens voorstellingen, congressen en/of ceremonies spreekt. Een andere benaming voor gastspreker kan ook zijn beroepsspreker, afhankelijk van de soort spreker. Een gastspreker is een soort van artiest die meestal om zijn specifieke kennis en ervaring uitgenodigd wordt om andere bezoekers van bijvoorbeeld een conferentie, seminar of congres te inspireren met zijn verhaal en kennis. Gastsprekers komen op veel verschillende manieren voor en voor iedere soort bijeenkomst zijn er wel één of meerdere geschikte gastsprekers te vinden. Gastsprekers zijn niet alleen werkzaam op grote conferenties, maar juist ook bij de kleinere bijeenkomsten, zoals lokale bijeenkomsten van ondernemersverenigingen of bijvoorbeeld bij lokale startersdagen. Een gastspreker is meestal verantwoordelijk voor het inspireren en motiveren van het aanwezige publiek. Daarnaast is een gastspreker verantwoordelijk voor het overbrengen van kennis en informatie. Ook bewustwording en het zelf laten nadenken over bepaalde onderwerpen kan een doel zijn van de gastspreker. De term gastspreker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een gastspreker op veel verschillende vaklieden betrekking kan hebben. In alle gevallen is een gastspreker verantwoordelijk voor het delen van bepaalde informatie die voor de bezoekers interessant is. In veel gevallen zal een gastspreker dan ook iemand zijn die beschikt over unieke kennis en/of vaardigheden, waardoor hij of zij gevraagd wordt als gastspreker. Ook is het zo dat een gastspreker vaak vanuit de praktijk spreekt. Profsporters en trainers of coaches zijn daar een voorbeeld van. Een gastspreker vanuit de voetbalwereld vertelt bijvoorbeeld zijn verhaal uit de praktijk met voorbeelden om het publiek te inspireren en te motiveren.

Verschillende soorten gastsprekers

Gastsprekers hoeven zeker geen bekende personen te zijn die vaak te zien zijn op televisie. Er zijn juist veel meer minder bekende gastsprekers werkzaam dan bekende gastsprekers. Denk bijvoorbeeld aan professors, aan chief executive officers en aan bekende managers die beschikken over bijzondere competenties. Daarnaast hoeft het beroep gastspreker niet professioneel uitgevoerd te worden, omdat een gastspreker ook een ceremoniemeester kan zijn die wellicht een keer werkzaam zal zijn als ceremoniemeester. Er zijn dan ook veel verschillende soorten gastsprekers denkbaar, die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende werkzaamheden. Een gastspreker heeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om als goeroe op te treden. Een goeroe heeft wat dat betreft vanwege de uitgebreide expertise en praktijkervaring doorgaans nog meer aanzien. Een gastspreker kan op allerlei gebieden voor publiek spreken. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen binnen een specifiek vakgebied, zoals beleggen of de nadruk juist leggen op ervaringen uit het verleden. Een gastspreker is ook in te huren door bedrijven die daarmee teambuilding voor ogen hebben. Een profsporter die als gastspreker optreedt, kan in dat geval bijvoorbeeld ook met personeel aan de slag om actief en sportief te zijn. In alle gevallen is het wel belangrijk dat een gastspreker op een leuke en waardevolle manier bijdraagt aan het debat.

Wat doet een gastspreker?

Wat een gastspreker precies allemaal doet kan per gastspreker verschillen, echter zijn de meeste gastsprekers aan te merken als motivatiecoach, inspirator en in sommige gevallen ook als futurist. Het informeren en enthousiasmeren van het aanwezige publiek zal in alle gevallen een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden als gastspreker. Als het een gesloten congres betreft kan dit anders zijn, omdat dan de overdracht van specifieke vakinhoudelijke kennis belangrijker kan zijn. De taken en verantwoordelijkheden van een gastspreker kunnen variëren, afhankelijk van het evenement en het onderwerp waarover ze spreken. Over het algemeen wordt van een gastspreker verwacht dat hij of zij:

 • Een presentatie geeft: Gastsprekers worden vaak gevraagd om een formele presentatie te geven over een bepaald onderwerp. Ze kunnen gebruikmaken van visuele hulpmiddelen, zoals dia's of video's, om hun boodschap over te brengen.
 • Informatie en kennis deelt: Gastsprekers worden uitgenodigd vanwege hun expertise op een bepaald gebied. Ze delen informatie, inzichten, trends, best practices en ervaringen met het publiek.
 • Inspireert en motiveert: Een belangrijke rol van een gastspreker is om het publiek te inspireren en te motiveren. Ze kunnen persoonlijke verhalen, voorbeelden of succesverhalen delen om anderen aan te moedigen en te inspireren.
 • Interactie met het publiek aangaat: Afhankelijk van de setting kan een gastspreker interactie hebben met het publiek. Dit kan bestaan uit het beantwoorden van vragen, het faciliteren van discussies of het betrekken van het publiek bij activiteiten of oefeningen.
 • Een boodschap overbrengt: Gastsprekers hebben vaak een specifieke boodschap die ze willen overbrengen. Dit kan betrekking hebben op een bepaald onderwerp, een missie, een visie of een belangrijke boodschap die ze willen delen met het publiek.

Wie kan gastspreker worden?

Niet iedereen kan zomaar gastspreker worden. De meeste gastsprekers zijn bekende personen of personen die over veel unieke kennis beschikken van bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een gastspreker die meerdere boeken uitgebracht heeft of aan een gastspreker die een bedrijf groot gemaakt heeft. Daarnaast kunnen bijzondere wetenschappers in veel gevallen aangemerkt worden als gastspreker, zoals astronauten. Deze personen worden in veel gevallen vanzelf gastspreker, omdat ze gevraagd worden vanwege hun unieke kennis en ervaring. Daarnaast is het belangrijk dat je op een interessante en boeiende manier spreekt, zodat je een toegevoegde waarde bent voor het aanwezige publiek. Het optreden als gastspreker moet bij je passen en zal zeker niet voor iedereen weggelegd zijn.

Taken als gastspreker:

 • Optreden voor publiek.
 • Vertellen vanuit de praktijk.
 • Visie op de toekomst geven.
 • Toehoorders informeren.
 • Mensen inspireren.
 • Mensen motiveren.
 • Kennis overdragen.

Werken als gastspreker:

Tsjakaa, start je eigen onderneming:

Opleidingen tot gastspreker

Er bestaan geen opleidingen tot gastspreker. De meeste gastsprekers zijn vanzelf in het vak gegroeid door hun unieke kennis of vaardigheden. Gastsprekers worden over het algemeen alleen uitgenodigd vanwege hun unieke kennis en niet om hun eventuele opleiding tot gastspreker. Het op een boeiende manier kunnen spreken als gastspreker is wel belangrijk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Met een boekhoudprogramma zzp, kun je als startende zzp'er zelf de boekhouding bijhouden. De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van een goed boekhoudpakket voor de administratie.

Bedrijven waar een gastspreker werkzaam kan zijn

Een gastspreker kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden of instellingen werkzaam zijn. Daarnaast kan het om een bekende Nederlander gaan of is de gastspreker werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Competenties gastspreker

De belangrijkste competentie als gastspreker is het vermogen om een bepaalde boodschap over te kunnen brengen op het aanwezige publiek, wat alles te maken heeft met communicatie. Daarnaast moet je kunnen motiveren en inspireren. Verdere competenties zijn sterk afhankelijk van het soort bijeenkomst en je eigen vakgebied. In de meeste gevallen is zo dat een gastspreker een invloedrijk persoon betreft, zoals een minister of een chirurg, die beschikt over unieke kennis of vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gastspreker

Als gastsprekers heb je verder niks te maken met een arbeidsmarktperspectief. De meeste gastsprekers hebben inkomsten vanuit een andere baan of onderneming en verdienen als gastspreker alleen wat extra. De doorgroeimogelijkheden als gastspreker moeten gezien worden in het verkrijgen van meer opdrachten, waardoor ook de inkomsten zullen toenemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gastspreker

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn verder niet van toepassing als gastspreker. Een gastspreker krijgt doorgaans een vaste vergoeding voor optredens en geen loon. Ook is er geen sprake van een dienstverband. Wat een gastspreker precies zal vragen als vergoeding heeft alles te maken met de bekendheid van de gastspreker.

Eigen bedrijf starten als Gastspreker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gastspreker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gastspreker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gastspreker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gastspreker.

Mijnzzp.nl