Jeugdarts

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Jeugdarts?

Een jeugdarts is een sociaal geneeskundig specialist, die met kinderen werkzaam is. Een jeugdarts is een bijzondere arts te noemen, omdat een jeugdarts zich niet alleen richt op de gezondheid van kinderen. Een jeugdarts zal zich bijvoorbeeld ook bezighouden met het voorkomen van mogelijke gezondheidsbedreigingen en andere problematiek waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. Als jeugdarts zal je niet alleen met kinderen te maken krijgen maar ook met ouders, verzorgers en andere betrokkenen, zoals leerkrachten en hulpverleners. Een jeugdarts is dus niet alleen een arts maar juist ook een belangrijke adviseur voor kinderen en verzorgers. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen, zodat ze voorkomen kunnen worden. Ook de leefomgeving van kinderen speelt hierbinnen een belangrijke rol. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een jeugdarts het beste omschrijven als gecombineerde werkzaamheden, waarbinnen lichamelijke en geestelijke gezondheid gecombineerd worden. Een andere benaming voor een jeugdarts is ook wel JGZ Arts. Welke werkzaamheden een jeugdarts precies uitvoert is sterk afhankelijk van de doelgroep waarbinnen de jeugdarts werkzaam is, omdat een jeugdarts werkzaam kan zijn binnen verschillende leeftijdscategorieën. Zo kan het gaan om vaccinaties bij baby's of bijvoorbeeld om de algemene ontwikkeling van baby's. Bij kinderen kan het gaan om kwaaltjes of om problemen die kinderen ondervinden. Het vakgebied van een jeugdarts is breed te noemen, omdat het vakgebied betrekking kan hebben op verschillende soorten problemen. Ondersteuning is in veel gevallen een belangrijk woord als jeugdarts. Ook het uitvoeren van preventieve taken om lichamelijke, psychische en sociale problemen te voorkomen maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Een andere benaming voor jeugdarts kan ook zijn schoolarts. Jeugdartsen controleren in het kort de sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Jeugdarts

Wat is het salaris en tarief van een Jeugdarts? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Jeugdarts in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl