Diabetesverpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die een aanvullende vervolgopleiding genoten heeft tot diabetesverpleegkundige. Een diabetesverpleegkundige is dan ook gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten die diabetes mellitus hebben. Diabetes mellitus is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden. Een andere benaming voor diabetes mellitus is ook wel suikerziekte. Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte waarbij de alvleesklier onvoldoende of geen insuline aanmaakt. Diabetes is een chronische ziekte die voor een langere periode zal voortduren (minimaal zes tot acht maanden). Een ander belangrijk kenmerk van een chronische ziekte is dat hiervoor over het algemeen geen vaccins en medicijnen beschikbaar zijn, waardoor de ziekte zal verminderen of verdwijnen. Diabetes is tegenwoordig goed behandelbaar echter is diabetes nog steeds niet geneesbaar. Diabetespatiënten moeten op de juiste manier behandeld worden omdat diabetespatiënten anders uiteindelijk schade kunnen oplopen aan hun ogen, nieren, zenuwweefsel en bloedvaten. Een andere groot risico van diabetespatiënten is dat ze zelfs kunnen overlijden wanneer er sprake is van acute ernstige ontregeling van de bloedsuikerspiegel. Er bestaan drie (verschilellende) types diabetes namelijk diabetes 1 (insuline-afhankelijke- of jeugddiabetes), diabetes 2 (insuline-onafhankelijke diabetes of ouderdomsdiabetes) en zwangerschapsdiabetes (verhoogde bloedsuikerspiegel). Bij diabetes 1 is er sprake van lage insulineproductie en bij diabetes 2 is er sprake van slechte insulineopname. Een diabetesverpleegkundige is onder andere gespecialiseerd in het controleren van bloedglucose, het injecteren van insuline en het omgaan met een insulinepomp. Ook het begeleiden van diabetespatiënten is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Daarnaast kan een diabetesverpleegkundige verantwoordelijk zijn voor groepseducatie.

Een diabetesverpleegkundige heeft dus te maken met patiënten van alle leeftijden die diabetes hebben, wat betrekking kan hebben op verschillende vormen van diabetes. In de meeste gevallen krijgt een diabetesverpleegkundige te maken met patiënten die door een huisarts doorverwezen zijn naar een diëtist of bijvoorbeeld een internist. Deze specialisten kunnen diabetespatiënten weer doorverwijzen naar een diabetesverpleegkundige omdat diabetesverpleegkundigen beschikken over de juiste kennis om de diabetespatiënten te kunnen begeleiden. Wanneer het kinderen betreft worden deze weer doorverwezen door bijvoorbeeld een kinderarts. Diabetespatiënten moeten jaarlijks diverse keren gecontroleerd worden, wat in veel gevallen gedaan kan worden door een diabetesverpleegkundige. Een diabetesverpleegkundige moet aangemerkt worden als verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist beschikt over een opleiding op Hbo-niveau.

Werken als diabetesverpleegkundige

De begeleiding die een diabetesverpleegkundige kan verzorgen heeft niet alleen betrekking op diabetes mellitus, omdat een diabetesverpleegkundige patiënten ook kan doorverwijzen naar andere specialisten zoals een orthopedagoog, maatschappelijk werker of een psycholoog wanneer mensen problemen ondervinden door hun ziekte. Psychische problematiek is een ruim begrip echter kunnen diabetespatiënten zeker last hebben van psychische problematiek omdat het leren omgaan met diabetes lastig kan zijn voor diabetespatiënten.

Diverse werkzaamheden diabetesverpleegkundige:

  • Het doorverwijzen van diabetespatiënten bij mogelijke problemen
  • Het geven van groepseducatie
  • Het geven van informatie met betrekking tot mogelijk vakantie (de omgang)
  • Het geven van informatie over medicatie, tabletten en insuline
  • Het geven van tips over de beste leefstijl en zelfzorg
  • Het informeren van diabetespatiënten
  • Het leren omgaan met diabetes mellitus
  • Het zelf leren controleren van bloedsuikerwaarden
  • Het zelf leren insuline injecteren

Beroep diabetesverpleegkundigen:

Wat is diabetes:

Opleidingen tot diabetesverpleegkundige

Het worden van een diabetesverpleegkundige is alleen mogelijk als je beschikt over de Hbo-opleiding Verpleegkundige. Daarnaast moet je minimaal over twee jaar relevante werkervaring beschikken voordat je toegelaten zal worden tot de opleiding. De opleiding tot diabetesverpleegkundige zal over het algemeen twaalf maanden in beslag nemen. Enkele aandachtsgebieden binnen de opleiding zijn diabeteszorg, chronisch zieken, klinisch redeneren, voorlichting, behandeling van diabetes mellitus en motiverende gespreksvoering. Zie voor meer informatie ook de beroepsorganisatie V&VN Diabeteszorg en de website Diabetes Fonds waar meer informatie te vinden is over dit onderwerp.

Bedrijven waar een diabetesverpleegkundige werkzaam kan zijn

Een diabetesverpleegkundige is in de meeste gevallen werkzaam op de polikliniek van een ziekenhuis, maar kan ook werkzaam zijn binnen een huisartsenpraktijk. Een diabetesverpleegkundige beschikt over een eigen spreekkamer waarbinnen deze zelfstandig spreekuren zal houden al dan niet samen met andere specialisten.

Competenties diabetesverpleegkundige

Een diabetesverpleegkundige moet beschikken over adequate kennis en vaardigheden met betrekking tot zorgvragers die diabetes hebben. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende patiënten en collega's te maken hebt. Algemeen belangrijke woorden zijn coachen, motiveren, controleren, waakzaamheid, zelfstandigheid, informeren, luisteren, samenwerken, plannen, organiseren en verpleegkundig handelen. De kerncompetenties waarover een diabetesverpleegkundige moet beschikken worden aangeleerd tijdens de vervolgopleiding. Als laatste is het ook belangrijk om educatie te benoemen. Educatie heeft vooral betrekking op het geven van groepseducatie aan diabetespatiënten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als diabetesverpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief als diabetesverpleegkundige is niet zomaar aan te geven, omdat het arbeidsmarktperspectief geheel afhankelijk zal zijn van de opleidingen en werkervaring. Niet iedereen kan zomaar diabetesverpleegkundige worden. De doorgroeimogelijkheden als diabetesverpleegkundige moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen omdat er anders geen echte doorgroeimogelijkheden zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris diabetesverpleegkundige

Een diabetesverpleegkundige zal over het algemeen onder de cao Ziekenhuis vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een diabetesverpleegkundige zal een salaris verdienen tussen de 2600 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Diabetesverpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Diabetesverpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl