Farmacoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep farmacoloog
Wat doet een farmacoloog
Plantenonderzoek medicijn
Film: Biologie en Medisch:
Film: Wat doet een farmacoloog:
Opleidingen tot farmacoloog
Bedrijven waar een farmacoloog werkzaam kan zijn
Competenties farmacoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als farmacoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris farmacoloog
Eigen bedrijf starten als Farmacoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Farmacoloog

Beroep farmacoloog

Een farmacoloog is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in farmacologie. Farmacologie heeft betrekking op de werking en verwerking van farmacologische stoffen op mens en dier. Farmacologie is een deelwetenschap van de farmacie, wat uit verschillende onderdelen bestaat, zoals farmacotherapie, farmacognosie en farmacochemie. Het is de farmacoloog die onderzoek uitvoert naar de werking van medicijnen op het menselijk lichaam. Denk hierbij aan het onderzoeken en analyseren van verschillende stoffen in een medicijn op hun werking, en aan de invloeden van deze stof op de mens of dier. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden om nieuwe medicijnen te ontwikkelen of om bestaande medicijnen te verbeteren. Een farmacoloog is dus verantwoordelijk voor het onderzoeken van de invloeden van stoffen op mensen en dieren. Als farmacoloog is het belangrijk om precies te weten wat stoffen doen in het lichaam, en wat de mogelijke bijwerkingen zijn van stoffen. Farmacologie bestaat uit twee deelgebieden, namelijk farmacokinetiek (de wijze, waarop de farmaca door het lichaam worden verwerkt) en farmacodynamiek (de wijze, waarop de farmaca op het lichaam werken). De werkzaamheden van een farmacoloog zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat medicijnen voor iedereen belangrijk zijn. In het kort kunnen we een farmacoloog het beste omschrijven als een specialist in de geneesmiddelenleer. Als farmacoloog ben je dus een scheikundige en ben je werkzaam binnen gespecialiseerde laboratoriums. Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is niet makkelijk, omdat de farmacologen veel tijd kwijt zijn aan onderzoeken van nieuwe medicijnen. Daarnaast hebben farmacologen te maken met langdurige onderzoeksfases voordat een medicijn eventueel op de markt gebracht mag worden. Tijdens de onderzoeksfase zal er bijvoorbeeld onderzocht worden of nieuwe medicijnen veilig zijn en of ze echt werken.

Wat doet een farmacoloog

Een farmacoloog is dus een scheikundige, die zich gespecialiseerd heeft in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen door het samenstellen van chemische stoffen. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en het verbeteren van bestaande medicijnen is een proces waarbij veel specialisten betrokken zijn. Geneesmiddelonderzoek is in de meeste gevallen een langdurig proces, omdat medicijnen veilig te gebruiken moeten zijn. De farmaceutisch industrie heeft dan ook te maken met strenge regelgeving en verschillende toezichthouders, die alleen medicijnen toestaan die veilig te gebruiken zijn. De medicijnen die een farmacoloog maakt worden uiteindelijk verkocht aan ziekenhuizen, apothekers en aan drogisterijen. Vanzelfsprekend maken veel medisch specialisten gebruik van medicijnen om patiënten te kunnen behandelen. Denk bijvoorbeeld aan oncologen, internisten, anesthesiologen en aan klinisch chemici. Ondanks dat binnen farmaceutisch industrie innovatie een belangrijke rol speelt, maakt de farmaceutisch industrie nog steeds gebruik van dierproeven om nieuwe medicijnen te kunnen ontwikkelen. Dit heeft in de meeste gevallen betrekking op muizen, raten en konijnen en niet op andere dieren.

Plantenonderzoek medicijn

Een farmacoloog kan voor onderzoek ook gebruikmaken van planten, omdat planten stoffen kunnen bezitten, die toegepast kunnen worden in medicijnen. Het kan dus zijn dat een farmacoloog gebruikmaakt van een botanicustuin. Een botanicustuin is een wetenschappelijk ingerichte tuin met verschillende planten, die gebruikt worden voor farmaceutisch onderzoek. Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is meestal een langdurig proces, dat alleen bereikt kan worden door het uitvoeren van veel onderzoek. Na de onderzoeken volgt er meestal ook nog een bepaalde periode, waarbinnen de medicijnen getest moeten worden, voordat ze uiteindelijk op de markt gebracht mogen worden. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is daarom zeer kostbaar. Daarnaast is het zo dat lang niet alle nieuwe medicijnen door de testfase komen. Een wetenschapper die werkt binnen een botanicustuin kan aangemerkt worden als botanicus. Een beoefenaar van plantenkunde moet wel aangemerkt worden als bioloog en niet als scheikundige.

Film: Biologie en Medisch:

Film: Wat doet een farmacoloog:

Opleidingen tot farmacoloog

Wie opleiding zoekt als farmacoloog kan het beste kiezen voor de universitaire studie medische biologie of de studie farmaceutische wetenschappen. Beide opleidingen zijn een combinatie van scheikunde, natuurkunde, biologie en medische wetenschappen. Een ander beroep dat raakvlakken heeft met het beroep farmacoloog is het beroep biotechnoloog. Deze beroepen zijn niet zomaar vergelijkbaar met elkaar, maar hebben wel raakvlakken met elkaar. Ook de boekhouding correct opzetten is belangrijk als ondernemer. Als farmacoloog kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van een compleet boekhoudpakket voor de administratie.

Bedrijven waar een farmacoloog werkzaam kan zijn

Over het algemeen is een farmacoloog werkzaam binnen de farmaceutisch industrie. Daarnaast kan een farmacoloog werkzaam zijn voor een ziekenhuis, zorgverzekeraar of een universiteit. Waar een farmacoloog precies werkzaam is, is ook afhankelijk van de gekozen specialisatie. Iemand die medicijnen verkoopt namens een farmaceutisch bedrijf noemt men een artsenbezoeker.

Competenties farmacoloog

De belangrijkste competentie van een farmacoloog is de allround kennis van scheikunde en biologie. Omdat een farmacoloog een wetenschapper is zal je over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Daarnaast moet communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende collega's en andere betrokken partijen, zoals investeerders. Algemeen belangrijke woorden zijn doorzettingsvermogen, integriteit, discipline, resultaatgerichtheid, presenteren, plannen, organiseren, controleren, secuur, overleggen en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als farmacoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een farmacoloog binnen Nederland is over het algemeen matig te noemen, omdat Nederland geen grote rol speelt binnen de farmaceutische industrie. De meeste bedrijven zijn dan ook gevestigd in het buitenland en niet in Nederland. Binnen Europa zijn Duitsland, Ierland en Frankrijk grote spelers waar het aankomst op de farmaceutische industrie. Wel bestaan er binnen Nederland voldoende banen als farmacoloog, die gericht zijn op onderzoek en voorlichting. De doorgroeimogelijkheden als farmacoloog moeten gezien worden in het mogen aansturen van een onderzoeksteam of het promoveren als wetenschapper. Daarnaast is het mogelijk om door te leren voor de functie klinisch farmacoloog. Ook de functie regulatory affairs officer kan tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris farmacoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Het salaris als farmacoloog is erg afhankelijk van het aantal dienstjaren, maar zal uitkomen tussen de 4000 en 10000 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Over het algemeen zal de farmaceutische industrie beter betalen dan een ziekenhuis. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar, als je beschikt over veel ervaring en grote verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Farmacoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Farmacoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Farmacoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Farmacoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Farmacoloog.

Mijnzzp.nl