Astronaut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Het beroep astronaut is van veel mensen een jeugddroom maar zo goed als niet haalbaar. Inmiddels zijn er wel particuliere bedrijven die zich richten op de ruimtevaart en deze bedrijven willen ruimtevluchten commercieel gaan aanbieden. Een ander benaming voor het beroep astronaut is ook wel ruimtevaarder. Om je zelf astronaut of ruimtevaarder te mogen noemen moet je natuurlijk in de ruimte zijn geweest. Internationaal zijn er nog steeds meningsverschillen over wanneer je in de ruimte zou zijn geweest.

De Amerikanen hebben de grens tot de ruimte vastgesteld op 80,5 kilometer (50 mijl) maar volgens de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) is de grens 100 kilometer. De Amerikanen hebben de ruimtegrens op 80,5 vastgesteld zodat enkele vroege piloten van de Amerikaanse luchtmacht aangemerkt kunnen worden als ruimtevaarders echter erkent de Fédération Aéronautique Internationale deze piloten niet als ruimtevaarders en worden deze dus gezien als piloten en niet als astronauten.

Waarom naar de ruimte

De belangrijkste reden voor mensen om naar de ruimte te willen reizen is voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waar de mensheid in zijn geheel voordeel aan kan hebben. Een astronaut in de ruimte heeft meestal een strak schema om alle ruimte-tijd te kunnen benutten voor zijn wetenschappelijke onderzoeken. De verschillende onderzoeken die een astronaut zal uitvoeren tijdens zijn ruimtereis zijn op aarde uitgebreid voorbereid. Een ander belangrijke reden om naar de ruimte te reizen kan zijn voor het installeren of onderhouden van satellieten die tegenwoordig veelvuldig aanwezig zijn in de ruimte en bijna allemaal om de aarde draaien. In het verleden was ook prestige een belangrijke reden om naar de ruimte te reizen. Het laten zien aan de wereld dat een bepaalde grootmacht naar de ruimte kon reizen was in het begin van de ruimtevaart zeer belangrijk. Tegenwoordig is dit minder belangrijk en gaat het echt meer om onderzoek.

Soorten satellieten en hoogte

Er bestaan tegenwoordig verschillende soorten satellieten die om verschillende redenen in de ruimte gebracht worden zoals communicatiesatelliet, navigatiesatelliet, observatiesatelliet, omroepsatelliet, spionagesatelliet en weersatelliet. De definitie van een object om aangemerkt te kunnen worden als satelliet is dat deze in een baan draait om een ander object door middel van de zwaartekracht. Toch worden ook voorwerpen die niet om een bepaald object draaien wel een satelliet genoemd.

Satellieten kunnen op verschillende hoogtes in de ruimte draaien c.q. hangen wat kan verschillen per satelliet. De belangrijkste baan waar satellieten hangen is de zogenaamde geostationaire baan. De geostationaire baan vind je op ongeveer 36.000 kilometer vanaf het aardoppervlak gezien. Satellieten die in de geostationaire baan draaien lijken vanaf de aarde gezien stil te staan en hebben een looptijd van 23 uur en 56 minuten wat precies overeenkomt met de draaisnelheid van de aarde.

Het is zeer belangrijk dat een satelliet op de juiste hoogte hangt in samenspel met zijn snelheid omdat anders de aantrekkingskracht van de aarde de satelliet naar beneden zal laten doen komen en deze uiteindelijk neer zal storten. Wanneer een satelliet te snel zal draaien is het omgekeerde mogelijk en kan de satelliet van de aarde afgedreven worden wat natuurlijk ook niet de bedoeling is. De aantrekkingskracht en snelheid van een satelliet moeten dan ook zorgvuldig afgestemd worden.

Voorwerpen die in een lagere baan om de aarde draaien zoals het internationale ruimtestation ISS moeten regelmatig weer op de juiste hoogte gebracht worden omdat de aantrekkingskracht van de aarde deze doet zakken. Het internationale ruimtestation ISS draait op ongeveer 355 tot 405 kilometer boven de aarde en zakt ongeveer honderd meter per dag. Het internationale ruimtestation ISS hangt dan ook aanzienlijk lager dan de satellieten in de geostationaire baan. Het internationale ruimtestation ISS draait in ongeveer 91 minuten rond de aarde met een gemiddelde snelheid van 27.744 kilometer per uur.

Wubbo Ockels en André Kuipers

Nederland kent twee bekende astronauten namelijk Wubbo Ockels en André Kuipers. Wubbo Ockels is de eerste Nederlander die ooit in de ruimte is geweest en op 30 oktober 1985 is vertrokken voor een ruimtereis van zeven dagen. Wubbo Ockels is een keer in de ruimte geweest. André Kuipers is twee keer op missie geweest naar de ruimte en heeft de eerste missie elf dagen doorgebracht in de ruimte en op zijn tweede missie 204 dagen.

Gezocht: Astronaut M/V:

Space Expo over ruimtevaart:

Opleiding tot astronaut

Er bestaan geen gerichte opleidingen voor het beroep astronaut via scholen. Wie een carrière als astronaut ambieert zal in de eerste plaats toch wel veel geluk moeten hebben omdat er veel mensen zijn die astronaut wensen te worden. Ook een wetenschappelijke opleiding, pilotenopleiding of een andere opleiding zijn geen garanties om als astronaut te kunnen werken. Om astronaut te worden moet je geselecteerd worden en het geluk hebben dat je gezond bent natuurlijk. Ook geestelijk zal je zware testen ondergaan als aspirant astronaut en intern opgeleid worden.

Wubbo Ockels was bijvoorbeeld een natuurkundige en piloot en André Kuipers heeft een opleiding als arts gevolgd in Amsterdam en na zijn studie aan veel onderzoeken meegewerkt voordat hij aan de astronautenopleiding mocht deelnemen. Maar natuurlijk zijn er wel gerichte opleidingen met betrekking tot de ruimtevaart zoals de universitaire opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek in Delft. De belangrijkste ruimtevaartorganisaties zijn European Space Agency (ESA) en natuurlijk de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA). Welke opleiding er ook gekozen zal worden als astronaut moet je ook een beetje geluk hebben.

Bedrijven waar een astronaut werkzaam kan zijn

Als astronaut ben je werkzaam voor European Space Agency (ESA) of de National Aeronautics and Space Administration (NASA). Maar met de opkomst van de nieuwe particuliere bedrijven die ook ruimtereizen willen gaan aanbieden ontstaan er zeker nieuwe mogelijkheden als astronaut. Wel gaat het bij de particuliere bedrijven om ruimtereizen die van korte duur zijn en net de ruimte zullen aanraken en zeker niet zo ver in de ruimte zullen gaan als bijvoorbeeld Wubbo Ockels en André Kuipers zijn geweest.

Competenties astronaut

Het beroep astronaut is zo breed en ook moeilijk dat het te simpel is om een paar competenties op te schrijven. Over het algemeen zal je zeer goed ontwikkeld en ook gezond moeten zijn. De competenties kunnen ook wel verschillen per missie omdat de verschillende missies om verschillende specialisaties kunnen vragen van een astronaut.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als astronaut

Het arbeidsmarktperspectief als astronaut is natuurlijk niet heel groot en niet te vergelijken met reguliere banen. Als astronaut moeten er een hele hoop radertjes samenvallen wil je het geluk hebben dat je geselecteerd zal worden en je door de opleiding weet te komen. De doorgroeimogelijkheden als astronaut zijn eigenlijk helemaal niet van toepassing omdat je als astronaut natuurlijk al iets bereikt hebt waar de meeste mensen alleen van kunnen dromen. Wel is het zo dat je na je ruimtereis overal aan het werk kan in verschillende functies en in dat opzicht zeer veel doorgroeimogelijkheden zal hebben.

Arbeidsvoorwaarden en salaris astronaut

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden voor het beroep astronaut te noemen maar over het algemeen zullen deze prima geregeld zijn. Wel moet je als astronaut natuurlijk veel en ver reizen voor je werk en ben je meestal gedurende een langere periode van huis. Ook het geven van een salarisindicatie voor het beroep astronaut is niet mogelijk en feitelijk is dit ook niet echt belangrijk omdat het mogen reizen naar de ruimte natuurlijk een hele grote eer is. Maar over het algemeen zal het salaris als astronaut prima zijn.

Mijnzzp.nl