Advocaat (fiscaal recht)

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Advocaat (fiscaal recht)?

Een advocaat-fiscaal recht is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die zich gespecialiseerd heeft in fiscaal recht. Fiscaal recht kan in het kort het beste omschreven worden als alle regels en maatregelen, die te maken hebben met het heffen en invorderen van belastingen. Een andere benaming voor fiscaal recht is ook wel belastingrecht. Het belastingrecht is een onderdeel van het publiekrecht, dat betrekking heeft op zaken tussen burgers en de overheid. Een advocaat-fiscaal recht kan particulieren en bedrijven bijstaan als ze problemen ondervinden met belastingen. Daarnaast kan een advocaat-fiscaal recht een belangrijke rol spelen om mogelijke problemen te voorkomen. Dit betreft voornamelijk advieswerkzaamheden, die inhoudelijk behoorlijk complex kunnen zijn, omdat belastingrecht een brede specialisatie betreft. Er zijn verschillende overheidsinstanties die belastingen mogen heffen en innen, zoals de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Geschillen met bijvoorbeeld de Belastingdienst kunnen ontstaan door niet betaalde belastingen of fraude. Bij problemen met de Belastingdienst kan het raadzaam zijn om gebruik te maken van een advocaat-fiscaal recht, omdat de Belastingdienst vergaande bevoegdheden heeft, zoals het uitvoeren van beslagleggingen of het opleggen van boetes. Als particulieren of bedrijven bewust frauderen kan er ook sprake zijn van strafbare feiten. In dat geval is het denkbaar dat particulieren of bedrijven te maken krijgen met de FIOD. De FIOD is een opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst. De FIOD heeft een aantal belangrijke taken, zoals het tegengaan van fiscale fraude, financiële fraude en het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Als de FIOD een onderzoek start gaat het over het algemeen om grote fraudezaken. De belastinginspecteurs, die voor de FIOD werkzaam zijn, hebben vergaande opsporingsmogelijkheden om fiscale fraude op te sporen, te stoppen en te vervolgen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Advocaat (fiscaal recht)

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Advocaat (fiscaal recht)

Wat is het salaris en tarief van een Advocaat (fiscaal recht)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Advocaat (fiscaal recht) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Advocaat (fiscaal recht) zijn vaak ook:

Boekhoudprogramma vergelijken Advocaat (fiscaal recht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (fiscaal recht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl