Astronaut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een astronaut is een ruimtevaarder, die in de ruimte verblijft of is geweest. Om jezelf astronaut of ruimtevaarder te kunnen noemen moet je dus in de ruimte zijn geweest. Internationaal zijn er nog steeds meningsverschillen over wanneer je precies in de ruimte bent geweest. De Amerikanen hebben de grens tot de ruimte vastgesteld op 80,5 kilometer maar volgens de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) is de grens 100 kilometer. Het beroep astronaut is aan te merken als bijzonder beroep, omdat niet iedereen zomaar astronaut kan worden. Een astronaut moet over specifieke competenties en eigenschappen beschikken om astronaut te kunnen worden. In de praktijk komt dit meestal neer op onderzoekers en wetenschappers, die onderzoek verrichten in de ruimte. Tegenwoordig zijn er ook particuliere bedrijven, die zich richten op de ruimtevaart. Deze bedrijven willen uiteindelijk commerciële ruimtevluchten aanbieden, waardoor meer mensen astronaut kunnen worden. Om in de ruimte te kunnen komen maken astronauten gebruik van een ruimtevaartuig, dat speciaal ontworpen is voor het reizen buiten de dampkring. De belangrijkste reden om naar de ruimte te reizen is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waar de mensheid voordeel aan kan hebben. Een astronaut die in de ruimte verblijft heeft te maken met een strak schema om de ruimte-tijd zo effectief mogelijk te kunnen benutten voor wetenschappelijke onderzoeken. De verschillende onderzoeken die een astronaut uitvoert zijn op aarde voorbereid. Een ander belangrijke reden om naar de ruimte te reizen is voor het installeren of onderhouden van satellieten, die in een baan om de aarde draaien. In het verleden was ook prestige een belangrijke reden om naar de ruimte te reizen. Het laten zien aan de wereld dat een grootmacht naar de ruimte kon reizen was in het begin van de ruimtevaart belangrijk. Tegenwoordig is dit minder belangrijk en gaat het meer om onderzoek. Een andere benaming voor astronaut is kosmonaut.

Astronauten zijn in de meeste gevallen ervaren piloten, onderzoekers of wetenschappers, die naar de ruimte reizen voor verschillende werkzaamheden. Piloten zijn verantwoordelijk voor het navigeren en besturen van het ruimtevaartuig en het bedienen van de apparatuur. Een andere benaming voor piloten die ruimtereizen maken is boordwerktuigkundige. Een boordwerktuigkundige is verantwoordelijk voor het bedienen en controleren van alle apparatuur. Wetenschappers worden in de meeste gevallen aangemerkt als mission specialist of als payload specialist. Een mission specialist is bijvoorbeeld een arts, bioloog, natuurkundige of scheikundige, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Een payload specialist is meestal een hoogopgeleide ingenieur, die verantwoordelijk is voor het bedienen van een robotarm. In veel gevallen heeft dit betrekking op het naar buiten brengen van een satelliet of op het naar binnenhalen van een satelliet voor onderhoud.

Verschillende satellieten

Er bestaan tegenwoordig verschillende satellieten, die om verschillende redenen in de ruimte gebracht worden, zoals communicatiesatellieten, navigatiesatellieten, observatiesatellieten, omroepsatellieten, spionagesatellieten en weersatellieten. De definitie van een object om aangemerkt te worden als satelliet is dat deze in een baan draait om een ander object door middel van de zwaartekracht. Dit neemt niet weg dat objecten die niet in een baan om de aarde draaien meestal aangemerkt worden als satelliet. Satellieten kunnen op verschillende hoogtes in de ruimte draaien, wat kan verschillen per satelliet. De belangrijkste baan waar satellieten draaien is de zogenaamde geostationaire baan. De geostationaire baan bevindt zich op ongeveer 36.000 kilometer vanaf het aardoppervlak. Satellieten die in de geostationaire baan draaien lijken vanaf de aarde gezien stil te staan en hebben een looptijd van 23 uur, 56 minuten en 4,1 seconde, wat precies overeenkomt met de rotatie van de aarde.

Hoe werken satellieten

Het is belangrijk dat satellieten op de juiste hoogte hangen in samenspel met de juiste snelheid, omdat anders de aantrekkingskracht van de aarde de satellieten naar beneden zal trekken door de zwaartekracht. Als satellieten te snel draaien is het omgekeerde mogelijk en kunnen satellieten van de aarde afdrijven. De aantrekkingskracht van de aarde en snelheid van satellieten moeten dan ook zorgvuldig afgestemd worden. Voorwerpen die in een lagere baan om de aarde draaien, zoals het internationale ruimtestation ISS moeten regelmatig op hoogte gebracht worden, omdat de aantrekkingskracht van de aarde deze doet zakken. Het internationale ruimtestation ISS draait op ongeveer 355 tot 405 kilometer boven de aarde en zakt ongeveer honderd meter per dag. Het internationale ruimtestation ISS hangt dan ook aanzienlijk lager dan de satellieten. Het internationale ruimtestation ISS draait in ongeveer 91 minuten rond de aarde met een gemiddelde snelheid van 27.744 kilometer per uur.

Nederlandse astronauten

Nederland kent twee astronauten, namelijk Wubbo Ockels en André Kuipers. Wubbo Ockels is de eerste Nederlander die ooit in de ruimte is geweest en is op 30 oktober 1985 is vertrokken voor een ruimtereis van zeven dagen. Wubbo Ockels is een keer in de ruimte geweest. André Kuipers is twee keer op missie geweest en heeft de eerste missie elf dagen doorgebracht in de ruimte en op de tweede missie 204 dagen. André kuipers is de laatste Nederlander die in de ruimte is geweest. Nederland heeft nog geen vrouwelijke ruimtevaarder gehad.

Internationale ruimtevaarders

In de meeste gevallen gaat om Russische ruimtevaarders en om Amerikaanse astronauten. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is de meest bekende organisatie. NASA staat vooral bekend om de bemande ruimtevaart. Als wetenschappers vanaf de aarde de ruimte bestuderen spreken we niet van een astronaut maar van een astronoom.

Hoe word je astronaut?

Om astronaut te worden, zijn er verschillende stappen en vereisten die je moet volgen en voltooien. Hier zijn de algemene stappen om astronaut te worden:

 • Opleiding: Het behalen van een universitaire graad in een relevante wetenschappelijke of technische discipline is een belangrijke eerste stap. Populaire vakgebieden zijn onder andere lucht- en ruimtevaarttechniek, natuurkunde, scheikunde, biologie, geneeskunde en technische wetenschappen.
 • Werkervaring: Na het behalen van je diploma is het belangrijk om werkervaring op te doen in een relevant veld, zoals onderzoeksinstituten, ruimtevaartbedrijven of de luchtvaartindustrie. Dit helpt je om je vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen.
 • Fysieke en medische geschiktheid: Astronauten moeten in goede gezondheid verkeren en een uitstekende fysieke conditie hebben. Een grondige medische keuring en testen worden uitgevoerd om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen.
 • Solliciteren: Zodra er vacatures zijn bij ruimtevaartorganisaties zoals NASA, ESA (European Space Agency) of andere nationale ruimtevaartagentschappen, kun je solliciteren op de functie van astronaut. Dit omvat het indienen van een uitgebreide sollicitatie, waarin je je opleiding, werkervaring en motivatie om astronaut te worden, beschrijft.
 • Selectieproces: Het selectieproces voor astronauten is zeer competitief en uitdagend. Het omvat vaak verschillende fasen, zoals schriftelijke examens, interviews, medische keuringen, psychologische evaluaties en fysieke fitheidstesten. Alleen de meest geschikte kandidaten worden geselecteerd.
 • Astronautentraining: Als je bent geselecteerd als astronaut, volg je een intensieve training die je voorbereidt op ruimtevluchten. Deze training omvat onder andere ruimtevaarttechnologie, ruimtewandelingen, simulaties, fysieke training en teambuilding.

Het pad naar het worden van een astronaut vereist dus een combinatie van opleiding, werkervaring, gezondheid, motivatie en succesvolle deelname aan het selectieproces. Het is belangrijk om te beseffen dat astronaut worden een zeer veeleisende en competitieve reis is, maar voor degenen die erin slagen, biedt het de mogelijkheid om de ruimte te verkennen en bij te dragen aan wetenschappelijke ontdekkingen.

Informatie over de ruimte

De ruimte, ook wel bekend als het heelal, is een enorm uitgestrekt en mysterieus gebied dat zich buiten de aarde bevindt. Hier zijn enkele interessante feiten en informatie over de ruimte:

 • Onmetelijke omvang: De ruimte is enorm groot en uitgestrekt. Het heelal strekt zich naar schatting uit over miljarden en miljarden lichtjaren. Het bevat talloze sterrenstelsels, sterren, planeten, manen, asteroïden, kometen en andere hemellichamen.
 • Sterrenstelsels: Sterrenstelsels zijn grote verzamelingen sterren, gas, stof en andere materie die door zwaartekracht bij elkaar worden gehouden. Ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg, bevat naar schatting 100 tot 400 miljard sterren. Er zijn ook miljarden andere sterrenstelsels in het heelal.
 • Sterren: Sterren zijn hete, gloeiende gassen die licht en warmte uitstralen. Ze kunnen in verschillende groottes, kleuren en levensfasen voorkomen. Sommige sterren exploderen op spectaculaire wijze in een supernova, waarbij ze enorme hoeveelheden energie en materie de ruimte in blazen.
 • Planeten: Planeten zijn ronde, niet-lichtgevende objecten die rond een ster draaien. Ons zonnestelsel heeft acht bekende planeten, waaronder de aarde. Planeten kunnen variëren in grootte, samenstelling en atmosfeer. Sommige planeten hebben manen die om hen heen draaien.
 • Zwarte gaten: Zwarte gaten zijn gebieden in de ruimte met een extreem sterke zwaartekracht. Ze ontstaan wanneer een ster instort onder zijn eigen zwaartekracht en een zeer compacte massa vormt. Zwarte gaten absorberen alles wat te dicht bij komt, zelfs licht, waardoor ze onzichtbaar zijn.
 • Ruimteverkenning: Mensen hebben altijd een fascinatie gehad voor de ruimte en zijn begonnen met het verkennen ervan. Bemande missies, zoals de Apollo-missies naar de maan, en onbemande missies, zoals sondes en telescopen, hebben ons veel geleerd over de ruimte en hebben bijgedragen aan onze kennis van het heelal.
 • Leven in de ruimte: Wetenschappers onderzoeken de mogelijkheid van buitenaards leven en de levensvatbaarheid van menselijke kolonisatie in de ruimte. Er zijn missies geweest naar de maan, Mars en andere planeten om te zoeken naar sporen van leven en om te zien of het mogelijk is om mensen op andere planeten te vestigen.

De ruimte blijft een bron van verwondering en ontdekking. Wetenschappers blijven onderzoek doen en nieuwe technologieën ontwikkelen om ons begrip van de ruimte verder uit te breiden en de mysteries ervan te ontrafelen.

Gezocht: Astronaut M/V:

Space Expo over ruimtevaart:

Opleiding tot astronaut

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep astronaut via gewone scholen. Wie een carrière ambieert als astronaut zal minimaal over een universitaire studie moeten beschikken. Ook het promoveren als wetenschapper kan een belangrijke rol spelen om in aanmerking te komen voor een missie. Daarnaast zul je verschillende medische en psychologische keuringen moeten ondergaan. In de praktijk is het zo dat de meeste mensen een open sollicitatie versturen naar NASA. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleidingen te benoemen, omdat dit geheel afhankelijk is van de werkzaamheden. Vanzelfsprekend is het worden van astronaut niet makkelijk en zijn de toelatingseisen zwaar te noemen.

Bedrijven waar een astronaut werkzaam kan zijn

Een astronaut is werkzaam voor het European Space Agency (ESA) of de National Aeronautics and Space Administration (NASA). Daarnaast komen er steeds meer particuliere bedrijven bij, die ruimtereizen willen aanbieden. Wel gaat het bij de particuliere bedrijven om ruimtereizen, die van korte duur zijn en net de ruimte zullen aanraken. Er is dus ook een Europese ruimtevaartorganisatie namelijk de ESA.

Competenties astronaut

De competenties van een astronaut zijn niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te bijzonder zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat motivatie de belangrijkste competentie moet zijn naast kennis. Daarnaast zul je moeten beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook zul je moeten beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie is innovatie. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, samenwerken, kundig, controleren, inspecteren, zelfstandigheid, passie, lef, nauwkeurigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als astronaut

Het arbeidsmarktperspectief van een astronaut is niet groot en eigenlijk niet van toepassing, omdat de werkzaamheden daarvoor te bijzonder zijn. Het worden van astronaut is alleen mogelijk door het versturen van een open sollicitatie in de hoop een positieve reactie te ontvangen. De doorgroeimogelijkheden van een astronaut moeten gezien worden in het regelmatig optreden als gastspreker tijdens belangrijke congressen. De meeste astronauten worden na hun ruimtereis vaak uitgenodigd voor verschillende televisieprogramma's en congressen, om hun kennis te delen met andere mensen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris astronaut

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat de werkzaamheden daarvoor te bijzonder zijn. Vanzelfsprekend hebben astronauten te maken met bijzondere arbeidsvoorwaarden. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. Het salaris is verder niet echt van toepassing, omdat het worden van astronaut gezien moet worden als grote eer.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Astronaut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Astronaut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl