Astronaut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een astronaut is een ruimtevaarder, die in de ruimte verblijft of is geweest. Om jezelf astronaut of ruimtevaarder te kunnen noemen moet je dus in de ruimte zijn geweest. Internationaal zijn er nog steeds meningsverschillen over wanneer je precies in de ruimte bent geweest. De Amerikanen hebben de grens tot de ruimte vastgesteld op 80,5 kilometer maar volgens de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) is de grens 100 kilometer. Het beroep astronaut is aan te merken als bijzonder beroep, omdat niet iedereen zomaar astronaut kan worden. Een astronaut moet over specifieke competenties en eigenschappen beschikken om astronaut te kunnen worden. In de praktijk komt dit meestal neer op onderzoekers en wetenschappers, die onderzoek verrichten in de ruimte. Tegenwoordig zijn er ook particuliere bedrijven, die zich richten op de ruimtevaart. Deze bedrijven willen uiteindelijk commerciële ruimtevluchten aanbieden, waardoor meer mensen astronaut kunnen worden. Om in de ruimte te kunnen komen maken astronauten gebruik van een ruimtevaartuig, dat speciaal ontworpen is voor het reizen buiten de dampkring. De belangrijkste reden om naar de ruimte te reizen is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waar de mensheid voordeel aan kan hebben. Een astronaut die in de ruimte verblijft heeft te maken met een strak schema om de ruimte-tijd zo effectief mogelijk te kunnen benutten voor wetenschappelijke onderzoeken. De verschillende onderzoeken die een astronaut uitvoert zijn op aarde voorbereid. Een ander belangrijke reden om naar de ruimte te reizen is voor het installeren of onderhouden van satellieten, die in een baan om de aarde draaien. In het verleden was ook prestige een belangrijke reden om naar de ruimte te reizen. Het laten zien aan de wereld dat een grootmacht naar de ruimte kon reizen was in het begin van de ruimtevaart belangrijk. Tegenwoordig is dit minder belangrijk en gaat het meer om onderzoek. Een andere benaming voor astronaut is kosmonaut.

Astronauten zijn in de meeste gevallen ervaren piloten, onderzoekers of wetenschappers, die naar de ruimte reizen voor verschillende werkzaamheden. Piloten zijn verantwoordelijk voor het navigeren en besturen van het ruimtevaartuig en het bedienen van de apparatuur. Een andere benaming voor piloten die ruimtereizen maken is boordwerktuigkundige. Een boordwerktuigkundige is verantwoordelijk voor het bedienen en controleren van alle apparatuur. Wetenschappers worden in de meeste gevallen aangemerkt als mission specialist of als payload specialist. Een mission specialist is bijvoorbeeld een arts, bioloog, natuurkundige of scheikundige, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Een payload specialist is meestal een hoogopgeleide ingenieur, die verantwoordelijk is voor het bedienen van een robotarm. In veel gevallen heeft dit betrekking op het naar buiten brengen van een satelliet of op het naar binnenhalen van een satelliet voor onderhoud.

Verschillende satellieten

Er bestaan tegenwoordig verschillende satellieten, die om verschillende redenen in de ruimte gebracht worden, zoals communicatiesatellieten, navigatiesatellieten, observatiesatellieten, omroepsatellieten, spionagesatellieten en weersatellieten. De definitie van een object om aangemerkt te worden als satelliet is dat deze in een baan draait om een ander object door middel van de zwaartekracht. Dit neemt niet weg dat objecten die niet in een baan om de aarde draaien meestal aangemerkt worden als satelliet. Satellieten kunnen op verschillende hoogtes in de ruimte draaien, wat kan verschillen per satelliet. De belangrijkste baan waar satellieten draaien is de zogenaamde geostationaire baan. De geostationaire baan bevindt zich op ongeveer 36.000 kilometer vanaf het aardoppervlak. Satellieten die in de geostationaire baan draaien lijken vanaf de aarde gezien stil te staan en hebben een looptijd van 23 uur, 56 minuten en 4,1 seconde, wat precies overeenkomt met de rotatie van de aarde.

Hoe werken satellieten

Het is belangrijk dat satellieten op de juiste hoogte hangen in samenspel met de juiste snelheid, omdat anders de aantrekkingskracht van de aarde de satellieten naar beneden zal trekken door de zwaartekracht. Als satellieten te snel draaien is het omgekeerde mogelijk en kunnen satellieten van de aarde afdrijven. De aantrekkingskracht van de aarde en snelheid van satellieten moeten dan ook zorgvuldig afgestemd worden. Voorwerpen die in een lagere baan om de aarde draaien, zoals het internationale ruimtestation ISS moeten regelmatig op hoogte gebracht worden, omdat de aantrekkingskracht van de aarde deze doet zakken. Het internationale ruimtestation ISS draait op ongeveer 355 tot 405 kilometer boven de aarde en zakt ongeveer honderd meter per dag. Het internationale ruimtestation ISS hangt dan ook aanzienlijk lager dan de satellieten. Het internationale ruimtestation ISS draait in ongeveer 91 minuten rond de aarde met een gemiddelde snelheid van 27.744 kilometer per uur.

Nederlandse astronauten

Nederland kent twee astronauten, namelijk Wubbo Ockels en André Kuipers. Wubbo Ockels is de eerste Nederlander die ooit in de ruimte is geweest en is op 30 oktober 1985 is vertrokken voor een ruimtereis van zeven dagen. Wubbo Ockels is een keer in de ruimte geweest. André Kuipers is twee keer op missie geweest en heeft de eerste missie elf dagen doorgebracht in de ruimte en op de tweede missie 204 dagen. André kuipers is de laatste Nederlander die in de ruimte is geweest. Nederland heeft nog geen vrouwelijke ruimtevaarder gehad.

Internationale ruimtevaarders

In de meeste gevallen gaat om Russische ruimtevaarders en om Amerikaanse astronauten. De amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is de meest bekende organisatie. NASA staat vooral bekend om de bemande ruimtevaart. Als wetenschappers vanaf de aarde de ruimte bestuderen spreken we niet van een astronaut maar van een astronoom.

Gezocht: Astronaut M/V:

Space Expo over ruimtevaart:

Opleiding tot astronaut

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep astronaut via gewone scholen. Wie een carrière ambieert als astronaut zal minimaal over een universitaire studie moeten beschikken. Ook het promoveren als wetenschapper kan een belangrijke rol spelen om in aanmerking te komen voor een missie. Daarnaast zul je verschillende medische en psychologische keuringen moeten ondergaan. In de praktijk is het zo dat de meeste mensen een open sollicitatie versturen naar NASA. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleidingen te benoemen, omdat dit geheel afhankelijk is van de werkzaamheden. Vanzelfsprekend is het worden van astronaut niet makkelijk en zijn de toelatingseisen zwaar te noemen.

Bedrijven waar een astronaut werkzaam kan zijn

Een astronaut is werkzaam voor het European Space Agency (ESA) of de National Aeronautics and Space Administration (NASA). Daarnaast komen er steeds meer particuliere bedrijven bij, die ruimtereizen willen aanbieden. Wel gaat het bij de particuliere bedrijven om ruimtereizen, die van korte duur zijn en net de ruimte zullen aanraken. Er is dus ook een Europese ruimtevaartorganisatie namelijk de ESA.

Competenties astronaut

De competenties van een astronaut zijn niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te bijzonder zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat motivatie de belangrijkste competentie moet zijn naast kennis. Daarnaast zul je moeten beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook zul je moeten beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie is innovatie. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, samenwerken, kundig, controleren, inspecteren, zelfstandigheid, passie, lef, nauwkeurigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als astronaut

Het arbeidsmarktperspectief van een astronaut is niet groot en eigenlijk niet van toepassing, omdat de werkzaamheden daarvoor te bijzonder zijn. Het worden van astronaut is alleen mogelijk door het versturen van een open sollicitatie in de hoop een positieve reactie te ontvangen. De doorgroeimogelijkheden van een astronaut moeten gezien worden in het regelmatig optreden als gastspreker tijdens belangrijke congressen. De meeste astronauten worden na hun ruimtereis vaak uitgenodigd voor verschillende televisieprogramma's en congressen, om hun kennis te delen met andere mensen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris astronaut

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat de werkzaamheden daarvoor te bijzonder zijn. Vanzelfsprekend hebben astronauten te maken met bijzondere arbeidsvoorwaarden. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. Het salaris is verder niet echt van toepassing, omdat het worden van astronaut gezien moet worden als grote eer.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Astronaut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Astronaut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl