Gezinsvoogd

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gezinsvoogd
Werken als gezinsvoogd
Wat is een voogd
Wat is een voogdij
Wat doet jeugdzorgwerker?
Andere gezinsvoogd aanvragen
Wat doet een gezinsvoogd:
De Gezinsvoogd:
Opleidingen tot gezinsvoogd
Bedrijven waar een gezinsvoogd werkzaam kan zijn
Competenties gezinsvoogd
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezinsvoogd
Arbeidsvoorwaarden en salaris gezinsvoogd
Eigen bedrijf starten als Gezinsvoogd
Boekhoudprogramma vergelijken Gezinsvoogd

Beroep gezinsvoogd

Een gezinsvoogd of jeugdzorgwerker is een hulpverlener die kinderen, ouders en verzorgers bijstaat als dat nodig is. Een gezinsvoogd komt in beeld als een kinderrechter heeft aangegeven dat er externe hulp, zorg en toezicht nodig is om een kind een kans te geven op een normale opvoeding. De werkzaamheden van een gezinsvoogd gaan verder dan alleen het houden van toezicht. Denk bijvoorbeeld aan het actief overleggen over de vrijetijdsbestedingen, de vriendengroep, de leefomgeving en aan de schoolvorderingen. Maar ook persoonlijke verzorging en het eetpatroon van kinderen kunnen aandachtsgebieden zijn van een gezinsvoogd. In het kort kunnen we stellen dat een gezinsvoogd op alles toeziet wat met de gezondheid en gedrag van kinderen te maken heeft. Om deze hulp te kunnen bieden zal de gezinsvoogd samen met het kind een hulpverleningsplan opstellen, dat niet vrijblijvend is. Ook mogen kinderen zelf aangeven, wat ze belangrijk vinden, maar een gezinsvoogd hoeft dit niet altijd mee te nemen in het hulpverleningsplan als hij of zij denkt dat dit niet goed is voor het kind. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gezinsvoogd het beste omschrijven als het in de gaten houden van kinderen met betrekking tot hun opvoeding en verzorging, inclusief de leefomgeving. Ook zal een gezinsvoogd sterk monitoren of kinderen zich op een normale manier ontwikkelen, zoals andere kinderen dat ook doen. Het hulpverleningsplan dat een gezinsvoogd opstelt is dus niet vrijblijvend. Als een rechter uitspraak doet dat een gezin hulp nodig heeft van een gezinsvoogd, moet deze hulp geaccepteerd worden. Dit betekent overigens niet dat de ouders het gezag over het kind kwijtraken. Het betekent wel dat de gezinsvoogd verplicht gaat helpen in de opvoeding. Het doel van een gezinsvoogd is altijd dat de ouders op een goede manier zelfstandig verder kunnen met het kind.

Werken als gezinsvoogd

Een gezinsvoogd is meestal een pedagoog of maatschappelijk werker, die zich actief zal bezighouden met de opvoeding van kinderen. Hoe lang een gezinsvoogd betrokken blijft bij een gezin kan per situatie verschillen, maar meestal is dit maximaal twaalf maanden. Als het nodig is kan de termijn verlengd worden met maximaal één jaar. Ondertoezichtstelling is mogelijk totdat een kind achttien jaar is. Het is niet zo dat kinderen automatisch uit huis geplaatst worden als er sprake is van een gezinsvoogd. De meeste kinderen blijven gewoon thuis wonen, onder toezicht van een gezinsvoogd. Alleen als de situatie onhoudbaar is, om wat voor reden dan ook, kan een gezinsvoogd een beroep doen op de rechter om een kind tijdelijk onder te brengen bij een tehuis of een pleeggezin. De redenen dat kinderen te maken kunnen krijgen met een gezinsvoogd zijn heel divers. Denk bijvoorbeeld aan het stelselmatig spijbelen van school, het niet krijgen van voldoende eten, ouders, die mishandelingen plegen, aan een heftige echtscheiding of aan de algemene verzorging dat niet in orde is. In dat soort gevallen kan een gezin te maken krijgen met een gezinsvoogd om te werken aan een betere en vooral prettigere leefomgeving. Een gezinsvoogd kan ook aangemerkt worden als tijdelijke verplichte opvoedondersteuner. Het is de Raad van Kinderbescherming die in extreme gevallen de kinderrechter zal verzoeken om een kind onder toezicht te stellen. Dit zal in de meeste gevallen alleen gedaan worden als ouders, verzorgers of kinderen externe hulpverlening niet accepteren. De kinderrechter of andere rechter blijft betrokken bij het verloop van het proces, naast jeugdzorg.

Wat is een voogd

Een voogd is een handelingsbekwame rechtspersoon, die instaat voor de minderjarige persoon in kwestie. Een voogd kan de taken van ouders overnemen wanneer ouders dit niet zelf kunnen of als er geen ouders meer zijn. Een voogd kan ook waken over goederen van minderjarige. Voogd heeft in alle gevallen betrekking op personen die alle zeggenschap hebben over een kind. Een gezinsvoogd kan niet aangemerkt worden als voogd, omdat een gezinsvoogd geen ouderlijk gezag heeft over kinderen.

Wat is een voogdij

Voogdij is van toepassing op meerderjarige personen, die bijvoorbeeld te maken hebben met onderbewindstelling. Deze personen zijn dan tijdelijk of geheel handelsonbekwaam en mogen niet meer beslissen over hun eigen financiën. Ook goederen kunnen hieronder vallen. Er bestaat dus een groot verschil tussen een voogd en voogdij. Deze termen worden vaak door elkaar gehaald, maar ze zijn wezenlijk verschillend.

Wat doet jeugdzorgwerker?

Een jeugdzorgwerker was eerder ook wel bekend als een gezinsvoogd jeugdbeschermer. De benaming gezinsvoogd jeugdbeschermer is vervangen door de benaming jeugdzorgwerker. In de praktijk komt de term gezinsvoogd jeugdbeschermer nog steeds veel voor. Een jeugdzorgwerker en de gezinsvoogd jeugdbeschermer kunnen beide aangemerkt worden als gezinsvoogd. Een gezinsvoogd ondersteunt gezinnen vanuit jeugdzorg die onder toezicht staan. De belangrijkste taak is het houden van toezicht zodat kinderen zorgeloos kunnen opgroeien.

Andere gezinsvoogd aanvragen

Wanneer je niet tevreden bent met je gezinsvoogd of jeugdzorgwerker, dan kun je een verzoek indienen tot een gesprek met de vertrouwenspersoon. Hierbij is meestal ook iemand aanwezig met een leidinggevende positie. De vertrouwenspersoon helpt je ook bij het opstellen van brief waarin je aangeeft wat er precies allemaal niet goed gaat.

Wat doet een gezinsvoogd:

De Gezinsvoogd:

Opleidingen tot gezinsvoogd

Er bestaan diverse soort opleidingen die geschikt kunnen zijn voor het beroep gezinsvoogd, zoals de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, de hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening en de hbo-opleiding pedagogiek. Welke opleiding het beste past is persoonlijk, maar over het algemeen zal dit wel minimaal een opleiding op Hbo-niveau moeten zijn. Een gemiddelde hbo-opleiding zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en bijhouden is belangrijk als zzp gezinsvoogd.

Bedrijven waar een gezinsvoogd werkzaam kan zijn

Een gezinsvoogd werkt voor bureau jeugdzorg of een andere jeugdzorginstelling. Rechters zullen alleen gezinsvoogden aanstellen die voor een gecertificeerde instelling werkzaam zijn. Het is dus niet zomaar mogelijk om gezinsvoogd te worden. Het beroep gezinsvoogd heeft in alle gevallen betrekking op minimaal Hbo-niveau.

Competenties gezinsvoogd

Als gezinsvoogd ben je een belangrijk vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen en handel je hier ook naar. Een belangrijke taak voor een gezinsvoogd, waar je veel mee te maken zal krijgen, is coachen. Daarnaast zul je analytisch moeten zijn, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken gescheiden weet te houden. Goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn vanzelfsprekend, omdat niet alle problemen gemakkelijk op te lossen zijn. Als laatste is het belangrijk om je te kunnen verplaatsen in andere personen zonder meteen een oordeel klaar te hebben. Overwicht en daadkracht als gezinsvoogd zijn ook belangrijke competenties te noemen, omdat niet alles vanzelf zal gaan. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, waakzaamheid, inspireren, samenwerken, overleggen, plannen, geduld, sensitiviteit, daadkracht, wet- en regelgeving, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezinsvoogd

Het arbeidsmarktperspectief als gezinsvoogd is over het algemeen goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen beschikt. Daarnaast betreft het een baan die bij je zal moeten passen, omdat het werken als gezinsvoogd niet altijd even makkelijk zal zijn. Dit beroep zal dus niet voor iedereen geschikt zijn. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een leidinggevende functie binnen het team of afdeling.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gezinsvoogd

Als gezinsvoogd zijn je arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao Jeugdzorg. Een gezinsvoogd zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2400 en 3600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Gezinsvoogd

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gezinsvoogd, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gezinsvoogd

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gezinsvoogd bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gezinsvoogd.

Mijnzzp.nl