Jeugdarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep jeugdarts
Werken als jeugdarts
Kinderen en problemen
Wat doet een jeugdarts allemaal:
Beroepsfilm jeugdarts:
Opleidingen tot jeugdarts
Bedrijven waar een jeugdarts werkzaam kan zijn
Competenties jeugdarts
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jeugdarts
Arbeidsvoorwaarden en salaris jeugdarts
Eigen bedrijf starten als Jeugdarts
Boekhoudprogramma vergelijken Jeugdarts

Beroep jeugdarts

Een jeugdarts is een sociaal geneeskundig specialist, die met kinderen werkzaam is. Een jeugdarts is een bijzondere arts te noemen, omdat een jeugdarts zich niet alleen richt op de gezondheid van kinderen. Een jeugdarts zal zich bijvoorbeeld ook bezighouden met het voorkomen van mogelijke gezondheidsbedreigingen en andere problematiek waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. Als jeugdarts zal je niet alleen met kinderen te maken krijgen, maar ook met ouders, verzorgers en andere betrokkenen, zoals leerkrachten en hulpverleners. Een jeugdarts is dus niet alleen een arts maar juist ook een belangrijke adviseur voor kinderen en verzorgers. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen, zodat ze voorkomen kunnen worden. Ook de leefomgeving van kinderen speelt hierbinnen een belangrijke rol. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een jeugdarts het beste omschrijven als gecombineerde werkzaamheden, waarbinnen lichamelijke en geestelijke gezondheid gecombineerd worden. Een andere benaming voor een jeugdarts is ook wel JGZ Arts. Welke werkzaamheden een jeugdarts precies uitvoert, is sterk afhankelijk van de doelgroep waarbinnen de jeugdarts werkzaam is, omdat een jeugdarts werkzaam kan zijn binnen verschillende leeftijdscategorieën. Zo kan het gaan om vaccinaties bij baby's of bijvoorbeeld om de algemene ontwikkeling van baby's. Bij kinderen kan het gaan om kwaaltjes of om problemen die kinderen ondervinden. Het vakgebied van een jeugdarts is breed te noemen, omdat het vakgebied betrekking kan hebben op verschillende soorten problemen. Ondersteuning is in veel gevallen een belangrijk woord als jeugdarts. Ook het uitvoeren van preventieve taken om lichamelijke, psychische en sociale problemen te voorkomen maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Een andere benaming voor jeugdarts kan ook zijn schoolarts. Jeugdartsen controleren in het kort de sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen.

Werken als jeugdarts

Een jeugdarts is dus een arts die zich gespecialiseerd heeft in sociale geneeskunde. Sociale geneeskunde is gericht op preventieve zorg. Sociale geneeskunde heeft niet alleen betrekking op kinderen. Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijfsartsen en aan verzekeringsartsen, die te maken hebben met sociale geneeskunde. Een jeugdarts kan niet zomaar vergeleken worden met een kinderarts, omdat een jeugdarts ook verantwoordelijk kan zijn voor het ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders bij het gezond opgroeien. Een kinderarts is primair alleen verantwoordelijk voor pediatrie zorg (kindergeneeskunde). Over het algemeen krijgen kinderen ongeveer vier keer te maken met een jeugdarts om de algemene ontwikkeling en gezondheid van kinderen te controleren. Zoals eerder omschreven zijn deze onderzoeken gericht op de sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Ook het testen van de ogen en het gehoor behoort tot de werkzaamheden van de jeugdarts. Het bezoeken van een jeugdarts is niet verplicht, maar wel raadzaam. Als jeugdarts bepaalde problemen signaleert kan een jeugdarts kinderen ook verwijzen naar andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan diëtisten, huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers en aan pedagogen.

Kinderen en problemen

Om problemen te voorkomen met jeugd zijn jeugdartsen veel te vinden op scholen en soms permanent aanwezig op scholen. Door de aanwezigheid van jeugdartsen op school is het mogelijk voor kinderen om op een snelle en laagdrempelige manier de jeugdarts te benaderen als ze problemen ondervinden. Een jeugdarts, die werkzaam is op scholen noemt men ook wel eens een schoolarts. Als jeugdarts werkzaam op school zal je ook veel met leerkrachten te maken krijgen, zoals mentors of leerplichtambtenaren. Het is niet zo dat alle jeugdartsen werkzaam zijn op scholen. Jeugdartsen werken ook met kinderen die verblijven of wonen binnen instellingen, de GGD en bij consultatiebureaus. Daarnaast maken jeugdartsen vaak onderdeel uit van jeugdteams. Dit heeft meestal betrekking op gemeentes, die veel met jongeren te maken hebben. Ook het geven van voorlichting maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden.

Wat doet een jeugdarts allemaal:

  • Het geven van voorlichting.
  • Het sociaal geneeskundig controleren van kinderen.
  • Het doorverwijzen van kinderen (verzorgers).
  • Het opmeten van kinderen (lengte en gewicht).
  • Het uitvoeren van hoortesten en oogtesten.
  • Het voorkomen van gezondheidsbedreigingen.
  • Het begeleiden van jeugd in het algemeen.
  • Het bespreken van de algemene ontwikkeling.
  • Het signaleren van mogelijke gedragsproblemen.

Beroepsfilm jeugdarts:

Opleidingen tot jeugdarts

Het beroep jeugdarts is alleen toegankelijk als je al beschikt over de universitaire studie geneeskunde van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire studie geneeskunde ben je een basisarts en zal je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot jeugdarts. Deze vervolgstudie bestaat over het algemeen uit twee delen, namelijk de studie jeugdgezondheidszorg en de studie Arts Maatschappij en Gezondheid (Arts MG). Zie voor meer informatie de website NSPOH en de website Jeugdartsen Nederland. Als zzp jeugdarts is het verstandig om gebruik te maken van een online boekhoudprogramma voor de administratie.

Bedrijven waar een jeugdarts werkzaam kan zijn

Als jeugdarts werk je doorgaans voor de GGD, het Centrum voor Jeugd en Gezin of bijvoorbeeld voor een consultatiebureau. Daarnaast zal een jeugdarts veel scholen bezoeken voor zijn of haar werk. Binnen grotere scholengemeenschappen is het tegenwoordig niet ongebruikelijk dat er één of meerdere jeugdartsen aanwezig zijn.

Competenties jeugdarts

Als jeugdarts moet je over veel verschillende competenties beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en je moet integer zijn. Binnen de opleiding tot jeugdarts zijn er vaste richtlijnen voor de competenties, omdat deze zo belangrijk zijn. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep belangrijk. Vanzelfsprekend moet een jeugdarts ook aangemerkt worden als vertrouwenspersoon. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, coachen, monitoren, waakzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren, analytisch en sociabiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jeugdarts

Het arbeidsmarktperspectief van een jeugdarts is goed te noemen, ook doordat het een lange en zware studie betreft. De doorgroeimogelijkheden van een jeugdarts moeten gezien worden in het verder specialiseren en het wellicht verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Ook het promoveren kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris jeugdarts

Over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als jeugdarts prima geregeld zijn in de cao. Bij de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband is meer informatie te vinden over verschillende cao's met betrekking tot jeugdartsen. Een basisarts of arts in opleiding zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3000 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en salarisschaal. Een volwaardig jeugdarts zal in loondienst ongeveer een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Jeugdarts

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Jeugdarts, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Jeugdarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Jeugdarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Jeugdarts.

Mijnzzp.nl