Advocaat (strafrecht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een advocaat strafrecht is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in het strafrecht. Het strafrecht kan in het kort het beste omschreven worden als alles wat met strafbare feiten te maken heeft, zoals mishandelingen, diefstal en ernstige verkeersdelicten. Een andere benaming voor een advocaat strafrecht kan ook zijn strafpleiter of strafrechtadvocaat. Een advocaat strafrecht treedt namens zijn of haar cliënten op als belangenbehartiger en zal ze begeleiden tijdens de strafrechtelijke procedure en eventueel ook begeleiden na de procedure als dat nodig mocht zijn. Binnen het strafrecht mogen mensen zichzelf ook verdedigen, echter is dit in de meeste gevallen geen verstandige keuze omdat strafrechtelijke procedures behoorlijk complex en ingewikkeld kunnen zijn. Binnen het strafrecht bestaat er dus geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat strafrecht. Het strafrecht is van toepassing op alle burgers die een strafbaar feit plegen. Binnen het strafrecht bestaat er wel een belangrijk verschil tussen overtredingen en misdrijven, omdat overtredingen meestal lichter bestraft worden dan misdrijven. De belangrijkste taak van een advocaat strafrecht is het zo goed mogelijk verdedigen van een verdachte tegenover de rechter. Ook kan een advocaat strafrecht eerder cliënten bijstaan, zoals tijdens een mogelijk politieverhoor afhankelijk van wanneer de advocaat strafrecht ingeschakeld wordt.

De werkzaamheden van een advocaat strafrecht zijn in alle gevallen aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, die voor verdachten van strafbare feiten erg belangrijk kunnen zijn. Als iemand wordt verdacht van het plegen van een overtreding of misdrijf dan kan de verdachte door een officier van justitie opgeroepen worden om voor de rechter te verschijnen. Het is aan de verdachte of hij of zij van een advocaat strafrecht gebruik wenst te maken. Als de verdachte wel van een advocaat strafrecht gebruik wil maken is het belangrijk om open en transparant te zijn tegenover de advocaat strafrecht, omdat een advocaat strafrecht alle feiten moet weten en kennen. Een advocaat strafrecht zal in de meeste gevallen beginnen met het houden van een intakegesprek om de mogelijkheden met de cliënt te bespreken. Als een advocaat strafrecht eenmaal een zaak aangenomen heeft zal hij of zij zich verder verdiepen in de materie en bekijken hoe de cliënt zo goed mogelijk verdedigd kan worden. Hoe de verdediging van verdachte het beste uitgevoerd kan worden is erg specifiek en zal ook van zaak tot zaak verschillen. Een advocaat strafrecht kan bijvoorbeeld naar oudere zaken kijken die vergelijkbaar zijn, het Wetboek van strafrecht nalezen, de Opiumwet nalezen of bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet nalezen, afhankelijk van de soort overtreding of misdrijf.

Het inhuren van advocaat strafrecht is om veel verschillende redenen aan te bevelen. Een advocaat strafrecht weet precies hoe alles werkt in een rechtszaal en weet dus ook wat de cliënt te wachten staat. Door deze ervaring kan een advocaat strafrecht de verdachte voorbereiden op wat er komen gaat. Ook komt het regelmatig voor dat iemand zijn emoties niet in bedwang kan houden in de rechtszaal, wat kan inhouden dat er bepaalde dingen gezegd of gedaan worden die wellicht niet handig zijn. Een advocaat strafrecht is een vertrouwenspersoon van cliënten en zal cliënten dan ook precies vertellen wat men beter wel of niet kan doen in de rechtszaal. Ook eventuele onderhandelingen met de wederpartij kunnen over het algemeen beter overgelaten worden aan een advocaat strafrecht. Als er een uitspraak is gedaan door een rechter kan de advocaat strafrecht in overleg met de cliënt bekijken wat de mogelijke vervolgstappen zijn, zoals in hoger beroep gaan of juist samen beslissen om de zaak te accepteren zoals die is.

Wanneer een advocaat strafrecht inschakelen

Over het algemeen is het in bijna alle gevallen belangrijk om een gespecialiseerde advocaat strafrecht in te schakelen als iemand verdacht word van bepaalde overtredingen of misdrijven. Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen overtredingen zoals een verkeersovertreding en mogelijke strafbare feiten. Wie verdacht wordt van strafbare feiten kan in eerste instantie ook te maken krijgen met politieverhoren, die gehouden worden door een rechercheur of recherchekundige. Ook tijdens politieverhoren kan de aanwezigheid van een advocaat strafrecht belangrijk zijn, omdat een advocaat strafrecht het verschil kan maken bij de uiteindelijke uitspraak.

Strafrecht studeren:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's verschillen per universiteit. De opleiding tot advocaat kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De opleiding rechtsgeleerdheid wordt doorgaans ook wel een studie rechten genoemd. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is nog vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zal je eerst een stage/opleiding moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat die dan optreedt als leermeester. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat.

Wie zich wil specialiseren op het gebied van strafrecht en dus strafrechtadvocaat wil worden zal het masterprogramma strafrecht binnen de master publiekrecht moeten volgen en afronden. Strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht, wat in zijn geheel natuurlijk veel breder is dan alleen strafrecht. Binnen het strafrecht zijn de algemene regels vastgelegd waar burgers zich aan moeten houden. Wanneer de regels van het strafrecht overtreden worden begaat iemand een overtreding of misdaad. Een overtreding is in veel gevallenen een licht vergrijp, wat doorgaans met een sanctie of geldboete afgedaan zal worden. Bij misdrijven hebben we het doorgaans over de zwaardere vergrijpen die zeer verschillend van aard kunnen zijn, zoals brandstichting, belediging, corruptie, fraude, geweld, gijzeling, belastingfraude, auteursrechtbreuk, aanranding en drugshandel. De lijst met mogelijke misdrijven die binnen het strafrecht kunnen vallen is natuurlijk veel langer dan hier is aangegeven. De master strafrecht begint in de meeste gevallen met het verplichte onderdeel beginselen van de democratische rechtsstaat. Een andere populaire studierichting is de studie criminologie waar het strafrecht ook aan bod zal komen. Er is overigens ook een Stichting Strafrechtpraktijk (SSP), waar meer informatie te vinden is. Binnen de advocatuur vormt het strafrecht duidelijk een aparte categorie. Daarom werk je als strafrechtadvocaat doorgaans niet op de grotere advocatenkantoren. De laatste jaren zijn er steeds meer advocaten bijgekomen die zich gespecialiseerd hebben als strafrechtadvocaat, waardoor er tegenwoordig zogenaamde strafrechtspecialisten bestaan. Die moeten aan strenge eisen voldoen. De term strafrechtspecialist is dan ook een beschermde titel. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven of het Ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland overigens ongeveer 17.000 beëdigd advocaten werkzaam.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook zal je natuurlijk integer moeten zijn als advocaat. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief voor advocaten kan nogal verschillen per specialisatie of rechtsgebied. Daarnaast is het zo dat de studie rechtsgeleerdheid behoorlijk populair is en er veel afgestudeerde aspirant advocaten op de markt komen, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt doorgaans beperkt zijn. De grotere advocatenkantoren hebben meestal voldoende aanvragen van aspirant advocaten en zijn dan ook zeer selectief. Ze zullen de beste aspirant advocaten uitkiezen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als advocaat vroeg of laat zeker lukken. Wel kan het zijn dat je niet meteen bij de bekendste advocatenkantoren aangenomen zal worden, omdat de concurrentie nu eenmaal groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een advocatenkantoor of maatschap. Maar natuurlijk kan je als advocaat ook doorgroeien tot rechter of officier van justitie, nadat je een aanvullende opleiding hebt genoten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl