Medisch specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep medisch specialist
Werken als medisch specialist
Speciaal register voor medisch specialisten
Wat doet een medisch specialist:
Film: Medisch specialisten in opleiding:
Film: Wat doet een medisch specialist:
Opleidingen tot medisch specialist
Bedrijven waar een medisch specialist werkzaam kan zijn
Competenties medisch specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medisch specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris medisch specialist
Eigen bedrijf starten als Medisch specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Medisch specialist

Beroep medisch specialist

Een medisch specialist is een arts die over specifieke expertise beschikt binnen een medisch vakgebied. Een medisch specialist heeft zich bijvoorbeeld gespecialiseerd met aandacht voor een bepaald lichaamsdeel of organen. Ook een specialisatie in de richting van een bepaalde ziekte is mogelijk. Zo geldt dat eveneens voor bepaalde methoden of voor bepaalde doelgroepen. Een medisch specialist is daarom een algemene benaming voor een beroep, waarin de arts zich heeft gespecialiseerd. De arts met specialisatie voor een bepaald deelgebied van geneeskunde beschikt over de kennis en ervaring om het specialisme uit te oefenen. Een medisch specialist die zich richt op bepaalde lichaamsdelen houdt zich onder meer bezig met lichamelijk onderzoek. Bijvoorbeeld om het medisch klachtenpatroon in kaart te brengen. Hierbij maakt de arts van uiteenlopende middelen gebruik. Zo wordt de eigen expertise ingezet, maar maakt de specialist eveneens gebruik van röntgenapparatuur of van andere medische instrumenten. Bijvoorbeeld van een echoapparaat om een medische diagnose te stellen. Op basis van het onderzoek stelt de medisch specialist een behandelplan op, vaak met als doel om de ziekte of aandoening te verhelpen. Indien dat niet mogelijk is, volgt er een behandelplan om de ziekte of aandoening onder controle te houden. Een medisch specialist heeft onder meer de bevoegdheid om medicijnen voor te schrijven. Het is ook mogelijk dat een medisch specialist, afhankelijk van de specialisatie, operaties uitvoert. Een medisch specialist krijg patiënten doorverwezen vanuit de eerste lijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van een huisartsbezoek. Naast het aannemen van patiënten en het uitvoeren van onderzoek met een behandelplan voert de medisch specialist ook controles uit. Het worden van medisch specialist is alleen mogelijk door het volgen van aanvullende studies na de studie geneeskunde.

Werken als medisch specialist

Een medisch specialist is dus een arts die zich op een bepaald deel van de geneeskunde richt. Dat betekent dat er allerlei soorten medische specialisten zijn, zoals een KNO-arts die zich bezighoudt met ziektes en aandoeningen rond de keel, neus en oren. Een anesthesioloog is een medisch specialist die patiënten anesthesie geeft voor een operatie of voor een belastend medisch onderzoek. Daarbij houdt deze medische specialist vitale functies in de gaten, zoals de ademhaling en het bewustzijn. Een cardioloog houdt zich bezig met cardiologie en richt zich op het behandelen van patiënten met hart- en vaatziekten. Zo is een chirurg een medisch specialist die operaties uitvoert. Een oncoloog houdt zich bezig met de specialisatie op het gebied van interne geneeskunde. Zo is een gynaecoloog gespecialiseerd in het behandelen van problemen op het gebied van het vrouwelijke voortplantingsorgaan. Er zijn wat dat betreft voor elk deelgebied van de geneeskunde allerlei soorten medische specialisten te onderscheiden. Een dermatoloog houdt zich bijvoorbeeld bezig met huidproblemen en een klinisch geriater richt zich op de behandeling van oudere patiënten in het ziekenhuis. Zo zijn er nog een aantal medisch specialisten te onderscheiden, variërend van neuroloog tot radioloog en van internist tot reumatoloog.

Speciaal register voor medisch specialisten

Het is in Nederland alleen toegestaan dat een arts zich specialist noemt als deze ingeschreven staat in een speciaal register. Om ingeschreven te kunnen staan, dient de arts aan bepaalde voorwaarden voor het specialisme te voldoen. Er is een college dat daarvoor de eisen vaststelt, zoals het volgen van een opleiding gedurende een aantal jaren binnen een erkend ziekenhuis. Een basisarts heeft de mogelijkheid om zich aan te melden voor een opleiding medisch specialisme. Er zijn verschillende colleges die binnen de deelgebieden van geneeskunde registratieregels bepalen. Dat is het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) met de registratiecommissie MSRC. Ook het College voor Huisartsgeneeskunde, verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten heeft een registratiecommissie. Dat is het HVCR. Dan is er ook nog het College voor Sociale Geneeskunde met SGRC als registratiecommissie.

Wat doet een medisch specialist:

  • Lichamelijk onderzoek
  • Klachten in kaart brengen
  • Luisteren naar patiënt
  • Diagnose stellen
  • Behandelplan opstellen
  • Behandeling uitvoeren
  • Medicijnen voorschrijven
  • Controles uitvoeren
  • Medische handelingen verrichten

Film: Medisch specialisten in opleiding:

Film: Wat doet een medisch specialist:

Opleidingen tot medisch specialist

Het is eerst nodig om een basisopleiding tot arts te volgen. Dat is de universitaire opleiding geneeskunde die doorgaans zes jaar duurt. Daarmee ben je basisarts, waarna het mogelijk is om een vervolgopleiding tot medisch specialist te doen. Er zijn verschillende opleidingen voor medisch specialisten binnen het ziekenhuis te volgen. Deze opleidingen nemen eveneens meerdere jaren in beslag. Zie voor meer informatie ook de Federatie Medisch Specialisten. Als medisch specialist kun je gebruikmaken van meerdere goede online boekhoudprogramma's voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een medisch specialist werkzaam kan zijn

Medisch specialisten zijn doorgaans werkzaam in ziekenhuizen. Denk daarbij aan internisten net als aan chirurgen en aan klinisch geriaters. Er zijn echter ook medisch specialisten die buiten het ziekenhuis het beroep uitoefenen. Bijvoorbeeld specialisten in de oudergeneeskunde, zoals in verpleeghuizen of medisch specialisten die bij de GGD werkzaam zijn.

Competenties medisch specialist

Er gelden voor de functie van medisch specialist verschillende beroepscompetenties en richtlijnen die zijn vastgesteld. Een van de algemene competenties uit de richtlijnen van de KNMG is bijvoorbeeld dat de specialist over adequate kennis beschikt binnen het vakgebied. Het communicatieve aspect is eveneens van belang bij het uitvoeren van een van de beroepen als medisch specialist. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de medisch specialist met patiënten een effectieve behandelrelatie ontwikkelt. Bovendien is het goed kunnen luisteren van groot belang om op doelmatige manier informatie van de patiënt te krijgen. Tot de communicatieve vaardigheden behoort ook het schriftelijk verslag doen over casussen. Verder dient een medisch specialist in staat te zijn om samen te werken en medische informatie met een kritische blik te bekijken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medisch specialist

Een medisch specialist heeft een lange weg afgelegd om een specifiek beroep binnen de deel-geneeskunde uit te oefenen. Binnen de zorgsector en in ziekenhuizen is er altijd vraag naar medisch specialisten voor uiteenlopende medische gebieden. Daarom is er sprake van een goed arbeidsmarktperspectief. Voor wat betreft de mogelijkheden om door te groeien, zijn er uiteenlopende opties beschikbaar. Bijvoorbeeld door te promoveren of door naast het werk in het ziekenhuis ook als universitair docent college te geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medisch specialist

Het salaris voor een medisch specialist in loondienst ligt gemiddeld tussen 7.000 euro en 12.000 euro bruto per maand. Er zijn ook medisch specialisten die als zelfstandige werkzaam zijn. Het inkomen is in dat geval hoger met een bedrag van 18.000 euro per maand of rond de 220.000 euro bruto op jaarbasis.

Eigen bedrijf starten als Medisch specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Medisch specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Medisch specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medisch specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Medisch specialist.

Mijnzzp.nl