Farmacoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een farmacoloog is een wetenschapper die farmacologie bestudeert, wat betrekking heeft op de werking van geneesmiddelen op mens en dier. Farmacologie is een deelwetenschap van de farmacie, dat uit verschillende onderdelen bestaat zoals farmacotherapie, farmacognosie en farmacochemie. Het is de farmacoloog die onderzoek uitvoert naar de werking van medicijnen op het menselijk lichaam. Denk hierbij aan het analyseren en onderzoeken van verschillende stoffen in een medicijn op hun werking, en aan de invloeden van deze stof op de mens. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden met betrekking tot nieuwe medicijnen of om bestaande medicijnen te verbeteren. Een farmacoloog is dus verantwoordelijk voor het onderzoeken van de invloeden van stoffen op bepaalde processen in mensen en dieren. Als farmacoloog is het erg belangrijk om precies te weten wat bepaalde stoffen doen in het lichaam en wat de mogelijke bijwerkingen zijn van deze stoffen. Farmacologie bestaat uit twee deelgebieden namelijk farmacokinetiek (de wijze waarop de farmaca door het lichaam worden verwerkt) en farmacodynamiek (de wijze waarop de farmaca op het lichaam werken). De werkzaamheden van een farmacoloog zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden. Het beroep farmacoloog moet verder wel heel algemeen gezien worden, omdat een farmacoloog ook weer gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende vakgebieden. In het kort kunnen we een farmacoloog het beste omschrijven als een specialist in de geneesmiddelenleer.

Het onderzoeken en ontwikkelen van mogelijke nieuwe medicijnen en het verbeteren van bestaande medicijnen is een proces waarbij veel specialisten betrokken zijn. Geneesmiddelonderzoek is in de meeste gevallen ook een proces wat een langere periode in beslag neemt. Binnen de farmacologie bestaan er twee belangrijke begrippen namelijk farmacokinetiek en farmacodynamiek. Farmacokinetiek beschrijft de processen waaraan een werkzame stof in het lichaam wordt onderworpen en farmacodynamiek beschrijft de therapeutische effecten van geneesmiddelen (zoals pijnverlichting en bloeddrukverlaging) en hun bijwerkingen.

Plantenonderzoek

Een farmacoloog kan voor zijn onderzoek ook gebruik maken van planten, omdat planten bepaalde stoffen kunnen bezitten die toegepast kunnen worden in medicijnen. Het kan dan ook zijn dat een farmacoloog gebruik maakt van een botanicustuin. Een botanicustuin is een wetenschappelijk ingerichte tuin met diverse soorten planten die gebruikt kunnen worden voor farmaceutisch onderzoek.

Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is meestal een langdurig proces, dat alleen bereikt kan worden door het uitvoeren van veel onderzoek. Na de onderzoeken volgt er meestal ook nog een bepaalde periode waarbinnen de medicijnen getest moeten worden, voordat ze uiteindelijk op de markt gebracht mogen worden. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is daarom zeer kostbaar.

Biologie en Medisch:

Hoe werkt een medicijn:

Opleidingen tot farmacoloog

Wie opleiding zoekt als farmacoloog kan het beste kiezen voor de universitaire studie medische biologie of de studie farmaceutische wetenschappen. Beide opleidingen zijn een combinatie van scheikunde, natuurkunde, biologie en medische wetenschappen. Een ander beroep dat raakvlakken heeft met het beroep farmacoloog is het beroep biotechnoloog. Deze beroepen zijn niet zomaar vergelijkbaar met elkaar, maar hebben wel raakvlakken met elkaar. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een farmacoloog werkzaam kan zijn

Een farmacoloog is over het algemeen werkzaam binnen de farmaceutische industrie. Daarnaast kan je werkzaam zijn voor een onderzoekslaboratorium, ziekenhuis of zorgverzekeraar of ben je werkzaam voor een universiteit, als je beschikt over de juiste studie.

Competenties farmacoloog

De competenties als farmacoloog kunnen verschillen per opleidingsniveau. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat je als farmacoloog een onderzoeker en wetenschapper bent en dat je dus over onderzoeksvaardigheden moet beschikken. Algemeen belangrijke competenties zijn doorzettingsvermogen, integriteit, discipline, resultaatgerichtheid, presenteren en samenwerken. Als laatste moet je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken, omdat je als farmacoloog afhankelijk van de functie ook veel met andere mensen te maken zal krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van voorlichting aan betrokken partijen, zoals investeerders of journalisten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als farmacoloog

Het arbeidsmarktperspectief als farmacoloog binnen Nederland is over het algemeen matig te noemen, omdat Nederland geen grote rol speelt binnen de farmaceutische industrie. De meeste bedrijven zijn dan ook gevestigd in het buitenland en niet in Nederland. Binnen Europa zijn Duitsland, Ierland en Frankrijk grote spelers waar het aankomst op de farmaceutische industrie. Wel bestaan er binnen Nederland voldoende banen als farmacoloog, die gericht zijn op onderzoek en voorlichting. De doorgroeimogelijkheden als farmacoloog moeten gezien worden in het mogen aansturen van een onderzoeksteam of het promoveren als wetenschapper. Daarnaast is het mogelijk om door te leren voor de functie klinisch farmacoloog.

Arbeidsvoorwaarden en salaris farmacoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Het salaris als farmacoloog is erg afhankelijk van het aantal dienstjaren, maar zal uitkomen tussen de 3000 en 10000 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Over het algemeen zal de farmaceutische industrie beter betalen dan een ziekenhuizen. Een hoger salaris is binnen dit beroep niet ondenkbaar, als je beschikt over veel ervaring en grote verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl