Klinisch chemicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een klinisch chemicus is een laboratoriumspecialist die werkzaam is in een ziekenhuis. De belangrijkste taak van een klinisch chemicus is het analyseren van bloed en ander lichaamsvocht in opdracht van medisch specialisten. Voordat een arts een behandelmethode kan vaststellen is het belangrijk dat de arts precies weet met welke ziekte hij of zij te maken heeft. Het is de klinisch chemicus die het bloed of ander lichaamsvocht zal onderzoeken in opdracht van de arts, zodat de betreffende arts uiteindelijk een behandelplan kan opstellen. Een klinisch chemicus kan bloed, urine en ruggenmergvocht onderzoeken in een laboratorium door het gebruik van verschillende instrumenten en apparaten. Over het algemeen zal een klinisch chemicus het onderzoek niet zelf uitvoeren, omdat hiervoor andere laboratoriummedewerkers zijn. Een klinisch chemicus kan de eindverantwoordelijke van een ziekenhuis laboratorium zijn maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook sprake kan zijn van meerdere klinisch chemici binnen een laboratorium. Een klinisch chemicus kan ook de leidinggevende zijn van bepaalde onderzoeksgebieden binnen het laboratorium. Een klinisch chemicus die werkzaam is als hoofd van een laboratorium kan ook gezien worden als een manager. In dat geval is de klinisch chemicus ook verantwoordelijk voor alle bijkomende administratieve en financiële taken, die te maken hebben met het laboratorium. De werkzaamheden van een klinisch chemicus zijn aan te merken als belangrijke en specialistische werkzaamheden, die overgelaten moeten worden aan de juiste specialisten. Het beroep klinisch chemicus betreft een beroep op universitair niveau. Een klinisch chemicus is werkzaam binnen de geneeskunde en de natuurwetenschappen, wat in dit geval meestal betrekking heeft op praktisch onderzoekswerk. Daarnaast kan een klinisch chemicus verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Een klinisch chemicus is dus een wetenschapper die aangemerkt moet worden als laboratoriumspecialist. Over het algemeen betreft dit artsen, farmacologen en biomedisch wetenschappers, die beschikken over de aanvullende specialisatie klinisch chemicus. Als klinisch chemicus is kwaliteitsbewaking een belangrijk woord, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden. Als klinisch chemicus zie je dan ook toe op de werkzaamheden van andere laboratoriummedewerkers en analyseer je de onderzoeksresultaten van laboratoriummedewerkers. Het op de juiste manier interpreteren van onderzoeksresultaten is belangrijk, omdat artsen uiteindelijk op basis van deze gegevens een behandelplan voorstellen. Een klinisch chemicus heeft te maken met verschillende medisch specialisten. Denk bijvoorbeeld aan cardiologen, internisten, chirurgen, allergologen en aan arts-microbiologen. Een klinisch chemicus is dus voornamelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van verschillende medisch specialisten.

Waarom lichaamsvloeistoffen onderzoeken

Het onderzoeken van lichaamsvloeistoffen wordt uitgevoerd om bepaalde ziekten in een vroeg stadium te kunnen ontdekken of om ziekte te voorkomen. Als iemand als ziek is kan de lichaamsvloeistof onderzocht worden om het verloop van het ziektebeeld in kaart te brengen. Ook wanneer een patiënt bloedtransfusie moet ondergaan zal dit eerst onderzocht worden. Door het onderzoeken van lichaamsvloeistoffen kan er ingeschat worden welke medicijnen het beste werken en in welk tempo ze afgebroken worden door het lichaam.

Wat doet een klinisch chemicus allemaal:

  • Het onderzoeken van lichaamsstoffen
  • Het aansturen van laboratoriummedewerkers
  • Het onderzoeken en analyseren van onderzoeksresultaten
  • Het houden van toezicht (kwaliteitsbewaking en regelgeving)
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Het ondersteunen van artsen en medisch specialisten
  • Het geven van uitsluitsel aan artsen (welke ziekte)

Wat doet een klinisch chemicus:

Klinisch chemicus:

Opleidingen tot klinisch chemicus

De opleiding klinisch chemicus is een zware opleiding die alleen toegankelijk is voor afgestudeerde universitaire geneeskundigen, farmaceuten, biochemici of bijvoorbeeld medische biologen. De opleiding laboratoriumspecialist klinische chemie zal over het algemeen minimaal vier jaar in beslag nemen en is alleen toegankelijk na goedkeuring door de Registratiecommissie van de NVKC. Als klinisch chemicus moet men zich iedere vijf jaar opnieuw laten registreren. De opleiding tot klinisch chemicus betreft een zware studie, die niet zomaar toegankelijk is voor iedereen.

Bedrijven waar een klinisch chemicus werkzaam kan zijn

Als klinisch chemicus kan je voor verschillende ziekenhuizen werkzaam zijn, zoals een algemeen ziekenhuis, een academisch ziekenhuis of een psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast is kan je als klinisch chemicus wetenschappelijk onderzoek verrichten binnen een universiteit of onderzoeksinstelling.

Competenties klinisch chemicus

Als klinisch chemicus ben je wetenschappelijk onderzoeker en zul je dus moeten beschikken over onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is het woord kwaliteitsbewaking een belangrijke competentie van een klinisch chemicus. Omdat een klinisch chemicus ook een leidinggevende rol heeft binnen het ziekenhuis laboratorium moet je ook beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn analyseren, analytisch, controleren, management, besluitvaardigheid, wet- en regelgeving, leergierigheid, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een klinisch chemicus te maken met vaste beroepscompetenties, die aangeleerd worden tijdens de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als klinisch chemicus

Het arbeidsmarktperspectief als klinisch chemicus is over het algemeen goed te noemen. Lang niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor het beroep klinisch chemicus, omdat het een zware studie betreft. De doorgroeimogelijkheden als klinisch chemicus moeten gezien worden in het worden van hoofd leidinggevende of het promoveren als klinisch chemicus. Verder zijn de doorgroeimogelijkheden als klinisch chemicus niet echt van toepassing, omdat het al een beroep betreft op hoog niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris klinisch chemicus

Als klinisch chemicus zal je over het algemeen onder de cao ziekenhuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als klinisch chemicus zal doorgaans tussen de 6000 en 11000 bruto per maand bedragen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Clinical chemist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Klinischer Chemiker auf Deutsch.

Lea esta información sobre Quimico clínico en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Klinisch chemicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Klinisch chemicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl