Kinderarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kinderarts
Carriere maken als kinderarts
Werken als kinderarts
Kindergeneeskunde:
Opleiders Kindergeneeskunde:
Opleidingen tot kinderarts
Bedrijven waar een kinderarts werkzaam kan zijn
Competenties kinderarts
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kinderarts
Arbeidsvoorwaarden en salaris kinderarts
Eigen bedrijf starten als Kinderarts
Boekhoudprogramma vergelijken Kinderarts

Beroep kinderarts

Een kinderarts is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kinderen. Een kinderarts zal kinderen behandelen vanaf de geboorte tot ze zijn uitgegroeid, wat neerkomt op een leeftijd van ongeveer zestien tot achttien jaar. Een ander woord voor kindergeneeskunde is ook wel pediatrie. Pediatrie komt neer op de medische zorg van zuigelingen en kinderen inclusief adolescenten (overgang jeugd en volwassenheid). De term kinderarts moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende kinderartsen bestaan afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk hierbij aan kinderlongartsen, kinderarts-nefrologen en aan kinderartsen maag-, lever- en darmziekten. Als een kinderarts niet beschikt over een specialisatie spreekt men van een algemeen kinderarts. Een algemeen kinderarts werkt bijvoorbeeld op een polikliniek en kan kinderen doorverwijzen naar een gespecialiseerd kinderarts. Het beroep kinderarts is aan te merken als belangrijk en mooi beroep, omdat je verantwoordelijk bent voor het helpen van kinderen. Dit neemt niet weg dat het beroep kinderarts ook aan te merken is als moeilijk beroep, omdat een kinderarts ook te maken krijgt met kinderen, die ernstig ziek zijn. Daarnaast kan een kinderarts te maken krijgen met kinderen die mishandeld worden. Het is niet zo dat een kinderarts verantwoordelijk is voor het uitvoeren van operaties, omdat dit gedaan wordt door een kinder-chirurg. Als kinderarts ben je op een brede manier gespecialiseerd in de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van kinderen. Een kinderarts is dus een medisch specialist in pediatrie (kindergeneeskunde). Omdat een kinderarts met zuigelingen en kinderen te maken heeft, zal het voorkomen dat een kinderarts beslissingen moet nemen, die zuigelingen of kinderen niet zelf kunnen maken. Dit is een belangrijk verschillen met het behandelen van volwassenen. Een kinderarts kan niet zomaar vergeleken worden met een jeugdarts, omdat een jeugdarts niet alleen werkzaam is binnen de geneeskunde.

Carriere maken als kinderarts

Een kinderarts is dus een arts die zich gespecialiseerd heeft in pediatrie. Zoals eerder omschreven moet de term kinderarts wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende specialisaties bestaan als kinderarts. Een kinderarts die werkt met te vroeg geboren of zieke baby's noemt men bijvoorbeeld een neonatoloog. Een neonatoloog is ook werkzaam binnen de kindergeneeskunde als kinderarts. Daarnaast kan het zo zijn dat kinderen op een bepaalde leeftijd niet meer te maken krijgen met een kinderarts maar met een jeugdarts, afhankelijk van de mogelijke klachten. Het beroep kinderarts is aan te merken als zwaar beroep, omdat een kinderarts te maken heeft met een kwetsbare doelgroep. Het behandelen van zieke kinderen kan soms heel moeilijk en zwaar zijn. Als kinderarts zal je ook veel te maken hebben met de ouders van kinderen, omdat kinderen in veel gevallen niet goed kunnen verwoorden waarvan ze precies last hebben. Als kinderarts zal je ook veel samenwerken met andere specialisten, zoals gynaecologen, psychiaters, internisten en chirurgen, afhankelijk van de soort klachten. Als kinderarts kan je te maken krijgen met kinderen die verschillende aandoeningen en/of ziektes hebben. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die een infectie hebben, aan kinderen die een groeistoornis hebben en aan kinderen, die ademhalingsproblemen hebben. Een kinderarts is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van geneeskundige diagnoses en het opstellen van behandelplannen om kinderen op de beste manier te kunnen helpen.

Werken als kinderarts

Omdat kinderen een kwetsbare doelgroep vormen worden ze over het algemeen snel opgenomen als er een vermoeden is dat er een probleem is. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen dat kinderartsen ook veel in de avonden en in de weekenden werkzaam zijn. Kinderziektes kunnen heel vervelend zijn, echter zijn de meeste kinderziektes onschuldig, zoals waterpokken, krentenbaard (huidziekte), pseudokroep (virale ontsteking bovenste luchtwegen), bof, mazelen en roodvonk. Deze ziektes kunnen de weerstand van kinderen vergroten en zijn meestal onschuldig. Om ernstige kinderziektes te voorkomen worden kinderen juist ingeënt. Bij twijfel is het wel verstandig om naar de huisarts te gaan. Vanzelfsprekend moet een kinderarts affiniteit met kinderen hebben, omdat kinderen een kwetsbare doelgroep vormen. Ook het kunnen verplaatsen in de belevingswereld van kinderen is meestal belangrijk om achter de oorzaak van klachten te komen.

Kindergeneeskunde:

Opleiders Kindergeneeskunde:

Opleidingen tot kinderarts

Het beroep kinderarts is alleen toegankelijk als je al beschikt over de universitaire studie geneeskunde van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire studie geneeskunde ben je een basisarts en zal je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot kinderarts. Tijdens deze vervolgstudie werk je als zelfstandig arts als arts-assistent onder supervisie van ervaren kinderartsen. Over het algemeen zal je tijdens je opleiding werkzaam zijn in een Universitair Medisch Centrum en in een algemeen ziekenhuis. Een opleiding tot kinderarts zal over het algemeen nog eens vijf jaar in beslag nemen naast de studie geneeskunde. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde. Als zelfstandig werkende kinderarts kun je het beste kiezen voor online boekhouden door middel van een goed online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een kinderarts werkzaam kan zijn

Als kinderarts kan je voor verschillende instellingen werkzaam zijn, zoals op de polikliniek van een algemeen ziekenhuis, binnen de jeugdzorg of ben je bijvoorbeeld werkzaam voor een gesloten instelling. Daarnaast kan je als kinderarts werkzaam zijn voor een Universitair Medisch Centrum, waarbij je ook verantwoordelijk zal zijn voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Competenties kinderarts

Als kinderarts moet je over veel verschillende competenties beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en je moet integer zijn. Binnen de opleiding tot kinderarts zijn er vaste richtlijnen voor de competenties, omdat deze zo belangrijk zijn. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep belangrijk. Omdat je als kinderarts met een kwetsbare doelgroep werkt, zal je moeten beschikken over incasseringsvermogen en tegen stresssituaties moeten kunnen. Algemeen belangrijke woorden zijn vertrouwen, analytisch, sensitiviteit, plannen, organiseren, overleggen, verantwoordelijkheidsgevoel en geduld.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kinderarts

Het arbeidsmarktperspectief als kinderarts is zeer goed te noemen, mede doordat het een lange en zware studie betreft. De doorgroeimogelijkheden als kinderarts moeten gezien worden in het verder specialiseren en het wellicht verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Ook het promoveren als wetenschapper behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kinderarts

Over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als kinderarts prima geregeld zijn. Bij de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband is meer informatie te vinden over verschillende cao's met betrekking tot kinderarts. Een basisarts of arts in opleiding zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3000 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en salarisschaal. Een volwaardig kinderarts zal in loondienst ongeveer een salaris verdienen tussen de 5.000 en 10.000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar.

Eigen bedrijf starten als Kinderarts

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kinderarts, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kinderarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kinderarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kinderarts.

Mijnzzp.nl