Pedagoog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Pedagoog?

Een pedagoog is een professionele opvoedkundige die zich gespecialiseerd heeft in opvoedkunde. Opvoedkunde heeft betrekking op de manier van opvoeden, onderwijs en de algemene ontwikkeling van minderjarigen. Het is niet zo dat pedagogen alleen te maken hebben met kinderen die mogelijke gedragsproblemen hebben. Dit neemt niet weg dat pedagogen juist veel te maken hebben met jongeren, die wel bepaalde problemen ondervinden binnen hun opvoeding. Als pedagoog zal je over het algemeen niet alleen met kinderen te maken krijgen maar ook met de ouders van kinderen en eventuele andere betrokkenen, zoals leerkrachten en verzorgers. Als pedagoog ben je een soort van toezichthouder, die jongeren begeleidt en ondersteunt als ze tegen problemen aanlopen. Enkele opvoedkundige problemen kunnen zijn verwaarlozing, gepest worden, gedragsproblemen en leerproblemen. Daarnaast kan er sprake zijn van mogelijke mishandeling of verslaafde gezinsleden, waardoor er problemen ontstaan. Als pedagoog ben je dan ook een belangrijk persoon voor jongeren, die met problemen te maken hebben of krijgen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een pedagoog het beste omschrijven als het opvoeden, onderwijzen en vormen van jongeren. Als pedagoog kan je werkzaam zijn met verschillende soorten jongeren, die ook verschillende problemen kunnen hebben. Het werken met gehandicapten is bijvoorbeeld heel iets anders dan het werken met jongeren die in een internaat verblijven. Een pedagoog is gespecialiseerd in sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkeling van kinderen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat pedagogen alleen te maken krijgt met zeer moeilijk opvoedbare kinderen, omdat een pedagoog ook gewoon goed advies kan geven aan kinderen en/of verzorgers van kinderen. In het kort omschreven is een pedagoog verantwoordelijk voor het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Pedagoog

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Pedagoog

Wat is het salaris en tarief van een Pedagoog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Pedagoog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Pedagoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pedagoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl