Hoogleraar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een hoogleraar is een docent en meestal een onderzoeker aan een universiteit, een academie of een hogeschool. Het beroep hoogleraar moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende hoogleraren zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gewoon hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, bijzonder hoogleraar, persoonlijk hoogleraar, universiteitshoogleraar en aan een academiehoogleraar. Deze verschillende hoogleraren bekleden hoogleraarschappen op verschillende manieren en niet alle hoogleraren bekleden een leerstoel aan een universiteit. Leerstoel houdt in dat de hoogleraar betaald wordt door de universiteit waaraan hij of zij verbonden is. Niet alle docenten van een universiteit zijn automatisch hoogleraar, omdat universiteiten ook gebruikmaken van universitair docenten en van universitair hoofddocenten, die niet zomaar aangemerkt kunnen worden als hoogleraar. Ook als hoogleraar bestaat er een verschil tussen hoogleraar 1 en hoogleraar 2, wat betrekking heeft op de ervaring en de verantwoordelijkheden van een hoogleraar. Hoogleraren zijn in alle gevallen wel gespecialiseerde docenten binnen hun eigen toegewezen wetenschapsgebieden, die verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs binnen hun vakgebied(en). Vanzelfsprekend kan niet iedereen zomaar hoogleraar worden, omdat het worden van hoogleraar niet makkelijk is. Hoogleraren zijn belangrijk binnen het hoger onderwijs en de wetenschap, omdat hoogleraren op een belangrijke manier bijdragen aan het onderwijs en de wetenschap door het geven van lessen en colleges aan studenten. Welke onderwijs- en onderzoekstaken een hoogleraar precies heeft is opgenomen in het zogenaamde benoemingsbesluit van de universiteit. De meeste hoogleraren zijn gepromoveerd, echter zijn er geen speciale opleidingseisen om hoogleraar te kunnen worden. Theoretisch gezien is het niet eens noodzakelijk dat iemand over een academische opleiding beschikt om hoogleraar te kunnen worden.

Een hoogleraar is dus een docent en meestal een onderzoeker aan een universiteit. Als binnen Nederland een hoogleraar verbonden is aan een universiteit is de officiële aanspreektitel van een hoogleraar professor. De titel professor brengt tegenwoordig wel verwarring met zich mee, omdat niet alle universiteiten alle hoogleraren automatisch zien als professor. Het is dat nieuwe docenten aan een universiteit zich eerste moeten bewijzen door het uitvoeren van onderzoek als assistent-professor of als adjunct-hoogleraar. Na ongeveer vijf jaar kan een assistent-professor of adjunct-hoogleraar uiteindelijke hoogleraar worden door voldoende te presteren. De officiële titel voor hoogleraren is echter wel gewoon professor. Universitair docenten (UD) zijn ook niet aan te merken als hoogleraar of als professor, omdat ze niet kunnen fungeren als promotor van een promovendus. Universitair docenten kunnen wel fungeren als copromotor van een promovendus, echter beschikken universitair docenten niet over de bevoegdheid om een wetenschapper te promoveren. Een andere benaming voor universitair docent kan ook zijn docent wetenschappelijk medewerker. Het promoveren van wetenschappers noemt men Ius promovendi. Ius promovendi is voorbehouden aan hoogleraren, professors en aan universitair hoofddocenten. Een uitzondering op deze regel is dat ook andere medewerkers kunnen fungeren als promotor als ze goedgekeurd worden door het college van promoties. In alle gevallen zal er dan sprake moeten zijn van een persoon, die beschikt over de graad doctor, en die volgens het college over voldoende bekwaamheid beschikt.

Wat doet een hoogleraar allemaal

Een hoogleraar is een docent, die in de eerste plaatst onderwijs geeft aan studenten en onderzoek uitvoert. Afhankelijk van de hoogleraar kan een hoogleraar ook andere werkzaamheden uitvoeren, zoals het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het bedrijfsleven of voor een onderzoeksinstelling. Een hoogleraar kan dagelijks leiding geven aan een afdeling van een universiteit, maar kan ook een dag in de week werkzaam zijn als hoogleraar. Een hoogleraar kan dus ook werkzaam zijn als deeltijdhoogleraar. Daarnaast kunnen universiteiten gebruikmaken van wissel hoogleraren, die elk jaar rouleren met andere hoogleraren. Dit zijn vaak buitenlandse hoogleraren, die na een jaar opgevolgd worden door andere hoogleraren. In algemene zin zijn alle hoogleraren verantwoordelijk voor het geven van colleges en het bevorderen van de wetenschap. Het bevorderen van de wetenschap kan ook betrekking hebben op het publiceren van onderzoeken. Ook algemene managementtaken behoren over het algemeen tot de werkzaamheden van een hoogleraar.

Taken van een hoogleraar zijn:

  • Het geven colleges;
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
  • Het begeleiden van studenten;
  • Het fungeren als copromotor;
  • Het evalueren en beoordelen van onderzoeken;
  • Het publiceren van onderzoeken;
  • Het promoten van studies en de universiteit;
  • Het eventueel verweven van fondsen;
  • Het uitvoeren van managementtaken.

Wat doet een hoogleraar:

Beroep hoogleraar:

Opleidingen tot hoogleraar

Er bestaan geen opleidingen tot hoogleraar. Een hoogleraar is een wetenschapper die beschikt over uitzonderlijke wetenschappelijke begaafdheid. Hoogleraar worden is alleen mogelijk door een hoogleraarsbenoeming dat voorbehouden is aan de beste wetenschappers die beschikken over unieke begaafdheid binnen hun specialisatie. Zoals eerder omschreven bestaan er verschillende soorten hoogleraren en kan er sprake zijn van een voor benoeming voordat iemand zich hoogleraar kan noemen. Hoogleraar is de hoogste wetenschappelijke functie aan de universiteiten. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een hoogleraar werkzaam kan zijn

Een hoogleraar is verbonden aan een universiteit en kan daarnaast werkzaam zijn voor het bedrijfsleven of voor onderzoeksinstellingen. Dit is geheel afhankelijk van de soort hoogleraar, omdat er verschillende soorten hoogleraren zijn. Een hoogleraar hoeft niet fulltime werkzaam te zijn voor een universiteit. Denk bijvoorbeeld aan oncologen of aan farmacologen, die gewoon werkzaam kunnen zijn binnen het bedrijfsleven.

Competenties hoogleraar

De belangrijkste competentie van een hoogleraar is dat hij of zij beschikt over uitzonderlijke wetenschappelijke begaafdheid, omdat je anders geen hoogleraar kan worden. Ook onderzoeksvaardigheden en didactische vaardigheden moeten aangemerkt worden als belangrijke competenties. Daarnaast moet een hoogleraar beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken heeft met veel verschillende collega's en studenten. Ook het kunnen inspireren en motiveren van studenten is belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn leergierigheid, interesse, passie, innovatie, analytisch, sturing, delegeren, professionaliteit en coachen. De specifieke competenties van een hoogleraar kunnen verschillen per vakgebied, omdat verschillende vakgebieden om verschillende competenties kunnen vragen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hoogleraar

Het arbeidsmarktperspectief van een hoogleraar is niet zomaar aan te geven, omdat het een zeer specifiek beroep betreft. Lang niet iedere wetenschapper kan zomaar hoogleraar worden, omdat een wetenschapper over unieke kennis en vaardigheden moet beschikken. Als hoogleraar is het mogelijk om werkzaam te zijn voor verschillende universiteiten over de hele wereld. De doorgroeimogelijkheden van een hoogleraar kunnen gezien worden in het behalen van een eredoctoraat. Daarnaast kan het doorgroeien gezien worden in het mogen optreden als gastspreker tijdens belangrijke congressen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hoogleraar

Een hoogleraar zal doorgaans onder het CAO-universiteiten vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een hoogleraar zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 5000 en 9500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Zoals eerder omschreven bestaan er verschillende hoogleraren en kan een hoogleraar ingedeeld worden binnen verschillende salarisschalen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Hoogleraar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hoogleraar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl