Budgetcoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep budgetcoach
Werken als budgetcoach
Wat doet een budgetcoach?
Inkomsten en uitgaven beheren
Financiële situatie beheersbaar maken
Mensen met problematische schulden
Beroepsfilm budgetcoach:
Opleidingen tot budgetcoach
Bedrijven waar een budgetcoach werkzaam kan zijn
Competenties budgetcoach
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als budgetcoach
Arbeidsvoorwaarden en salaris budgetcoach
Eigen bedrijf starten als Budgetcoach
Boekhoudprogramma vergelijken Budgetcoach

Beroep budgetcoach

Een budgetcoach is iemand die andere mensen helpt met hun financiële huishouding. Niet iedereen is even goed in het houden van financieel overzicht. Voor dit soort mensen kan een budgetcoach een goede uitkomst bieden. Of het nu voor een langere periode is of om alleen maar op korte termijn orde op zaken te stellen. Als iemand om wat voor reden dan ook het overzicht kwijt is kan de budgetcoach helpen om dit terug te krijgen. De budgetcoach helpt om de administratie geordend te krijgen en deurwaarders buiten de deur te houden. Het werken als budgetcoach komt in de praktijk op verschillende manieren voor, echter zijn de werkzaamheden van een budgetcoach in alle gevallen gericht op het helpen van mensen die financiële problemen ondervinden. Ook binnen gemeentes is er steeds meer aandacht voor budgetbeheer, om te voorkomen dat mensen in de problemen kunnen raken. Budgetbeheer kan ook preventief ingezet worden om echte problemen te voorkomen. Er zijn veel financiële gebieden waarbij de budgetcoach kan helpen, zoals met inkomsten, rekenen met geld, uitgaven, sparen, tekorten wegwerken, risico’s inschatten en een kasboek bijhouden. Al deze verschillende zaken kunnen ervoor zorgen dat iemand licht aan het einde van de tunnel ziet. Het werken als budgetcoach is niet altijd even gemakkelijk. Vaak moet er in het begin eerst kritisch gesproken worden met de cliënt. Aan de ontstane problemen liggen vaak diverse oorzaken ten grondslag, die eerst uit de weg genomen moeten worden, zoals te veel geld uitgeven of het simpelweg niet meer openen van de post. In dit soort gevallen is het belangrijk om eerst duidelijk te maken dat dit zo niet kan doorgaan. Het beroep van budgetcoach is ontstaan vanuit de schuldhulpverlening. De budgetcoach moet gezien worden als een vertrouwenspersoon van de cliënt, die hem of haar bijstaat in een moeilijke periode. Belangrijk is dat de budgetcoach gecertificeerd is.

Werken als budgetcoach

De meeste mensen krijgen tijdelijk met een budgetcoach te maken. Tijdens de begeleiding ziet de coach er op toe dat de cliënt zich aan de gemaakte afspraken houdt. De budgetcoach helpt met het organiseren van de administratie. Ook het regelen van bestaande schulden behoort tot de werkzaamheden, om verdere problemen te voorkomen. Om inzicht in de schulden te krijgen is het voor de budgetcoach belangrijk alle post te ordenen van de cliënt, en zo inzicht te krijgen in diens schulden. Het kunnen omgaan met geld is niet voor iedereen even makkelijk, en schulden zijn dan al snel gemaakt. Vaak begint het maken van schulden al op een jonge leeftijd, omdat mensen dan nog alles kunnen uitgeven, omdat iemand bijvoorbeeld nog bij de ouders woont en er verder geen vaste lasten zijn. Als iemand op zichzelf gaat wonen veranderen er veel zaken en is er sprake van steeds meer vaste lasten, zoals huur, boodschappen, belasting, zorgpremie, kinderen en gas, water en licht. Als iemand gewend is makkelijk geld uit te geven aan luxe dingen kunnen er al snel problemen ontstaan. Als de vaste lasten niet op tijd voldaan worden kunnen de achterstanden niet meer ingelopen worden. Dan blijft iemand, maar herinneringen krijgen en stapelen de problemen zich op. In het ergste geval zal er sprake zijn van gerechtsdeurwaarders, die steeds aan de deur komen om vorderingen te innen. Dit soort situaties is voor de meeste mensen erg stressvol.

Wat doet een budgetcoach?

Een budgetcoach is dus een soort hulpverlener die individuen helpt bij het beheren van hun persoonlijke financiën. Het hoofddoel van een budgetcoach is om mensen te begeleiden bij het opstellen en implementeren van een effectief budget, zodat ze hun financiële doelen kunnen bereiken en een gezonde financiële situatie kunnen behouden. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een budgetcoach:

  • Budgettering: Een budgetcoach helpt mensen bij het opstellen van een realistisch budget op basis van hun inkomsten, uitgaven en financiële doelstellingen. Ze analyseren de financiële situatie van een persoon, identificeren gebieden waarop besparingen mogelijk zijn en stellen een plan op om het budget in evenwicht te brengen.
  • Schuldenbeheer: Indien nodig helpt een budgetcoach mensen bij het beheren van schulden. Ze kunnen advies geven over het aflossen van schulden, onderhandelen met schuldeisers, het opstellen van een aflossingsplan en het beheren van de financiële gevolgen van schulden.
  • Financiële educatie: Budgetcoaches bieden ook educatieve ondersteuning aan hun cliënten. Ze kunnen hen helpen bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden, zoals het opzetten van spaarplannen, het begrijpen van belastingen, het opbouwen van krediet, en het nemen van verstandige financiële beslissingen.
  • Coaching en motivatie: Naast het verstrekken van financieel advies fungeert een budgetcoach als een coach en motivator. Ze bieden ondersteuning, stellen doelen vast en helpen mensen om gemotiveerd te blijven bij het volgen van hun budget en het nemen van gezonde financiële beslissingen.

Het uiteindelijke doel van een budgetcoach is om mensen te helpen financiële stabiliteit te bereiken, schulden te verminderen of te elimineren, spaargeld op te bouwen en een gezonde financiële toekomst op te bouwen. Binnen Nederland komt budget coaching tegenwoordig redelijk veel voor en kan dit mensen echt helpen met hun financiële huishouding.

Inkomsten en uitgaven beheren

Om uit de problemen te kunnen komen zal er een plan gemaakt moeten worden, waar de vaste lasten voorrang krijgen op alles, zodat iemand niet uit huis gezet hoeft te worden, omdat de huurachterstand, maar blijft groeien. Vaak zijn er veel luxe-uitgaven, die moeten stoppen om de schulden te kunnen wegwerken, zoals tijdschriftabonnementen, dure telefoonabonnementen en wellicht een auto, die beter verkocht kan worden om de schulden te kunnen wegwerken. Als iemand in de schuldhulpverlening terecht komt zijn er strenge voorwaarden waar iemand zich aan moet houden, om na drie jaar van zijn schulden af te zijn. Het is geen pretje om in de schuldhulpverlening terecht te komen, omdat iemand anders je geld gaat beheren en er geen mogelijkheden meer zijn voor luxe-uitgaven gedurende de schuldhulpverlening. Het is de budgetcoach die alles zal proberen om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen. Als de financiële problemen te groot zijn, kan het ook zo zijn dat mensen een speciale bewindvoerder krijgen aangewezen.

Financiële situatie beheersbaar maken

Mensen die het inzicht in hun geldzaken kwijt zijn, moeten de financiële situatie onder controle brengen. De financiële situatie moet daarom eerst beheersbaar gemaakt worden. Dit heeft vooral betrekking op het verstandig omgaan met geld en eventuele bestaande schulden. Een budgetcoach kan helpen bij het in kaart brengen van alle inkomsten en uitgaven. Een goede thuisadministratie en goede balans kunnen hierbij enorm helpen. Het verminderen van de financiële zorgen kan soms ook betrekking hebben op het vinden van een nieuwe baan. Hierdoor kan de persoonlijke situatie ook verbeteren.

Mensen met problematische schulden

Het zijn niet alle armen mensen die met problematische schulden te maken kunnen krijgen. Ook een plotseling acute daling van inkomen kan problemen veroorzaken. Mensen met een acute daling van inkomsten ervaren soms grote problemen, zoals het niet meer kunnen betalen van de hypotheek of huur. Ook andere uiteenlopende redenen kunnen de oorzaak zijn financiële problemen. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding of aan een verslaafde partner. Mensen komen dus om verschillende redenen in de problemen. De meeste mensen komen vooral in de financiële problemen, doordat ze het overzicht kwijtraken. Goed financieel inzicht is daarom zo belangrijk. De belangrijkste factor om problemen te voorkomen, is het kennen van alle inkomsten en uitgaven.

Beroepsfilm budgetcoach:

Opleidingen tot budgetcoach

Voor budgetcoach en/of schuldhulpverlener bestaan geen opleidingsmogelijkheden via gebruikelijke scholen. Wel zijn er op veel manieren korte cursussen te volgen voor het werken als budgetcoach, die over het algemeen vier maanden tot één jaar in beslag zullen nemen. Het beroep budgetcoach heeft raakvlakken met verschillende branches en komt eigenlijk overal wel voor. Denk hierbij aan verhuurorganisaties, banken en gemeentes. De cursus tot budgetcoach kan dan ook aantrekkelijk zijn voor verschillende organisaties. Er is tegenwoordig ook een beroepsvereniging voor budgetcoaches in Nederland. De cursus tot budgetcoach is doorgaans bestemd voor mensen die minimaal een hbo-opleiding hebben afgerond. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor gesprekstechnieken, juridische kennis, incassoprocedures en het herkennen van schuldenproblematiek. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een cursus budgetcoach kan volgen. Dit betreft meestal een korte cursus en/of e-learning. Ook een correcte boekhouding opzetten is als zzp budgetcoach. De meeste zzp'ers gebruiken hiervoor een goed online boekhoudpakket. Door middel van online boekhouden kun je de complete financiële administratie bijhouden.

Bedrijven waar een budgetcoach werkzaam kan zijn

Als budgetcoach kan je werkzaam zijn voor verschillende organisaties. Denk hierbij aan gemeentes, woningstichtingen, verslavingszorg, banken, verzekeraars en specifieke schuldhulpverleningsbedrijven. De meeste nieuwe budgetcoaches krijgen via het bedrijf waar ze werken de cursus aangeboden. Om in aanmerking te komen voor de cursus is het wel belangrijk dat je affiniteit hebt met financiën. Daarnaast kan het beroep budgetcoach betrekking hebben op ondernemers en op vrijwilligers. Een budgetcoach werkt vaak met mensen die problematische schulden hebben.

Competenties budgetcoach

De belangrijkste competentie als budgetcoach is dat je in staat bent je te verplaatsen in mensen en probeert hun problemen te begrijpen. Het beroep is zeker niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast is het belangrijk dat je verstand hebt van financiën en je kan plannen en organiseren. Om je werk goed te kunnen doen als budgetcoach zul je communicatief sterk onderlegd moeten zijn, omdat je in veel gevallen afspraken moet maken met diverse instanties. Naast het begeleiden en het oplossen van de problemen zul je ook een adviserende rol hebben naar je cliënten. Doorzettingsvermogen en daadkracht zijn dan ook belangrijke woorden binnen de dienstverlening als budgetcoach. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, overwicht, motivatie, plannen, organiseren, controleren en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als budgetcoach

Het verkrijgen van werk als specifiek budgetcoach is doorgaans niet heel makkelijk, omdat het in de meeste gevallen gaat om een gewone werknemer met een andere functie binnen de organisatie die de cursus krijgt aangeboden. Wel is het zo dat er steeds sneller en meer aandacht is voor mensen met financiële problemen en de vraag naar budgetcoaches daarom toeneemt. Een budgetcoach vacature is over het algemeen niet ruim beschikbaar binnen de arbeidsmarkt. Er zijn voor zover wij weten geen specifieke doorgroeimogelijkheden voor het beroep budgetcoach. Wel kan het starten van je eigen bedrijf als budgetcoach of schuldhulpverlener natuurlijk gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris budgetcoach

Als budgetcoach kan je werkzaam zijn bij verschillende bedrijven en organisaties, die verschillende arbeidsvoorwaarden kunnen hanteren. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Het salaris als budgetcoach is niet zomaar aan te geven, omdat het kan gaan om een aanvulling op je gebruikelijke werkzaamheden of een fulltime baan als budgetcoach. Daarnaast kan je bij uiteenlopende bedrijven of instellingen werkzaam zijn. Er zijn relatief veel mensen te vinden die de werkzaamheden uitvoeren op vrijwilligersbasis.

Eigen bedrijf starten als Budgetcoach

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Budgetcoach, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Budgetcoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Budgetcoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Budgetcoach.

Mijnzzp.nl