Bewindvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bewindvoerder is een speciaal aangestelde persoon of organisatie die beschermingsbewind uitvoert namens een cliënt. Een bewindvoerder wordt aangesteld door de rechter en is alleen van toepassing op personen die meerderjarig zijn. Een ander belangrijk kenmerk is dat de persoon in kwestie meestal lichamelijk of geestelijk niet in staat is om aan zijn eigen verplichtingen te voldoen. Beschermingsbewind komt neer op het beheren en beschermen van het vermogen van de betreffende cliënt. Een bewindvoerder controleert of de cliënt zich aan zijn afspraken houdt en informeert de rechtbank hierover. Daarnaast onderhoudt de bewindvoerder contact met schuldeisers en beheert deze het vermogen van een cliënt. Een andere benaming voor een bewindvoerder is ook wel beschermingsbewindvoerder. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bewindvoerder het beste omschrijven als beheerswerkzaamheden, waarbij de nadruk ligt op het beheren van geld en de administratie voor cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, het maken van een overzicht van alle bezittingen en schulden en aan het tijdig verzorgen van betalingen namens de cliënten. Daarnaast kan een bewindvoerder er voor zorgen dat cliënten alles krijgen waarop ze recht hebben, zoals mogelijke huurtoeslag en zorgtoeslag.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het houden van toezicht en het controleren of cliënten die onder bewind staan zich ook echt houden aan de gemaakte afspraken. Het is niet zo dat alleen mensen met ernstige financiële schulden in aanmerking kunnen komen voor beschermingsbewind, omdat dit ook van toepassing kan zijn op demente of gehandicapte mensen. Als een bewindvoerder aan de slag gaat voor een cliënt zal deze in eerste instantie inventariseren wat de schulden precies zijn, om vervolgens de situatie te stabiliseren. Een bewindvoerder is geen schuldhulpverlener, omdat dit weer een apart vakgebied is. Een bewindvoerder helpt dus niet automatisch bij het regelen van betalingsovereenkomsten, maar zal wel de betalingsovereenkomsten uitvoeren namens de cliënt. Een bewindvoerder zal niet onderhandelen met schuldeisers, omdat dit de taak is van een schuldhulpverlener.

Een schuldhulpverlener en een bewindvoerder moeten niet door elkaar gehaald worden. Een bewindvoerder kan wel subsidies, uitkeringen of bijvoorbeeld kwijtscheldingen aanvragen namens een cliënt. Ook het afsluiten van benodigde verzekeringen voor een cliënt en het geven van leefgeld zijn taken van een bewindvoerder. Een bewindvoerder moet niet gezien worden als een hulpverlener. Een bewindvoerder moet eerder gezien worden als een toezichthouder of persoonlijk beheerder.

Hoe krijg je een bewindvoerder

Een bewindvoerder of beschermingsbewindvoerder kan een familielid zijn of een extern bureau. Denk bijvoorbeeld aan een persoon die gehandicapt is, waardoor deze niet voor zichzelf kan zorgen. In dit soort situaties kan een familielid optreden als bewindvoerder. Wanneer er geen familie is om te helpen zullen mensen al snel terecht komen bij externe bewindvoerders. Om in aanmerking te komen voor bewindvoering zal de bewindvoerder namens de cliënt naar de kantonrechter moeten. Het maakt niet uit of dit familie betreft of een extern bedrijf.

Onderbewindstelling

De kantonrechter zal uitspraak doen of iemand in aanmerking komt voor onderbewindstelling en wat de voorwaarden precies zijn van het bewind. Een bewind kan betrekking hebben op goederen, geldbedragen en op bijzondere gevallen, zoals op demente mensen. Bij demente mensen kan het bewind ook betrekking hebben op “last tot verzorging”. In dit laatste geval is iemand dus handelingsonbekwaam en gaat het bewind niet alleen om materiële zaken en geld.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

De wet schuldsanering natuurlijke personen staat beter bekend als de schuldsanering. Het is de wet schuldsanering natuurlijke personen die het mogelijk maakt om van schulden af te komen. Anders dan bedrijven blijven schulden van natuurlijke personen bestaan en worden ze niet kwijtgescholden bij een mogelijk faillissement. Om mensen toch de mogelijkheid te bieden om met een schone lei te starten is deze wet bedacht. De wet schuldsanering natuurlijke personen is van toepassing op mensen die problematische schulden hebben en die zonder hulp geen toekomst meer hebben. Het is de kantonrechter die zal bepalen of iemand in aanmerking komt voor de wet schuldsanering natuurlijke personen.

Hoe lang duurt schuldsanering

Het is de kantonrechter die zal bepalen hoelang de schuldsanering precies zal duren. De maximale tijd van schuldsanering is drie tot vijf jaar (meestal drie jaar). Het is vervolgens aan de bewindvoerder om zo veel mogelijk schulden af te lossen binnen deze periode. Schulden die na deze periode overblijven worden over het algemeen kwijtgescholden. Wanneer een cliënt bewust extra schulden maakt of er simpelweg een potje van maakt kan dat een ander geval zijn. Het is niet zo dat je na de schuldsanering automatisch van je schulden af bent. Als schuldenaar krijg je diverse verplichtingen opgelegd, zoals het vergaren van zoveel mogelijk inkomen. Een schone lei na de schuldsanering zal alleen toegewezen worden wanneer de cliënt voldaan heeft aan de opgelegde inspanningsverplichting.

Verschil bewindvoerder en schuldhulpverlener

Een bewindvoerder is in eerste instantie geen hulpverlener. Een bewindvoerder moet gezien worden als een toezichthouder die er voor zorgt dat afspraken nagekomen worden. Ook het informeren van de kantonrechter is een taak van de bewindvoerder. Een bewindvoerder beheert het vermogen van cliënten en geeft cliënten leefgeld.

Een schuldhulpverlener is gespecialiseerd in het maken van betalingsovereenkomsten samen met de cliënt. De schuldhulpverlener helpt actief bij het maken van afspraken om verdere schulden te voorkomen, of deze probeert de schulden zo snel mogelijk weg te werken in samenspraak met de cliënt. Een schuldhulpverlener kan wel aangemerkt worden als een hulpverlener.

Voorkom financiële problemen

Het voorkomen van financiële problemen is altijd beter dan het wegwerken van schulden. Wie dreigt in de problemen te komen doet er goed aan in een vroeg stadium hulp te zoeken. Tegenwoordig bestaan er diverse instanties en bedrijven die mensen kunnen helpen met hun financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan budgetcoaches of aan professional organizers, die kunnen helpen met de administratie. Ook gemeenten kunnen mensen helpen of weten de juiste personen te vinden voor hulp.

Schulden door slechte bewindvoerder:

Beroep Bewindvoerder:

Opleidingen tot bewindvoerder

Wie een carrière ambieert als professioneel bewindvoerder (beschermingsbewindvoerder) zal de post-Hbo opleiding Beschermingsbewindvoerder en Beheer moeten volgen. Deze opleiding is alleen toegankelijk wanneer je al beschikt over een passende vooropleiding op Hbo-niveau. Deze opleiding wordt door diverse externe opleiders aangeboden en kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Als professioneel bewindvoerder zal je moeten voldoen aan alle eisen, zoals gesteld in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren van de overheid. Om in aanmerking te komen als zelfstandig bewindvoerder worden er door de rechtbank wel aanvullende eisen gesteld, zoals het verplicht aangesloten zijn bij een brancheorganisatie zoals de brancheorganisatie Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI). Daarnaast is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering meestal verplicht vanuit de rechtbank. Er zijn ook voldoende opleidingsmogelijkheden bij particuliere instellingen voor het beroep bewindvoerder. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de handige boeken: boeien voor de bewindvoerder, beschermingsbewind en basisboek aanpak schulden.

Bedrijven waar een bewindvoerder werkzaam kan zijn

Een bewindvoerder hoeft niet werkzaam te zijn voor een bedrijf, omdat ook familieleden bewindvoerder kunnen zijn als ze zorgen voor familie. In andere gevallen zal een bewindvoerder werkzaam zijn voor een advocatenkantoor of een bewindvoerdersbureau. Daarnaast kan een bewindvoerder werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.

Competenties bewindvoerder

Een bewindvoerder moet over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken zoals gedegen juridische kennis, communicatieve vaardigheden, financieel inzicht, overtuigingsvermogen, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, flexibiliteit, inzicht, analytisch vermogen en integriteit. Daarnaast is het coachen als bewindvoerder niet onbelangrijk te noemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bewindvoerder

Het arbeidsmarktperspectief als bewindvoerder is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. De vraag naar gespecialiseerde bewindvoerders blijft al jaren groeien, omdat steeds meer mensen hulp nodig hebben. De doorgroeimogelijkheden als bewindvoerder moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen of het starten van een eigen bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bewindvoerder

Als bewindvoerder kan je onder de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening vallen, afhankelijk van waar je precies werkzaam bent. Een andere cao is binnen dit beroep mogelijk. Het is voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van waar je precies werkzaam bent en welke mogelijke andere functie je zal bekleden. Ook is het niet mogelijk om een indicatie te geven als zelfstandig ondernemer, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal en soort zaken dat je behandelt.

Mijnzzp.nl