Nefroloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep nefroloog
Werken als nefroloog
Voordelen en nadelen van een niertransplantatie
Diverse taken als nefroloog:
Film: wat is een nefroloog:
Film: wat doen de nieren:
Opleidingen tot nefroloog
Bedrijven waar een nefroloog werkzaam kan zijn
Competenties nefroloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als nefroloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris nefroloog
Eigen bedrijf starten als Nefroloog
Boekhoudprogramma vergelijken Nefroloog

Beroep nefroloog

Een nefroloog is een internist die als onderdeel van interne geneeskunde een specialisatie heeft in nefrologie en zich bezighoudt met nieraandoeningen. Daarom is de benaming internist-nefroloog ook wel van toepassing. Je hebt bij de uitoefening van dit beroep als arts te maken met patiënten die over een verminderde nierfunctie beschikken. Er zijn binnen de nefrologie verschillende aandoeningen die voor behandeling door een nefroloog in aanmerking komen. Bijvoorbeeld als er sprake is van diabetische nefropathie, maar ook indien een patiënt te maken heeft met aantasting van nieren als gevolg van het gebruik van NSAID’s. Zo zijn er nog een aantal ziekten waar een nefroloog behandelingen voor kan toepassen, zoals contrastnefropathie en de ziekte van Berger. Ook maligne hypertensie zijn voorbeeld van ziekten, waarbij een nefroloog patiënten met deze aandoening onder behandeling heeft. Dat geldt eveneens voor patiënten die te maken hebben met een hoge bloeddruk die moeilijk te behandelen is. Een nefroloog gaat als eerste in gesprek met patiënten die via een verwijzing op bezoek komen. Daarbij voorziet een nefroloog in het opstellen van een behandeladvies. Er volgt doorgaans eerst een lichamelijk onderzoek tijdens het bezoek aan de polikliniek waar de nefroloog werkzaam is. Het lichamelijk onderzoek bestaat in dat geval onder meer uit het meten van de bloeddruk. Ook krijgt de patiënt de vraag of er lichamelijke klachten zijn en vindt er een bespreking plaats van bloed- en urineonderzoek dat eerder is uitgevoerd. Het is eveneens mogelijk dat een nefroloog opdracht geeft tot extra onderzoeken. Denk daarbij aan het laten uitvoeren van een echo of van een scan van de nieren. Een nefroloog bespreekt vervolgens de uitslagen eveneens met de patiënt en beantwoordt vragen. Nefrologen zijn ook wel aan te merken als nierspecialist.

Werken als nefroloog

Een nefroloog is dus een medisch specialist, arts en internist die zich in de interne geneeskunde gespecialiseerd heeft op het gebied van nieraandoeningen. Doorgaans vindt er vanuit de huisarts een verwijzing plaats naar de nierspecialist. Een nefroloog kan met verschillende soorten patiënten te maken krijgen, zoals nierpatiënten, dialysepatiënten en transplantatiepatiënten. Er zijn dan ook verschillende behandelingen die voorgeschreven kunnen worden, zoals een nierfunctie vervangende behandeling. In dat geval is het mogelijk dat een patiënt een behandeling in de vorm van nierdialyse krijgt voorgeschreven. Bij deze behandeling worden de afvalstoffen uit het bloed verwijderd net als overtollig vocht en is er sprake van het overnemen van de nierfunctie. Het is ook mogelijk dat een nefroloog een conservatieve behandeling voorschrijft of dat het nodig is om een niertransplantatie uit te voeren. Een nefroloog is niet de persoon die de transplantatie uitvoert, want dat wordt door een chirurg gedaan.

Voordelen en nadelen van een niertransplantatie

Een niertransplantatie is een zware lichamelijke ingreep en is tevens een gebeurtenis die invloed kan hebben op sociaal en psychisch gebied. Na een niertransplantatie is er geen dialyse meer nodig en gelden er ook haast geen dieetbeperkingen meer. Bovendien zijn nierpatiënten na een transplantatie minder snel vermoeid is deelname aan het maatschappelijk leven weer mogelijk. Er zijn echter ook een aantal nadelen verbonden aan een niertransplantatie. Elke operatie brengt risico’s met zich en er is dus een kans op complicaties aanwezig. Bovendien is er veel medicatie nodig en gaan die gepaard met mogelijke bijwerkingen, zoals suikerziekte, infecties, orgaanschade en botontkalking. Een nefroloog kan uiteraard de voordelen en nadelen met de patiënt bespreken om deze een weloverwogen beslissing te laten nemen.

Diverse taken als nefroloog:

  • Bloeddruk meten.
  • Bloed- en urineonderzoek bespreken.
  • Resultaten eventuele echo of scan bespreken.
  • Praten met de patiënt.
  • Behandelopties voorleggen.
  • Behandeladvies opstellen.
  • Vragen van patiënten beantwoorden.
  • Medicijnen voorschrijven.

Film: wat is een nefroloog:

Film: wat doen de nieren:

Opleidingen tot nefroloog

De opleiding tot nefroloog is een lang traject. Zo is het eerst nodig om minimaal vier jaar van de opleiding tot internist afgerond te hebben. Hier vallen ook verplichte stages onder. Gedurende de opleiding is het verder doorgaans een vereiste om minimaal twintig transplantatiestages te hebben doorlopen. Na de opleiding van internist volgt de opleiding tot medisch specialist. Een ruime ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek als wetenschapper en onderzoeker inclusief publicatie kan een voorwaarde zijn. De specifieke opleiding gericht op een aandachtsgebied kent een klinische stage als onderdeel. Bijvoorbeeld door stage te lopen op een afdeling waar patiënten met nieraandoeningen liggen, zoals met een chronische nierinsufficiëntie, nierziekten, hypertensie en patiënten met een nierfunctie vervangende behandeling. Ook een poliklinische stage maakt deel uit van de opleiding, en wel in de polikliniek nefrologie. Zo is er ook een nefrologische consulten stage van toepassing net als een dialysestage en transplantatiestage. Het is mogelijk dat stages gecombineerd plaatsvinden. Als zelfstandig nefroloog is het verstandig om van online boekhoudsoftware gebruik te maken.

Bedrijven waar een nefroloog werkzaam kan zijn

Een nefroloog is doorgaans werkzaam in een ziekenhuis op de afdeling nefrologie of afdeling nierziekten. Het is ook mogelijk dat een nefroloog zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek of les geeft als universitair docent.

Competenties nefroloog

De competenties van een nefroloog zijn te vergelijken met die van een medisch specialist. Er zijn op het beroep namelijk algemene competenties van toepassing. Denk daarbij aan het beschikken over adequate kennis en vaardigheden binnen het vakgebied. Dat is bij een nefroloog dus het vakgebied nefrologie. Het is ook belangrijk om communicatief sterk onderlegd te zijn, onder meer om een behandelrelatie met een nierpatiënt op te bouwen. Daarnaast is het van belang samen te werken en overleg te plegen met collega’s en zorgverleners. Een kritische blik op kennis en wetenschap binnen het vakgebied is van groot belang, net als de wil om de gezondheid van patiënten te bevorderen. Ook is het belangrijk om middelen op een verantwoorde wijze te besteden en oog te hebben voor de organisatie. Tot slot geldt dat een professionele houding een belangrijke competentie is om als nefroloog te werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als nefroloog

De gezondheidszorg maakt deel uit van de maatschappij en er is altijd behandeling nodig van patiënten die met nierziekten en nieraandoeningen te maken hebben. Wat dat betreft, is er geen wijziging te verwachten in het arbeidsmarktperspectief dat nu als gunstig is te beschouwen. Er zijn opties om door te groeien. Bijvoorbeeld door te promoveren of wetenschappelijk onderzoek uit te voeren of door als nefroloog, als hoogleraar of als universitair docent te gaan werken en op universitair niveau colleges te geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris nefroloog

Het salaris van een nefroloog bedraagt gemiddeld tussen de 6.500 euro en 11.000 euro per maand. Er zit wat dat betreft een groot verschil tussen het laagste salaris en het hoogste salaris per maand. Dat heeft onder meer te maken met de ervaring en leeftijd van een nefroloog.

Eigen bedrijf starten als Nefroloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Nefroloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Nefroloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Nefroloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Nefroloog.

Mijnzzp.nl