Budgetcoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een budgetcoach kan mensen, of dit nu particulieren of bedrijven betreft, helpen op financieel gebied. Niet iedereen is even goed in het houden van een financieel overzicht. Voor dit soort mensen kan een budgetcoach een goede uitkomst bieden. Of het nu voor een langere periode is of om alleen maar op korte termijn orde op zaken te stellen. Als iemand om wat voor reden dan ook het overzicht kwijt is kan de budgetcoach helpen om dit weer terug te krijgen. De budgetcoach helpt om de administratie weer geordend te krijgen en deurwaarders buiten de deur te houden. Het beroep budgetcoach komt binnen de maatschappij op verschillende manieren voor, echter zijn de werkzaamheden van een budgetcoach in alle gevallen gericht op het helpen van mensen die financiële problemen ondervinden. Ook binnen gemeentes is er steeds meer aandacht voor budgetbeheer, om te voorkomen dat mensen in de problemen kunnen raken. Budgetbeheer kan ook preventief ingezet worden om echte problemen te voorkomen.

Er zijn veel financiële gebieden waarbij de budgetcoach kan helpen zoals met inkomsten, rekenen met geld, uitgaven, sparen, te korten wegwerken, risico’s inschatten en een kasboek bijhouden. Al deze zaken zorgen ervoor dat iemand weer licht aan het einde van de tunnel ziet.

Het beroep budgetcoach is niet altijd even gemakkelijk. Vaak moet er in het begin eerst kritisch gesproken worden met een cliënt. Aan de ontstane problemen liggen vaak diverse oorzaken die eerst uit de weg genomen moeten worden zoals te veel geld uitgeven of het simpelweg niet meer openen van de post. In dit soort gevallen is het belangrijk om eerst duidelijk te maken dat dit zo niet kan doorgaan.

Het beroep van budgetcoach is ontstaan uit de schuldhulpverlening. De budgetcoach moet gezien worden als een vertrouwenspersoon van de cliënt die hem of haar bijstaat in een moeilijke periode. Belangrijk is dat de budgetcoach gecertificeerd is.

De meeste mensen krijgen tijdelijk met een budgetcoach te maken. Tijdens de begeleiding ziet de coach er op toe, dat de cliënt zich aan de gemaakte afspraken houdt. Hij helpt met het organiseren van de administratie. Ook het regelen van bestaande schulden behoort tot de taken, om verdere problemen te voorkomen. Om inzicht in de schulden te krijgen is het voor de budgetcoach belangrijk alle post te ordenen van de cliënt, en zo inzicht te krijgen in diens schulden.

Het kunnen omgaan met geld is niet voor iedereen even makkelijk, en schulden zijn dan al snel gemaakt. Vaak begint het maken van schulden al op een jonge leeftijd omdat men dan nog alles kan uitgeven, omdat men dan nog bij de ouders woont en er verder geen vaste lasten zijn. Wanneer iemand op zich zelf gaat wonen veranderen er heel veel zaken en dus ook de vaste lasten zoals huur, boodschappen, zorgpremie, kinderen en gas, water en licht. Wanneer iemand gewend is makkelijk geld uit te geven aan luxe dingen kunnen er al snel problemen ontstaan. Als de vaste lasten niet op tijd voldaan worden, kunnen de achterstanden dan vaak niet meer makkelijk ingelopen worden en blijft men maar herinneringen krijgen en stapelen de problemen zich maar op. Maar ook verstandige mensen kunnen in de problemen komen als ze bijvoorbeeld hun baan verliezen.

Om uit de problemen te kunnen komen zal er een plan gemaakt moeten worden, waar de vaste lasten voorrang krijgen op alles, zodat iemand niet uit huis gezet hoeft te worden omdat de huurachterstand maar blijft groeien. Vaak zijn er veel luxe uitgaven die moeten stoppen om de schulden te kunnen wegwerken, zoals tijdschriftabonnementen, dure telefoonabonnementen en wellicht een auto die beter verkocht kan worden om de schulden te kunnen wegwerken.

Wanneer iemand in de schuldhulpverlening terecht komt zijn er strenge voorwaarden waar iemand zich aan moet houden, om na drie jaar van zijn schulden af te zijn. Het is zeker geen pretje om in de schuldhulpverlening terecht te komen, omdat iemand anders je geld gaat beheren en er geen mogelijkheden meer zijn voor luxe uitgaven gedurende de schuldhulpverlening.

Film over een budgetcoach:

Wat doet een budgetcoach voor je:

Opleidingen tot budgetcoach

Voor het beroep budgetcoach c.q. schuldhulpverlener bestaan geen opleidingsmogelijkheden via reguliere scholen. Wel zijn er op veel manieren korte cursussen te volgen voor het beroep budgetcoach, die over het algemeen vier maanden tot één jaar in beslag zullen nemen. Het beroep budgetcoach heeft raakvlakken met verschillende branches en komt eigenlijk overal wel voor. Denk hierbij aan verhuurorganisaties, banken en gemeentes. De cursus tot budgetcoach kan dan ook aantrekkelijk zijn voor verschillende organisaties. Er is tegenwoordig ook een beroepsvereniging voor budgetcoaches in Nederland. De cursus tot budgetcoach is doorgaans bestemd voor mensen die minimaal een Hbo-opleiding hebben afgerond. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor gesprekstechnieken, juridische kennis, incassoprocedures en het herkennen van schuldenproblematiek.

Bedrijven waar een budgetcoach werkzaam kan zijn

Als budgetcoach kan je werkzaam zijn voor verschillende organisaties. Denk hierbij aan gemeentes, woningstichtingen, verslavingszorg, banken, verzekeraars en specifieke schuldhulpverleningsbedrijven. De meeste nieuwe budgetcoaches krijgen via het bedrijf waar ze werken de cursus aangeboden. Om in aanmerking te komen voor de cursus is het wel belangrijk dat je affiniteit hebt met financiën.

Competenties budgetcoach

De belangrijkste competentie als budgetcoach is dat je in staat bent je te verplaatsen in mensen en probeert hun problemen te begrijpen. Het beroep is zeker niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast is het belangrijk dat je verstand hebt van financiën en je kan plannen en organiseren. Om je werk goed te kunnen doen als budgetcoach zal je communicatief sterk onderlegd moeten zijn, omdat je in veel gevallen afspraken moet maken met diverse instanties. Naast het begeleiden en het oplossen van de problemen zal je ook een adviserende rol hebben naar je cliënten. Doorzettingsvermogen en daadkracht zijn dan ook belangrijke woorden binnen het beroep budgetcoach.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als budgetcoach

Het verkrijgen van werk als specifiek budgetcoach is doorgaans niet heel makkelijk, omdat het in de meeste gevallen gaat om een reguliere werknemer met een andere functie binnen de organisatie die de cursus krijgt aangeboden. Wel is het zo dat er steeds sneller en meer aandacht is voor mensen met financiële problemen en de vraag naar budgetcoaches daarom toeneemt. Er zijn voor zover wij weten geen specifieke doorgroeimogelijkheden voor het beroep budgetcoach. Wel kan het starten van je eigen bedrijf als budgetcoach of schuldhulpverlener natuurlijk gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris budgetcoach

Als budgetcoach kan je werkzaam zijn bij verschillende bedrijven en organisaties, die verschillende arbeidsvoorwaarden kunnen hanteren. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Het salaris als budgetcoach is niet zomaar aan te geven, omdat het kan gaan om een aanvulling op je reguliere werkzaamheden of een fulltime baan als budgetcoach. Daarnaast kan je bij uiteenlopende bedrijven of instellingen werkzaam zijn. Er zijn relatief veel mensen te vinden die de werkzaamheden uitvoeren op vrijwilligersbasis.

Mijnzzp.nl