Astronaut

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Astronaut?

Een astronaut is een ruimtevaarder of ruimtevaarster die in de ruimte verblijft of is geweest. Een andere benaming voor astronaut kan ook zijn kosmonaut. Het beroep astronaut is van veel mensen een jeugddroom, omdat de ruimte nu eenmaal een grote aantrekkingskracht heeft op mensen. Om jezelf astronaut of ruimtevaarder te mogen noemen moet je in de ruimte zijn geweest. Internationaal zijn er nog steeds meningsverschillen over wanneer je precies in de ruimte zou zijn geweest. Het beroep astronaut is aan te merken als een bijzonder beroep, omdat niet iedereen zomaar astronaut kan worden. Een astronaut moet over zeer specifieke eigenschappen en kwaliteiten beschikken om astronaut te kunnen worden. Vandaag de dag zijn er ook steeds meer particuliere bedrijven die zich richten op de ruimtevaart. Deze bedrijven willen uiteindelijk commerciële ruimtevluchten gaan aanbieden, waardoor meer mensen astronaut kunnen worden. Om in de ruimte te kunnen komen maken astronauten gebruik van een ruimtevaartuig c.q. ruimteschip, dat een speciaal ontworpen vervoersmiddel is voor het reizen buiten de dampkring. Het beroep astronaut moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een astronaut feitelijk een onderzoeker en/of wetenschapper is die onderzoeken en andere werkzaamheden uitvoert in de ruimte. Het beroep astronaut betreft een zeer bijzonder en mooi beroep. De inhoudelijke werkzaamheden van een astronaut zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit per missie kan verschillen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl