Pedagoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een pedagoog is een professionele opvoedkundige die zich gespecialiseerd heeft in opvoedkunde. Opvoedkunde heeft betrekking op de manier van opvoeden, onderwijs en de algemene ontwikkeling van minderjarigen. Het is niet zo dat pedagogen alleen te maken hebben met kinderen die mogelijke gedragsproblemen hebben. Dit neemt niet weg dat pedagogen juist veel te maken hebben met jongeren, die wel bepaalde problemen ondervinden binnen hun opvoeding. Als pedagoog zal je over het algemeen niet alleen met kinderen te maken krijgen maar ook met de ouders van kinderen en eventuele andere betrokkenen, zoals leerkrachten en verzorgers. Als pedagoog ben je een soort van toezichthouder, die jongeren begeleidt en ondersteunt als ze tegen problemen aanlopen. Enkele opvoedkundige problemen kunnen zijn verwaarlozing, gepest worden, gedragsproblemen en leerproblemen. Daarnaast kan er sprake zijn van mogelijke mishandeling of verslaafde gezinsleden, waardoor er problemen ontstaan. Als pedagoog ben je dan ook een belangrijk persoon voor jongeren, die met problemen te maken hebben of krijgen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een pedagoog het beste omschrijven als het opvoeden, onderwijzen en vormen van jongeren. Als pedagoog kan je werkzaam zijn met verschillende soorten jongeren, die ook verschillende problemen kunnen hebben. Het werken met gehandicapten is bijvoorbeeld heel iets anders dan het werken met jongeren die in een internaat verblijven. Een pedagoog is gespecialiseerd in sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkeling van kinderen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat pedagogen alleen te maken krijgt met zeer moeilijk opvoedbare kinderen, omdat een pedagoog ook gewoon goed advies kan geven aan kinderen en/of verzorgers van kinderen. In het kort omschreven is een pedagoog verantwoordelijk voor het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen.

Een pedagoog is dus gespecialiseerd in opvoedkunde, wat betrekking heeft op de manier van opvoeden, scholing en de algemene vorming van kinderen. Het beroep pedagoog komt binnen Nederland voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. Een pedagoog, die beschikt over een universitaire studie noemt men ook wel een orthopedagoog. Als orthopedagoog ben je gespecialiseerd in orthopedagogiek, wat een specialisatie is binnen de pedagogiek op wetenschappelijk niveau. Als orthopedagoog heb je te maken met mensen die een ernstige mentale en/of fysieke beperking hebben. Als pedagoog zijn de werkzaamheden meestal sterk afhankelijk van de soort werkgever, omdat je met verschillende soorten minderjarigen te maken krijgt, die allemaal zo hun eigen problemen hebben. Daarnaast kan een pedagoog ingeschakeld worden door scholen om te adviseren met betrekking tot opvoed problematiek, zonder dat er direct sprake hoeft te zijn van opvoedproblemen. Denk bijvoorbeeld aan basisscholen die pestgedrag willen voorkomen, of aan basisscholen die willen weten hoe het beste met sociale media omgegaan kan worden. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden kan een pedagoog ook andere benamingen hanteren. Denk bijvoorbeeld aan de benaming schoolpedagoog, opvoedondersteuner of aan de benaming gedragskundige.

Wie is er allemaal pedagoog

Er zijn veel vaklieden die aangemerkt kunnen worden als pedagoog. Denk bijvoorbeeld ook aan jongerenwerkers en aan gezinsvoogden, die vaak pedagoog zijn. De benaming pedagoog komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor. Pedagogen zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een pedagoog ook samenwerken met pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten en aan het begeleiden van kinderen binnen een instelling. Zoals eerder omschreven zijn pedagogen op een brede manier verantwoordelijk voor opvoedkunde. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden dat een pedagoog zal samenwerken met kinderartsen, jeugdartsen en bijvoorbeeld met logopedisten.

Wat doet een pedagoog allemaal:

  • Het geven van voorlichting aan ouders en leerkrachten
  • Het bieden van praktische hulp aan kinderen
  • Het bieden van emotionele steun aan kinderen
  • Het fungeren als vertrouwenspersoon voor kinderen
  • Het bekijken van de algemene ontwikkeling van kinderen
  • Het begeleiden van kinderen en ouders
  • Het overleggen met andere specialisten

Beroep pedagoog:

Opleidingen tot pedagoog

Wie een carrière ambieert als pedagoog kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding pedagogiek van vier jaar. Als pedagoog bestaan er verschillende specialisaties waaruit gekozen kan worden. Deze specialisaties zullen over het algemeen sterk bepalen waar je later komt te werken als pedagoog. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, waar meer informatie te vinden is over dit beroep. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een pedagoog werkzaam kan zijn

Als pedagoog kan je voor verschillende bedrijven, ziekenhuizen, instellingen en overheden werkzaam zijn, afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan de internaten, aan wooninstellingen, aan de gehandicaptenzorg, aan de geestelijke gezondheidszorg en aan lokale buurthuizen. Daarnaast kan je als pedagoog prima werkzaam zijn als ondernemer binnen je eigen praktijk. Er zijn redelijk veel pedagogen werkzaam als zelfstandig ondernemer. Als een pedagoog werkzaam is in het veld kan ook de benaming maatschappelijk werker of ambulant begeleider van toepassing zijn.

Competenties pedagoog

Als pedagoog ben je een belangrijk vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders en handel je hier naar. Een andere belangrijke competentie is het kunnen coachen van kinderen. Daarnaast zul je analytisch moeten zijn, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken gescheiden weet te houden. Goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn van belang, omdat niet alle problemen gemakkelijk op te lossen zijn. Als laatste is het belangrijk om je te kunnen verplaatsen in andere personen zonder meteen een oordeel klaar te hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn sociaal, motiveren, inspireren, signaleren, samenwerken, overleggen, adviseren, geduld en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pedagoog

Het arbeidsmarktperspectief van een pedagoog is over het algemeen goed te noemen, afhankelijk van de soort werkgever waar je wenst te werken. Ook doordat het werkgebied van een pedagoog groot te noemen is zal het verkrijgen van een baan meestal geen probleem zijn als je beschikt over de juiste opleiding. De doorgroeimogelijkheden als pedagoog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het starten van je eigen praktijk als ondernemer. Daarnaast is het mogelijk om je verder te specialiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beroep orthopedagoog.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pedagoog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende instellingen en organisaties werkzaam kan zijn als pedagoog. Een pedagoog met een afgeronde Hbo-opleiding pedagogiek zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Pedagoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pedagoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl