Astronaut

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Astronaut?

Een astronaut is een ruimtevaarder, die in de ruimte verblijft of is geweest. Om jezelf astronaut of ruimtevaarder te kunnen noemen moet je dus in de ruimte zijn geweest. Internationaal zijn er nog steeds meningsverschillen over wanneer je precies in de ruimte bent geweest. De Amerikanen hebben de grens tot de ruimte vastgesteld op 80,5 kilometer, maar volgens de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) is de grens 100 kilometer. Het beroep astronaut is aan te merken als bijzonder beroep, omdat niet iedereen zomaar astronaut kan worden. Een astronaut moet over specifieke competenties en eigenschappen beschikken om astronaut te kunnen worden. In de praktijk komt dit meestal neer op onderzoekers en wetenschappers, die onderzoek verrichten in de ruimte. Tegenwoordig zijn er ook particuliere bedrijven, die zich richten op de ruimtevaart. Deze bedrijven willen uiteindelijk commerciële ruimtevluchten aanbieden, waardoor meer mensen astronaut kunnen worden. Om in de ruimte te kunnen komen maken astronauten gebruik van een ruimtevaartuig, dat speciaal ontworpen is voor het reizen buiten de dampkring. De belangrijkste reden om naar de ruimte te reizen is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waar de mensheid voordeel aan kan hebben. Een astronaut die in de ruimte verblijft heeft te maken met een strak schema om de ruimte-tijd zo effectief mogelijk te kunnen benutten voor wetenschappelijke onderzoeken. De verschillende onderzoeken die een astronaut uitvoert zijn op aarde voorbereid. Een ander belangrijke reden om naar de ruimte te reizen is voor het installeren of onderhouden van satellieten, die in een baan om de aarde draaien. In het verleden was ook prestige een belangrijke reden om naar de ruimte te reizen. Het laten zien aan de wereld dat een grootmacht naar de ruimte kon reizen was in het begin van de ruimtevaart belangrijk. Tegenwoordig is dit minder belangrijk en gaat het meer om onderzoek. Een andere benaming voor astronaut is kosmonaut.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Astronaut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Astronaut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl