Advocaat

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Advocaat?

Een advocaat is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die de belangen behartigt van particulieren, bedrijven en overheden bij juridische aangelegenheden. Een andere benaming voor advocaat kan ook zijn raadsman of raadsvrouw. Een advocaat kan gezien worden als belangenbehartiger, die er alles aan zal doen om cliënten zo goed mogelijk te helpen bij juridische aangelegenheden. Het is niet zo dat advocaten alleen procederen bij conflicten, omdat de werkzaamheden van een advocaat breder gezien moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het adviseren van cliënten, het bemiddelen tussen partijen en aan het onderhandelen om tot een oplossing te komen. Om cliënten te mogen bijstaan moet een advocaat de studie rechtsgeleerdheid doorlopen, stage lopen en beëdigd worden tot advocaat. Een advocaat is dan ook aan te merken als rechtsgeleerde, die opkomt voor de belangen van particulieren, overheden of bedrijven bij juridische aangelegenheden. Advocaten hebben te maken met strikte gedrags- en beroepsregels waaraan ze zich moeten houden. Een voorbeeld hiervan is dat advocaten verplicht zijn om jaarlijkse bijscholing te volgen. Een ander voorbeeld is dat advocaten verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden om witwaspraktijken te voorkomen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat advocaten alleen procederen om op te komen voor de belangen van cliënten. Denk juist ook aan het informeren van cliënten over hun rechten en plichten. Om het maximale resultaat te behalen bij juridische aangelegenheden is het meestal raadzaam om gebruik te maken van een advocaat. Het beroep advocaat moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat gespecialiseerd is binnen verschillende rechtsgebieden, die de inhoudelijke werkzaamheden bepalen. Het verdedigen van cliënten, die verdacht worden van vermogensdelicten, betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bijstaan van cliënten die een forse verkeersovertreding begaan hebben.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Advocaat

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Advocaat

Wat is het salaris en tarief van een Advocaat? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Advocaat in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Advocaat zijn vaak ook:

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl