Astronoom

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep astronoom
Wat doet een astronoom
Astrochemie en astrologie
Wat is astronomie?
Film: werken als astronoom:
Film: amateur astronoom:
Opleiding tot astronoom
Waar kan een astronoom werkzaam zijn
Competenties astronoom
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als astronoom
Arbeidsvoorwaarden en salaris astronoom
Eigen bedrijf starten als Astronoom
Boekhoudprogramma vergelijken Astronoom

Beroep astronoom

Een astronoom is een wetenschapper die hemellichamen onderzoekt en bestudeert voor zijn werkzaamheden. Een astronoom is dan ook gespecialiseerd in astronomie. Astronomie is de wetenschap die zich bezighoudt met de observatie en de studie van alle fenomenen buiten de atmosfeer van de aarde. Als astronoom maak je hiervoor gebruik van telescopen, astrofotografie en radiosterrenkunde. Omdat astronomen hemellichamen niet rechtstreeks kunnen onderzoeken maken astronomen gebruik van ingewikkelde machines en apparatuur om bevindingen te kunnen doen. Astronomie is eigenlijk een van de eerste wetenschappen die door de mens beoefend werd. Er zijn veel oude beschrijvingen gevonden waaruit duidelijk is geworden dat de mens al heel lang bezig is met astronomie. Een andere benaming voor een astronoom is ook wel sterrenkundige. Het is een misverstand om te denken dat astronomen alleen onderzoek uitvoeren naar sterren, omdat astronomen ook onderzoek uitvoeren naar planeten. Ondanks dat een astronoom een wetenschapper is zijn er ook veel andere mensen actief op het gebied van astronomie, zoals amateurastronomen, die ook bevindingen kunnen doen. De bevindingen die astronomen of amateurastronomen doen binnen de astronomie noemt men ook wel waarnemingen. Astronomische objecten waarnemen kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals door elektromagnetische straling, zicht en kosmische straling. Enkele voorbeelden van de werkzaamheden die een astronoom uitvoert zijn het formuleren van onderzoeksvragen, het bestuderen van literatuur met betrekking tot de astronomie en het onderzoeken of bestuderen van hemellichamen. De bekendste vorm van onderzoek naar hemellichamen is het gebruik van een telescoop. Telescopen zijn van klein tot groot verkrijgbaar, maar de werking is hetzelfde. Het objectief en de diameter van het objectief zijn de belangrijkste onderdelen van een telescoop om tot goede resultaten te kunnen komen.

Wat doet een astronoom

Een astronoom is dus gespecialiseerd in astronomie (sterrenkunde), wat betrekking heeft op de observatie en de studie van alle fenomenen buiten de atmosfeer van de aarde. Astronomen maken hiervoor gebruik van telescopen. De echt grote telescopen, die gebruikt worden binnen de professionele astronomie, staan meestal hoog opgesteld in relatief gezien onbewolkte gebieden, zodat de telescoop zoveel mogelijk gebruikt kan worden en de beste resultaten behaald worden. Ondanks dat de telescopen van tegenwoordig al zeer goed zijn blijft het een belemmering dat ze op aarde staan met betrekking tot het beperkte zicht. Tegenwoordig worden er ook satellieten de ruimte ingebracht, zodat de aardatmosfeer geen belemmering meer is. Ondanks dat er tegenwoordig ook ruimtetelescopen bestaan wordt er ook op de aarde veel onderzoek uitgevoerd. Zoals eerder omschreven zijn astronomen ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar hemellichamen. Het vakgebied van een astronoom noemt men ook wel astrofysica. Astrofysica maakt onderdeel uit van de natuurkunde, waarbinnen astronomen de processen die zich afspelen in de kosmos onderzoeken en proberen te verklaren. Het onderzoeken van de evolutie van het heelal noemt men kosmologie. Kosmologie heeft bijvoorbeeld betrekking op het onderzoeken van de oerknal. Door kosmologische inzichten kunnen astronomen onderzoeken hoe het heelal in het verleden is ontstaan. Binnen de astrologie zijn de exacte vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde belangrijk.

Astrochemie en astrologie

Een ander belangrijk onderdeel binnen de astrologie is astrochemie. Astrochemie heeft betrekking op het onderzoeken van de hoeveelheidsverhouding waarin chemische elementen voorkomen in een bepaalde omgeving en welke chemische reacties hierbij precies optreden. Astrochemie heeft dus betrekking op astronomie en scheikunde. Astrochemie is belangrijk om bijvoorbeeld de samenstelling van planeten te onderzoeken, die voornamelijk bestaan uit gassen. Dit soort planten noemt ook wel gasreus. Binnen het zonnestelsel zijn Jupiter en Saturnus twee voorbeelden van gasplaneten. Gasplaneten ontstaan doordat de planeten zich ver van de zon bevinden, waardoor de temperatuur lager is. Hierdoor trekken gasplaneten een grote hoeveelheid nevel naar zich toe en houden ze dit vast. Ondanks dat astronomen gebruikmaken van optische astronomie (telescopen) maken astronomen tegenwoordig ook veel gebruik van elektromagnetische straling om hemellichamen waar te nemen en te analyseren. Amateurastronomen maken over het algemeen wel alleen gebruik van optische astronomie. Door middel van optische astrologie kunnen de meest bijzondere foto's gemaakt worden van hemellichamen en objecten.

Wat is astronomie?

Astronomie is de wetenschappelijke studie van de sterren, planeten, sterrenstelsels en andere hemellichamen in het universum. Het is een tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met het bestuderen van de oorsprong, evolutie, structuur, samenstelling en beweging van objecten buiten de aarde. Astronomen observeren en analyseren hemellichamen met behulp van telescopen en andere instrumenten om meer te weten te komen over de fysieke eigenschappen, processen en fenomenen in het heelal. Astronomen proberen de mysteries van het universum te ontrafelen en antwoorden te vinden op vragen over het ontstaan van sterren en sterrenstelsels, de aanwezigheid van zwarte gaten, de expansie van het heelal en vele andere fascinerende onderwerpen. Astronomie speelt een belangrijke rol in het vergroten van onze kennis over het universum en draagt bij aan ons begrip van de plaats van de mensheid in de kosmos.

Film: werken als astronoom:

Film: amateur astronoom:

Opleiding tot astronoom

Wie een carrière als astronoom ambieert kan het beste de universitaire opleiding natuur en sterrenkunde volgen van ongeveer drie jaar afhankelijk van je vooropleidingen. De opleiding natuur- en sterrenkunde is binnen Nederland op meerdere universiteiten te volgen. Tijdens de opleiding natuur- en sterrenkunde ga je op onderzoek naar belangrijke vraagstukken zoals wat zijn de meest fundamentele bouwstenen van materie, wat is donkere materie, hoe worden sterren en planeten geboren, hoe evolueren sterren en planeten, is er leven op andere planeten en zijn er alternatieve bronnen van energie mogelijk. De studie natuur- en sterrenkunde moet niet onderschat worden, omdat het een zware theoretische studie betreft. Wanneer je voor jezelf gaat starten, dan is ook de boekhouding bijhouden belangrijk als ondernemer.

Waar kan een astronoom werkzaam zijn

Een astronoom is over het algemeen werkzaam voor een onderzoeksinstelling of universiteit, of is bijvoorbeeld werkzaam voor de overheid. Het verkrijgen van werk als astronoom is in de praktijk niet makkelijk te noemen. Omdat astronomie te maken heeft met wiskunde en natuurkunde kan een astronoom in de praktijk op verschillende manieren werkzaam zijn. Daarnaast kan een astronoom wetenschappelijke boeken schrijven of bijvoorbeeld educatie opstellen en/of geven op scholen.

Competenties astronoom

De belangrijkste competentie van een astronoom is je nieuwsgierigheid naar onbeantwoorde vragen en nog niet ontdekte planeten, materie enz. Ook passie en inspiratie moeten aangemerkt worden als belangrijke competenties. Daarnaast moet je communicatief sterk onderlegd zijn, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met veel verschillende wetenschappers, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Ook technische kennis is als astronoom belangrijk, omdat je gebruikmaakt van de meeste moderne technieken. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, doorzettingsvermogen, kritisch, analytisch, analyseren, accuraat, innovatie, ambitie en energiek.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als astronoom

Het arbeidsmarktperspectief van een astronoom is over het algemeen matig te noemen, omdat het beroep astronoom relatief gezien niet veel voorkomt. Daarnaast zijn de mogelijke werkgevers beperkt te noemen. Als astronoom ben je qua arbeidsmarktperspectief niet alleen beperkt tot Nederland. De doorgroeimogelijkheden van een astronoom moeten gezien worden in het mogen aansturen van een onderzoeksteam of het promoveren als wetenschapper. Ook het fungeren als gastspreker binnen verschillende televisieprogramma's of tijdens congressen kan aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris astronoom

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep astronoom omdat je voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn. Als astronoom kan het wel noodzakelijk zijn om veel te reizen, omdat de belangrijke onderzoekscentrums verdeeld zullen zijn over de hele wereld en zeker niet alleen binnen Nederland zullen zijn. Het salaris als astronoom kan nogal verschillen per astronoom omdat de ervaring en bekendheid als astronoom zeker tellen. Het salaris als astronoom zal ergens tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand liggen afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Astronoom

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Astronoom, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Astronoom

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Astronoom bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Astronoom.

Mijnzzp.nl