Cardioloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een cardioloog is een medisch specialist op het gebied van cardiologie, wat betrekking heeft op het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekte van het hart. Binnen de cardiologie bestaan verschillende deelgebieden, zoals algemene cardiologie, interventiecardiologie, beeldvorming, ritme-cardiologie, genetische cardiologie, sportcardiologie, vrouwencardiologie en kindercardiologie. In welk deelgebied een cardioloog gespecialiseerd is kan per cardioloog verschillen, maar bijna alle cardiologen zijn ook algemeen cardioloog. Van alle specialisaties als cardioloog komt de specialisatie kindercardioloog het minst vaak voor. Als cardioloog houd je je bezig met de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Patiënten kunnen te maken krijgen met een cardioloog als ze problemen ondervinden, zoals ritmestoornissen, hartspierafwijkingen, verkalking of als er sprake is van vervetting van de aderen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een cardioloog het beste omschrijven als het diagnosticeren van vrijwel alle voorkomende hartziekten en het behandelen van hartziekten voor zover dit mogelijk is. De werkzaamheden van een cardioloog zijn aan te merken als extreem belangrijke werkzaamheden, omdat een gezond en goed functionerend hart belangrijk is voor iedereen. Hoe een cardioloog precies patiënten zal diagnosticeren kan per patiënt verschillen, omdat de cardioloog verschillende onderzoeksmethodes kan toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meten van de bloeddruk of aan het maken van een hartfilmpje, afhankelijk van de soort klachten. Over het algemeen krijgt een cardioloog te maken met patiënten vanaf zestien jaar. Als cardioloog heb je in veel gevallen te maken met patiënten, die doorverwezen zijn door een huisarts. Een cardioloog werkt over het algemeen veel samen met internisten en radiologen. Vanzelfsprekend krijgt een cardioloog ook te maken met acute hartproblemen waarbij directe actie noodzakelijk is.

Een cardioloog is dus een medisch specialist en zal geen operaties uitvoeren. Een cardioloog kan wel onderzoek en ingrepen uitvoeren, zoals een hartkatheterisatie. Een andere benaming voor een hartkatheterisatie is ook wel coronaire angiografie. Hartkatheterisatie is een onderzoek om vernauwingen op te sporen in de kransslagaders van het hart. Coronaire angiografie of hartkatheterisatie is een verzamelnaam van diverse soorten onderzoeken en ingrepen waarbij katheters worden toegepast. Een katheter is een medisch hulpmiddel dat bestaat uit een heel dun slangetje dat door de huid en via de bloedbaan naar de kransslagaders gebracht kan worden. Met een hartkatheterisatie worden dus de kransslagaders in beeld gebracht om te bekijken of er vernauwingen of afsluitingen zijn. Ook wordt er gekeken of de hartkleppen goed werken en hoe de pompfunctie van het hart is. Daarnaast worden er filmopnamen gemaakt met behulp van röntgenstralen en contrastvloeistof. Deze vloeistof zorgt ervoor dat de kransslagaders zichtbaar zijn op de film. Hartkatheterisatie heeft ook betrekking op andere behandelingen, zoals het dotteren van patiënten. Dotteren is een effectieve manier om vernauwingen te verhelpen, omdat er geen zware operaties nodig zijn. Het dotteren wordt door een cardioloog uitgevoerd door middel van stents. Een stent is een soort steunkous die op de juiste plek uitgevouwen kan worden door de cardioloog om vernauwingen te verhelpen.

Wat doet een cardioloog?

Een cardioloog is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het diagnosticeren, behandelen en beheren van aandoeningen en ziekten van het hart en het vaatstelsel. Het werk van een cardioloog omvat het bestuderen van de structuur en functie van het hart, het uitvoeren van onderzoeken en tests, het stellen van diagnoses, het voorschrijven van medicijnen en het uitvoeren van medische procedures indien nodig. De taken en verantwoordelijkheden van een cardioloog kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze:

  • Diagnose stellen: Cardiologen zijn experts in het identificeren en diagnosticeren van verschillende hartaandoeningen, zoals coronaire hartziekten, hartritmestoornissen, hartfalen en klepafwijkingen. Ze voeren een grondige evaluatie uit van de medische geschiedenis van de patiënt, voeren lichamelijk onderzoek uit en bestellen en interpreteren diagnostische tests, zoals elektrocardiogrammen (Ecg's), echocardiogrammen, inspanningstests en hartkatheterisatie.
  • Behandelplannen opstellen: Op basis van de diagnose ontwikkelen cardiologen behandelplannen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt. Dit kan het voorschrijven van medicijnen omvatten, zoals bloeddrukverlagende medicijnen, bloedverdunners, cholesterolverlagende medicijnen of hartmedicatie. Ze kunnen ook levensstijlaanpassingen adviseren, zoals dieetveranderingen, lichaamsbeweging en stoppen met roken.
  • Uitvoeren van medische procedures: In sommige gevallen kan een cardioloog medische procedures uitvoeren om hartaandoeningen te behandelen. Dit kan onder meer het inbrengen van stents zijn om geblokkeerde bloedvaten te openen, het uitvoeren van elektrofysiologische studies en ablaties om hartritmestoornissen te behandelen, of het uitvoeren van hartkatheterisatie om de bloedstroom in het hart te beoordelen.
  • Langdurige zorg en beheer: Cardiologen bieden vaak langdurige zorg en beheer voor patiënten met chronische hartaandoeningen. Ze monitoren de voortgang van de patiënt, passen indien nodig behandelplannen aan, voeren regelmatige controles uit en begeleiden patiënten bij het omgaan met hun aandoening om hun hartgezondheid te verbeteren en complicaties te voorkomen.

Naast deze taken kunnen cardiologen ook betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek, medisch onderwijs en het bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen voor hartaandoeningen. Het is belangrijk op te merken dat cardiologie een breed vakgebied is en dat cardiologen zich soms ook specialiseren in specifieke deelgebieden, zoals interventiecardiologie, elektrofysiologie, kindercardiologie of preventieve cardiologie.

Werkzaamheden cardioloog

Een cardioloog is dus een internist die zich gespecialiseerd heeft in cardiologie. Wanneer het gaat om operaties worden deze uitgevoerd door een gespecialiseerde chirurg die men thoraxchirurg noemt. Een thoraxchirurg is weer gespecialiseerd in thoraxchirurgie, wat betrekking heeft op de thorax gelegen organen zoals het hart, de longen en de intrathoracale bloedvaten. Thorax is een andere benaming voor de borstkas of ribbenkast van de mens. Ondanks dat de cardioloog zelf geen operaties uitvoert is deze natuurlijk wel nauw verbonden met de patiënt.

Diverse taken van een cardioloog zijn:

  • Het verrichten van hart- en vaatonderzoeken bij patiënten.
  • Het opstellen van behandelplannen en medicatie plannen.
  • Het uitvoeren van kleine ingrepen (dotteren en hartkatheterisatie).
  • Het geven van voorlichting aan hartpatiënten.
  • Het ondersteunen van de cardiothoracaal chirurg (thoraxchirurg).
  • Het overleggen met andere specialisten.

Beroep cardioloog:

Specialisme cardiologie:

Opleidingen tot cardioloog

Een opleiding tot cardioloog is alleen mogelijk als je al beschikt over de universitaire studie geneeskunde. Na de studie geneeskunde zal de basisarts moeten kiezen voor de opleiding cardiologie, die alleen intern te volgen is. De studie cardiologie zal in totaal nog eens zes jaar in beslag nemen. De totale opleidingsduur tot cardioloog zal dan ook minimaal twaalf jaar bedragen. De studie cardiologie bestaat voornamelijk uit het opdoen van praktijkervaring. Dit neemt niet weg dat er ook aandacht is voor theorielessen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse vereniging voor Cardiologie NVVC. Wanneer je start als zelfstandig cardioloog, dan is het nodig om zelf de administratie bij te houden volgens de eisen van de Belastingdienst.

Bedrijven waar een cardioloog werkzaam kan zijn

Als cardioloog ben je werkzaam in een algemeen ziekenhuis of ben je werkzaam voor een Universitair Medisch Centrum. Als cardioloog kan je werkzaam zijn op verschillende afdelingen zoals de eerste hulp, polikliniek, operatiekamer of op de afdeling cardiologie zelf.

Competenties cardioloog

De meeste ziekenhuizen die cardiologen opleiden werken met vaste competentieprofielen, waarbinnen veel aandacht is voor de verschillende competenties. De belangrijkste competentie van een cardioloog is het medisch handelen. Ook communicatie is een belangrijke competentie, omdat je te maken krijgt met veel verschillende patiënten en collega's. Denk bijvoorbeeld aan hartfalenverpleegkundigen, radiologen, internisten en aan revalidatieartsen. Algemeen belangrijke woorden zijn onderzoeksvaardigheden, besluitvaardigheid, kennis, stressbestendigheid, leiderschap, doorzettingsvermogen, analytisch, plannen, overleggen, samenwerken, integriteit en sociabiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als cardioloog

Het arbeidsmarktperspectief als cardioloog is goed te noemen. Dit komt ook doordat het een lange studie betreft die ongeveer twaalf jaar in beslag zal nemen. Daarnaast is het vakgebied cardiologie steeds in ontwikkeling, waardoor cardiologen steeds meer verschillende soorten onderzoeken en behandelingen kunnen uitvoeren. De doorgroeimogelijkheden als cardioloog moeten gezien worden in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of een leidinggevende functie. Wetenschappelijk onderzoek kan bijvoorbeeld betrekking hebben op moleculair onderzoek op het gebied van hartproblemen. Ook het promoveren kan aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris cardioloog

Als cardioloog werkzaam in loondienst zal je in veel gevallen onder de cao ziekenhuizen of de cao medisch specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als cardioloog in loondienst zal doorgaans tussen de 6500 en 11000 bruto per maand bedragen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een cardioloog werkzaam is als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld in een maatschap, kan het salaris vele malen hoger uitvallen. Tijdens de opleidingsperiode zal het salaris als cardioloog beduidend lager uitvallen.

Read this information on Cardiologist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Kardiologe auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Cardiologo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Cardioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Cardioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl