Gynaecoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gynaecoloog
Werken als gynaecoloog
Verloskundige en gynaecoloog
Diverse taken van een gynaecoloog:
Wat doet een gynaecoloog:
Beroepsfilm Gynaecoloog:
Opleidingen tot gynaecoloog
Bedrijven waar een gynaecoloog werkzaam kan zijn
Competenties gynaecoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gynaecoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris gynaecoloog
Eigen bedrijf starten als Gynaecoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Gynaecoloog

Beroep gynaecoloog

Een gynaecoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in gynaecologie. Gynaecologie heeft betrekking op vrouwenziekten en aandoeningen, zoals aan vrouwelijke geslachtsorganen, plasproblemen, menstruatieproblemen en vruchtbaarheidsstoornissen. Daarnaast heeft gynaecologie betrekking op seksuele problemen, zwangerschappen en bevallingen. De meeste zwangere vrouwen komen alleen in aanraking met een gynaecoloog als een zwangerschap of bevalling niet verloopt zoals deze behoort te verlopen. Dit kan ook inhouden het preventief onderzoeken van vrouwen om mogelijke problemen te voorkomen. Een gynaecoloog noemt men ook wel eens een vrouwenarts, maar dit is geen officiële benaming. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gynaecoloog het beste omschrijven als het behandelen van specifieke ziekten die toebehoren tot vrouwen, inclusief vrouwenaandoeningen. Het beroep gynaecoloog kent verschillende deelgebieden, zoals verloskunde, voortplantingsgeneeskunde, invasieve gynaecologie, gynaecologische oncologie en urogynaecologie (bekkenbodemproblematiek en incontinentie). De werkzaamheden van een gynaecoloog bestaan over het algemeen uit het houden van spreekuren, het onderzoeken van vrouwen en het uitvoeren van operaties. Een gynaecoloog zal ook veel te maken krijgen met andere medisch specialisten, zoals kinderartsen, verloskundigen, internisten en urologen. Als gynaecoloog ben je over het algemeen werkzaam met vrouwen in de leeftijd van twintig tot en met zeventig jaar oud. Om bij een gynaecoloog terecht te komen is het meestal nodig om een verwijzing te krijgen van een huisarts of verloskundige. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een gynaecoloog aan te merken als belangrijke werkzaamheden. Dit heeft ook betrekking op het maken van echo's, het voorschrijven van medicijnen en het adviseren over mogelijke therapieën. Ook het geven van passende nazorg is een belangrijke taak van een gynaecoloog.

Werken als gynaecoloog

Een gynaecoloog is dus een arts, die zich gespecialiseerd heeft in gynaecologie. Een gynaecoloog heeft eigenlijk twee taken, namelijk gynaecologie en verloskunde. Bij het verloskundige deel begeleidt de gynaecoloog gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen. De gynaecoloog voert bijvoorbeeld een keizersnede uit wanneer dat nodig is bij een bevalling. Daarnaast kan een gynaecoloog een abortus of sterilisatie uitvoeren. Als vrouw kan je ook te maken krijgen met een gynaecoloog wanneer het niet lukt om zwanger te worden. De behandeling van alle vrouwenziekten behoort tot het takenpakket van een gynaecoloog. Denk hierbij onder andere aan ontstekingen van de geslachtsorganen, stoornissen van de menstruatiecyclus en aan ernstige ziektes zoals kanker. Zoals eerder omschreven kan je als gynaecoloog ook samenwerken met andere medisch specialisten. Dit betreft meestal internisten, kinderartsen en urologen.

Verloskundige en gynaecoloog

Een verloskundige kan zwangere vrouwen doorverwijzen naar een gynaecoloog uit voorzorg, of wanneer er speciale onderzoeken uitgevoerd moeten worden die alleen uitgevoerd kunnen worden door een gynaecoloog. Het doorverwijzen naar een gynaecoloog kan om verschillende redenen gedaan worden, zoals bij suikerziekte, een hoge bloeddruk, bij bloedverlies, bij ernstige bloedarmoede, bij zwangerschapsvergiftiging, een te kleine baby, een stuit- of dwarsligging, het overmatige braken of bij weeën voor de 37 week of als je in de 43 week nog niet bent bevallen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat een gynaecoloog opgeroepen kan worden tijdens de bevalling om verschillende redenen, zoals wanneer de persweeën niet krachtig genoeg zijn of wanneer de ontsluiting niet vordert.

Diverse taken van een gynaecoloog:

  • Het uitvoeren van operaties bij complicaties.
  • Het uitvoeren van fertiliteitsonderzoek (vruchtbaarheid).
  • Het maken van echo's.
  • Het maken en beoordelen van uitstrijkjes.
  • Het geven van voorlichting.
  • Het behandelen van vrouwenaandoeningen (bekkenpijn, kanker, enz).
  • Het houden van spreekuur.
  • Het begeleiden van bevallingen.

Wat doet een gynaecoloog:

Beroepsfilm Gynaecoloog:

Opleidingen tot gynaecoloog

Wie een carrière ambieert als gynaecoloog zal de universitaire opleiding geneeskunde moeten volgen en afronden van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire opleiding geneeskunde ben je een basisarts en zal je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot gynaecoloog, die nog eens zes jaar in beslag zal nemen. De totale opleidingsduur bedraagt dan ook ongeveer twaalf jaar. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie (NVOG). Als zelfstandig werkende gynaecoloog kun je de administratie bijhouden door middel van online boekhouden.

Bedrijven waar een gynaecoloog werkzaam kan zijn

Als gynaecoloog ben je werkzaam in ziekenhuizen, maar je kan ook werkzaam zijn in privéklinieken. Daarnaast kan je ervoor kiezen om als onderzoeker werkzaam te zijn in een Universitair Medisch Centrum.

Competenties gynaecoloog

Als gynaecoloog moet je over veel verschillende competenties beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en je moet integer zijn. Daarnaast zijn algemene kennis, wetenschap en onderzoeksvaardigheden belangrijk binnen het beroep. Vanzelfsprekend heeft een gynaecoloog te maken met vaste beroepscompetenties, die aangeleerd worden tijdens de opleiding. Algemeen belangrijke woorden zijn geboortezorg, innovatie, luisteren, zelfstandigheid, waakzaamheid, controleren, analytisch, passie, energie en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gynaecoloog

Het arbeidsmarktperspectief als gynaecoloog is goed te noemen. Het beroep gynaecoloog vraagt om een langdurige en zware opleiding, waardoor het verkrijgen van een baan geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als gynaecoloog moeten gezien worden in het promoveren of het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een leidinggevende functie binnen de afdeling.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gynaecoloog

Wanneer een gynaecoloog in loondienst werkzaam is zal deze onder de cao ziekenhuizen of de cao medisch specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een gynaecoloog in loondienst van een ziekenhuis zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 6000 en 11.000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wanneer een gynaecoloog werkzaam is in een maatschap als ondernemer kan dit aanzienlijk meer zijn.

Eigen bedrijf starten als Gynaecoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gynaecoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gynaecoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gynaecoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gynaecoloog.

Mijnzzp.nl