Professor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een professor is een hoogleraar die is verbonden aan een universiteit. Professor is geen beroep, omdat de term professor betrekking heeft op een functieaanduiding danwel titel. Alle hoogleraren die verbonden zijn aan een universiteit hanteren de titel professor. Er bestaan verschillende hoogleraren die officieel gezien moeten worden als professor. Een belangrijk opmerking hierbij is dat universiteiten niet alle hoogleraren automatisch aanmerken als professor, omdat nieuwe hoogleraren zich in de meeste gevallen gedurende een aantal jaren eerst moeten bewijzen als assistent professor of als adjunct-hoogleraar voordat ze aangemerkt worden als volwaardig hoogleraar en dus professor. De officiële aanspreektitel van een hoogleraar is dus professor en niet hoogleraar. De term professor komt uit het Latijn en betekent diegene, die de professie van het openbare lesgeven uitoefent. Een andere omschrijving kan ook zijn universitaire professie, dat betrekking heeft op het lesgeven en onderzoek verrichten op universitair niveau. Een professor is dus een hoogleraar, die verbonden is aan een universiteit. In het algemeen worden professors gezien als personen die beschikken over veel kennis over uiteenlopende onderwerpen. In werkelijkheid is een professor meestal alleen gespecialiseerd binnen een bepaalde wetenschap. De titel professor heeft betrekking op een universitaire aanstelling en niet op een academische graad. Binnen Nederland is het verboden om de titel professor te voeren zonder hoogleraarschap. Als professor ben je meestal verantwoordelijk voor het leiding geven aan een afdeling van een faculteit. Een faculteit is een hoofdafdeling van een universiteit, waarbinnen specifieke vakgebieden samenkomen. Een professor is binnen de faculteit verantwoordelijk voor het aansturen van verschillende docenten, hoofddocenten en onderzoekers. Dit kan ook betrekking hebben op hoogleraren, die werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven.

Een professor is dus een hoogleraar, onderzoeker en wetenschapper, die verbonden is aan een universiteit. Een professor hoeft niet fulltime werkzaam te zijn op een universiteit om aangemerkt te worden als professor. Een professor kan ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven of voor een onderzoeksinstelling, naast de verbintenis met een universiteit. Als een professor stopt met zijn of haar aanstelling bij een universiteit mag hij of zij zich na een periode van tien jaar geen professor meer noemen. Alleen als een professor met emeritaat (pensioen) gaat terwijl hij of zij verbonden is aan een universiteit mag een professor de functieaanduiding “prof” blijven gebruiken. Zoals eerder omschreven heeft de term professor betrekking op een titel en niet op geen beroep. De term professor moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat professors werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Een professor kan bijvoorbeeld een hoogleraar natuur- en sterrenkunde, een hoogleraar wiskunde of bijvoorbeeld een hoogleraar geowetenschappen zijn. Zoals eerder omschreven is een professor in de meeste gevallen gespecialiseerd binnen een bepaalde wetenschap en is het niet zo dat een professor alwetend is, ondanks dat hij of zij wel heel slim is. De inhoudelijke werkzaamheden van professor gaan wel verder dan alleen het geven van les. Een professor is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, managementwerkzaamheden, het publiceren van onderzoeken en het vertegenwoordigen van de universiteit met betrekking tot de buitenwereld.

De rol van een professor

Een professor is een hoogleraar die onderwijs geeft op universitair niveau aan studenten. Daarnaast zal een professor zich bezighouden met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als onderzoeker. Een professor beschikt ook over de bevoegdheid om examens af te nemen onder studenten en mag daarnaast andere wetenschappers promoveren. Een wetenschapper die bezig is met promoveren noemt men ook wel promovendus.

Prof. Dr. Erik Scherder:

De oerknal:

Opleidingen tot professor

Er bestaan geen opleidingen tot professor. Een professor is een hoogleraar die automatisch aangemerkt wordt als professor. Professor is de officiële aanspreektitel van hoogleraren. Het worden van een hoogleraar is niet makkelijk, omdat een hoogleraar over unieke kennis en vaardigheden zal moeten beschikken. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een professor werkzaam kan zijn

Een professor is verbonden aan een universiteit en kan daarnaast werkzaam zijn voor het bedrijfsleven of voor een onderzoeksinstelling. Dit is geheel afhankelijk van de soort professor, omdat er verschillende soorten professors zijn. Een professor hoeft niet fulltime werkzaam te zijn voor een universiteit. Denk bijvoorbeeld aan een belangrijke chief executive officer of aan een natuurkundige, die gewoon werkzaam kunnen zijn binnen het bedrijfsleven.

Competenties professor

De belangrijkste competentie van een professor is dat hij of zij beschikt over uitzonderlijke wetenschappelijke begaafdheid, omdat je anders geen professor kan worden. Ook onderzoeksvaardigheden en didactische vaardigheden zijn aan te merken als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn leergierigheid, interesse, passie, innovatie, analytisch, sturing, motiveren, delegeren, professionaliteit en communicatie. De specifieke competenties als professor kunnen verschillen per vakgebied, omdat verschillende vakgebieden om verschillende competenties kunnen vragen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als professor

Het arbeidsmarktperspectief van een professor is niet zomaar aan te geven, omdat het een zeer specifiek beroep betreft. Lang niet iedere wetenschapper kan zomaar professor worden, omdat een wetenschapper over unieke kennis en vaardigheden moet beschikken. Als professor is het mogelijk om werkzaam te zijn voor uiteenlopende universiteiten over de hele wereld. De doorgroeimogelijkheden als professor kunnen gezien worden in het behalen van een eredoctoraat. Het beroep professor betreft verder al een beroep op hoog niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris professor

Een professor zal doorgaans onder het CAO-universiteiten vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een professor zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 5000 en 9500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl