Advocaat

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Advocaat is een algemene benaming voor vaklieden die rechtshulpverlening verzorgen. Een andere benaming voor advocaat kan ook zijn raadsman of raadsvrouw. Een advocaat moet gezien worden als een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die de belangen van cliënten behartigt. De term advocaat moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende rechtsgebieden die over het algemeen ook de soort werkzaamheden zullen bepalen als advocaat. Het verdedigen van cliënten die mogelijke vermogensdelicten begaan hebben betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bijstaan van cliënten die te hard gereden hebben. Een advocaat kan ook gezien worden als een belangenbehartiger die er alles aan zal doen om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om verdachten te kunnen verdedigen moet een advocaat een zware studie doorlopen, stage lopen en beëdigd worden tot advocaat. Een advocaat is dan ook aan te merken als een rechtsgeleerde die de juridische belangen van particulieren en/of bedrijven zal verdedigen bij juridische aangelegenheden. Het beroep advocaat is niet voor iedereen zomaar toegankelijk, omdat een advocaat beëdigd moet worden om te mogen werken als advocaat. Advocaten hebben vanzelfsprekend ook te maken met strikte gedragsregels en beroepsregels waaraan ze zich moeten houden. Een voorbeeld hiervan is dat advocaten jaarlijks verplichte bijscholing moeten volgen. Als een advocaat zich niet aan de verplichte regels zal houden kan het voorkomen dat een advocaat niet meer mag werken als advocaat.

Een andere term voor advocaat kan ook zijn rechtshulpverlener, maar een rechtshulpverlener hoeft geen advocaat te zijn. Ook een jurist kan niet gezien worden als een advocaat ondanks dat een jurist wel over dezelfde studie als een advocaat kan beschikken. Door het gebruiken van de benaming advocaat is het voor iedereen duidelijk dat het een bevoegde en beëdigde advocaat betreft. Enkele specialisaties als advocaat kunnen zijn arbeidsrecht, strafrecht, letselschade, belastingrecht, IT-recht en Staats- en Bestuursrecht. Deze verschillende specialisaties als advocaat zullen ook voor een groot deel de soort werkzaamheden als advocaat bepalen.

Het algemeen belang van advocaten

Advocaten zijn voor mensen en/of bedrijven erg belangrijk, omdat advocaten procedures namens cliënten mogen voeren bij de rechtbank. Daarnaast kunnen advocaten mensen en bedrijven helpen zonder dat er meteen sprake hoeft te zijn van een rechtszaak. De meeste advocaten proberen eerst zonder rechtszaak tot een oplossing te komen als dat mogelijk is. Ook het verdedigen van cliënten tijdens rechtszittingen is per definitie een taak die toebehoort tot de advocaat. De meeste mensen beschikken zelf niet over voldoende kennis van juridische zaken en juridische procedures waardoor het over het algemeen niet slim is om geen advocaat in te schakelen. Een advocaat is gespecialiseerd in het verdedigen van de belangen van cliënten.

Het rechtssysteem

Het rechtssysteem is een complex systeem waarbinnen meerdere vaklieden werkzaam zijn die verschillende rollen hanteren. Het is bijvoorbeeld de officier van justitie die namens het Openbaar Ministerie mensen zal vervolgen als ze mogelijke strafbare feiten begaan hebben. Een officier van justitie kan dus gezien worden als de advocaat van de overheid die mensen probeert te vervolgen. Het is weer de onafhankelijke rechter die op de belangen van alle betrokken partijen zal letten. Een rechter zal juist ook op de belangen van mogelijke verdachten letten. Een officier van justitie of ander persoon kan dan ook geen onredelijke of niet juridische eisen stellen, omdat een rechter hier niet in mee zal gaan. Een rechter moet dus gezien worden als een onafhankelijke toezichtouder die over de belangen van iedereen zal waken.

Advocaat-stagiair:

Leukste aan advocaat zijn:

Opleidingen tot advocaat

Het worden van een advocaat is alleen mogelijk door het volgen van de universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Deze studie zal over het algemeen minimaal vijf jaar in beslag nemen. Na de studie Rechtsgeleerdheid moet een advocaat eerst een verplichte beroepsopleiding doorlopen die gezien kan worden als een stageperiode. Tijdens deze stageperiode is een advocaat geen advocaat maar een jurist, omdat hij of zij nog niet beëdigd is. Afhankelijk van de soort studie kan een advocaat/jurist bijvoorbeeld eerst voor bedrijven werken als bedrijfsjurist. De beroepsopleiding Advocaat moet wel doorlopen worden bij een advocatenkantoor. Een andere benaming voor juristen die deelnemen aan de beroepsopleiding is ook wel advocaat-stagiair. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven, banken of het Ministerie van Justitie.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook moet je als advocaat integer zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief als advocaat is over het algemeen goed te noemen, maar dit kan wel per specialisatie verschillen. De vraag naar goede advocaten is over het algemeen redelijk groot te noemen, mede omdat advocaten werkzaam kunnen zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden. Daarnaast kan niet iedereen zomaar advocaat worden, waardoor het arbeidsmarktperspectief als goed is aan te merken. De doorgroeimogelijkheden als advocaat kunnen gezien worden in het worden van een partner of in het starten van een eigen advocatenkantoor.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl