Incassomedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een incassomedewerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met debiteurenbeheer. Als incassomedewerker ben je over het algemeen werkzaam voor een incassobureau, die probeert te incasseren namens hun opdrachtgever, zoals voor ondernemers en/of de overheid. Daarnaast kan een incassomedewerker werkzaam zijn voor een overheidsorgaan, dat mag en kan incasseren. De belangrijkste taak van een incassomedewerker is het innen van vorderingen in opdracht van een bepaalde onderneming of overheidsinstantie. Niet iedereen betaalt zijn rekeningen, om wat voor reden dan ook, netjes op tijd, of zelfs helemaal niet. Doordat mensen hun rekeningen niet voldoen kan het zijn dat iemand veel schade oploopt. Voordat er een incassobureau ingeschakeld wordt zijn er vaak al diverse brieven verzonden naar de debiteur. Omdat de meeste ondernemingen zelf niet gespecialiseerd zijn in incassowerkzaamheden wordt hiervoor meestal een incassobureau ingeschakeld. Een andere benaming voor een incassomedewerker kan ook zijn medewerker debiteurenbeheer. Als incassomedewerker ben je verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het beantwoorden van telefoontjes, het informeren van opdrachtgevers, het overleggen met deurwaarders en administratieve werkzaamheden, zoals het afhandelen van mutaties. De belangrijkste taak van een incassomedewerker is en blijft het innen van geld van debiteuren, die vorderingen open hebben staan. Het beroep incassomedewerker komt ook voor binnen de overheid, maar dan zal men meestal een andere benaming gebruiken, zoals de benaming medewerker invordering en heffingen. Het is ook denkbaar dat een incassomedewerker intern voor bedrijven werkzaam is. Dit is over het algemeen alleen het geval binnen organisaties, die te maken hebben met veel klanten. Denk bijvoorbeeld aan grote webwinkels, die veel te maken hebben met wanbetalers. De klassieke incassomedewerker is wel gewoon werkzaam voor een incassobureau.

Als incassomedewerker ben je voornamelijk actief in ondersteunende administratieve werkzaamheden. Deze ondersteunende werkzaamheden moeten wel heel breed gezien worden, omdat een incassomedewerker niet alleen verantwoordelijk is voor het opmaken van incassobrieven. Een incassomedewerker moet eerder gezien worden als een projectadministrateur, die alle voorkomende werkzaamheden zal oppakken die met incassoprocedures te maken hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan het inschakelen van juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en aan het opstarten gerechtelijke procedures in samenspraak met specialisten. Het is dus niet zo dat een incassomedewerker alleen gezien kan worden als facturist, die alleen verantwoordelijk is voor het sturen van aanmaningen en sommaties. Andere werkzaamheden, die tot de verantwoordelijkheid kunnen behoren van een incassomedewerker, zijn het onderhouden van contact met verschillende klantmanagers. Een klantmanager kan bijvoorbeeld een bijstandsconsulent, schuldhulpverlener of bewindvoerder zijn, die verantwoordelijk zijn voor het behartigen van de belangen van bepaalde cliënten.

Wat doet een incassomedewerker?

Een incassomedewerker is verantwoordelijk voor het innen van openstaande schulden namens een crediteur of incassobureau. Hun hoofddoel is om betalingen te verkrijgen van debiteuren die hun schulden niet tijdig hebben betaald. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een incassomedewerker:

 • Contact opnemen met debiteuren: Een incassomedewerker neemt contact op met debiteuren via telefoon, e-mail, brieven of persoonlijke ontmoetingen om hen te informeren over de openstaande schuld en om betalingsregelingen te treffen. Ze leggen de betalingsachterstand uit, beantwoorden vragen en proberen debiteuren te motiveren om de schuld te voldoen.
 • Onderhandelen over betalingsregelingen: Incassomedewerkers bespreken mogelijke betalingsregelingen met debiteuren, waarbij ze rekening houden met hun financiële situatie en mogelijkheden. Ze kunnen afspraken maken over eenmalige betalingen, gespreide betalingen of andere overeengekomen betaalmethoden om de schuld af te lossen.
 • Opstellen en versturen van betalingsherinneringen: Incassomedewerkers stellen betalingsherinneringen, aanmaningen of sommatiebrieven op en versturen deze naar debiteuren om hen te herinneren aan hun openstaande schuld en om hen aan te sporen tot betaling.
 • Onderzoek naar financiële situatie: Incassomedewerkers voeren vaak onderzoek uit naar de financiële situatie van debiteuren om betalingsmogelijkheden en vermogen te beoordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld inkomensverklaringen opvragen, financiële gegevens analyseren en andere relevante informatie verzamelen om de haalbaarheid van betalingen te beoordelen.
 • Registratie van betalingen en bijwerken van dossiers: Zodra betalingen worden ontvangen, registreren incassomedewerkers deze nauwkeurig in systemen of databases en werken ze de debiteurendossiers bij. Ze houden de betalingsstatus van elke debiteur bij en zorgen voor een correcte en actuele administratie van openstaande schulden.
 • Onderhandelen met juridische stappen: Als alle pogingen tot incasso niet succesvol zijn, kunnen incassomedewerkers betrokken raken bij het bespreken van de mogelijkheid van juridische stappen met hun werkgever of de crediteur. Ze kunnen informatie verstrekken aan advocaten of gerechtsdeurwaarders en assisteren bij gerechtelijke procedures indien nodig.

Het werk van een incassomedewerker vereist goede communicatieve vaardigheden, incassotechnieken, kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot incasso, en een geduldige maar vastberaden aanpak om betalingen te verkrijgen en openstaande schulden af te handelen. Het is belangrijk dat incassomedewerkers ethisch handelen en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot incassopraktijken.

Hoe werkt een incassobureau precies

Een incassobureau krijgt van een opdrachtgever de opdracht om een bepaald bedrag te gaan incasseren bij een debiteur. In eerste instantie zal het incassobureau brieven sturen waarin precies vermeld zal zijn hoeveel de debiteur moeten betalen en waarom. De kosten die een incassobureau in eerste instantie rekent zijn te overzien maar de brieven die ze versturen aan wanbetalers zijn vaak zeer zakelijk en hard. De meeste incassobureaus sturen twee à drie brieven voordat ze overgaan tot andere maatregelen. De meeste mensen besluiten toch te betalen als ze de incassobrieven in de bus krijgen om verdere kosten te voorkomen. Mocht een debiteur toch niet betalen dan zal de incassomedewerker contact opnemen met de opdrachtgever om de vervolgstappen te bespreken. In veel gevallen zal dit een traject worden van deurwaarders en mogelijke rechtszaken om iemand uiteindelijk te dwingen om te betalen. Het werk dat een incassobureau uitvoert heeft geen wettelijke status. Dit betekent dat iedereen een incassobureau kan starten. Er zijn in Nederland dan ook heel veel incassobureaus te vinden van klein tot groot. De grote incassobureaus hebben vaak zelf ook advocaten en deurwaarders in dienst om de klant beter te kunnen bedienen.

Incassotraject

Het incassotraject is nooit leuk en kost vaak veel moeite. Het inschakelen van een incassobedrijf betekent niet dat er gegarandeerd betaald zal worden door de klant. De klant komt wel meer onder druk te staan, in de hoop dat deze alsnog gaat betalen. Veel incassobureaus bellen de klant en horen dan aan waarom iemand niet betaalt. Als de klant geen geld heeft, kan er een betalingsregeling getroffen worden mits alle partijen hiermee akkoord gaan. Betwist de klant de factuur, dan kan een incassobureau eigenlijk niet veel meer doen en zullen er andere maatregelen getroffen moeten worden, zoals het aanspannen van een rechtszaak. Het nemen van juridische stappen zal binnen dit beroep regelmatig voorkomen.

Taken als incassomedewerker:

 • Het actief benaderen van debiteuren.
 • Het bijhouden van mutaties.
 • Het controleren op het nakomen van afspraken.
 • Het geven van advies aan schuldenaren en schuldeisers.
 • Het inschakelen van gerechtsdeurwaarders.
 • Het maken van betalingsregelingen.
 • Het onderhouden van contact met betrokken partijen.
 • Het opstellen van aanmaningen en sommaties.
 • Het opstellen van gerechtelijke procedures (opstellen van exploten).

Beroep incassomedewerker:

Opleidingen tot incassomedewerker

Wie als incassomedewerker wil gaan werken heeft doorgaans voldoende aan een Mbo-opleiding op niveau vier, zoals de Mbo-opleiding bedrijfsadministrateur. Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor dit beroep via gewone scholen. Wel zijn er voldoende externe opleidingsmogelijkheden voor het beroep incassomedewerker, zoals de korte opleiding credit collector of Medewerker debiteurenbeheer. Nieuwe medewerkers bij de grotere incassobureaus of andere bedrijven worden meestal ook intern opgeleid. In dat geval kunnen de ervaren collega's in de meeste gevallen aangemerkt worden als leermeester. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Een opleiding incassomedewerker is dus op meerdere manieren te volgen. Ook de boekhouding op de juiste manier opzetten is belangrijk als ondernemer. Als zzp'er kun je het beste gebruikmaken van een digitaal boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een incassomedewerker werkzaam kan zijn

Een incassomedewerker zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een incassobureau. Daarnaast kan een incassomedewerker intern werkzaam zijn voor grote bedrijven en instellingen, die te maken hebben met veel rekeningen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, energiebedrijven en aan middenstanders. Vooral middenstanders, die werken met een webwinkel hebben vaak te maken met wanbetalers. Dit soort bedrijven kan ook gebruikmaken van een eigen incassodienst. Als incassomedewerker kan je ook voor de overheid werkzaam zijn. In dat geval is meestal wel de benaming medewerker invordering en heffingen van toepassing. Het beroep incassomedewerker komt in de praktijk op verschillende manieren voor.

Competenties incassomedewerker

Als incassomedewerker heb je over het algemeen wel een speciaal beroep en zal je communicatief zeer goed onderlegd moeten zijn, omdat je in de meeste gevallen de hele dag bezig bent met klanten die kun rekening niet voldaan hebben. Binnen het beroep incassomedewerker moet je dus communicatief vaardig zijn. Anders is het beroep incassomedewerker niet geschikt voor je. Doortastendheid en doorzettingsvermogen zijn twee belangrijke woorden binnen dit beroep. Maar ook het oplossingsgericht werken zal zeker tot je taken behoren. Als incassomedewerker is het overigens ook belangrijk dat je tegen stress kunt, omdat lang niet alle gesprekken soepel zullen verlopen. Algemeen belangrijke woorden zijn daadkracht, duidelijkheid, controleren, waakzaamheid, sensitiviteit, plannen, organiseren, motivatie en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als incassomedewerker

Het verkrijgen van werk als incassomedewerker hoeft geen probleem te zijn, mits je de juiste opleidingen genoten hebt. Over het algemeen zal een Mbo-diploma voldoende zijn, afhankelijk van de organisatie waar je werken wil. Er zijn ook werkgevers die liever een hbo-opleiding zien. Maar voor een incassobureau zal doorgaans een Mbo-opleiding voldoende zijn. Een openstaande vacature incassomedewerker is meestal ruim beschikbaar. Met alleen een Mbo-opleiding zullen er over het algemeen geen doorgroeimogelijkheden zijn. Wie verder wil komen met zijn carrière zal doorgaans minimaal een hbo-opleiding moeten afronden. In dat geval kan je als incassomedewerker wellicht doorgroeien tot afdelingsmanager of teamleider. Het beroep incassomedewerker is in de kern wel een beroep op mbo-niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris incassomedewerker

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je bij verschillende soorten werkgevers actief kan zijn. Een incassomedewerker met een Mbo-diploma zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden. Een medewerker met een hbo-opleiding zal doorgaans meer verdienen, maar heeft dan ook een meer verantwoordelijke baan met specifiekere taken binnen de organisatie.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Incassomedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Incassomedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl