Advocaat

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een advocaat is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die de belangen behartigt van particulieren, bedrijven en overheden bij juridische aangelegenheden. Een andere benaming voor advocaat kan ook zijn raadsman of raadsvrouw. Een advocaat kan gezien worden als belangenbehartiger, die er alles aan zal doen om cliënten zo goed mogelijk te helpen bij juridische aangelegenheden. Het is niet zo dat advocaten alleen procederen bij conflicten, omdat de werkzaamheden van een advocaat breder gezien moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het adviseren van cliënten, het bemiddelen tussen partijen en aan het onderhandelen om tot een oplossing te komen. Om cliënten te mogen bijstaan moet een advocaat de studie rechtsgeleerdheid doorlopen, stage lopen en beëdigd worden tot advocaat. Een advocaat is dan ook aan te merken als rechtsgeleerde, die opkomt voor de belangen van particulieren, overheden of bedrijven bij juridische aangelegenheden. Advocaten hebben te maken met strikte gedrags- en beroepsregels waaraan ze zich moeten houden. Een voorbeeld hiervan is dat advocaten verplicht zijn om jaarlijkse bijscholing te volgen. Een ander voorbeeld is dat advocaten verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden om witwaspraktijken te voorkomen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat advocaten alleen procederen om op te komen voor de belangen van cliënten. Denk juist ook aan het informeren van cliënten over hun rechten en plichten. Om het maximale resultaat te behalen bij juridische aangelegenheden is het meestal raadzaam om gebruik te maken van een advocaat. Het beroep advocaat moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat gespecialiseerd is binnen verschillende rechtsgebieden, die de inhoudelijke werkzaamheden bepalen. Het verdedigen van cliënten, die verdacht worden van vermogensdelicten betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bijstaan van cliënten die een forse verkeersovertreding begaan hebben.

Een advocaat is dus een door de wet beschermende vertrouwenspersoon, die werkzaam is binnen verschillende rechtsgebieden. Een andere term voor advocaat is rechtshulpverlener, maar een rechtshulpverlener hoeft geen advocaat te zijn. Ook een jurist kan niet zomaar aangemerkt worden als advocaat, ondanks dat een jurist wel over studie rechtsgeleerdheid kan beschikken. Een advocaat moet beëdigd zijn om de beschermende titel advocaat te mogen voeren. Door het gebruiken van de titel advocaat is het voor iedereen duidelijk dat het een bevoegde en beëdigde advocaat betreft. Enkele specialisaties als advocaat zijn arbeidsrecht, strafrecht, letselschaderecht, belastingrecht, IT-recht en Staats- en Bestuursrecht. Deze verschillende specialisaties zullen voor een groot deel de inhoudelijke werkzaamheden van een advocaat bepalen. Advocaten zijn belangrijk, omdat advocaten procedures namens cliënten mogen voeren bij de rechtbank. Daarnaast kunnen advocaten cliënten bijstaan zonder dat er sprake hoeft te zijn van procederen. De meeste advocaten proberen eerst tot een oplossing te komen zonder meteen te procederen bij de rechtbank. Dat cliënten gebruikmaken van een advocaat is, omdat de meeste mensen niet beschikken over de juiste juridische kennis en procedures. Het is niet zo dat het in alle gevallen verplicht is om gebruik te maken van een advocaat. Mensen die te maken krijgen met de kantonrechter hoeven bijvoorbeeld geen gebruik te maken van een advocaat. Een kantonrechter behandelt onder andere arbeidszaken, huurzaken en lichte strafzaken, zoals verkeersovertredingen. Als mensen te maken krijgen met een civiele rechter is het wel verplicht om gebruik te maken van een advocaat. Denk hierbij aan mensen, die schulden hebben, ondertoezichtstellingen, echtscheidingen en aan faillissementen.

Het rechtssysteem

Het rechtssysteem is een complex systeem, waarbinnen veel specialisten werkzaam zijn, die verschillende rollen kunnen hanteren. Het is bijvoorbeeld de officier van justitie, die namens het Openbaar Ministerie mensen zal vervolgen als ze verdacht worden van strafbare feiten. Een officier van justitie kan gezien worden als de advocaat van de overheid, die mensen of organisaties zal vervolgen als er sprake is van strafbare feiten. Het is de onafhankelijke rechter, die over de belangen van alle betrokken partijen zal waken. Een officier van justitie of advocaat van de tegenpartij kan geen onredelijke juridische eisen stellen, omdat een rechter hierin niet zal meegaan. Een rechter moet gezien worden als een onafhankelijke toezichthouder, die over de belangen van alle betrokken partijen zal waken. Bij complexe zaken is het verstandig om gebruik te maken van een advocaat, omdat advocaten precies weten welke punten belangrijk zijn. Het behalen van het beste resultaat is over het algemeen alleen mogelijk door het gebruikmaken van een advocaat. Daarnaast is het zo dat lang niet alle mensen zelf het woord willen en/of durven te voeren tijdens rechtszittingen. In dat geval is het raadzaam om gebruik te maken van een advocaat. Een advocaat voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand noemt men ook wel een pro deo advocaat.

Is advocaat een leuk beroep?

Advocaat is een beroep dat bij je moet passen. Je moet alleen in dit beroep beginnen als je geïnteresseerd bent in het recht. Een ander belangrijk aspect is dat je specialisatie je passie moet zijn. De omgang met mensen en hun gedrag kan erg stressvol zijn. Als je geen geduld hebt tegenover mensen, vermijd dan advocaat te worden. Besluitvaardigheid is een ander belangrijk aspect om een goede advocaat te zijn. Het is zeker niet zo dat advocaat alleen te maken heeft met gerechtelijke procedures. Een ervaren advocaat kan wellicht ook zonder procedures tot een goed einde brengen. Daarnaast kun je ook te maken hebben met het doorlichten van juridische documenten.

Zijn er veel advocaten?

Er zijn ongeveer 18.000 advocaten werkzaam in Nederland. Er is dan ook redelijk veel concurrentie in dit beroep. Er is veel vraag naar advocaten die hun werk goed doen. Dit beroep blijft groeien en er zal altijd vraag zijn naar goede advocaten.

Is het moeilijk om advocaat te zijn?

Advocaat zijn kan moeilijk zijn omdat er geen "How To" handleiding bij zit. Vaak ontdek je pas tijdens de praktische opleiding wat voor persoonlijkheidstype je bent. Tijdens je studie moet je tot de conclusie komen of rechten bij je past of niet. Het zal moeilijk worden als je te laat in je leven besluit advocaat te worden.

Wat doet een advocaat allemaal:

  • Het juridisch adviseren van cliënten (mogelijkheden)
  • Het overleggen met cliënten (beste aanpak en verdediging)
  • Het verdedigen van cliëntenbelangen tijdens rechtszittingen
  • Het juridische uitzoeken van belangrijke punten (wetsartikelen)
  • Het verzamelen van bewijslast (documenten, getuigenverklaringen)
  • Het verzorgen van de schriftelijke correspondentie
  • Het starten van gerechtelijke procedures
  • Het eventueel bijstaan van cliënten na het vonnis (inschakelen deurwaarder)

Wat doet een advocaat:

Leukste aan advocaat zijn:

Opleidingen tot advocaat

Het worden van een advocaat is alleen mogelijk door het volgen van de universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Deze studie zal over het algemeen minimaal vijf jaar in beslag nemen. Na de studie Rechtsgeleerdheid moet een advocaat eerst een verplichte beroepsopleiding doorlopen die gezien kan worden als een stageperiode. Tijdens deze stageperiode is een advocaat geen advocaat maar een jurist, omdat hij of zij nog niet beëdigd is. Afhankelijk van de soort studie kan een advocaat/jurist bijvoorbeeld eerst voor bedrijven werken als bedrijfsjurist. De beroepsopleiding Advocaat moet wel doorlopen worden bij een advocatenkantoor. Een andere benaming voor juristen die deelnemen aan de beroepsopleiding is ook wel advocaat-stagiair. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Daarnaast kan een advocaat werkzaam zijn voor grote bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, banken of instellingen van het Ministerie van Justitie. Advocaten hebben over het algemeen veel te maken met juridisch medewerkers, griffiers, advocaat-stagairs, gerechtsambtenaren, notarissen en bedrijfsjuristen.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat is over het algemeen goed te noemen, maar dit kan wel per specialisatie verschillen. De vraag naar advocaten is redelijk groot te noemen, mede omdat advocaten werkzaam kunnen zijn voor verschillende bedrijven en overheden. Daarnaast kan niet iedereen zomaar advocaat worden, waardoor het arbeidsmarktperspectief van een advocaat goed te noemen is. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat kunnen gezien worden in het worden van een partner of in het starten van een eigen advocatenkantoor. Vanzelfsprekend kan een advocaat ook een opleiding volgen tot rechter of bijvoorbeeld promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een ervaren advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Read this information on Lawyer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Rechtsanwalt auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Abogado en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl