Internist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep internist
Werken als internist
Werkzaamheden internist
Wat is een internist?
Wat is een internist-endocrinoloog?
Wat doet een internist allemaal:
Wat doet een internist:
Beroepsfilm internist:
Opleidingen tot internist
Bedrijven waar een internist werkzaam kan zijn
Competenties internist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als internist
Arbeidsvoorwaarden en salaris internist
Eigen bedrijf starten als Internist
Boekhoudprogramma vergelijken Internist

Beroep internist

Een internist is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van inwendige ziekten. Het specialisme waarbinnen een internist werkzaam is, noemt men ook wel interne geneeskunde of inwendige geneeskunde. Als internist behandel je adolescenten en volwassenen, die verschillende ziektebeelden kunnen hebben. Adolescentie heeft betrekking op de overgang tussen de jeugd en volledige volwassenheid. De onderzoeksgebieden van een internist zijn breed te noemen en kunnen per internist verschillen, afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan bloedziekten, nierziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, kanker en aan allergische aandoeningen. Afhankelijk van de internist kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan de benamingen oncoloog, specialist ouderengeneeskundige of allergoloog. De benaming internist moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende internisten zijn, die ook andere benamingen kunnen gebruiken. Een internist is een medisch specialist, echter zal een internist zelf geen operaties uitvoeren. Een internist kan tijdens operaties wel adviseren als dat nodig mocht zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een internist het beste omschrijven als het behandelen van inwendige ziekten van de inwendige organen. Als internist ben je meestal werkzaam op de polikliniek. Op de polikliniek onderzoekt en behandelt de internist patiënten. Hiertoe behoort ook het diagnosticeren en het voorschrijven van medicatie. De werkzaamheden van een internist hebben ook betrekking op het geven van voorlichting met betrekking tot de leefstijl van de patiënten. Omdat de werkzaamheden van een internist zeer breed zijn zal een internist veel samenwerken met andere medisch specialisten. Denk hierbij aan het voeren van overleg of aan het maken van afspraken die betrekking hebben op patiënten.

Werken als internist

Een internist is dus een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in de behandelingen van inwendige ziekten. Internisten, die werkzaam zijn binnen algemene ziekenhuizen, zijn vaak werkzaam binnen het volledige werkgebied van interne geneeskunde. Internisten die werkzaam zijn binnen academische ziekenhuizen zijn vaak gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen of aandachtsgebieden. Het is dus niet zo dat alle internisten dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de internist en het ziekenhuis. De ziektebeelden, die een internist kan behandelen zijn onder andere kanker, infectieziekten, bloedziekten, nierziekten en allergische aandoeningen. Het vakgebied van een internist is onderverdeeld in verschillende deelgebieden, zoals reumatologie, medische oncologie, klinische geriatrie, allergologie, cardiologie, nefrologie, hematologie en gastro-enterologie. Zoals eerder omschreven zijn internisten vaak werkzaam binnen de polikliniek. Binnen de polikliniek behandel je verschillende patiënten, stel je diagnoses en schrijf je medicatie voor. Daarnaast zijn internisten nauw betrokken bij patiënten die opgenomen zijn binnen een bepaalde afdeling.

Werkzaamheden internist

Eén van de belangrijkste taken van een internist is het vaststellen van de diagnose. Het diagnosticeren van patiënten is een combinatie van gesprekken voeren met patiënten en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. De gesprekken met patiënten zijn voor een internist belangrijk om de voorgeschiedenis van de patiënten te leren kennen. Dit soort gesprekken noemt men ook wel eens anamnese. Tijdens een anamnese gesprek kunnen patiënten relevante omstandigheden vermelden, die de internist verder kunnen helpen met zijn diagnose. Denk bijvoorbeeld aan afkomst, leeftijd, gewicht, mogelijke eerdere ziekten, mogelijke kinderziekten, mogelijke verslavingen, allergieën en de ziektegeschiedenis van de familie. Aan de hand van het anamnesegesprek en het lichamelijk onderzoek kan de internist een differentiële diagnose opstellen. Een differentiële diagnose is een wetenschappelijke methode om een ziekte vast te kunnen stellen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de internist minimaal twee of meerdere ziekten kan vaststellen, die het ziektebeeld kunnen verklaren. Als in een verder stadium de echte oorzaak van de ziekte gevonden is kan de internist tot een definitieve diagnose komen en een behandelplan opstellen. Internisten kunnen op verschillende manieren inwendig onderzoek uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van endoscopie onderzoeken.

Wat is een internist?

Een internist is een arts die gespecialiseerd is in de interne geneeskunde, een medisch vakgebied dat zich richt op de preventie, diagnose en behandeling van ziekten bij volwassenen. Internisten zijn opgeleid om een breed scala aan medische aandoeningen te behandelen, variërend van eenvoudige tot complexe ziekten. Ze hebben een diepgaand begrip van het functioneren van het menselijk lichaam en zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van interne organen, zoals het hart, de longen, de nieren, de lever, de darmen, het endocriene systeem (hormoonstelsel) en het immuunsysteem. De taken van een internist omvatten onder andere:

 • Diagnose stellen: Internisten zijn bedreven in het stellen van een juiste diagnose door het grondig beoordelen van de medische geschiedenis van de patiënt, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het aanvragen van relevante diagnostische tests, zoals bloedonderzoek, beeldvorming of biopsieën.
 • Behandeling bieden: Internisten zijn verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van behandelingen voor verschillende medische aandoeningen. Dit kan het voorschrijven van medicatie, het aanbevelen van levensstijlveranderingen, het beheren van chronische ziekten, het verwijzen naar andere specialisten of het uitvoeren van procedures omvatten.
 • Preventieve zorg: Internisten spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van preventieve zorg en het identificeren van risicofactoren voor ziekten. Ze kunnen patiënten adviseren over gezonde levensstijlkeuzes, vaccinaties aanbevelen, screeningsprocedures uitvoeren en vroege tekenen van ziekten opsporen.
 • Coördinatie van zorg: Internisten werken vaak samen met andere specialisten en zorgverleners om een alomvattende en geïntegreerde zorg aan hun patiënten te bieden. Ze coördineren de zorg, verwijzen patiënten door naar de juiste specialisten wanneer nodig en zorgen voor continuïteit van zorg.

Internisten kunnen zich ook verder specialiseren in specifieke deelgebieden van de interne geneeskunde, zoals cardiologie, gastro-enterologie, endocrinologie, hematologie, pulmonologie, nefrologie, oncologie, reumatologie en infectieziekten.

Wat is een internist-endocrinoloog?

Een internist-endocrinoloog is een specialist binnen de geneeskunde die zich richt op de diagnose en behandeling van endocriene aandoeningen. Endocrinologie is een sub specialiteit van de interne geneeskunde die zich bezighoudt met het begrijpen van de hormonale systemen in het lichaam en de ziekten die daarmee samenhangen.

Een internist-endocrinoloog heeft expertise op het gebied van het endocriene systeem, dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de hormonen in het lichaam. Hormonen zijn chemische boodschappers die essentieel zijn voor de regulatie van verschillende lichaamsfuncties, zoals metabolisme, groei, reproductie, energieniveau en het functioneren van organen.

Wat doet een internist allemaal:

 • Het onderzoeken van patiënten.
 • Het diagnosticeren van patiënten.
 • Het adviseren van patiënten (voorlichting).
 • Het opstellen van behandelplannen.
 • Het overleggen met andere specialisten.
 • Het uitvoeren van medische ingrepen.
 • Het bijstaan van patiënten.

Wat doet een internist:

Beroepsfilm internist:

Opleidingen tot internist

Een opleiding tot internist is alleen mogelijk als je al beschikt over de universitaire studie geneeskunde. Na de studie geneeskunde zal de basisarts moeten kiezen voor de opleiding interne geneeskunde. De studie interne geneeskundige zal in totaal nog eens zes jaar in beslag nemen. De eerste vier jaar van de studie interne geneeskunde bestaat uit stage, waarbinnen je werkzaam zal zijn op verschillende afdelingen van de interne geneeskunde. Na de vier jaar moet er een specialisatie gekozen worden zoals oncologie of klinische geriatrie. De totale opleidingsduur tot internist zal dan ook minimaal twaalf jaar in beslag nemen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse internisten vereniging (NIV). Als zelfstandig werkende internist is het raadzaam om van online boekhouden gebruik te maken. Hiermee kun je de complete administratie bijhouden.

Bedrijven waar een internist werkzaam kan zijn

Een internist kan voor verschillende ziekenhuizen werkzaam zijn, zoals een algemeen ziekenhuis, specialistisch ziekenhuis of academisch ziekenhuis. De werkzaamheden van een internist kunnen per ziekenhuis en internist verschillen, omdat niet alle internisten over dezelfde specialisatie beschikken. Als internist kan het ook zijn, afhankelijk van de opleiding en ervaring, dat je op andere vlakken actief bent, zoals het geven van voorlichting of het geven van onderwijs. Vanzelfsprekend kan een internist ook werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties internist

Als internist moet je over veel verschillende competenties beschikken. Eén van de moeilijkste competenties van een internist is het kunnen voeren van slechtnieuwsgesprekken, omdat dit als internist regelmatig voor zal komen. In dat opzicht zal je dus moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Communicatie heeft ook betrekking op de samenwerking met verschillende interne en externe collega's. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundige, diëtisten, chirurgen, fysiotherapeuten en bijvoorbeeld aan huidtherapeuten. Daarnaast ben je als internist een onderzoeker en zul je moeten beschikken over algemene onderzoeksvaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, luisteren, integriteit, leergierigheid, plannen, organiseren, wet- en regelgeving, sensitiviteit, analytisch, stressbestendigheid en medisch handelen. Vanzelfsprekend heeft een internist te maken met veel verschillende vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als internist

Het arbeidsmarktperspectief van een internist is goed te noemen, mede door de lange opleidingsduur tot internist. Een internist zal dan ook geen moeite hebben met het verkrijgen van werk. De meeste ziekenhuizen staan te springen om goed opgeleide medisch specialisten. De doorgroeimogelijkheden van een internist moeten gezien worden in het verder specialiseren in medisch specialist of het promoveren. Internisten kunnen op verschillende manieren doorgroeien binnen hun carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris internist

Als een internist werkzaam is in loondienst zal deze in veel gevallen onder de cao ziekenhuizen vallen of de cao medisch specialist, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als internist in loondienst zal doorgaans tussen de 6500 en 11000 bruto per maand bedragen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een internist werkzaam is als zelfstandig ondernemer in bijvoorbeeld een maatschap kan het salaris vele malen hoger uitvallen. Tijdens de opleidingsperiode zal het salaris als internist beduidend lager uitvallen.

Eigen bedrijf starten als Internist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Internist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Internist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Internist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Internist.

Mijnzzp.nl