Advocaat

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Advocaat?

Advocaat is een algemene benaming voor vaklieden die rechtshulpverlening verzorgen. Een andere benaming voor advocaat kan ook zijn raadsman of raadsvrouw. Een advocaat moet gezien worden als een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die de belangen van cliënten behartigt. De term advocaat moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende rechtsgebieden die over het algemeen ook de soort werkzaamheden zullen bepalen als advocaat. Het verdedigen van cliënten die mogelijke vermogensdelicten begaan hebben betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bijstaan van cliënten die te hard gereden hebben. Een advocaat kan ook gezien worden als een belangenbehartiger die er alles aan zal doen om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om verdachten te kunnen verdedigen moet een advocaat een zware studie doorlopen, stage lopen en beëdigd worden tot advocaat. Een advocaat is dan ook aan te merken als een rechtsgeleerde die de juridische belangen van particulieren en/of bedrijven zal verdedigen bij juridische aangelegenheden. Het beroep advocaat is niet voor iedereen zomaar toegankelijk, omdat een advocaat beëdigd moet worden om te mogen werken als advocaat. Advocaten hebben vanzelfsprekend ook te maken met strikte gedragsregels en beroepsregels waaraan ze zich moeten houden. Een voorbeeld hiervan is dat advocaten jaarlijks verplichte bijscholing moeten volgen. Als een advocaat zich niet aan de verplichte regels zal houden kan het voorkomen dat een advocaat niet meer mag werken als advocaat.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Advocaat

Wat is het salaris en tarief van een Advocaat? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Advocaat in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl