Advocaat (strafrecht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een advocaat strafrecht wordt ook wel een raadsman of raadsvrouw genoemd. Bij strafzaken noemt men de advocaat ook nog wel eens strafpleiter. De advocaat treed namens een cliënt op als belangenbehartiger en zal deze begeleiden tijdens de procedere en eventueel ook nog na een procedure wanneer dit nodig is. De meeste mensen zijn niet kundig genoeg om zichzelf te vertegenwoordigen voor de rechter en kunnen daarom beter een advocaat inschakelen.

De belangrijkste taak van een advocaat is het zo goed mogelijk verdedigen van een verdachte tegenover de rechter. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een misdrijf dan kan de verdachte opgeroepen worden om voor de rechter te verschijnen. Het is aan de verdachte of deze van een advocaat gebruik wenst te maken of niet. Wanneer de verdachte wel van een advocaat gebruik wenst te maken dan kan men zelf op zoek naar een advocaat of krijgt men er een toegewezen.

Een advocaat zal veelal beginnen een intakegesprek met de mogelijke cliënt om de zaak aan te horen en vervolgens een beslissing nemen of deze wat kan betekenen voor de cliënt. Als de advocaat eenmaal een zaak aanneemt zal deze zich verdiepen in de materie en bekijken hoe de cliënt zo goed mogelijk verdedigd kan worden. Hoe een verdediging het beste gedaan kan worden is erg specifiek en zal van zaak tot zaak verschillen. De advocaat kan bijvoorbeeld naar oudere zaken kijken die vergelijkbaar zijn, het Wetboek van strafrecht nalezen, de Opiumwet nalezen of bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet nalezen.

Het inhuren van advocaat is om veel verschillende redenen aan te bevelen. De advocaat weet precies hoe alles werkt in een rechtszaal en weet dus ook wat de cliënt te wachten staat. Door deze ervaring kan de advocaat de verdachte voorbereiden op wat er komen gaat. Ook komt het regelmatig voor dat iemand zijn emoties niet in bedwang kan houden in de rechtszaal wat kan betekenen dat er dingen gezegd of gedaan worden die wellicht niet handig zijn. De advocaat is een vertrouwenspersoon van de cliënt en zal deze dan ook precies vertellen wat men beter wel of niet kan doen in de rechtszaal. Ook eventuele onderhandelingen met de wederpartij kan men beter overlaten aan de advocaat omdat deze onafhankelijk en zonder emoties tegen de zaak aankijkt.

Wanneer er een uitspraak is gedaan door de rechter kan de advocaat in overleg met de cliënt bekijken wat de mogelijke vervolgstappen zijn, zoals in het hoger beroep gaan of juist samen beslissen om de zaak te accepteren zoals die is.

Master Strafrecht:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's verschillen per universiteit. De opleiding tot advocaat kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De opleiding rechtsgeleerdheid wordt doorgaans ook wel een studie rechten genoemd. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is nog vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht.

Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zal je eerst een stage/opleiding moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat die dan optreedt als leermeester. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat.

Wie zich wil specialiseren op het gebied van strafrecht en dus strafrechtadvocaat wil worden zal het masterprogramma strafrecht binnen de master publiekrecht moeten volgen en afronden. Strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht, wat in zijn geheel natuurlijk veel breder is dan alleen strafrecht. Binnen het strafrecht zijn de algemene regels vastgelegd waar burgers zich aan moeten houden. Wanneer de regels van het strafrecht overtreden worden begaat iemand een overtreding of misdaad. Een overtreding is in veel gevallenen een licht vergrijp, wat doorgaans met een sanctie of geldboete afgedaan zal worden. Bij misdrijven hebben we het doorgaans over de zwaardere vergrijpen die zeer verschillend van aard kunnen zijn, zoals brandstichting, belediging, corruptie, fraude, geweld, gijzeling, belastingfraude, auteursrechtbreuk, aanranding en drugshandel. De lijst met mogelijke misdrijven die binnen het strafrecht kunnen vallen is natuurlijk veel langer dan hier is aangegeven.

De master strafrecht begint in de meeste gevallen met het verplichte onderdeel beginselen van de democratische rechtsstaat. Een andere populaire studierichting is de studie criminologie waar het strafrecht ook aan bod zal komen. Er is overigens ook een Stichting Strafrechtpraktijk (SSP), waar meer informatie te vinden is. Binnen de advocatuur vormt het strafrecht duidelijk een aparte categorie. Daarom werk je als strafrechtadvocaat doorgaans niet op de grotere advocatenkantoren. De laatste jaren zijn er steeds meer advocaten bijgekomen die zich gespecialiseerd hebben als strafrechtadvocaat, waardoor er tegenwoordig zogenaamde strafrechtspecialisten bestaan. Die moeten aan strenge eisen voldoen. De term strafrechtspecialist is dan ook een beschermde titel.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven of het Ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland overigens ongeveer 17.000 beëdigd advocaten werkzaam.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook zal je natuurlijk integer moeten zijn als advocaat. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief voor advocaten kan nogal verschillen per specialisatie of rechtsgebied. Daarnaast is het zo dat de studie rechtsgeleerdheid behoorlijk populair is en er veel afgestudeerde aspirant advocaten op de markt komen, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt doorgaans beperkt zijn. De grotere advocatenkantoren hebben meestal voldoende aanvragen van aspirant advocaten en zijn dan ook zeer selectief. Ze zullen de beste aspirant advocaten uitkiezen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als advocaat vroeg of laat zeker lukken. Wel kan het zijn dat je niet meteen bij de bekendste advocatenkantoren aangenomen zal worden, omdat de concurrentie nu eenmaal groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een advocatenkantoor of maatschap. Maar natuurlijk kan je als advocaat ook doorgroeien tot rechter of officier van justitie, nadat je een aanvullende opleiding hebt genoten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl